Слайд 1 Слайд 2,3

Скачати
Документи
Слайд 1


Слайд 2,3

Нормативно-правовими документами визначено:
Слайд 4

Дата вручення атестатів про повну загальну середню освіту – 28.05.11, свідоцтв про базову загальну середню освіту - 18.06.11


Слайд 5

Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять. Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи. Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, на навчально-дослідних ділянках тощо. Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково. Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.


Слайд 6

Річне оцінювання здійснюється:

- 1-4 класи - не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року

- 5-11 класи - не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань - не пізніше 10 червня поточного навчального року


Слайд 7

Звертаємо Вашу увагу на терміни проведення річного та семестрового оцінювання у поточному навчальному році.


Слайд 8

Зобов’язуємо Вас перевірити правильність оформлення книг обліку та видачі бланків свідоцтв про базову середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту та взяти під контроль правильність їх оформлення у 2010/2011 навчальному році.


Слайд 9

У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану основної школи та оцінки за державну підсумкову атестацію.

У додатки до атестатів про повну загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану старшої школи, оцінки за державну підсумкову атестацію та середній бал атестата (річне оцінювання та ДПА).


Слайд 10

Окремо звертаємо Вашу увагу на правильність виставлення оцінок у книги обліку та видачі бланків свідоцтв про базову середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту.


Слайд 11

З метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2010/2011 навчального року і проведення державної підсумкової атестації видано наказ Головного управління освіти і науки від 14.03.11 №147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», що розміщено на сайті Головного управління. З цим наказом ви вже мали змогу ознайомитись.


Слайд 12

Особливістю 2010/2011 навчального року – є проведення підсумкових контрольних робіт.

Мета проведення підсумкових контрольних робіт:

ЗНЗ визначають не менш ніж 15 варіантів для кожного класу

Час написання контрольної роботи: 45 хвилин, з іноземної мови – 90 хвилин.


Слайд 13

Як і у попередні роки, державна підсумкова атестація проводиться у терміни, що визначені Міністерством освіти і науки України. У зв’язку з цим всім керівникам навчальних закладів пропонуємо здійснити контроль за дотриманням у загальноосвітніх навчальних закладах порядку здійснення навчально-виховного процесу в умовах проведення у травні 2011 року державної підсумкової атестації випускників старшої школи та у разі необхідності внести зміни до режиму роботи загальноосвітніх навчальних закладів з 20 по 26 травня.


Слайд 14

Розклад державної підсумкової атестації у 9 класах був складений з урахуванням проведення на початку червня зовнішнього незалежного оцінювання. При співпаданні термінів ЗНО та ДПА визначався в один день один і той же предмет для того, щоб раціонально сформувати базу інструкторів для проведення ЗНО.

Крім того, підкреслимо, що рішення про доцільність вибору іншого, ніж іноземна мова, предмету гуманітарного циклу приймається на засіданні педагогічної ради навчального закладу.

Районний (міський) відділ (управління) освіти, у разі обґрунтованого вибору, погоджує клопотання загальноосвітнього навчального закладу про обираність предмету для проходження державної підсумкової атестації учнями основної школи.

6 та 7 червня тривалість ДПА залежить від вибору предмету:

- іноземна мова - письмова частина (25 хвилин), говоріння – по 10 хвилин на учня,

- російська мова (диктант) – 60 хвилин.


Слайд 15

Терміни проведення державної підсумкової атестації у 11 класах визначені листом Міністерства освіти і науки: 20, 23 та 26 травня.

Заяви про проходження ДПА мали змогу надати всі випускники 11(12) класів до 11 квітня.

Звертаємо вашу увагу на вибір предметів для державної підсумкової атестації, що має відбутися 23 та 26 травня.


Слайд 16

Згідно з п. 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах для проведення державної підсумкової атестації створюються відповідні державні атестаційні комісії.


Слайд 17

Звертаємо увагу на оперативність роботи апеляційних комісій. Нагадуємо, що оскарження процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації можливо у разі проведення ДПА у письмовій формі. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.


Слайд 18

З 10.05. по 18.06.11 управлінням загальної середньої освіти ГУОН буде здійснено з виїздом на місця експертизу організованого закінчення навчального року, проведення підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності у зазначених районах.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації