Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги

Скачати
Документи
1   2   3
робочі зошити «Сходинки до інформатики» для 2, 3, 4 класів, авт. Андрусич О.О., Гордієнко С.І (К.: Світич, 2007, 2008, 2009).


Курс «Основи комп’ютерної грамотності» призначений для учнів 3—4-х класів.

Метою курсу є пропедевтика теоретичних знань учнів з основ інформатики, формування початкових практичних навичок застосування комп’ютера в повсякденній і навчальній діяльності, здійснення комп’ютерної підтримки вивчення інших предметів початкової школи.

Завданнями курсу є: розвиток в учнів логічного мислення, пам’яті, просторової уяви, уваги, творчих здібностей; ознайомлення учнів із можливостями комп’ютера; навчання використовувати комп’ютер для складання текстів та створення малюнків; ознайомлення з поняттям інформації та алгоритму на інтуїтивно-понятійному рівні; навчання складати алгоритми різних дій, здійснювати комп’ютерну підтримку знань, набутих у процесі вивчення інших предметів.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: «Основи комп’ютерної грамотності», 3, 4 класи, авт. Рівкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я. (К.: Освіта, 2006)


Метою хореографічного навчання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів є сприяння естетичному вихованню і фізичному розвитку дітей.

Завдання програми «Хореографія» — дати учням початкову хореографічну підготовку, ви­явити нахили дітей і задовольнити їх потребу в руховій активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, координацію рухів і на цій основі виховувати художній смак, уміння повноцінно сприймати мистецтво танцю.

Зміст та обсяг програми включає такі розділи: «Ритміка», «Танцювальна азбука» (елементи класичного, народного, бального танців), «Танці» (танцювальний репертуар) та вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Кожен урок має включати всі основні розділи програми. Час, відведений на кожний розділ, можна варіювати залежно від теми, мети і завдань уроку. Важливо так організувати навчання, щоб перехід від одного виду діяльності до іншого був логічним і природним.

Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, слід дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів.

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах (класах) дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, встановлених санітарно-гігієнічними нормами «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01).

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах із навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128). Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про поділ класів на групи і при меншій від нормативної наповнюваності за наявності бюджетних асигнувань та залученні додаткових коштів.

Організація навчальних екскурсій у 1—4-х класах, їх зміст та форми проведення визначені листом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61.

Проведення екскурсій може здійснюватися як професійним екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем. Обов’язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів із техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення.

Відповідно до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» обов’язки класного керівника в початкових класах покладаються, як правило, на класовода.

Учитель класу організовує навчально-виховну роботу на уроках та активний відпочинок на перервах.

Учитель класу як організатор класного колективу створює умови для організації змістовного позакласного дозвілля, планує та проводить відповідні заходи з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, готовності до певних видів діяльності, рівня сформованості учнівського колективу.

Реалізовувати ідею цілісності педагогічного впливу на дитячу особистість через взаємодію педагогів із батьками допоможе вчителям та методистам початкового навчання науково-методичний посібник «Виховний потенціал початкової освіти», авт. Савченко О.Я. (К.: Цудзинович Т.І, 2007, 2008). Посібник допоможе вчителю як у ефективній організації навчально-виховного процесу, так і в удосконаленні особистих професійних досягнень, оскільки автор розкриває різні аспекти виховання молодших школярів (цінностей здорового способу життя, духовного і морально-етичного, громадянського, екологічного виховання, розвитку мовленнєвої діяльності учнів, їх творчих здібностей, навичок самостійності здобуття знань) з використанням яскравих реальних прикладів зі шкільної практики.

Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках, під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі-класні керівники, вчителі-предметники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів.


Щербакова Л.Ф.

288-04-26Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації