Аксіома ненасичуваності

Скачати
Документи
  1   2   3
Аксіома ненасичуваності: при інших рівних умовах споживач надає перевагу більшій кількості даного блага ніж меншій.

Аксіома повної упорядкованості: при наявності двох різних наборів благ споживач завжди надає перевагу одному з них або визнає їх рівноцінними.

Аксіома рефлективності-при наявності двох однакових наборів благ споживач вважає,що будь-який з них не гірше один одного

Аксіома транзитивності-якщо споживач надає перевагу набору А,а не В,набір В є переважнішим за набір С,то набір А є переважнішим за набір С.

Асиметрична інформація- ситуація, коли при здійсненні господарської трансакції деякі з господарюючих агентів мають більш детальну та достовірну інформацію щодо предмету угоди порівняно зі своїми контрагентами

Бар’єри входження – сукупність факторів, що не дозволяють певній фірмі стати учасником певного ринку і які є однією з причин недосконалості конкуренції.

Благ комплементи – товари, що задовольняють потреби (особисті чи виробничі) лише в комплексі один з одним. Із зростанням ціни одного з благ-доповнювачів обсяг попиту на нього буде зменшуватися, так само як і на інші блага, що є доповнювачами до нього.

Блага Веблена – товари, обсяг попиту на які знаходиться в прямій залежності від їх ціни.

Блага вищої якості- товар, споживання якого збільшується при збільшенні доходу індивіда

Блага Гіффена – товари, обсяг попиту яких зростає при зростанні ціни.

Блага нижчої якості – товар, споживання якого скорочується при збільшенні доходу індивіда

Блага субститути – товари, які можуть заміщувати один одного у процесі споживання або виробництва. Внаслідок цього із зростанням ціни даного товару при незмінній ціні його замінника попит на останній буде зростати

Бюджетна лінія – усі комбінації товарів, котрі споживач має можливість купити за даного доходу, за даних цін цих товарів та за умови повного витрачання доходу.

Бюджетне обмеження при врахуванні вільного часу – визначається як добуток погодинної ставки зарплати на робочий час, що в свою чергу вимірюється як різниця між загальним періодом часу і вільним часом:, де - дохід, - ставка зарплати, - загальний період, - вільний час.

Бюджетне обмеження при врахуванні вільного часу – визначається як добуток погодинної ставки зарплати на робочий час, що в свою чергу вимірюється як різниця між фондом часу і вільним часом: , де - дохід, - ставка зарплати, - фонд часу, - вільний час.

Вартість (цінність) граничного продукту дорівнює величині граничного продукту ресурсу в фізичній формі, помноженій на ціну продукту, що виробляється з цього ресурсу: .
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації