Мистецтво ефективної комунікації та презентації мистецтво ефективної комунікації та презентації огс в громадських кампаніях протидії корупції

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

МИСТЕЦТВО ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

МИСТЕЦТВО ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОГС В ГРОМАДСЬКИХ КАМПАНІЯХ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ


Мета тренінгу: надати знання і розвинути навички представникам організацій громадянського суспільства щодо їх ефективних комунікацій та презентацій під час співпраці з органами влади та ЗМІ в громадських кампаніях протидії корупції

Завдання тренінгу:

Очікується, що після тренінгу учасники:


План тренінгу

І день

10.00 - 11.30

Вступна сесія: Знайомство. Визначення правил роботи в групі. Очікування від тренінгу. Про проект „Гідна Україна”. Роль ОГС у протидії корупції в Україні. Останні результати досліджень про стан корупції в Україні та методи їх використання у заходах ОГС.

11.30-11.45

Перерва на каву

11.45-13.00

Визначення поняття "комунікація". Типи комунікації. Бар'єри ефективної комунікації.

Невербальна комунікація. Дистанція. Потискання руки. Мова тіла. Віддзеркалювання. Бар'єри.

Вербальна комунікація. Активне слухання, спонукання, відкриті та закриті питання, парафраз, резюме.

13.00-14.00

Обід

14.00 – 17.45

Система налагодження ефективних комунікацій: Комунікативні канали. Інформаційний привід, ключове повідомлення, роздаткові матеріали. Форми спілкування з різними аудиторіями

15.30 – 15.45

Перерва на каву

17.45 – 18.00

Підсумок першого дня
Домашнє завдання: розробити план комуніції з органами вдади та ЗМІ під час проведення громадських кампаній протидії корупції


IІ день

9.00 – 9.30

Огляд першого дня

9.30 – 10.30

Перевірка домашнього завдання

10.30 -10.45

Перерва на каву

10.45 – 13.00

Презентація, як публічний захід: предмет, мета, спрямованість та підготовка презентацій. Проведення презентацій. Ефективне спілкування з аудиторією.

13.00 – 14.00

Обід

14.00 – 15.30

Публічний виступ, як складова презентації. Практикум. Презентації та публічні виступи

15.30 – 15.45

Перерва на каву

15.45 – 16.45

Ефективна співпраця із державою та ЗМІ: створення бази, налагодження контактів. Заходи для держави та ЗМІ: брифінги, прес-конференції, прес-тури

16.45 – 17.00

Підсумки тренінгуТРЕНІНГОВІ МАТЕРІАЛИ


Зміст1

Про проект «Сприяння активній участі громадян у

протидії корупції в Україні «Гідна Україна»стор.
2

Вступ до анти корупції. Поняття корупції і роль ОГС у зменшенні її проявівстор.

3

Зв’язки з громадськістю – для громадських організаційстор.
4

Стратегія комунікаційстор.
5

Як ефективно взаємодіяти із ЗМІ


стор.
6

Інформаційні кампанії як спосіб комунікації


стор.
7

Презентаційні навички


стор.
8

Презентація як комунікативний захід


стор.
9

Прес-конференціх, публічні виступи та інші комунікаційні акції акції


стор.
10

Законодавство


стор.
11

Список рекомендованої літератури


стор.
12

Додатки


стор.


СПРИЯННЯ АКТИВНІЙ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

«ГІДНА УКРАЇНі»


Метою проекту «Гідна Україна» є підтримка незалежного громадського моніторингу й представництва та захисту громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією.


Діяльність проекту «Гідна Україна» зосереджується на наступних сферах:Важливо пам’ятати, що ці сфери були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією «Виклики тисячоліття» (MCC – Millennium Challenge Corporation).


Проект виконується компанією Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI, США) у партнерстві з українськими організаціями: Фундацією Україна - США, Творчим центром Каунтерпарт, Київським міжнародним інститутом соціології та Українським освітнім центром реформ.


Фінансова підтримка надана Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).


Проект «Гідна Україна» складається з трьох основних компонентів.


  1. моніторинг стану корупції і результатів антикорупційних ініціатив українського уряду та організацій громадянського суспільства шляхом проведення загальнонаціональних досліджень та досліджень пріоритетних сфер боротьби з корупцією. Завданнями таких досліджень є визначення рівня корупції в певних сферах та адміністративних процедурах; моніторинг ефективності заходів та кампаній по захисту громадських інтересів та впровадження реформ; готовність населення та державних інституцій включитись у подолання проявів корупції; демонстрація владі реальних об’єктивних причин та наслідків корупції у такий спосіб, об’єктивність якого неможливо спростувати. В рамках даного напрямку проект «Гідна Україна» виконує наступну діяльність:

Українськими партнерами по втіленню даного напрямку є Київський міжнародний інститут соціології та компанія InMind (Київ).

2. Підтримка представництва та захисту громадських інтересів. Діяльність в рамках цього напрямку проект «Гідна Україна» здійснює через своїх партнерів – дев’ять регіональних інформаційно-ресурсних центрів (РІРЦ) та Творчий центр Каунтерпарт (ТЦК). РІРЦи організовують та проводять тренінги та квартальні зустрічі, надають консультативну допомогу, спрямовану на розбудову спроможності організацій громадянського суспільства для здійснення кампаній з представництва та захисту громадських інтересів та проведення моніторингу діяльності влади, готовлять авторські матеріали для ЗМІ про діяльність грантоотримувачів Проекту та створюють умови для налагодження співпраці між органами влади та грантоотримувачами. Окрім того, Проект проводить грантові програми, спрямовані на підтримку ініціатив організацій громадянського суспільства, які адмініструються Творчим центром Каунтерпарт.


3. Підтримка журналістських розслідувань та інших антикорупційних ініціатив з боку засобів масової інформації. Проект «Гідна Україна» проводить інтенсивне навчання та конкурси з метою залучення журналістів до проведення професійних журналістських розслідувань з проблем корупції та ознайомлення громадськості з їх результатами. Цей компонент Проекту спрямовано на заохочення журналістів до усвідомлення їхньої ролі „вартових” у суспільстві. Для цього Проект:Партнерами Проекту по втіленню діяльності по даному напрямку є Український центр освітніх реформ, Інститут розвитку регіональної преси, Асоціація медіа юристів та Інститут видавців періодичної преси.


ВСТУП ДО АНТИКОРУПЦІЇ


ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ І РОЛЬ ОГС У ЗМЕНШЕННІ ЇЇ ПРОЯВІВ


Що таке корупція?


Зловживання службовим становищем у власних інтересах

Яка буває корупція:

Прояви корупції:

хабарництво, здирництво, протекціонізм, кумівство, обман, розтрата бюджетних коштів, зловживання владою тощо


Де мешкає корупція


ПРИЧИНИ КОРУПЦІЇ


Інституційні причини

• Широкі повноваження

• Недостатня прозорість/гласність

• Недостатня підзвітність

• Спотворені стимули

• Недостатні силові заходи

Суспільні причини

• Недовіра до уряду

• Терпимість до корупції

• Персональна лояльність

• Примирення з беззаконням


Наслідки корупції


Що підказує досвід України та інших країн


Громадянське суспільство – завжди ключовий партнер.Якщо у органів влади немає політичної волі, варто дотримуватись стратегії співпраці з громадянським суспільством. В іншому випадку - працювати з усіма партнерами.

Необхідно:


Інструменти корупційної стратегії


Запобігання – Прозорість


Підзвітність

Фінансова підзвітність:


Професійна підзвітність:


Громадська підзвітність:


Інші засоби запобігання корупції


Просвіта громадян та освітаПравоохоронні заходи


Інституційні заходи

В органах влади:

В громадянському суспільстві:ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ


Головні функції громадянського суспільства:

1. Освіта (корупція, збитки від корупції, права громадян, правовий захист) і участь

2. Контроль за владою (моніторинг діяльності влади)

3. Захист і просування інтересів суспільства

4. Участь в нормотворчих процесах

Всі ці функції взаємопов'язані:

фактичних даних не буде обгрунтованим

Тільки у взаємозв'язку ці основні компоненти можуть бути ефективнми і результативними


Просвіта

ПРО ЩО?

КОГО?


Суспільний контроль

Об'єкти моніторингу:

Рівні:

Просування реформ і участь в законотворчостіЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ


За матеріалами тренінгів Творчого Центру Каунтерпарт


Поняття комунікація може вживатись у різному значенні:

Комунікація - це будь-який контакт людини з людиною, взаємодія між людьми.

Те саме, що спілкуватися:

підтримувати взаємні стосунки, діловий, дружній зв’язок з ким-небудь;

контактувати, розуміти одне одного;

порозуміватися;

об’єднуватися для спільних дій.


Слово «комунікація» прийшло до нас через англійську мову (communication) від латинського communicare, що означає "перебувати у зв’язку, брати участь, об’єднуватися". Слова communicate, community, communication однокореневі. Українськими відповідниками є сполучатися, спілкуватися, спілка, спільнота, спілкування.


Спілкуватися - тобто ставати членом спільноти, а це означає співпереживати, ставати духовно близьким, дотримуватися норм співжиття. Визначальним тут є зв’язок між членами спільноти, але безперечно цей зв’язок має бути не так фізичним, як духовним. Факт духовної єдності й наявність спільних форм духовного зв’язку творять спільноту.


Спілкування, або комунікація, й означає встановлення такої єдності за допомогою відповідних форм духовного єднання (духовних зв’язків). Духовне єднання є нічим іншим, як роботою душі й розуму.


Спілкування, якщо воно відбувається, передбачає наявність комунікаторів - тих, між ким відбувається спілкування, зокрема комуніканта - того, хто ініціює процес спілкування, виступає його адресантом, і комуніката - того, на кого спрямоване спілкування і хто є його адресатом.


Основними результатами успішного спілкування завжди є взаємопорозуміння й згода: згода слухача з мовцем, згода чинити, як того вимагає співрозмовник і ситуація. Процес спілкування може бути ускладнений суперечками, непорозумінням, але спілкування завжди має завершуватися повною згодою. Згода на 30% означає те, що спілкування, на жаль, теж відбулося лише на 30%.


Комунікація завжди є тривалим процесом, що перебуває у стадії пошуку порозуміння і згоди. Комунікація - це не результат, це процес пошуку результату.


Виділяються три основні (базові) функції комунікації:

  1. Інформаційна функція означає, що завдяки комунікації в суспільстві передається інформація про предмети, їх властивості, явища, дії та процеси.

  2. Експресивна функція визначає здатність соціальної комунікації передавати оціночну інформацію про предмети або явища.

  3. Прагматична функція означає, що соціальна комунікація є засобом, який спонукає людину до певної дії та реакції.


Види комунікації. Невербальна і вербальна комунікації


Передача будь-якої інформації можлива лише за допомогою знакових систем. Існує кілька таких систем, які використовуються в комунікативному процесі і відповідно до яких можна класифікувати засоби комунікації на вербальні та невербальні.


Вербальна комунікація використовує як знакову системну мову, і походить її назва від латинського слова (вербум - слово, словесний, усний).


Мова може бути при вербальній комунікації монологічною, тобто мовою однієї особи і діалогічною, тобто мовою двох і більше осіб.


Невербальна комунікація – це сова жестів, міміки, пантоміміки.


Велике значення у невербальній комунікації мають вираз обличчя, погляд. Вираз обличчя найбільше підкреслюють кути губ, нахмурюювання і піднімання брів, зморщування чола. Ці елементи міміки передають гамо-емоції почуттів людини. Поглядом людина може висловлювати інтерес до розмови. Хоча пильний погляд в очі співбесідника може сприйматися як ознака деякої агресивності. Певне значення мають і жести. Такі як похитування головою, нахил плеча в бік партнера є ознакою також інтересу.


Отже вербальна і невербальна комунікація тісно пов’язана між собою. Невербальна комунікація є суттєвим доповненням до вербальної комунікації і підсилює її.
Інформаційне повідомлення “Три сторони спілкування”


Спілкуючись один з одним, ми навіть не замислюємось над тим, скільки факторів та нюансів впливає на процес спілкування. Що ж відбувається? Ми зустрічаємо людину, сприймаємо її, спілкуємось та взаємодіємо з нею за допомогою мови, жестів. Від того, наприклад, яке перше враження справить на нас людина, як ми побудуємо сам обмін інформацією, залежатиме успіх спілкування:


перцептивну – механізми сприймання і розуміння людьми один одного;

комунікативну – обмін інформацією;

інтерактивну – взаємодію у спілкуванні.


Розглянемо основні моменти кожної із сторін.


На формування першого враження впливає особистий багаж (досвід), в якому знаходиться багато соціальних стереотипів, ситуація, в якій проходить спілкування, загальна атмосфера в ситуації спілкування (позитивна чи негативна), а також самопрезентація партнерів по спілкуванню.


Фактори формування першого враження:


  1. “Фактор перевершеності”.

Найчастіше ця схема спрацьовує у випадку нерівності партнерів (за соціальним статусом, інтелектом тощо). Помилки нерівності виявляються у тому, що люди схильні систематично переоцінювати різні особистісні властивості тих, хто перевершує їх за якимсь значимим параметром.


  1. Фактор привабливості”.

Пов’язана з цим фактором помилка привабливості полягає у йому, що, якщо людина нам подобається зовні, ми схильні до переоцінки її якостей.  1. “Фактор ставлення до нас”.


Суть помилки, пов’язаної з цим фактором, полягає в тому, що люди, які ставляться до нас добре, оцінюються нами вище, ніж ті, що ставляться до нас гірше.


Ці три фактори охоплюють так званий “ефект ореола”, який виявляється в тому, що перше позитивне враження призводить до переоцінки, а негативне – до недооцінки партнерів по спілкуванню. Джерела “ореола” в кожному випадку різні, але на основі: перевершеності, привабливості, ставлення до нас.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації