1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р

Скачати
Документи
  1   2   3
Інформатика


Г.В.Скрипська,

методист НМЦ ІТН1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н.р.


Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи складаються згідно з Наказом МОН України від 05.02.2009 р., №66.

Шкільний курс інформатики в 2010/2011 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік (Лист МОН України від 05.03.10 р. №1/9-143) та за програмами, які рекомендовано МОН України, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика», видавництва «Прем’єр», Запоріжжя, 2003 р., у науково-методичному журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї», 2003, 2004 рр., «Навчальною програмою з інформатики для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів», надрукованою у науково-методичному журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї», №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4-5, 2006 р. та №2-3, 2008 р.

Розподіл годин на вивчення окремих розділів та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№5, 14-15, 2003 р., №№13-14, 2004, 2005 рр. та у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №1 та №4-5 за 2006 р., №1, 2007 р., №2-3, 2008 р.

Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 1-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп’ютерної техніки і педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в основній. Це дозволить реалізувати безперервний курс інформатики й сприяти успішному вивченню багатьох інших предметів з використанням електронних засобів навчання.
    1. Поглиблене вивчення інформатики

Відповідно до Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах затвердженого наказом МОН України від 08.04.09 р. №312 класи з поглибленим вивченням окремих предметів формуються, як правило, у складі школи ІІ ступеня (8-9 класи) та ІІІ ступеня (10-12 класи). З окремих предметів можливе запровадження поглибленого вивчення з більш раннього віку.

У відповідності до листа МОН від 18.02.2008 р. №1/9-83 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік» робочі навчальні плани для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням інформатики складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 р. №99.

Навчальний час на поглиблене вивчення інформатики у 8, 9-х класах (із розрахунку 3 години на тиждень) формується таким чином: до годин інваріантної складової (технології – 2 години, з відповідним поділом класу на дві групи), додаються години варіативної складової (2 години, без поділу для кожної з двох груп класу), що разом становить 3 години на тиждень для кожної окремої групи у класі.

Вивчення інформатики у 8, 9-х класах з поглибленим вивчення інформатики відбуватиметься за програмою поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Т.П.Караванова, В.П.Костюков), видрукуваній у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» №2-3, 2008 р. та розміщеній на сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua).

У 10-11 класах з поглибленим вивченням математики та інформатики курс інформатики в може вивчатися за такими програмами:
1.2 Допрофільна підготовка з інформатики

У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики, години варіативної частини робочого навчального плану та навчально-виробничої практики можуть використовуватися для вивчення курсів за вибором професійного спрямування, курсу інформатики у 7-9 класах, пропедевтичного курсу у 2-8 класах за авторськими програмами з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.

Навчальний курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров) розрахований на вивчення у 7-х, 8-х та 9-х класах 12-річної школи протягом 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень). Пропоновані авторські навчальні курси є двонапрямленими і складаються з двох змістово-процесуальних частин: комп’ютерні технології та комп’ютерні науки, які можуть вивчатися як незалежно одна від одної, так і взаємоузгоджено, з певним тематичним чергуванням.

Програми курсів за вибором наведені в журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2006. – №4-5, 6.

«Основи комп’ютерної графіки»

«Основи створення комп’ютерних презентацій»

«Основи Інтернету»

«Основи веб-дизайну»

«Основи комп’ютерної безпеки»

«Основи візуального програмування»

«Інформаційні технології проектування»

«Сучасні офісні інформаційні технології»

Курс за вибором «Основи робототехніки» (укладач Д.І.Кожем’яка) має на меті навчання основам об’єктно-орієнтованого та графічного програмування та підвищення мотивації учня до навчання програмуванню. Курс спрямований на популяризацію галузі робототехніки в Україні, підготовку учнів середнього шкільного віку до вивчення мов програмування для створення програмних засобів, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації.

Курс «Основи робототехніки» призначений для вивчення у 5-8 класах протягом одного року із розрахунку 1 година на тиждень. Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та навчально-методичного комплекту. Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці.
    1. Пропедевтичний курс інформатики
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації