Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів рівне 2007 зміст

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


ПП “Контур плюс”


Педагогічний програмний засіб
“Математика, 2 клас”

версія 2.0


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів


РІВНЕ 2007

ЗМІСТПЕРЕДМОВА 4

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС» ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКУ МАТЕМАТИКИ 5

1.1.Загальні зауваження 5

1.2. Підготовка до проведення уроку математики з використанням ППЗ 6

1.3. Структура мультимедійного уроку математики 6

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ 6

2.1. Урок пояснення нових знань 6

ДОДАТОК А 10

Тема мультимед. уроку 10

ПЕРЕДМОВАНові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті праці вчителя, пошуки нових технологій навчання, що активізує проблему піднесення рівня професійної підготовки вчителя.

У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних школярів. З одного боку, інформаційні технології – потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому вчителі-новатори активно використовують інформаційні технології в навчальному процесі.

Створення Педагогічного програмного засобу Математика, 2 клас виправдано тим, що саме при вивченні математики складність навчання обумовлюється великою кількістю матеріалів для підготовки вчителя до уроку. Даний ППЗ надає можливість проілюструвати математичні поняття і явища, оскільки в учнів початкових класів переважає наочно-образне мислення. Для учня важлива побудова ходу розв’язання математичної задачі, розвиток і сприйняття евристики у виучуваному матеріалі, динамічна подача величин і їх відношень, ілюстрація практичних дій із математичними об’єктами, а не лише отримання відповіді чи готових результатів.

ППЗ “Математика, 2 клас” може бути використаний учителем:

ППЗ “Математика, 2 клас” може бути використаний учнем:

До складу навчального матеріалу включено 51 урок за Програмою 2 класу. Календарно-тематичне планування для 2 класу подане в додатку.


І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС» ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКУ МАТЕМАТИКИ
    1. Загальні зауваженняУрок математики в початкових класах загальноосвітнього навчального закладу спрямований на оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатніх для успішного оволодіння іншими предметами і забезпечення наступності з основною ланкою школи.

Одними з основних завдань уроку математики є формування в учнів початкових уявлень про число, величину, міцних обчислювальних навичок із натуральними числами та нулем, первинних вмінь вимірювання та обчислення величин; наочно-чуттєвих уявлень про геометричні фігури, графічні вміння.

Ознайомлення дітей із математикою як особливим методом світопізнання, розуміння ними зв’язку математики з дійсністю, уявлення про математичне моделювання сприяють розвитку наукового світогляду. Використання фактів з історії математики формує в учнів уявлення про математику як невід’ємну частину загальнолюдської культури.

Урок математики повинен створити широкі можливості для розвитку розумових здібностей молодших школярів: пам’яті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уяви, уваги, інформаційної культури, формування первинних умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії, математизувати реальні ситуації. Навчання математики тісно пов’язане з формуванням мовленнєвої культури учнів. Ці уроки збагачують учнів математичною термінологією, а також необхідним для її засвоєння словниковим запасом.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки математики з застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків містить малюнки, схеми, анімації, відеофрагменти, текстові пояснення, звуковий супровід, зразки виконання математичних завдань тощо, які педагог може використати при проведенні уроку з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, постановка проблеми, її розв’язання – вивчення нового матеріалу, демонстрація, завдання для первинного закріплення (можна використати як самостійну роботу учнів) з подальшою перевіркою за зразком на екрані, творчі завдання).

Для підготовки та проведення уроку математики з застосуванням комп’ютера вчителю потрібно знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного його етапу.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації