Система допомоги щодо роботи з Автоматизованою інформаційною системою «Рейтинг»

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6СИСТЕМА ДОПОМОГИ


щодо роботи з Автоматизованою інформаційною системою «Рейтинг»


ЗМІСТ


1. Про систему.

2. Користувачі системою, їх повноваження.

3. Алгоритм формування бази даних про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та введення її в АІС «Рейтинг».

4. Інструкції для всіх категорій користувачів системою.

5. Інструкції для районних (міських) органів управління освітою.

6. Інструкції для загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Рекомендації щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за допомогою АІС «Рейтинг» (на стадії розроблення)


1. Про систему.

Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» - складова системи управління загальноосвітніми навчальними закладами, що базується на критеріях оцінювання якості навчального процесу та функціонує за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

АІС «Рейтинг» розроблено на виконання Указу Президента України від 04.07.05 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо розвитку та функціонування освіти в Україні» для здійснення моніторингу ефективності діяльності навчальних закладів та визначення їх рейтингу.

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю запровадження механізмів оцінки якості освіти, створення широкої інформаційної основи для прийняття управлінських рішень та прогнозування розвитку освітньої системи, виявлення факторів впливу на якість освіти, надання широких можливостей споживачам освітніх послуг та громадськості в отриманні інформації про стан розвитку освіти, що в свою чергу сприятиме забезпеченню державних гарантій рівного доступу до якісної освіти та формуванню системи державно-громадського управління освітньою галуззю.

За допомогою автоматизованої системи навчальний заклад оцінюється за семи критеріями :

  1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу.

  2. Інформаційне забезпечення.

  3. Формування складу педагогічних кадрів.

  4. Формування учнівського контингенту.

  5. Науково-методична та дослідницька робота.

  6. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

  7. Навчальні та творчі досягнення учнів.


Критерії являють собою множину показників, що характеризують навчальний заклад та його діяльність (додаток 1).

Показник формується із статистичних або аналітичних даних діяльності навчального закладу і обчислюється згідно з розробленою методикою.

Кожному з показників залежно від його впливу на життєдіяльність навчального закладу присвоюється позитивне або негативне значення.

Математична обробка показників оцінки діяльності навчальних закладів дозволяє визначити :

Рейтинг діяльності навчальних закладів визначається за такими номінаціями:

За допомогою АІС «Рейтинг» можна отримати інформацію про діяльність будь-якого загальноосвітнього навчального закладу. Можна порівняти загальноосвітні навчальні заклади за їх типами, місцем розташування (місто, село), територіальною приналежністю (область, район, населений пункт), проаналізувати їх діяльність в різні роки. Порівняння можна зробити також як за всіма критеріями та показниками, так і за окремими з них.


2.Користувачі системою, їх повноваження.


Користувачами АІС «Рейтинг» є органи управління освітою усіх рівнів, споживачі освітніх послуг, представники громадськості.

Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України є головним адміністратором АІС «Рейтинг» і має всі повноваження щодо її роботи (можливість змінювати наявні та вводити нові критерії і показники діяльності навчальних закладів, визначати та встановлювати коефіцієнти вагомості для критеріїв, здійснювати моніторинг ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, порівнювати показники їх роботи в різні роки, має доступ до вхідної інформації, що формується навчальними закладами, за зверненням обласних (міських) органів управління освітою може вносити правки у вхідну інформацію, якщо там допущено помилку)

Управління (головні управління) освіти і науки обласних, міських у м. Києві та м. Севастополі, державних адміністрацій мають можливість здійснювати порівняння показників ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за їх типами, місцем розташування, територіальною приналежністю, отримувати інформацію про показники діяльності…., за потреби готують подання до головного адміністратора щодо виправлення у системі вхідної інформації (у разі допущення помилки чи неточності)

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, міських рад (міст обласного значення) мають повноваження «районного адміністратора», а саме: отримують від загальноосвітнього навчального закладу інформацію про його діяльність за встановленою формою (додаток 2) на паперових (з підписом директора та печаткою закладу) та електронних носіях, перевіряють достовірність (коректність) зазначених показників діяльності навчальних закладів, за допомогою логіну і паролю (наданих головним адміністратором) вводять інформацію в АІС «Рейтинг», що функціонує в мережі Інтернет, мають можливість здійснювати порівняння показників ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за їх типами, місцем розташування, територіальною приналежністю.

Загальноосвітні навчальні заклади є користувачами системи, за допомогою спеціально розробленої комп”ютерної програми “Майстер введення даних» формують інформаційну базу про свою діяльність згідно з встановленою формою (додаток 2), передають цю інформацію до відділу (управління) освіти на паперовому та електронному носіях. Мають можливість здійснювати порівняння результатів власної діяльності із результатами діяльності інших навчальних закладів,


3. Алгоритм формування бази даних про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та введення її в АІС «Рейтинг»


Районному (міському) відділу (управлінню) освіти:

1. Призначити відповідального фахівця від відділу освіти, який володіє комп’ютером з метою внесення даних про ЗНЗ до бази даних АІС «Рейтинг»;

2. Передати загальноосвітнім навчальним закладам програму „Майстер введення даних” (додається окремим файлом) та інструкції 15-21(розміщені нижче) за допомогою якої ЗНЗ підготують інформацію про свою діяльність у 2007році;

3. Ознайомитися з роботою АІС рейтинг (Інструкції 1-8), ввівши у програму-браузер мережі ІНТЕРНЕТ адресу системи:

http:// rating/devstudio.com.ua;

4. Ввести назви загальноосвітніх навчальних закладів Вашого регіону до бази даних АІС «Рейтинг» (Інструкція 11)

5.Присвоїти коди загальноосвітнім навчальним закладам (Інструкція14)

6. Зібрати інформацію від навчальних закладів та ввести її до бази даних згідно з інструкціями 12-13.

За довідками звертатися:

Бондар Алла Володимирівна тeл. (044) 239-16-87

Антоненко Олександр Іванович; тел. 8 (044) 239-16-96, м.8 0667529162)

Вірьовкін Сергій Вікторович м. - 066 32 33 972.


Увага! На стадії експерименту доступ до вхідної інформації загальноосвітнього навчального закладу має лише головний адміністратор - Державна інспекція навчальних закладів.

У подальшому таке право буде передано місцевим органам управління освітою та загальноосвітнім навчальним закладам за умови введення спеціальних логіну та паролю.

Крім того, коригування вже введеної інформації можливе лише з відома головного адміністратора (у разі потреби звертатися за вищевказаними телефонами);


Загальноосвітнім навчальним закладам:

1. Встановити програму „Майстер введення даних” у комп’ютер (Інструкція 15)

2. Роздрукувати таблицю (Додаток 1) без числових значень шляхом натискання позначки на панелі управління [РОЗДРУК ] (Інструкція 19)

3. Заповнити таблицю „Показники стану розвитку та результатів діяльності ЗНЗ” в паперовому варіанті (чорновик) та перенести за допомогою програми „Майстер введення даних” в електронний варіант (Інструкції 15-21);

4. Роздрукувати таблицю і за підписом директора паперовий і електронний варіанти передати до районного (міського) відділу (управління) освіти (Інструкція 19).

Примітка:


Детальна вказівка джерела інформації числових значень статистичної звітності вказана у додатку 1, графа 6 (Джерело інформації)4. ІНСТРУКЦІЇ щодо роботи з АІС «Рейтинг» для всіх категорій користувачів


Інструкція 1. Вибір виду освіти для оцінювання діяльності навчальних закладів, групи критеріїв, номінації та типів ЗНЗ


Вид освіти та група критеріїв за якими проводиться ранжування навчальних закладів вибираються із списків, що випадають на полі внесення даних.


З метою вибору виду освіти для оцінювання діяльності навчальних закладів, групи критеріїв, номінації та типів ЗНЗ необхідно:Загальні рейтинги
- Наведіть курсор на поле внесення даних та натисніть двічі клавішу маніпулятора „ОК” рис. 1.


Виберіть групу критеріїв- Наведіть курсор на поле внесення даних та натисніть клавішу маніпулятора „ОК”, виберіть номінацію із списку, який з’явився, шляхом наведення на її назву курсору, враховуючи застереження попереднього розділу, натисніть клавішу „ОК”. На полі внесення даних з’явиться назва вибраної Вами номінації.
Рис. 1. Елементи меню користувача для вибору типу оцінювання, номінації та типів ЗНЗПри необхідності можна вибирати декілька типів ЗНЗ одночасноІнструкція 2. Вибір регіону та району (міста) розташування ЗНЗ


Дії по вибору регіону та району розташування ЗНЗ аналогічні діям, описаним у попередній інструкції. Елементи меню показані на рис. 3.Рис. 2.Елементи меню користувача для вибору регіону та району розташування ЗНЗ вибраного типу
Рис. 3. Приклад вибору регіону та району


Інструкція 3. Формування групи навчальних закладів вибраного типу, які розташовані у вибраному регіоні та районі, для оцінки їх діяльності за вибраною номінацією.


По виконанню системою попередньої інструкції, на екрані з’явиться список всіх навчальних закладів вибраного типу які розташовані у вибраному регіоні та районі.


Для формування групи навчальних закладів для рейтингування необхідно навести курсор на потрібній ЗНЗ та натиснути ліву клавішу маніпулятора „ОК” (рис. 4).

Рис. 4. Приклад формування групи навчальних закладів


Інструкція 4. Порівняння діяльності груп навчальних закладів, що розміщені в різних регіонах , районах (містах).


Для порівняння діяльності груп навчальних закладів, які розташовані в різних регіонах, необхідно виконати попередню інструкцію з вибором одного регіону, потім повторити цю ж інструкцію для другого регіону тощо. При цьому усі групи об’єднуються в одну і оцінювання діяльності буде здійснюватися для усіх разом.

Якщо по виконанню інструкцій 3 або 4 натиснути клавішу «ОК», система обчислить рейтинги по вибраним навчальним закладам за вибраними типом оцінювання та номінацією. Результати будуть подані у вигляді рейтингової таблиці ЗНЗ (рис.5).Рис. 5. Рейтингова таблиця ЗНЗ


Інструкція 5. Отримання результатів діяльності ЗНЗ у вигляді діаграм


Для наочності рейтинги ЗНЗ можуть бути подані у вигляді діаграми. Для цього потрібно натиснути елемент керування [ ПРЕДСТАВИТИ РЕЙТИНГИ У ВИГЛЯДІ ДІАГРАМИ, АБО ТАБЛИЦІ…] (рис. 5). Відкриється вікно з діаграмою, що відповідає рейтинговій таблиці (рис. 6).


Інструкція 6. Отримання результатів діяльності ЗНЗ у вигляді таблиці


Нововідкрите вікно містить елемент керування (на рис. 6 показаний стрілкою), який надає можливість переглянути таблицю досягнень ЗНЗ за результатами їх діяльності.

Розташований зліва елемент керування дає змогу повернутися до попередньої діаграми.
Рис. 6. Діаграма рейтингів


Інструкція 7. Перегляд результатів досягнень розвитку навчального закладу у розрізі критеріїв (критерія) серед обраної групиІнструкція 8. Перегляд результатів досягнень розвитку навчального закладу у розрізі показників окремо взятого критерію серед групи йому подібних закладів.


5. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РАЙОННОГО (МІСЬКОГО) ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (районний адміністратор)

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації