Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації (у формі шкільної підсумкової контрольної роботи) з української мови і літератури в

Скачати
Документи


Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників


Пам’ятка

щодо проведення державної підсумкової атестації (у формі шкільної підсумкової контрольної роботи) з української мови і літератури в

11 класі у 2009 – 2010 н.р.


Державна підсумкова атестація1 з української мови є обов’язковою і проводиться у формі переказу за текстом, визначеним Головним управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації за посібником: «Українська мова. 11 клас. Збірник текстів для переказів. Державна підсумкова атестація», авт. Авраменко О.М., Коваленко Л.Т., Чукіна В.Ф. – К.: Грамота, 2010 р.


На виконання завдання підсумкової контрольної роботи державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відводиться 90 хвилин, протягом яких учитель двічі читає текст переказу, а учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводиться за традиційною методикою. Під час докладного переказування відтворюється 65% обсягу тексту.


ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ


У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша (в лінію) ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу; на ньому зазначається дата (11.05.2010). Учні починають підписувати роботу на сьомому рядку титульної сторінки.

Роботу слід виконувати кульковою ручкою з синім чорнилом.


ЗРАЗОК ПІДПИСУ:


Робота

на державну підсумкову атестацію з української мови

за курс загальноосвітньої середньої школи

учня (учениці) 11 класу

(прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)


На організацію і підготовку учнів до роботи (роздача заздалегідь підготовлених аркушів, їх підписування) відводиться 2-3 хвилини. У цей час учитель читає первинний текст мовчки і готується до його озвучення, дотримуючись необхідної тональності, виразності, інтонаційної відповідності синтаксису і пунктуації.

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту. Після заголовків крапку не ставлять.

Далі вчитель читає (в середньому темпі) перший раз текст, учні слухають, записів не ведуть ніяких. Після цього дається 3 хвилини для осмислення учнями почутого, вони можуть зробити короткі записи ключових слів, основної думки, конкретних фактичних найменувань (прізвища, дати, цифри).

Під час державної підсумкової атестації робота повинна виконуватися учнями самостійно, а тому вести під час атестації бесіду про те, що їм зрозуміло, що незрозуміло не потрібно. Також не проводиться усне переказування почутого та колективне складання плану до тексту. Дозволяється запис на дошці дат, цифр, прізвищ, назв міст, річок, які учні на слух можуть сприйняти неправильно.

Повторне читання первинного тексту вчителем. Під час сприймання тексту на слух учні можуть зробити записи на чернетці у вигляді плану, окремих слів, словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, для зв’язку частин тексту.

Робота з чернеткою. На чернетці записати лише прізвище. Написання учнями роботи на чернетці (плану, тексту переказу) в повному чи скороченому варіанті, також можливе використання скорочень для економії часу. Під час роботи з чернеткою учні звертають увагу на те, що треба уникати невиправданих повторів, невдалого вибору слів, синтаксичних конструкцій, неправильної розстановки розділових знаків. Бажано, щоб учні на чернетці написали всю роботу, щоб можна було чітко визначитися із папером на чистовий варіант.

Редагування. Варто відвести цій роботі 10 – 15 хвилин, що дасть змогу учням поліпшити мовне оформлення своєї роботи, домогтися більшої точності у вираженні думок тощо.

На виконання роботи в чистовому варіанті (переписування) відводиться не менше 20 хвилин. Учні повинні подбати про те, щоб робота була написана охайно, без виправлень, відповідно до норм оформлення письмового тексту (поділ тексту на абзаци та ін.).

Оцінювання. За переказ виставляється одна оцінка. Оцінювання атестаційних робіт учнів здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів за програмою (див. Українська мова. 5-12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Укладач.: Г.Т. Шелехова та інші. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – С. 162-167).

Крім того, коли йдеться про оцінку випускної роботи, слід мати на увазі, що об’єктивна оцінка робіт учнів може бути результатом не тільки уважної перевірки, підрахунку помилок, правильної їх класифікації, а й гнучкого підходу вчителя.

Після перевірки роботи виставляється бал, потім записується:


Голова атестаційної комісії М.О. Бриль


Члени комісії: В.Г. Мартиненко

А.І. Скляренко


_______________________________________________________________

1 Щоб забезпечити чітку організацію проведення ДПА на період із 11 по 18 травня 2010 року, ЗНЗ вносить зміни у розклад занять і режим роботи як окремих класів, так і закладу в цілому. З 19 по 27 травня ц.р. заняття в 11-х класах проводяться відповідно до розкладу уроків, який був до ДПА. У дні проведення ДПА в 11-х класах не може здійснюватися контроль навчальних досягнень цих учнів з інших предметів.


Зверніть увагу!

– Пропонуємо адміністрації навчальних закладів та педагогам узгодити календарне планування з розкладом проведення ДПА (з 11 по 18 травня 2010 року).

– На сторінці обліку навчальних досягнень учнів поставити дату (11/05), а на сторінці «Зміст уроку» записати теми уроків відповідно до календарного планування. Оцінки за урок (11/05) не виставляються, оскільки для цього має бути відведена спеціальна колонка (ДПА) після річної оцінки.


Відмітка про проведення ДПА на сторінці класного журналу (орієнтовно)


№ п\п


Число,

місяць


Прізвище

та ім’я

учня29


04

04


05

04


05

11


05

11


05

Зошит

18

05

20

05
25

05

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна
ДПА

Апеляційна

1

Брик Ольга1010

8

11

10
11

10
10
11
2

Вакула Інна

8
89

9

9

8
9

8
9
9
3

Вовк Іван78

5

8

7
8

7
7
7


Прізвище, ім’я, по батькові учителя______________________


п\п

Дата


Зміст уроку

Домашнє завдання

63

29/04

Виступ перед аудиторією
64


04/05

Зв’язне мовлення

Контрольний докладний переказ тексту
65

66

11/05

Способи виголошення промови, темп і гучність виступу
67

11/05

Зв’язне мовлення

Робота над виправленням помилок, допущених у переказі
68

18/05

Поведінка під час виступу
69

20/05

Контрольна робота № 4

Тестування. Контрольний диктант за семестр.
70

25/05

Підсумковий урок


Шкільні підсумкові роботи з української літератури проводитимуться у формі твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На його написання відводиться 90 хвилин.

Твір-роздум має продемонструвати сформованість базових знань з української літератури, уявлення про українську літературу в національному і світовому культурному контекстах, уміння випускників аналізувати тексти, використовувати цитати відповідно до ситуації висловлювання, аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.

Теми творів охоплюють матеріал, що вивчався у 10-11 класах, і враховують наявність варіативних програм з предмета.

Перелік тем обирають вчителі, враховуючи насамперед запропоновані у нормативному документі Міністерства освіти і науки України (1.02.2010 № 1/9-50). Вони вправі скоригувати формулювання поданих тем або додати свої варіанти. Учням пропонується три теми на вибір, які відображають програмовий матеріал 10 і 11 класів, а також «вільна тема», що вимагає відображення морально-етичної проблематики вивченого матеріалу з обов’язковим наведенням прикладів із художніх творів за програмами.

Твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, відповідність її мовному оформленню; образне мислення. Критерії оцінювання мають відповідати вимогам чинної програми з урахуванням обсягу твору.


Використана література.


1. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти науки України від 01 лютого 2010 року №1/9 – 50. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 2. – С.104-107.

2. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році // Дивослово. – № 3 (636). – 2010. – С. 61-63.

3. Лист Міністерства освіти науки України від 31 березня 2010 року № 1/9-217 «Про окремі питання завершення 2009 – 2010 навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах».

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації