Council conseil of europe de `europe

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


COUNCIL CONSEIL

OF EUROPE DE `EUROPEЗагальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти:

вивчення; викладання, оцінювання


Рада з питань співпраці в галузі культури

Комітет з освіти

Відділ сучасних мов, Страсбург
. З м і с т .


ББК 74,261

314

УДК 37.011


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання


З 14 /Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. - К.:

Ленвіт, 2003.-273с.


Переклад О.М.Шерстюк, старший викладач Київського національного лінгвістичного університету;

Науковий редактор С.Ю.Ніколаєва, професор Київського національного лінгвістичного університету;

Редактор К.І.Онищенко, доцент Київського національного лінгвістичного університету.

Видання здійснено за підтримки:

Австрійського культурного форуму

Британської Ради в Україні

Німецького культурного центру «Гете-Інститут Інтер Націонес» у Києві

Посольства Франції в Україні


© 2002 Еuгореаn Сеntге fог Еducational Соорегation on Ukrainian translation

© 2001 Council of Europe on publication in English and French

© DIALANG on Appendix C

© ALTE on Appendix D


This translation of Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment is publihed by arrangement with the Council of Europe and is the sole responsibility of the translator.

Переклад Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання здійснено за згоди Ради Європи. Відповідальність за переклад несе перекладач.


. З м і с т .

ВступЗагальноосвітні Рекомендації з мовної освіти є результатом більш ніж десятирічного дослідження, виконаного групою провідних фахівців у галузі прикладної лінгвістики, методики та педагогіки із 41 країни, які є членами Ради Європи. Численні проекти, запропоновані ними, були широко розповсюджені і детально обговорювались на етапі консультацій та апробацій. Їх кінцевий продукт є унікальним внеском у методичну науку та різні галузі прикладної лінгвістики, слугуючи їм як абсолютно нова, деталізована і всеохоплююча модель описання та шкалування процесу використання мови та окремих видів знань і вмінь, що підлягають оволодінню.

Рекомендації адресовані усім фахівцям у сфері сучасної мовної освіти. Мета документу — стимулювати роздуми над цілями і методами, а також їх формулювання та впровадження. Сподіваємось, що Рекомендації слугуватимуть полегшенню спілкування між мовними спеціалістами і забезпечать розробку програм та навчальних планів, екзаменаційних та кваліфікаційних матеріалів і процедур на спільній основі, і, таким чином, стануть внеском у процес розвитку і вдосконалення міжнародної освітньої та професійної мобільності.

Рекомендації можуть стати неоціненним інструментом для тих, хто працює в галузі професійної підготовки учителів, розробки навчальних планів і тестів, створення підручників та інших дидактичних засобів навчання.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації