Council conseil of europe de `europe

Скачати
Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40


28, Таблиця 3. РВМ: якісні аспекти усного мовленняС2

Діапазон

Правильність

Швидкість


Показує високу гнучкість мовлення, формулюючи думки з використанням різноманітних мовленнєвих засобів з метою передачі найтонших відтінків значень, виділення, диференціації та усунення двозначності. Володіє також великим набором ідіоматичних виразів та колоквіалізмів.

Здійснює постійний граматичний контроль складного мовлення, навіть якщо увага спрямована на щось інше (напр. на складання плану на майбутнє, спостереження за реакціями співрозмовників).

Може висловлюватись спонтанно і поширено з природною розмовною швидкістю, попереджуючи або усуваючи будь-яку трудність так легко, що співрозмовник цього навіть не помічає.

Взаемодія


З'вязність

Легко і вправно здійснює інтеракцію, добираючи й застосовуючи невербальні та інтонаційні засоби з очевидною легкістю. Може брати особисту участь у спільній дискусії, повністю природно підтримуючи розмову, звертаючись, роблячи натяки тощо.

Може створювати зв'язне і суцільне висловлювання, вживаючи у повному обсязі доречні різноманітні структури й широкий набір конекторів та інших засобів зв'язку.


С1

Діапазон

Правильність

Швидкість


Має добрий набір різноманітних мовленнєвих засобів, який дозволяє йому/їй обирати формулювання для чітких висловлювань у певному стилі на широке коло загальних, академічних, професійних або побутових тем, не обмежуючись предметом висловлювання.

Постійно підтримує високий ступінь граматичної правильності; помилки зустрічаються рідко, їх важко помітити; вони головним чином відразу виправляються.

Може висловлюватись швидко і спонтанно, майже без утруднень. Лише концептуально складний предмет висловлювання може уповільнити природну легкість мовного потоку.

Взаемодія


З'вязність

Може вибрати потрібну фразу з наявних мовленнєвих функцій для власної репліки з метою підтримати розмову і вправно донести смисл свого висловлювання на рівні з іншими співрозмовниками.

Може продукувати чітке, вільне, швидке, добре структуроване мовлення, показуючи контрольоване вживання граматичних структур, конекторів та засобів зв'язку.

В2+В2

Діапазон

Правильність

Швидкість


Володіє мовою достатньо, для того щоб робити точні описання, виражати точки зору на найбільш загальні теми без надто помітних пошуків слів, і використовує з цією метою деякі складні мовленнєві звороти.

Володіє мовою достатньо, для того щоб робити точні описання, виражати точки зору на найбільш загальні теми без надто помітних пошуків слів, і використовує з цією метою деякі складні мовленнєві звороти.

Може продукувати мовленнєві відрізки у досить швидкому темпі, навіть за умови хезитації під час пошуків структур або виразів. Помітно довгих пауз в його/її мовленні небагато.

Взаемодія


З'вязність

Може почати бесіду, висловлюватись у свою чергу належним чином та закінчувати бесіду, коли йому/їй це потрібно, хоча не завжди він/ вона може це зробити елегантно. Може підтримувати дискусію на знайомі теми, забезпечуючи розуміння, залучаючи інших до неї тощо.

Може використовувати обмежене число схем зв'язку, щоб його висловлювання мало точний, зв'язний характер, навіть якщо у ньому трапляються деякі "перескакування" ("стрибки") під час довгого говоріння.

В1 +В1

Діапазон

Правильність

Швидкість


Має достатньо мовленнєвих засобів:! достатній словниковий запас, для того щоб висловитись із деяким ваганням та підбираючи слова на теми, що пов'язані з сім'єю, хобі, інтересами, роботою, подорожами та останніми подіями.

Розсудливо і правильно використовує набір найчастіше вживаних зворотів та моделей, що асоціюються з найбільш передбачуваними ситуаціями.

Може висловлюватись зрозуміло, навіть якщо паузи для граматичного і лексичного планування та виправлення занадто очевидні, особливо під час довших відрізків непідготовленого мовлення.

Взаемодія


З'вязність

Може починати, підтримувати та закінчувати просту розмову сам-на-сам на знайомі теми або теми особистого інтересу. Може повторити частину сказаного кимсь, • щоб забезпечити взаємне розуміння.

оже з'єднувати серії коротких, простих дискретних елементів у зв'язний лінійний виклад думок.

А2 +


А2

Діапазон

Правильність

Швидкість


Вживає елементарні граматичні структури із завченими фразами, групами з кількох слів та стійких виразів для обміну обмеженою інформацією у простих щоденних ситуаціях.

Правильно використовує кілька простих структур, але продовжує систематично припускатись елементарних помилок.

Може зрозуміло висловлюватись у дуже короткому обсязі, навіть якщо явно очевидні паузи, фальстарти і реформулювання.

Взаемодія


З'вязність

Може запитувати і відповідати простими репліками. Може сигналізувати, коли наступає його/її черга, але рідко спроможний досить добре зрозуміти, для того щоб підтримувати розмову, яка йде з його/її власної згоди.

Може з'єднувати групи слів за допомогою простих конекторів, таких., як "та, і", "але, проте" і "тому що".А1

Діапазон

Правильність

Швидкість


Має дуже обмежений набір слів і простих фраз, пов'язаних з особистими деталями та окремими конкретними ситуаціями.

Реалізує лише обмежений контроль небагатьох граматичних структур і речень й вивченого репертуару.

Може продукувати дуже короткі, ізольовані, переважно згорнуті висловлювання, з численними Паузами для пошуку засобів вираження, артикулювати менш знайомі слова, а також підтримувати спілкування.

Взаемодія


З'вязність

Може запитувати і відповідати на запитання про особисті деталі. Може у простий спосіб спілкуватись у діалогічній формі, але спілкування повністю залежить від повторів, перефразувань та виправлень.

Може з'єднувати слова або групи слів за допомогою дуже простих лінійних конекторів, таких як "та/і"

або "потім".
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації