П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6Лінгвокраїнознавство Німеччини

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Термін, обсяг викладання

3-й семестр, в обсязі навчальної роботи годин.

Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні заняття) –20 годин,

Практичні заняття – 8 год.

Завдання дисципліни

Дати студентам теоретичні та практичні знання у лінгвокраїнознавстві Німеччини.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: основні поняття міжкультурного навчання та міжкультурної свідомості, що є найважливішими поняттями сучасної педагогіки та методики. Студенти повинні розумітися на основних подіях сучасного життя Німеччини, Австрії на основних етапах історичного, політичного та економічного розвитку Німеччини.

УМІТИ: на діагностичному рівні: адекватно та чутко реагувати на слова, поведінку, ментальність, культуру співрозмовника з інших країн, іншою культурою, розумітися на культурній диференції та інтерференції між рідною та іноземною культурами, знати географічне положення Німеччини, адміністративно-політичний устрій, основні традиції та звичаї, офіційні, релігійні та народні свята, промислово-економічний устрій, систему освіти, видатних людей з різних галузей науки та культури.

Опис дисципліни

3 семестр

Значення лінгвокраїнознавства для майбутніх перекладачів та інтеркультурного навчання. Вчитель – посередник між світовою культурою та учнем, перекладач – посередник між світовою культурою та своєю. Ментальність німецької нації. Німецька писемність. Землі Німеччини, столиці, визначні місця, архітектурні пам’ятки, особливості історичного розвитку. Історія Німеччини, стародавня Німеччина, середньовіччя, нова та новітня історія. Основні історичні події. Політичний устрій, політичні партії, Бундестаг, Бундесрат, кабінет міністрів, федеральний канцлер, федеральний президент. Промисловість, економіка. Система освіти: дитячі садки, школи, фахові, спеціальні, професійні школи, коледжі, вищі фахові школи та університети. Офіційні, релігійні, народні свята, традиції та звичаї німців. Видатні люди Німеччини з різних галузей науки, культури, політики.

Основна навчальна література

1. Olena Kudina. Die Länder, wo man Deutschen spricht. Вінниця. –Нова книга, 2002, -341с.

2. Гінка Б., Зінь Р. Типово німецьке: стереотипи та реальність. Тернопіль. Навчальна книга, 2004, -367с.

3. Факти про Німеччину. Бонн, 2001, -512с.

Передумова вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна “Практичний курс німецької мови”

Методика викладання та методи навчання

Навчальна дисципліна за планом проведення: лекції – 2 години на 2 тижні.

Семінари – 2 години на 2 тижні.

Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за системою оцінювання та засвоєння студентами теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт (рефератів), індивідуальних завдань. Періодичність контролю на семінарах та під час екзаменаційної сесії.

Лектор


Старший викладач Дегтярьова Л.І.

Мова викладання

Німецька, українська, російська
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації