Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо уквітні 22011 р

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
СПИСОК

рукописів навчальних посібників для ВНЗ, що поступили на грифування в ІІТЗО

у К В І Т Н І 22011 р.з.п.

Дата, реєстр. номер ІІТЗО

Назва навчального посібника, підручника

Автор (и)

ВНЗ або видавництво

Рецензенти: вч.зв., ВНЗ

Висновок НМК МОН

Виконавець

647

904-Г

від

28.03.11


Підручник

«Соціологія політики»

Толстоухов А.В.,

Андрущенко В.П.,

Бакіров В.С.,

Вишняк О.І.,

Михальченко М.І.,

Петров О.В.,

Полторак В.А.

Європейський університет

Скідін О.Л. – проф. Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя);

Саєнко Ю.І. – проф. Інститут соціології НАН України;

Сокурянська Л.Г. – проф. Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна648

905-Г

від

28.03.11Підручник

«Загальний курс транспорту»

Дмитриченко М.Ф.,

Кельман І.І.,

Вільковський Є.К.,

Пеклич З.І.,

Мельниченко О.І.

Національний транспортний університет

Богомолов В.О. – проф. Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т;

Форнальчик Є.Ю. – проф. Національний ун-т «Львівська політехніка»;

Мямлін С.В. – проф. Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Боровський В.І. – проф. Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна649

934-Г

від

31.03.11


Навчальний посібник

«Техніко-економічний аналіз використання мобільної техніки сільськогосподарського виробництва та переробки»

Паламарчук І.П.,

Паламарчук І.І.,

Гунько І.В.

Вінницький національний аграрний університет

Науменко О.А. – проф. Харківський національний технічний ун-т сільського господарства;

Гевко Б.М. – проф. Тернопільський державний технічний ун-т;

Струтинський В.Б. – проф. Національний технічний ун-т України «КПІ»650

935-Г

від

31.03.11


Навчальний посібник

«Організаційно-економічне обґрунтування інженерних проектів»

Паламарчук І.П.,

Паламарчук І.І.,

Гунько І.В.

Вінницький національний аграрний університет

Тіщенко Л.М. – проф. Харківський національний технічний ун-т сільського господарства;

Кузько І.В. - проф. Національний ун-т «Львівська політехніка»;

Франчук В.П. – проф. Національний гірничий ун-т651

897-Г

від

24.03.11


Навчальний посібник

«У пошуках джерел демократії. Політичні трансформації та історичний розвиток міжнародних економічних систем»

Грицьких І.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


652

964-Г

від

05.04.11


Навчальний посібник

«Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів»

Томашевський О.М.,

Цегелик Г.Г.,

Вітер М.Б.,

Дубук ВІ.

Європейський університет

Лондар С.Л. – проф. ДННУ «Академія фінансового управління»;

Мізюк Б.М. – проф. Львівська комерційна академія;

Притула М.М. – проф. Львівський національний ун-т імені І.Франка653

949-Г

від

04.04.11


Навчальний посібник

«Догляд за хворим хірургічного профілю»

Польовий В.П.,

Хомко О.Й.,

Паляниця А.С.,

Польова С.П.

Буковинський державний медичний університет

Шідловський В.О. – проф. Тернопільський державний медичний ун-т ім. І.Я. Горбачовського;

Власов В.В. – доц. Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І. Пирогова;

Замятін П.М. – проф. Харківський національний медичний ун-т654

950-Г

від

04.04.11


Навчальний посібник

«Езофагогастродуоденальна ендоскопія»

За ред.

Польового В.П.,

Дронова О.І.

Буковинський державний медичний університет

Дорофеєв А.Е. – проф. Донецький національний медичний ун-т ім. М. Горького;

Замятін П.М. – проф. Харківський національний медичний ун-т;

Хіміч С.Д. – проф. Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І. Пирогова655

959-Г

від

05.04.11


Навчальний посібник

«Короткий словник-довідник з корекційної педагогіки»

Логвиненко Т.О.,

Смеречак Л.І.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Ковальчук В.Ю. – проф. Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка;

Лещинський О.П. – проф. Черкаський державний технологічний ун-т;

Бульба А.Я. – д.м.н., проф.
656

960-Г

від

05.04.11


Навчальний посібник

«Словник із соціальної педагогіки»

Логвиненко Т.О.,

Гордієнко Н.В.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Лещинський О.П. – проф. Черкаський державний технологічний ун-т;

Левченко О.П. – Національний ун-т «Львівська політехніка»;

Кемінь В.П. – проф. Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка657

966-Г

від

05.04.11


Підручник

«Технологія та організація природоохоронних робіт»

Совгіра С.В.,

Гончаренко Г.Є.,

Люленко С.О.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла тичини

Побірченко Н.С. – проф. ректор Уманського державного педагогічного ун-ту імені Павла тичини;

Біда О.А. – проф. директор навчально-наукового Інституту педагогічної освіти Черкаського національного ун-ту імені Богдана Хмельницького;

Денисик Г.І. – проф. Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського658

965-Г

від

05.04.11


Підручник

«Англійська без кордонів»

Колесник Д.М.,

Куроченко Ю.С.,

Махиня Н.В.,

Ланських О.Б.

Черкаський державний технологічний університет

Лімборський І.В. – доц. Національний ун-т «Києво-Могилянська Академія»;

Данилюк С.С. – доц. Навчально-науковий Інститут іноземних мов Черкаського національного ун-ту імені Богдана Хмельницького659

924-Г

від

30.03.11


Навчальний посібник

«Міжнародна економіка»

Балабанов К.В.,

Булатова О.В.,

Чентуков Ю.І.

Маріупольський державний університет

Савельєв Є.В. – проф. Тернопільський національний економічний ун-т;

Черніченко Г.О. – проф. Донецький національний ун-т;

Котигоренко В.О. – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України660

977-Г

від

06.04.11


Навчальний посібник

«Інформаційні системи і технології в оподаткуванні»

Калінеску Т.В.,

Антіпов О.М.,

Ліхоносова Г.С.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Андрієнко В.М. – проф. Донецький національний ун-т;

Іванов М.М. – проф. Інститут інформаційних та соціальних технологій Класичного приватного інституту;

Клебанова Т.Є. – проф. Харківський національний економічний ун-т661

976-Г

від

06.04.11


Навчальний посібник

«Металеві конструкції підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин»

Григоров О.В.,

Аніщенко Г.О.,

Петренко Н.О.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Нестеров А.П. – проф. Українська інженерно-педагогічна академія;

Венцель Є.С. – проф. Харківський національний автодорожній ун-т;

Ракша С.В. – проф. Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації