І. Часи в активному та пасивному стані 7 (Tenses in the Active and Passive Voices) 7

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61Наша справа”, №3’2001

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

Автор – БОНДАР А.О. 6

Граматичні складнощі англійської мови 6

ПЕРЕДМОВА 6

І. Часи в активному та пасивному стані 7

(Tenses in the Active and Passive Voices) 7

1. Дійсний спосіб 7

2. Пасивний стан (його особливості в англійській мові) 14

Способи перекладу присудка в пасивному стані 14

Способи перекладу підмета із присудком в пасивному стані 16

ІІ. Займенники (Pronouns) 17

1. Відмінки іменників та особових займенників (Case of Nouns and Personal Pronouns) 20

ІІІ. Структура англійського простого розповідного поширеного речення 22

1. Типи питальних речень (Types of Interrogative Sentences) 24

IV. Узгодження часів 28

(Sequence of Tenses) 28

V. Правила заміни прямої мови непрямою 30

(Rules for Changing Direct Speech into Reported One) 30

VI. Типи підрядних речень і сполучники, якими вони вводяться 34

1. Сполучники who(m), whose, which, that в означальних підрядних реченнях 38

VII. Модальні дієслова (Modal Verbs) 41

VII. Умовний спосіб (The Subjunctive Mood) 46

1. Умовні речення (Conditional Sentences) 52

2. Вживання дієслів Should, Would 54

IX. Безособові форми дієслова 57

1. Дієприкметник (The Participle) 57

2. Герундій (The Gerund) 64

3. Інфінітив (The Infinitive) 70

X. Замінники іменників і дієслів 77

XI. Емфатичні конструкції (Emphatic Constructions) 79

XII. Деякі інші граматичні труднощі 81

Литература 82

Автор – Графкина В.В. 83

Деловая переписка 83

I. Общие заметки о деловой корреспонденции 83

Факсимиле (Факс) 84

II. Расположение делового письма 85

Вступительное обращение и заключительная часть письма 87

Расположение письма. Американский стиль 92

III. Форма личного письма 94

IV. Адрес на конверте 96

V. Деловые письма по различным направлениям. 98

Запрос 98

Import inquiry (Запрос импорта) 99

Personal inquiry (Личный запрос) 101

Некоторые письменные штампы. Фразы. Запросы 103

Письмо-предложение (Оферта) 105

Export quotation: firm offer. (Предложение импорта: твердое предложение) 106

Quoting terms for hotel accommodation (Предложение условий проживания в отеле) 108

Фразы. Предложение товара (Оферта) 110

Скидки 111

Условия платежа 111

Доставка 113

Предложение услуг отелей 113

ВИКОРИСТАНА МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 115

I. PERSON’S CHARACTER, BEHAVIOR, MOOD AND MANNERS 117

1. Topical Vocabulary 117

2. Illustration of Use 120

3. Conversations. 122

4. Situation. 123

5. EXERCISES 123

Example: Name 128

II. TALK ON PERSON’S APPEARANCE 135

1. Topical Vocabulary 135

2. Illustration of Use 136

3. Conversations 138

4. Situations 140

5. Exercises 140

III. HOUSING. MY FLAT 143

1. Topical Vocabulary 143

2. Substitution Patterns 145

3. Situations 146

IV. MY FAMILY 155

1. Topical Vocabulary 155

2. Illustration of Use 157

3. Conversations 159

4. Role-play the following situations: 161

5. Exercises for Oral Practice 161

V. WORKING DAY AND REST THE SIMPLE PAST TENSE 169

1. Topical Vocabulary 170

2. Conversation Formulas 171

3. Exercises for Oral Practice. 174

4. Role – play the following situations: 177

5. Fill in the missing parts of the dialogues. 179

VІ. SEASONS AND WEATHER 181

1. Topical Vocabulary 181

2. Illustration of Use 183

3. Conversations 185

4. Exercises 187

VII. MEALS. EATING OUT 190

1. Vocabulary 190

2. Practice these sentence patterns 194

3. Memorize these dialogues. Practice them in pairs 194

IV. Exercises 197

VIII. GETTING ABOUT TOWN 208

1. Topical vocabulary 208

2. Illustration of Use 212

3. Memorise these dialogues. Practice them in pairs 214

4. Exercises 218

IX. SHOPS AND SHOPPING 224

1. Vocabulary 224

2. Exercises 228

3. Conversations 232

X. Travelling 238

1. Topical Vocabulary 238

2. Illustration of USE 242

3. Conversations 244

4. Memorize these dialogues. Practice them in pairs 247

5. Exercises 250

Business Travel. Travel Information. 254

1. Topical Vocabulary 254

2. Structure Patterns 257

3. Situation Patterns 258

4. Memorise these dialogues. Practice them in pairs 259

ХІ. Making an Introduction. Meeting People. 264

1. Topical Vocabulary 264

2. Practice these sentence patterns 267

3. Read and memorise these dialogues. 267

Meetings 271

1. Topical Vocabulary 271

XII. TELEPHONING 275

1. Topical Vocabulary 275

2. Illustration of Use 278

3. Exercises 286

Литература 305


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації