Council conseil of europe de `europe

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


З метою орієнтування викладачів, учнів та інших користувачів у межах освітньої системи з певною практичною метою вважаємо за необхідне здійснити більш детальний розгляд. Такий розгляд може бути представлений у формі сітки, де показані головні категорії застосування мови на кожному із шести рівнів. Приклад, поданий у Табл. 2, є проектом орієнтації інструмента/засобу самооцінювання, базованим на шести рівнях.

Це допоможе, сподіваємось, тим, хто вивчає мову, визначити свої головні мовленнєві вміння і вирішити, у складі якого рівня вони повинні шукати більш детальні дескриптори, для того щоб самостійно оцінити власний РВМ.

Для інших цілей може бути бажаним зосередитись на окремому спектрі рівнів та на окремому наборі категорій. Скоротивши кількість рівнів та категорій до числа лише тих, що є релевантними для досягнення певної мети, стане можливим додати більше деталей: ще точніші рівні та категорії. Такі деталі зумовлять укладання набору модулів, що співвідносяться один з одним, та приведення їх у відповідність до Загальних Рекомендацій.

З іншого боку, окрім визначення категорій видів комунікативної діяльності, користувач може досягти вільного володіння на базі аспектів комунікативної мовленнєвої компетенції, виведених з нашої класифікації рівнів. У Табл. З є спеціальна графа про досягнення вільного володіння усним мовленням. У ній йдеться про різні якісні аспекти використання мови.

3.4 Ілюстративні дескриптори


Усі три таблиці, в яких представлені загальнорекомендовані РВМ (Табл. 1,2 та 3), є підсумком банку "ілюстративних дескрипторів", розроблених та підтверджених Рекомендаціями РЄ у дослідному проекті (див. Додаток Б). Ці формулювання були математично шкаловані у відповідності до виділених рівнів шляхом аналізу того, як саме вони інтерпретувались при оцінюванні великої кількості тих, хто вивчає мову.

Для полегшення користування шкали дескрипторів протиставлені відповідним категоріям дескриптивної схеми у розділах 4 та 5. Дескриптори співвідносяться з наступними трьома метакатегоріями дескриптивної схеми:

Види мовленнєвої діяльності

Дескриптори "Can Do" ("Можу робити") запроваджені для сприймання, інтеракції та продукції. Вони можуть не бути дескрипторами для всіх субкатегорій на кожному рівні, оскільки деякі види | діяльності не можуть бути реалізовані раніше, ніж буде досягнуто певного рівня компетенції, тоді як інші перестають бути метою досягнення на вищих рівнях.

Стратегії

Дескриптори "Можу робити" запроваджені для певних стратегій, що використовуються при І реалізації видів комунікативної діяльності. Стратегії розглядаються як зв'язок між ресурсами того, хто навчається (компетенціями), і тим, що він/вона може з ними робити (види комунікативної діяльності).

У розділах, присвячених інтеракції та продукції (розділ 4), описані принципи:

а) планування дії;

б) узгодження ресурсів і компенсаторної діяльності для усунення недоліків під час виконання та

в) оцінювання результатів і внесення виправлень у разі необхідності.

Таблиця 2. Рівні володіння мовленням (шкала самооцінювання)


Р

о

з

у

м

і н

н

яА1


А2

Аудіюван-ня

Я можу впізнавати знайомі слова та найелементарніші фрази, що стосуються мене самого, моєї сім'ї та найближчого конкретного оточення за умови, коли люди говорять повільно і чітко.

Я можу розуміти фрази та найуживанішу лексику, що відносяться до сфер найближчого особистого значення (напр. елементарна особиста або сімейна інформація, покупки, місце проживання, робота). Можу зрозуміти основне з коротких, чітких, простих повідомлень та оголошень.

Читання

Я можу розуміти знайомі імена, слова і дуже прості речення, наприклад, в оголошеннях, на постерах та в каталогах.

Я можу читати дуже короткі, прості тексти. Я можу знайти конкретну, передбачувану інформацію у простих текстах повсякденного характеру, як, наприклад, реклама, оголошення, проспекти, меню, розклад (руху поїздів); я можу розуміти короткі прості особисті листи.


Г

о

в

о

р

і

н

н

я

Діалогічне

мовлення

Я можу брати участь у діалозі на простому рівні за умови, що співрозмовник готовий повторити або перефразувати свої висловлювання у повільному темпі й допомогти мені сформулювати те, що я намагаюсь сказати. Я можу ставити прості запитання та відповідати на такі ж прості запитання, що стосуються сфери невідкладних потреб, або на дуже знайомі теми.

Я можу брати участь у діалозі на простому рівні за умови, що співрозмовник готовий повторити або перефразувати свої висловлювання у повільному темпі й допомогти мені сформулювати те, що я намагаюсь сказати. Я можу ставити прості запитання та відповідати на такі ж прості запитання, що стосуються сфери невідкладних потреб, або на дуже знайомі теми.

Монологіч-

не мовлення

Я можу використовувати прості речення та вирази для описання місця, де я живу, і людей, яких я знаю.


Я можу вживати серії виразів та речень, щоб описати простими словами мою сім'ю та інших людей, житлові умови, мій рівень освіти, попереднє або теперішнє місце роботи.

П

и

с

ь

м

о


Писемне

мовлення

(письмо)

Я можу писати короткі, прості листівки, наприклад, поздоровлення зі святом. Я можу заповнювати формуляри, вносити своє прізвище, національність та адресу, наприклад, в реєстраційний листок готелю.

Я можу писати короткі, прості записки та звернення, пов'язані з нагальними потребами. Можу написати дуже простого" особистого листа, наприклад, із вдячністю комусь за щось.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації