1. Назва модуля: Ділова англійська мова Код модуля: тмім 8 4 5 Тип модуля

Скачати
Документи
1. Назва модуля: Ділова англійська мова

2. Код модуля: ТМІМ_8_1.2.4_1.5

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 11

5. Обсяг модуля: загальна кількість – 54 (кредитів ЄКТС - 4 ); аудиторні години - 24 (практичні заняття -24 )

6. Лектор: Паладьєва Алла Федорівна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: види ділових паперів; правила укладання і оформлення документів; типи ділової кореспонденції

вміти: реферувати та складати тексти міжнародних документів

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: практичний курс англійської мови; практична граматика, ділова українська мова

10. Зміст модуля:

Діловий лист. Резюме. Супроводжувальний лист. Життєопис. Скарги. Інтернет. Контракт. Міжнародна торгівля. Реклама. Захист прав споживача.

11. Рекомендована література:

а) основная литература:

  1. И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова Бизнес курс английского языка. - К: «Логос», 1997.- 352 С.

  2. Лариса Васильева. Деловая переписка на английском языке. -М.: Рольф, Айрис- пресс, 1998.-352 С.

  3. Деловой английский. English for Business. Часть 1,3: Учебник английского языка. М.: Веге, 1999. - 976 С.

  4. Письменная О.А. Business for office:Учебное пособие.- К,2004.-224с.

  5. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови.- Київ:ТОВ «ВП Логос», 2002.-320с.

б) додаткова

  1. Качалова К. А., Израилевич Е. Е.Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами.- СПб.: БАЗИС, КАРО, 2003.- 608с.

  2. Клементьева Т. Б. Повторяем времена английского глагола. К.: Методика, 2000.-207с.

Gillie Cunningham, Sue Mohamed. Language to go. Pre-Intermediate. Pearson Education Ltd., 2002.-128c.

12. Форми та методи навчання: практичні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

14. Мова навчання: англійська, українська
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації