Council conseil of europe de `europe

Скачати
Документи
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


Специфічні риси кожного з рівнів ALTE такі :

Рівень 5AL ТЕ (Досвідчений Користувач — Good User) : здатність працювати зі складним навчальним матеріалом і користуватися мовою дуже ефективно на рівні, який у певному відношенні може бути вищим, ніж рівень середнього носія мови.

Приклад: МОЖЕ читати тексти з метою вилучення необхідної інформації і зрозуміти головний зміст тексту, читаючи майже так само швидко, як носій мови.

Рівень 4 ALTE (Компетентний Користувач - Competent User): здатність спілкуватись ефективно в аспекті комунікативної відповідності, мовної правильності та вміння справлятись з незнайомими темами.

Приклад: МОЖЕ впевнено справлятись з упереджено поставленими запитаннями. МОЖЕ втручатися в розмову і підтримувати її.

Рівень 3 ALTE (Незалежний Користувач - Independent User): здатність досягти більшості цілей і висловлюватись на певні теми.

Приклад: МОЖЕ показати гостям місцевість і дати її детальний опис.

Рівень 2 ALTE (Рубіжний користувач-Threshold User): здатність висловлюватись в обмеженій формі у знайомих ситуаціях спілкування і справлятись з опрацюванням незнайомої інформації.

Приклад: МОЖЕ попросити відкрити рахунок в банку за умови, якщо ця npoцедypa не с складною.

Рівень l ALTE (Середній або Виживання - Waystage User) : може опрацьовувати нескладну, добре

структуровану інформацію і починає висловлюватись у знайомих контекстах.

Приклад: МОЖЕ брати участь у звичайній розмові на прості передбачувані теми.

Рівень ALTE Breakthrough (інтродукпшвиий або відкриття, елементарний користувач), елементарна здатність спілкуватись та обмінюватись простою інформацією.

Приклад: МОЖЕ ставити, прості запитання стосовно меню і розуміє прості відповіді.

Довідкова література

Alderson, J- С. 1991: Bands and scores. In: Alderson, J.C. and North, B. (eds.): Language testing in the 1990s- London: British Council/Macmillan, Developments in ELT, 71-86. North, B- 1996/2000: The development of a common framework scale of language proficiency. PhD thesis,

Thames Valley University. Reprinted 2000, New York, Peter Lang. ALTE Handbook of language examinations and examination systems (available from ALTE Secretariat at UCLES).

Щоб отримати додаткову інформацію про проект ALTE, звертайтесь, будь ласка, за адресою Marianne Hirtzel at HirtzeLm@ucles.org.uk

Neil Jones, Marianne Hirtzel, University of Cambridge Local Examinations Syndicate, March 2000.

Документ Г1 Підсумковий рівень уміння за системою ALТЕ

Рівень

ALTE


Слухання/Говоріння


Читання


Письмо


Рівень 5 ALTE


МОЖЕ висловлюватись/вести бесіду на складні або делікатні теми, розуміючи розмовні формули і впевнено справляючись з упередженими запитаннями.


МОЖЕ розуміти документи, листи і звіти, включаючи нюанси складних текстів.


МОЖЕ писати листи на будь-яку тему і робити записи на зборах або семінарах змістовно й грамотно.


Рівень 4 ALTE


МОЖЕ успішно виступати на зборах і семінарах у межах своєї сфери або підтримувати спонтанну бесіду з високим ступенем швидкості, справляючись з абстрактними виразами.


МОЖЕ читати досить швидко, щоб справлятись з академічним курсом, читати пресу для отримання інформації або розуміти нестандартне листування.


МОЖЕ готувати/писати проект професійної кореспонденції, робити свідомо грамотні записи на зборах або писати твори (есе), що підтверджує вміння спілкуватись.


Рівень 3 ALTE


МОЖЕ стежити за бесідою і підтримувати бесіду на знайому тему або брати участь в розмові на теми досить широкого діапазону.


МОЖЕ переглянути тексти в пошуках відповідної інформації і розуміти детальні інструкції або поради.


МОЖЕ робити записи під час розмови інших людей, або написати листа з нестандартними проханнями.


Рівень 2 ALTE


МОЖЕ висловлювати думку про абстрактні/культурні проблеми обмеженою мовою або дати пораду в межах знайомої галузі, розуміє інструкції або публічні оголошення.


МОЖЕ розуміти звичайну інформацію, статті та основний зміст незвичної інформації в рамках знайомої теми.


МОЖЕ писати листи або робити записи на знайомі чи передбачувані теми.


Рівень l ALTE


МОЖЕ висловлювати у простій формі свої думки або потреби у знайомому контексті.


МОЖЕ розуміти просту інформацію в рамках знайомої галузі, напр., про продукти, написи, прості підручники або доповіді на знайомі теми.


МОЖЕ заповнювати формуляри і писати короткі прості листи або листівки, пов'язані з особистою інформацією.


Рівень відкриття ALTE (Breakthrough)


МОЖЕ розуміти елементарні інструкції або брати участь у простій предметній бесіді на передбачувану тему.


МОЖЕ розуміти елементарні записи, інструкції або інформацію.


МОЖЕ заповнити прості формуляри і робити записи, включаючи час, дату та адресу.Документ Г2 Зміст тверджень ALTE стосовно "Соціальної сфери та сфери туризму"

Рівень

ALTE


Слухання/Говоріння


Читання


Письмо


Рівень 5 ALTE


МОЖЕ розмовляти на складні або делікатні теми без утруднень.


МОЖЕ (в пошуках помешкання) зрозуміти в деталях угоду про оренду, напр., технічні деталі та головні юридичні положення.


МОЖЕ писати листи на будь-яку тему, висловлюючись повно і грамотно.


Рівень 4 ALTE


МОЖЕ підтримувати бесіди спонтанного характеру протягом тривалого часу та обговорювати абстрактні/ культурні теми з високим стулений швидкості та мовленнєвого діапазону.


МОЖЕ розуміти складні думки/аргументи, напр., із серйозних газет.


МОЖЕ писати листи майже на всі теми. Деякі труднощі, які відчуватиме читач, можуть стосуватись лексичного рівня.


Рівень 3 ALTE


МОЖЕ вести бесіду на теми досить широкого діапазону, як, напр., особистий і професійний досвід та події з останніх новин.


МОЖЕ розуміти детальну інформацію, напр., широкий діапазон кулінарних термінів з ресторанного меню і термінів та скорочень в оголошеннях про житло.


МОЖЕ написати до готелю з проханням про надання певних послуг, напр., про усунення незручностей або харчування за особливою дієтою.


Рівень 2 ALTE


МОЖЕ виражати думки/ погляди про абстрактні/ культурні явища з мовними обмеженнями і розуміє відтінки значення/думки.


МОЖЕ розуміти конкретні (factual) статті з газет, звичайні листи з готелів і листи, де виражені особисті погляди.


МОЖЕ писати листи на передбачувані теми обмеженого діапазону, пов'язані з особистими враженнями, і висловлювати думки готовими виразами.


Рівень l ALTE


МОЖЕ висловлюватись про те, що йому подобається і не подобається, у знайомих контекстах, використовуючи просте мовлення, напр., "Мені (не)подобається... "


МОЖЕ розуміти просту інформацію, напр., етикетки на продуктах, стандартні меню, дорожні знаки та повідомлення автоматичних касових апаратів. МОЖЕ заповнювати більшість формулярів, пов'язаних з особистою інформацією.


МОЖЕ заповнювати більшість формулярів, пов'язаних з особистою інформацією.


Рівень відкриття ALTE (Breakthrough)


МОЖЕ ставити прості запитання конкретного характеру і розуміти відповіді, виражені простою мовою.


МОЖЕ розуміти прості записи та інформацію, напр., в аеропортах, довідниках товарів, меню. МОЖЕ розуміти прості інструкції на ліках та прості покажчики на місцевості.


МОЖЕ залишити дуже просте повідомлення для сім'ї господаря або написати коротку просту записку з вираженням вдячності.Документ ГЗ Твердження ALTE стосовно соціальної сфери та сфери туризму

Огляд інтересів і видів діяльності, що вивчалися

Сфера інтересів


Діяльність


Оточення


Необхідні види мовленнєвої діяльності


Повсякденне життя (побут)


1. Покупки

2. Харчування (не вдома)


3. Помешкання готельного типу


4. Оренда тимчасового помешкання (квартири, кімнати, будинку)

5. Поселення в помешкання

6. Користування фінансовими і поштовими службами


Магазини самообслуговування Магазини з продавцями

Місця торгівлі

Ресторани самообслуговування (fast food)

Готелі, В&В (heel and breakfast) тощо


Агентство, приватний власник

Сім'ї для тимчасового проживання

Банки, бюро обміну, поштові відділення


Слухання/Говоріння/Читання


Слухання/Говоріння/Читання

Слухання/Говоріння/Читання, Письмо (заповнення формулярів) Слухання/Говоріння/Читання, Письмо (заповнення формулярів) Слухання/Говоріння/Читання, Письмо Слухання/Говоріння/Читання, Письмо


Здоров'я


Одужання/добре самопочуття


В аптеці

У лікаря

Лікарня

У дантиста


Слухання/Говоріння/Читання


Подорожі


Прибуття до країни Екскурсії Отримання/надання інформації про напрями руху

Оренда транспортних засобів


Аеропорт/порт Залізнична/автобусна станція Вулиця, гараж і т.д. Турагентство


Фірми прокату (авто, човен і т.д.)


Слухання/Говоріння/Читання, Письмо (заповнення формулярів)


Надзвичайні обставини


Уладнання непередбачених ситуацій (нещасний випадок, хвороба, злочин, поломка авто і т.д.)


Публічні місця Приватні місця, напр., номер у готелі Лікарня Поліцейське відділення


Слухання/Говоріння/Читання


Знайомство з визначними місцями


Отримання інформації Подорожування Ознайомлення інших людей з місцевістю


Туристичний офіс

Турбюро

Об'єкти для відвідання туристами (пам'ятники і т.д.) Великі/малі міста Школи/коледжі/університети


Слухання/Говоріння/Читання


Соціалізація


Випадкові зустрічі/спілкування з людьми

Розваги


Дискотеки, вечірки, школи, готелі, табори, ресторани і т.д.


Вдома, поза домом


Слухання/Говоріння


Засоби зв'язку/ Культурні події


Перегляд ТБ, фільмів, ігор і т.д.

Слухання радіо

Читання газет/журналів


Домівка, авто, кіно, театр, "звук і світло" (театралізоване дійство на фоні ілюмінованого історичного ландшафту)


Слухання/Говоріння/Читання


Особисті контакти(на відстані)


Написання листів, листівок і т.д.


Вдома, за межами домівки


Слухання/Говоріння (телефон)

Читання, ПисьмоДокумент Г4 Узагальнення тверджень ALTE щодо сфери "Професія/робота''

Рівень ALTE


Слухання/Говоріння


Читання


Письмо


Рівень 5 ALTE


МОЖЕ висловлюватись про/ обговорювати складні делікатні або спірні проблеми, напр., юридичні або фінансові справи до такої міри, в якій він/вона має необхідні спеціальні знання.


МОЖЕ розуміти доповіді і статті, які можуть зустрічатись в його/її професійній галузі, включаючи складні думки, виражені складною мовою.


МОЖЕ робити повні та грамотні записи і брати участь у тривалих зборах або семінарі.


Рівень 4 ALTE


МОЖЕ ефективно брати участь у зборах та семінарах у межах професійної галузі, висловлюватись, аргументуючи "за" або "проти" чогось.


МОЖЕ розуміти кореспонденцію, в якій використовується нестандартна мова.


МОЖЕ функціонувати у широкому діапазоні звичайних і незвичайних ситуацій, в яких необхідні професійні послуги від колег або зовнішніх контактів.


Рівень 3 ALTE


МОЖЕ приймати і передавати більшість повідомлень, щоб, напр., привернути увагу під час звичайного робочого дня.


МОЖЕ розуміти більшість кореспонденції, доповідей і літератури, що містять конкретні факти, з якими він/ вона може мати справу.


МОЖЕ впоратись з усіма звичайними вимогами/ проханнями/запитами про товари або послуги.


Рівень 2 ALTE


МОЖЕ дати пораду клієнтам у межах своєї професії щодо простих тем.


МОЖЕ розуміти загальне значення непобутових листів і теоретичні статті у межах своєї професійної сфери.


МОЖЕ робити відносно грамотні записи на зборах або семінарі, коли предмети обговорення /теми знайомі і передбачувані.


Рівень l ALTE


МОЖЕ формулювати прості запити у межах своєї професійної сфери, напр., "Я хочу замовити 25 (штук)..."


МОЖЕ розуміти більшість коротких доповідей або підручників з передбачуваним змістом у межах своєї професійної компетентності за умови наявності достатнього часу.


МОЖЕ написати коротку, зрозумілу записку або запит до колеги або знайомого контактера з іншої компанії.


Рівень відкриття ALTE (Breakthrough)


МОЖЕ приймати і передавати прості повідомлення повсякденного характеру, такі як "Зустріч у п'ятницю о 10 год."


МОЖЕ розуміти короткі звіти/ доповіді або описи продукції на знайомі теми, якщо це виражене простою мовою і зміст речей передбачуваний.


МОЖЕ писати прості звичайні запити до колеги, напр., "Можна отримати..., будь ласка?"Документ Г5 Твердження ALTE про роботу

Огляд сфер інтересів та видів діяльності, що вивчалися

Сфера інтересів


Діяльність


Оточення


Необхідні види мовленнєвої діяльності


Послуги, пов'язані з роботою


1. Запит про послуги, пов'язані з роботою. 2. Послуги, що забезпечують роботу.


Місце роботи (офіс, завод і т.д.). Вдома у клієнта.


Слухаяня/Говоріння/Письмо Слухання/Говоріння/Письмо


Збори

(зустрічі) та семінари


Учать у зборах (зустрічах) та семінарах.


Місце роботи (офіс, завод і т.д.). Конференц-центр.


Слухання/Говоріння Письмо (записи/конспектування)


Офіційні презентації та демонстрації


Проведення та участь у презентації або демонстрації.


Конференц-центр, виставочний центр, завод, лабораторія і т.д.


Слухання/Говоріння Письмо (записи/конспектування)


Листування


Розуміння та написання факсів, листів, записок, e-mail тощо.


Місце роботи (офіс, завод і т.д.).


Читання Письмо Читання


Доповіді (звіти)


Розуміння та написання доповідей/звітів (значного обсягу і ступеня формальності).


Місце роботи (офіс, завод і т.д.).


Читання Письмо


Публічно доступна (відкрита) інформація


Отримання інформації (напр., з літературної продукції, професійних/торгових видань, оголошень, web-сайтів і т.д.).


Місце роботи (офіс, завод і т.д.), удома


Читання


Інструкції та керівні документи


Розуміння розпоряджень (напр., техніка безпеки). Розуміння та написання інструкцій (напр., рекомендацій щодо встановлення, експлуатації, ремонту).


Місце роботи (офіс, завод і т.д.).


Читання Письмо


Телефон


Здійснення зовнішніх дзвінків Прийом вхідних дзвінків (у тому числі повідомлень/здійснення записів).


Офіс, удома, номер готелю і

т.д.


Слухання/Говоріння/Письмо (записи)Документ Г6 Узагальнення тверджень ALTE стосовно галузі навчання

Рівень ALTE


Слухання/Говоріння


Читання


Письмо


Рівень 5 ALTE


МОЖЕ розуміти жарти, розмовні формули та культурні реалії.


МОЖЕ використовувати усі джерела інформації швидко й адекватно.


МОЖЕ робити грамотні і повні записи під час лекції, семінару або практичного заняття.


Рівень 4 ALTE


МОЖЕ сприймати абстрактну аргументацію, напр., аналіз альтернатив і виведення висновку.


МОЖЕ досить швидко читати, щоб справитись з вимогами академічного курсу.


МОЖЕ написати твір (есе), який свідчить про вміння спілкуватись; читач матиме лише незначні труднощі.


Рівень 3 ALTE


МОЖЕ чітко викласти знайому тему, відповісти на передбачувані або конкретні запитання.


МОЖЕ переглядати тексти в пошуках релевантної інформації і розуміти основні положення тексту.


МОЖЕ робити прості записи для наступного використання у процесі написання есе (творів) або з метою повторення.


Рівень 2 ALTE


МОЖЕ розуміти інструкції щодо занять та розпорядження вчителя або лектора.


МОЖЕ розуміти елементарні інструкції та повідомлення, напр., комп'ютерні бібліотечні каталоги, з певною сторонньою допомогою.


МОЖЕ записувати певну інформацію на лекції, якщо її диктують більш-менш розбірливо.


Рівень l ALTE


МОЖЕ висловлювати прості думки, вживаючи вирази типу "Я не згоден".


МОЖЕ розуміти загальний зміст спрощеного підручника або статті, читаючи дуже повільно.


МОЖЕ писати дуже короткі прості розповіді або описи, напр., "Моя остання відпустка (вихідні, свято)".


Рівень відкриття ALTE (Breakthrough)


МОЖЕ розуміти елементарні інструкції про розклад занять, дати і номер кімнати та про роботу, яку слід виконати.


МОЖЕ читати елементарні записи та інструкції.


МОЖЕ переписати розклад, дату, адресу з дошки у класі або з дошки для оголошень.Документ Г7 Твердження ALTE стосовно навчання Узагальнення сфер інтересів та видів діяльності

Сфера інтересів


Діяльність


Оточення (середовище)


Необхідні мовленнєві вміння


Лекції, бесіди, презентації та демонстрації


1. Слухання лекції, бесіди, презентації або демонстрації. 2. Проведення лекції, бесіди, презентації або демонстрації.


Лекційний зал, класна кімната, лабораторія тощо.


Слухання/Говоріння/Письмо (записи/конспектування)


Семінари та інструктажі (консультації)


Участь у семінарах та інструктажах.


Аудиторія, кабінет.


Слухання/Говоріння/Письмо (записи/конспектування)


Підручники, статті і т.д.


Збір інформації.


Кабінети, бібліотека і т.д.


Читання Письмо (записи/конспектування)


Есе (твори)


Написання есе (творів).


Кабінет, бібліотека, екзаменаційна аудиторія і

т.д.


Письмо


Висновки


Написання висновків (напр., стосовно експерименту).


Кабінет, лабораторія.


Письмо


Довідкові вміння (вміння користуватися довідниками)


Отримання інформації (напр., із бази даних комп'ютера, бібліотеки, словника і т.д.).


Бібліотека, ресурсний центр, тощо.


Читання Письмо (записи/конспектування)


Організація навчання


Узгодження, напр., з колегами, головних напрямів роботи (дослідження).


Лекційний зал, клас, кабінет і т.д.


Слухання/Говоріння Читання Письмо. З м і с т .
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації