Кафедра: Іноземних мов та перекладу

Скачати
Документи
1. Загальна характеристика

Факультет:

Кафедра: Іноземних мов та перекладу


Дисципліна : Англійська мова

Індекс групи : ЕП

Семестр- 3

Заключна форма контролю : залік


Кількість модулів : 1

Викладачі: Гейман М.Ф., Мулкиджанова М.П.

Укладач електронної версії : Гейман М.Ф.


2. Питання до заліку:


 1. Texts:
 1. Our University.

 2. Economic activity.

 3. The science of economics.

 4. Different economic systems.

 5. The limits of economic freedom.

 6. Mixed economies.

 7. Revision and conclusion 1.

 8. Revision and conclusion 2.

 9. Famous scientists.

 10. My PC.

 11. Higher education. 1. Questions:

  1. Why do most people work?

  2. What do they produce?

  3. Where are goods produced?

  4. What do schools, hospitals and shops provide?

  5. What two different things can a man buy in?

  6. What do we call the work which people do?

  7. What is an economic system the sum-total of?

  8. What 2 things can work provide for the worker?

  9. What is economics?

10)What is it based upon?

11)What might make life more enjoyable?

12) What 2 things the economists study?

13) What is the Russian system based on?

14) What economic system is the British system similar to?

15) Who can own property in the US and Britain?

16) What must British and American citizen obey?

17) Under what conditions is a person economically free?

18) What is the opposite of “simple”?

19) Why does complete economic freedom of action cause great

difficulties?

20) What kind of economy might complete economic freedom create?

21) Between whom are contracts arranged?

22) What 2 things are greatly reduced in a communistic system?

23) What is the theoretical communistic view on property?

24) What 2 decisions does the central authority make?

25) What does the authority control?

26) Are the various economic systems difficult to classify?


3. Вимоги щодо заліку


Вважається, що залік є складеним, якщо студент

Залік оцінюється та виставляється по підсумках роботи протягом семестру, тобто на аудиторних та позаудиторних заняттях. Також за результатами виконання контрольованих, тематичних та модульних робіт.

Якщо рейтинг студента складає більш 3,7 бала, то пропонується виставити залік-автомат.


4. Рекомендовані навчальні джерела


Обов’язкова література:


 1. Е.В. Синявская, С.М. Зеленецкая, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская Учебник английского языка для технических вузов. Высшая школа, 1976.

 2. МУ для аудирования и развития навыков устной речи по теме «ОБРАЗОВАНИЕ» (для студентов 1 курса всех специальностей). ПГТУ 1998.

 3. МУ по грамматике английского языка для студентов всех специальностей по теме: «ИЗМЕНЕНИЕ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ». ПГТУ 1999.

 4. МУ по грамматике английского языка для студентов всех специальностей по теме: «ИЗМЕНЕНИЕ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА В СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ». ПГТУ 1996.

 5. МУ по грамматике английского языка к контрольным работам 1,2,3. ПГТУ 1990.

 6. МУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В АУДИТОРИИ». ПГТУ 1992

 7. МУ для изучения различных функций глагола “to be” при чтении текстов на английском языке. ПГТУ 1989.

 8. МУ по грамматике английского языка. «ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ». ПГТУ 1999.

 9. МУ по развитию навыков аудирования для студентов 1 курса. ПГТУ 1986.

 10. МУ по развитию навыков устной речи на английском языке для студентов 1 курса (грамматика в диалогах). ПГТУ 1992.

 11. МУ по развитию навыков устной речи для студентов 1,2 курсов всех специальностей. ПГТУ 1996.

 12. МУ по разграничению главных членов предложения в английском языке. ПГТУ 1989.

 13. МУ по грамматике английского языка для студентов 1 курсов. ПГТУ 1996.

 14. МУ по разграничению слов с суффиксом “ed” в английском языке. ПГТУ 1994.

 15. МУ по определению исходных словарных форм неправильных глаголов. ПГТУ 1990.

 16. О.С. Ахманова, Е.А.М. Уилсон. Руссо-английский словарь. Москва „Русcкий язык”, 1986.

 17. Г.И. Бункин, О.В., Т.П. Годунова. Англо-русский словарь. Москва, 1998.

. 18. М/В Богатирьова О.Е. Higher education. Марiуполь 2003

19. М/В Лазаренко Л.М., Чих О.I.Оформлення навчально-наукових робiт. Марiуполь,

2003.


Додаткова Лiтература:


 1. Raymond Murphy, ESSENTIAL GRAMMAR IN USE, Cambridge university press, 1994.

 2. Michael Swan, Catherine Walter, HOW ENGLISH WORKS (a grammar practice book), Oxford, 1998.

 3. Клементьева “Повторяем времена английского глагола”, Москва, “ВШ”, 1990

 4. В.С. Шах-Назарова, К.В. Журавченко. АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВАС. Москва, «Высшая школа», 1987.

 5. Л.Т. Филюшкина, М.П. Фролова. СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. Москва, «Международные отношения», 1995.

 6. Н.В. Успенская, Т.Н. Михельсон. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Санкт-Петербург, «Специальная литература», 1995.

 7. А.Н. Пиквер. GRAMMAR IS EASY (краткая грамматика английского языка). «Поматур», 2001.

 8. A.S. Hornby OXFORD PROGRESSIVE ENGLISH FOR ADULT LEARNERS. 1994.

 9. З.С. Трофимова. СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ И ЗНАЧЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 1993.

10. Virginia Evans. Round up English grammar practice-4. Longman. 2000.

11.Мюллер В.К . Новый Англо-русский словарь, Москва, “Русский язык”,

1997

12. М/У. Шендрик. Г.Н. Контрольные работы по грамматике английского

языка. Ж.,1988.


Перелік навчальних та інших посібників та технічних засобів


   1. Авдіокасети. Навчальні авдіокасети.


Headway Pre- Intermediate – авдіокурс, 3 касети з коментарем


   1. Комп'ютерні програми:

Microsoft Encarta Encyclopaedia Deluxe 2001 на трьох компакт дисках

Encyclopaedia Britannica Deluxe 2001 на компакт диску

Hutchinson Educational Encyclopaedia 1999 на компакт диску

Дискетні версії НМР (6 примірників)

English platinum CD-2/ 2000 на двох компакт дисках.

ЕП /Залік/ Гейман М.Ф - електронна версія


5. Урахування рейтингу.

Перевірка формування вмінь і навичок з практичного курсу англійської мови здійснюється у формі поточного контролю та підсумкового контролю:Оцінювання студента здійснюється згідно “Положення .про організацію та контроль самостійної роботи у ПДТУ від 04.03.02 ” і “ Положення про визначення рейтингу студентів ПДТУ у навчальному процесі від 20.03.03”

Методичної Ради за наступною схемою :


1. Відвідування занять - 10 %

2. Письмові види контролю – 40 %

3. Усні види контролю - 40%

4. Заохочувальні бали за сумлінність , творчість, науковість –10%.

Якщо студент протягом семестру відвідав всі заняття, виконав всю самостійну роботу, успішно здав всі тематичні та модульні контрольні роботи і має рейтинг не нижче 3,7 балів, залік виставляється автоматично.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації