Правила проведення, вимоги до оформлення та критерії оцінювання екзаменаційне тестування з математики відбувається у письмовій формі. Тестування триває 3 години (180 хвилин), з яких

Скачати
Правила
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор Одеського державного

екологічного університету

________________ Степаненко С.М.

„___” __________ 2011 р.


Затверджено на засіданні Приймальної

Комісії ОДЕКУ 14 грудня 2010 року,

Протокол № 2


ВСТУПНЕ ТЕСТУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ, ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Екзаменаційне тестування з математики відбувається у письмовій формі.


Тестування триває 3 години (180 хвилин), з яких:


Кожний варіант екзаменаційного тестування з математики має завдання по дисциплінам "Алгебра і початки аналізу" та "Геометрія".

Кожний варіант містить 33 завдання, з яких:


У кожному розділі виділено три частини, які відповідають трьом рівням (Рівень І, II, ІІІ), що відрізняються за призначенням, змістом і складністю завдань в них.

Рівень І – стандартне застосування програмового матеріалу за алгоритмами і зразками.

На цьому рівні абітурієнт повинен вміти розпізнавати запропоновані математичні об’єкти та виконувати завдання за відомими алгоритмами в стандартних ситуаціях.

Рівень II – застосування програмового матеріалу в змінених і ускладнених ситуаціях.

На цьому рівні абітурієнт повинен вміти використовувати набуті знання і вміння у нових або незнайомих для нього ситуаціях.

Рівень III - застосування програмового матеріалу в нестандартних ситуаціях.

На цьому рівні абітурієнт повинен вміти застосовувати знання і вміння до розв’язування завдань високого рівня складності з обґрунтуванням основних етапів розв’язання.


Екзаменаційний тестовий варіант містить завдання різних форматів:


Усі завдання першого рівня (І) є "закритими" завданнями з вибором відповіді. Для кожного із завдань запропоновано 4 варіанта відповіді, з яких тільки один варіант відповіді правильний. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей біля номера завдання записана тільки одна буква, якою позначена правильна відповідь.


Усі завдання другого рівня (II) це завдання з короткою відповіддю. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей біля номера завдання записана правильна відповідь (запис розв’язання від абітурієнта не вимагається).


Усі завдання третього рівня (III)це "відкриті" завдання з розгорнутою відповіддю. Вони використовуються для перевірки найскладніших умінь (аналізувати ситуацію, робити висновки, проводити логічно і математично грамотні міркування, обґрунтовувати свої дії та чітко і ясно записувати їх). Розв’язання задач третього рівня повинно містити повне обґрунтування етапів розв’язування задачі. В ньому треба записати послідовні логічні дії та пояснення, посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Всі етапи пояснення мають бути чіткими, конкретними, достатньо ілюстрованими схемами, графіками, таблицями (якщо це потрібно).

Розв’язання задач третього рівня повинно бути приведене на окремому чистовому бланку та в бланку відповідей біля номера завдання бути записана правильна відповідь.


Бланк відповідей повинен містити відповіді до усіх завдань згідно з номером завдання та форматом відповіді.

Відповіді до бланка відповідей треба вписувати чітко, відповідно завданню. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді у бланку відповідей – це помилка.

Чистовий бланк повинен містити розв’язування завдань тільки третього рівня.

Для розв’язання усіх завдань можна використовувати чернетку. Однак чернетка комісією не перевіряється.


Під час перевірки екзаменаційної роботи використовуються наступні критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання – 55 балів, з них:Оцінювання завдань третього рівня з алгебри та початків аналізу:


4 бала

Одержана правильна відповідь з обґрунтуванням усіх ключових моментів розв’язування.

3 бали

Наведена логічно правильна послідовність кроків розв’язування. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування. Можливі 1-2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, які не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Одержана відповідь може бути неправильною.

2 бали

При правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовані. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, які впливають на подальший хід розв’язування. Одержана відповідь може бути неповною або неправильною

1 бал

При правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовані. Одержана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю.

0 балів


Якщо абітурієнт не приступив до розв’язування задачі або приступив до її розв’язування, але його записи не відповідають вказаним критеріям оцінювання завдання в 1, 2, 3, 4 бали.Оцінювання завдань третього рівня з геометрії:


5 балів

Одержана правильна відповідь з обґрунтуванням усіх ключових моментів розв’язування.

4 бали

Одержана правильна відповідь. Наведена логічно правильна послідовність кроків розв’язування. Деякі із ключових моментів розв’язування обґрунтовані недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, які не впливають на правильність відповіді.

3 бали

Наведена логічно правильна послідовність кроків розв’язування. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування. Можливі 1-2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, які не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Одержана відповідь може бути неправильною.

2 бали

При правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовані. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, які впливають на подальший хід розв’язування. Одержана відповідь може бути неповною або неправильною

1 бал

При правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовані. Одержана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю.

0 балів


Якщо абітурієнт не приступив до розв’язування задачі або приступив до її розв’язування, але його записи не відповідають вказаним критеріям оцінювання завдання в 1, 2, 3, 4, 5 балів.


Розподіл балів за предметами та рівнями:

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ГЕОМЕТРІЯ

Рівень

Кількість завдань

Кількість балів

Кількість завдань

Кількість балів

За кожне завдання

За всі завдання

За кожне завдання

За всі завдання

І

12

1 бал

12

6

1 бал

6

II

8

2 бали

16

4

2 бали

8

III


2

4 бали

8

1

5 балів

5

ВСЬОГО

36 балів

ВСЬОГО

19 балівТаблиця переведення тестових балів в бали за шкалою 100-200


Тестовий бал

Бал

100-200

Тестовий бал

Бал

100-200

Тестовий бал

Бал

100-200

0

100

19

173

38

192

1

102

20

175

39

193

2

108

21

176

40

194

3

115

22

177

41

194

4

124

23

178

42

195

5

131

24

180

43

196

6

138

25

181

44

196

7

144

26

182

45

197

8

149

27

183

46

197

9

153

28

184

47

198

10

156

29

185

48

198

11

159

30

186

49

199

12

161

31

187

50

199

13

163

32

188

51

200

14

165

33

189

52

200

15

167

34

189

53

200

16

169

35

190

54

200

17

170

36

191

55

200

18

172

37

192

Під час тестування потрібно мати лише капілярну або кулькову ручку з чорнилом / пастою чорного, синього або темно-синього кольору. Не можна користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, олівцями, калькуляторами, пейджерами, годинниками з калькулятором або зі звуком, лінійками, плеєрами з навушниками, мобільними телефонами, будь-якими електронними та фотографічними засобами. Для особистих речей буде відведено спеціальне місце.

Під час тестування не можна виходити з аудиторії, а також їсти чи пити. Не можна розмовляти після початку тестування. Якщо виникла якась проблема, треба звертатися до викладача, що проводить тестування.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації