Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги

Скачати
Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
Від 12. 06. 20091/9-396


Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій


Інститути післядипломної педагогічної освітиЗагальноосвітні навчальні заклади


Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичний лист «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році» .

Просимо довести його до відома вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Заступник Міністра П. Б. Полянський


Щербакова Л.Ф.

288-04-26

Додаток до листа МОН

від 12.06.2009 р. № 396


Особливості організації навчально-виховного процесу

в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2009-2010 навчальному році


У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу, підпорядкування і форми власності 2009—2010 навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань.

Тему першого уроку в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів учитель обирає самостійно. Форми і методи проведення першого уроку обираються з урахуванням можливостей навчального закладу та індивідуальних особливостей учнів класу.

Структура 2009—2010 навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 20.02.09 № 1/9—120).

Навчальні заняття в початкових класах організовуються за семестровою системою. Перший семестр розпочинається 1 вересня, а закінчується 25 грудня. Другий семестр триває з 11 січня по 29 травня включно.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні — з 26 по 31 жовтня, зимові — з 26 грудня по 9 січня, весняні — з 22 по 31 березня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації в 4-х класах, навчальних екскурсій, річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів.

З урахуванням кліматичних умов, місцевих особливостей, специфіки роботи загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, впровадження для учнів 1 класу додаткових весняних тижневих канікул, організації та проведення навчальних екскурсій.

У 2009/2010 навчальному році залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації від 07.07.2008 р. №1/9–433 щодо розроблення робочих навчальних планів для 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та особливостей вивчення навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів.

Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії від 24 травня 2006 року):

«Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1—4 класи. (К.: Початкова школа, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп», 1—4 класи, авт. Майєр В.І. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи. авт. Деревянко В.В., Сілкова В.О. (Х.: Ранок, 2006 р.);

Рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні програми для 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів:

«Програма інтегрованого курсу з математики, читання, Я і Україна, основ здоров’я», 1 клас, авт. Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П., Коваль Н.С., 2006 р.;

«Математика», 1—4 класи, авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С., 2006 р.;

«Я і Україна. Навколишній світ» за науково-педагогічним проектом «Росток», 1—4 класи, авт. Пушкарьова Т.О., 2006 р.;

«Математика», 1—4 класи, авт. Петерсон Л.Г., 2007 р.;

«Українська мова», 2—4 класи, авт. Кальчук М.І., Кучинський М.В., 2008 р.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН (наказ від 20.06.2006 р. № 469):

«Навчальні програми (система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова), 1—4 класи (Х.: Центр психології і методики розвиваючого навчання, 2008 р.);

«Програми для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова» (Х.: ННМЦ «Розвиваюче навчання», 2008 р.).


Оцінювання навчальних досягнень учнів 1—4-х класів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ МОН від 20.08.2008 р. № 755).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1—2-х класів здійснюється вербально, у 3—4-х класах — за 12-бальною шкалою.

За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися, розпочинаючи з ІІ семестру, за 12-бальною шкалою.

Учитель початкових класів повинен враховувати, що оцінка впливає на емоційний стан дитини, викликаючи як позитивні, так і негативні емоції, створюючи емоційний комфорт чи дискомфорт. Негативні емоції, як правило, зумовлені неаргументованою оцінкою.

У процесі навчання, зокрема, під час оцінювання, вчителю необхідно виявляти доброзичливість, терпіння, вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, а нормативний спосіб оцінювання — із особистісним, порівнюючи виявлені досягнення дитини не тільки з нормою, але й з її попередніми успіхами.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці здійснюється державна підсумкова атестація з української мови (мови і читання) та математики (відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27 лютого 2008 р. за № 151/14842)). У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин також можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мови і читання).

Бали за атестацію із цих предметів виставляються за результатами річних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання.

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Річне оцінювання, що є підсумковим, здійснюється на основі семестрових балів. З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.

У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за програмами системи розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова державна підсумкова атестація проводиться на загальних підставах.


Варіативною частиною кожного з Типових навчальних планів для учнів 1—4-х класів передбачено від 1 до 3 додаткових годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:

• на посилення предметів інваріантної складової;

• на вивчення додаткових курсів;

• на проведення індивідуальних та групових занять.

Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. З цією метою можна скористатися чинними навчальними програмами:

«Риторика», 1—4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д.(Т.: Мандрівець, 2009);

«Поетика», 2—4 класи, авт. Петровська Т.В. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Зарубіжна література», 2—4 класи, авт. Мовчун А.І., . (К.: АВДІ, 2007, 2009), (Т.: Мандрівець, 2009);

«Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (К.: Початкова школа, 2006, 2007; Т.: Мандрівець, 2009);

«Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів», авт. Гісь О.М. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Елементи геометрії», 3—4 класи, авт. Седеревічене А.О, Нивидома Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», 2—4 класи, авт. Коршунова О.В. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Сходинки до інформатики», 2—4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я. (К.: «Світич, 2007; Т.: Мандрівець, 2009);

«Основи комп’ютерної грамотності», авт. Рівкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я. (Т.: Мандрівець, 2009);

Початковий курс економічних знань «Цікава економіка», авт. Кашуба Л.В.. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Права дитини», для 1—4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Азбука споживача», 1—2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Основи споживчих знань», 1—12 роки навчання, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін. (К.: Навчальна книга, 2008);

«Християнська етика в українській культурі», 1—4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (Т.: Мандрівець, 2009);

«Хореографія», 1—4 класи, авт. Тараканова О.П. (Т.: Мандрівець, 2009).


Особливістю курсу риторики є практичне спрямування на виховання комунікативної культури дітей, навчання конструктивному спілкуванню, формування в них комунікативної грамотності та психологічної компетентності.

Метою курсу є забезпечення формування особистості, яка б володіла знаннями, уміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу.

Риторика має особливий потенціал для формування духовної культури, що є основою для виховання інших якостей, таких як толерантність, чесність, доброта, справедливість, відповідальність за власні слова та дії, повага до співрозмовника.

Елементи змісту риторики можна використовувати під час вивчення предметів інваріантної частини: навчання грамоти, читання.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: «Риторика», 1, 2, 3, 4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д. (К.: Літера, 2009).


Метою вивчення курсу «Зарубіжна література» є залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, формування в учнів здатності сприймати найкраще і найцінніше, що виробило людство протягом століть, розширення в них культурно-пізнавальних інтересів.

Програма побудована за принципом поступового ускладнення матеріалу. Коло дитячого читання розширюється шляхом представлення різних за жанрами й темами творів і окремих книжок нових авторів світової літератури відповідно до віку дітей. Логіка навчального матеріалу структурована з урахуванням принципів наступності й послідовності в процесі вивчення тем від 2-го до 4-го класу, міжпредметних зв’язків, передбачено дотримання принципу наступності між початковою та основною школою.

Тематично-жанровий та художньо-естетичний принципи є визначальними у виборі творів для читання. При доборі текстів для кола дитячого читання враховувалися кращі здобутки світової класики, зокрема твори письменників, відзначених Андерсенівською премією (занесених у Почесний список та відзначених Золотою медаллю Андерсена).

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: «Зарубіжна література», 2, 3, 4 класи, авт. Мовчун А.І. (К.: АВДІ, 2006, 2009).


Курс «Поетика» розрахований на викладання в 2—4-х класах.

Метою курсу є створення сприятливих умов для творчої діяльності, підвищення рівня оволодіння українською мовою; ознайомлення учнів з основними категоріями й поняттями методології творчості; надання можливості дітям проявити себе у творчості.

Основними завданнями курсу є: прищеплення любові до рідної мови через поезію; сприяння розвитку в школярів мови, уяви, мислення, фантазії; виховання художнього смаку та естетичної культури учнів.

Програмою передбачено розкриття багатосторонніх можливостей творчості, перехід від простих завдань до складних, підвищення здатності учнів мислити, поступово ускладнюючи систему образів.

Вивчення курсу здійснюється за навчальним посібником: «Поетика», 2—4 класи, авт. Петровська Т.В. (К.: Генеза, 2009);


Навчальною програмою «Логіка» передбачено вивчення дисципліни з другого класу (після завершення періоду навчання грамоти) протягом наступних трьох років.

Метою курсу є ознайомлення учнів із законами і формами правильного мислення.

Завданнями курсу передбачено ознайомлення учнів із змістом основних логічних понять, законів логіки, логічних дій та операцій; із логічними прийомами отримання знань; з основними видами і принципами розв’язання логічних задач.

Логічними прийомами отримання знань виступають:

• розгляд об’єкта, що вивчається з різних сторін, та виділення найбільшої кількості властивих йому ознак, рис, якостей тощо (на основі операцій аналізу і синтезу);

• порівняння виділених рис, якостей, властивостей з метою вибору найбільш вагомих, головних (на основі логічних операцій порівняння та абстрагування);

• встановлення причинно-наслідкових зв’язків та залежностей;

• формування нових положень (на основі операції узагальнення);

• обґрунтування (доведення) їх правильності.

У кожному розділі курсу пропонується низка проблемно-пошукових завдань, для розв’язання більшості з яких не потрібні спеціальні знання, вони не мають певних загальних способів, прийомів розв’язання. Це завдання на розвиток пізнавальних (психічних) процесів: пам’яті, уваги, уяви, швидкості реакції, асоціативності мислення.

Успішне оволодіння даним курсом протягом трьох років допоможе кожній дитині досягти творчого рівня при опануванні основ усіх шкільних дисциплін.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками:
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації