Про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки

Скачати
Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


від 30.12.2008 № 1226


Про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки


З метою реалізації рішень I Всеукраїнської наради з питань поліпшення якості фізико-математичної освіти та на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 25.12.2008 р. протокол №15/1-2


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити План дій щодо поліпшення якості фізико-математичної

освіти на 2009-2012 роки (додається).

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій до 01.02.2009 р. розробити регіональні заходи з виконання Плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2008-2010 роки та до 10.02.2009р. надіслати до Міністерства освіти і науки України.

  1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України (Болюбаш Я.Я., Свіженко В.О., Десятов Т.М., Куліков П.М., Омельченко С.Д.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Завалєвський Ю.І.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку до 20 грудня інформувати департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) щодо виконання відповідних заходів програми.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П.Полянського.


Міністр І.О. Вакарчук


Додаток до наказу МОН


від 30.12.2008 № 1226

План дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 рокиЗміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Розроблення нормативно–правових та навчально-методичних документів

1.1

Проаналізувати результати впровадження Державного стандарту фізико-математичної освіти основної школи та розробити пропозиції щодо внесення до нього змін

до 01.09.2010р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, АПН та НАН України

1.2

Внести зміни до наказу МОН від 07.05.2007 № 357 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» у частині вилучення варіантів навчальних планів, які передбачають інтегроване вивчення окремих предметів у старшій школі; запровадити вивчення обов’язкового курсу «Екологія» у 12-х класах

до 01.01.2009р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

1.3

Проаналізувати результати участі України у міжнародному порівняльному дослідженні природничо-математичних дисциплін (TIMSS), підготувати відповідні матеріали

до 01.03.2009р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з АПН України

1.4

Модернізувати стандарти вищої освіти з напрямів та спеціальностей фізико –математичного спрямування, у тому числі педагогічного профілю

2010 р.

Департамент вищої освіти спільно з

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, НАН України

1.5

Модернізувати зміст з фундаментальної фізико – математичної освіти з природничих, інженерних, технологічних напрямів (спеціальностей) шляхом оновлення змісту складових галузевих стандартів


2009р.

Департамент вищої освіти спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та АПН України

2

Оновлення змісту фізико-математичної освіти

2.1

Привести зміст шкільної фізико-математичної освіти у відповідність до сучасного розвитку науки та соціальних потреб суспільства.

Забезпечити прикладну спрямованість змісту навчальних програм з математики та природничих дисциплін. Узгодити зміст та послідовність вивчення матеріалу в навчальних програмах з математики та природничих дисциплін (фізика, хімія, біологія)

до 01.02.2010р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, АПН України та НАН України


2.2

Створити навчально-методичні комплекти курсів за вибором, факультативів фізико-математичного спрямування для допрофільної підготовки та профільного навчання


до 01.09.2010р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та АПН України

2.3

Запровадити облік навчальних програм курсів за вибором та факультативів для загальноосвітніх навчальних закладів

з 01.03.2009р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

2.4

Удосконалити зміст навчальних програм з базових математичних дисциплін, враховуючи комп'ютеризацію усіх видів інженерної діяльності (дискретна і комп'ютерна математика, нечіткі методи і "м'які" обчислення); забезпечити прикладне спрямування змісту вищої математичної освіти, збільшивши частку практичних занять у навчальних планах

2009р.

Департамент вищої освіти спільно з

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та НАН України


2.5

Забезпечити інформатизацію вищої фізико-математичної освіти шляхом включення до фізико-математичних дисциплін лабораторних практикумів з системою комп'ютерної математики, засобів візуалізації обчислень

2009-2010р.р.

Департамент вищої освіти спільно з

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти


2.6

Забезпечити розроблення та опублікування науково-методичних комплектів, що включають всі типи освіти (активну, самостійну, дистанційну та ін.) з кожного напряму фундаментального циклу дисциплін

2010р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,

департамент вищої освіти


3

Організація навчального процесу

3.1

Забезпечити виконання шкільної навчальної програми з фізики у частині обов’язкового проведення, передбачених нею, дослідів, експериментальних, практичних та лабораторних робітпостійно

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

3.2

Забезпечити обов’язкове проведення демонстраційного експерименту під час лекцій з курсу загальної фізики у вищих навчальних закладах.

постійно

Департамент вищої освіти, керівники вищих навчальних закладів


3.3

Створити відео-банк високоякісних лекційних демонстрацій фізичних явищ природи на цифрових носіях інформації для шкіл і вищих навчальних закладів

2009-2010рр.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти3.4

Вивчити питання щодо забезпечення, починаючи з 2010 р., бюджетне фінансування поділу класів на групи при проведенні практичних робіт в класах з поглибленим вивченням математики та фізики. Підготувати відповідні документи

2009-2010рр.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти,

департамент економіки та фінансування,


3.5

Запровадити у 9-х класах державну підсумкову атестацію з математики (інтегровано з алгебри та геометрії)


з 2009/2010 н.р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

3.6

Розробити механізм матеріального заохочення вчителів, які проводять апробацію нових підручників і навчального обладнання

2009р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

3.7

Рекомендувати вищим навчальним закладам запровадити для вступників на природничо – математичні і технічні напрями підготовки (спеціальності) конкурсний предмет - фізику

2009р.

Департамент вищої освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,

керівники вищих навчальних закладів


4.

Забезпечення навчальних закладів підручниками, технічними засобами та наочним обладнанням

4.1

Розробити Державні стандарти засобів навчання

до 01.09.2009р.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти спільно з Інститутом інформаційних технологій та засобів навчання АПН, НАН України

4.2

Оновити Перелік засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу

до 01.05.2009р

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,

департамент загальної середньої та дошкільної освіти,

департамент вищої освіти,

департамент професійно-технічної освіти


4.3

Поліпшити якість апробації навчальних комп’ютерних програм; розробити нові критерії оцінювання якості навчальних комп’ютерних програм

2009р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент вищої освіти, департамент професійно-технічної освіти

4.4

Створити Інтернет-портал навчального призначення з природничо-математичних дисциплін і забезпечити його функціонування

2009р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент вищої освіти, департамент професійно-технічної освіти

4.5

Забезпечити створення та видання сучасних підручників, зокрема мультимедійних, з фізико-математичних дисциплін для вищої школи; підручників з методики викладання математики, фізики та інформатики для педагогічних та інших вищих навчальних закладів

2009-2010рр.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, департамент вищої освіти спільно з АПН та НАН України, керівники

вищих навчальних закладів

4.6

Запровадити як передумову здобуття наукових звань доцента та професора - підготовку підручника або навчального посібника державною мовою з відповідним грифом МОН України

2009р.

Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби

4.8

Забезпечити комп'ютерною технікою та ліцензованим програмним забезпеченням вищі навчальні заклади

2010-2012рр.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, керівники вищих навчальних закладів

4.9

Розробити програму розвитку матеріально-технічної бази навчальних та науково-дослідних лабораторій2009-2011рр.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, департамент вищої освіти

4.10

Розробити переліки навчально-лабораторного обладнання для вищих навчальних закладів

2009р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, департамент вищої освіти

5

Формування інформаційного середовища навчання математики та фізики


5.1

Забезпечити шкільні бібліотеки сучасною літературою з фізики та математики, інформатики (навчальної, методичної, довідкової, науково-популярної для учнів та вчителів)


2009-2011рр.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти

5.2

Організувати розроблення якісної навчальної літератури з природничо-математичних дисциплін на основі компетентісного підходу до їх вивчення у старшій профільній школі та вищих навчальних закладах

упродовж 2009-2012рр

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент вищої освіти, департамент професійно-технічної освіти спільно з АПН та НАН України

5.3

Вжити заходів щодо налагодження випуску науково-популярної літератури для дітей та створення навчальних телепрограм, що популяризують науку та її досягнення

2009-2012рр.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти спільно з АПН та НАН України


5.4

Організувати передплату науково-методичних журналів «Математика в школі», «Фізика та астрономія у школі», «Інформатика та інформаційні технології у навчальних закладах», науково – популярних журналів «Світ фізики», «Світогляд», «Математичної газети», «Колосок», «Комп’ютер у школі та сім’ї», «У світі математики», «Країна знань», «Фізика у школах України»

постійно

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти

5.5

Забезпечити бібліотеки вищих навчальних закладів сучасною науково-методичною та навчальною літературою з фізики та математики

2010-2012р.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,

керівники вищих навчальних закладів

5.6

Популяризувати фізико-математичні науки, висвітлювати їх соціальну, науково-фундаментальну та науково-прикладну роль; відображати у науково-методичній, науково-популярній пресі сучасні досягнення та відкриття українських науковців, інформацію про науково-дослідницькі виробництва, що діють в Україні, міжнародні проекти, в яких беруть участь українські вчені та фахівці

2009-2010рр.

Департамент вищої освіти, департамент науково-технологічного розвитку,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти спільно з НАН України, керівники вищих навчальних закладів


5.7.

Сприяти організації та проведенню Всеукраїнських конкурсів учнівської молоді, зокрема Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" для учнів 2-11 класів; Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу "Колосок" для учнів 3-8 класів; Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" для учнів 7-11 класів, Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних завдань і інших

постійно

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти

5.8

Вивчити питання щодо можливості проведення Всеукраїнської олімпіади з астрономії для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та участі команди країни у міжнародній астрономічній олімпіаді

2009-2010рр.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти


5.10

Організувати за участю викладачів вищих навчальних закладів, науковців роботу літніх учнівських природничо-математичних таборів


з 2009р.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, департамент науково-технологічного розвитку, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент вищої освіти, Національний еколого-натуралістичний центр, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти

5.9

Забезпечити доступ вищих навчальних закладів до електронних баз даних вітчизняних та закордонних видавництв, що спеціалізуються на випуску періодичних та неперіодичних видань фізико-математичного спрямування

2009-2010рр.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, департамент вищої освіти, департамент науково-технологічного розвитку

6

Організація моніторингових досліджень

6.1

Організувати проведення національного моніторингового дослідження рівня володіння комп’ютером учнями 11-х класів


2010р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

6.2

Забезпечити підготовку та участь у міжнародних моніторингових дослідженнях якості природничо-математичної освіти учнів 4-х та 8-х класів (TIMSS)


2009-2012рр.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з АПН України,

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

7

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

7.1

Забезпечити підвищення кваліфікації (щонайменше тижневе) вчителів математики та фізики, які працюють чи працюватимуть у профільних класах та класах з поглибленим вивченням цих предметів.до 01.09.2009р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти, ректори педагогічних та класичних університетів

7.2

Забезпечити підготовку вчителів до формування в учнів навичок використовувати набуті знання та вміння в реальних життєвих ситуаціях; умінь інтерпретувати кількісну інформацію, подану в таблицях, діаграмах та графіках; на розвиток просторових геометричних уявлень в учнів; на навчання школярів самостійно здобувати необхідну інформацію, аналізувати її, виконувати обчислення та обирати оптимальне рішення

постійно

Міністерство освіти і науки АР Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти, ректори педагогічних та класичних університетів

7.3

Розробити нове Положення про атестацію педагогічних кадрів

2009р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, департамент вищої освіти

7.4

Забезпечити проведення не рідше ніж раз у 3 роки курсів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу

01.09.2009р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти

7.5

Запровадити курси підвищення кваліфікації для вчителів природничо-математичних предметів з питань упровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес; створити умови для підвищення кваліфікації викладачів фізико-математичних дисциплін вищих навчальних закладів у провідних наукових установ та навчальних закладах з відривом від основної роботи

з 01.01.2009р

Інститути післядипломної педагогічної освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники вищих навчальних закладів

7.6

Обладнати навчальні кабінети з природничих дисциплін у інститутах післядипломної педагогічної освіти та вищих педагогічних навчальних закладахдо 01.09.2010р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти

7.7

Вивчити питання щодо збільшення обсягу державного замовлення на підготовку наукових кадрів природничо-математичних спеціальностей, а також розміру стипендій аспірантів та докторантів

2009р.

Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служб, департамент вищої освітиДиректор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти О.В.Єресько
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації