Ця книга розміщена на сайті

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Ця книга розміщена на сайті http://www.TrueChristianity.Info/ – ласкаво просимо відвідати наш сайт, щоб скачати іншу літературу безкоштовно, а також задати питання на нашому форумі.

Догматичне богослів`я


Зміст

Вступ з

§1. Поняття про догмати та догматичне богослів'я З

§2. Істини християнського віровчення.

Святе Письмо. Святе Передання 22

§3. Незмінність християнського віровчення

щодо змісту та кількості догматів 25

§4. Важливість і значення догматів 27

§5. Віровиклад древньої Вселенської Церкви

та символічні книги Православної Церкви 28

§6. Розподіл догматики.... 36

ЧАСТИНА І. ПРО БОГА В САМОМУ СОБІ 38

§1. Незбагненність сутності Божої 38

§2. Богослів'я катафатичне та апофатичне 46

§3. Моральні умови богопізнання 49

Розділ 1. Про Бога єдиного в Єстві 53

Підрозділ 1.1. Про Єство Боже 53

§1.1.1. Зміст учення про Єство Боже.

Поняття про істотні властивості Божі та їх поділ 53

§1.1.2. Бог "Сущий". Властивості єства Божого

як Буття найдосконалішого 52

§1.1.3. Духовність єства Божого 58

§1.1.4. Властивості єства Божого як Духа : 60

Підрозділ 1.2. Єдність єства Божого 73

§1.2.1. Єдиність Божа як характерна ознака

істинного поняття про Бога 73

§1.2.2. Вчення Одкровення про єдність Божу 74

Розділ 2. Про Бога в трьох особах 79

§2.1. Богоодкровенність догмата про Святу Трійцю 87

§2.2. Історія догмата про Святу Трійцю 87

§2.3. Вчення Церкви про Святу Трійцю 93

§2.4. Старозавітні вказівки на троїчність осіб у Богові 94

§2.5. Свідчення Нового Завіту про троїчність осіб у Богові 97

§2.6. Божество Отця 99

§2.7. Божество Сина 99

§2.8. Божество Духа Святого 104

§2.9. Одноістотність осіб Святої Трійці 106

§2.10. Особиста властивість Бога Отця 108

§2.11. Особиста властивість Бога Сина 110

§2.12. Особиста властивість Бога Духа Святого 111

ЧАСТИНА II. ПРО БОГА І ЙОГО ВІДНОШЕННЯ ДО СВІТУ 119

Розділ 1. Про Бога як Творця світу 119

§1.1. Бог є Першопричиною або Винуватцем світу 119

§1.2. Походження всього існуючого від Бога через творення 123

§1.3. Творення світу не від вічності, а в часі чи разом із часом …….125

§1.4. Участь усіх осіб Святої Трійці у справі творення 128

§1.5. Спосіб Божественного творіння світу 130

§1.6. Спонука і мета творення 131

§1.7. Порядок творення світу та головні види створеного 134

§1.8. Поняття про ангелів 136

§1.9. Буття створених духів або ангелів 136

§1.10. Походження ангелів від Бога. Час їх створення 138

§1.11. Природа і властвості ангелів 139

§1.12. Кількість ангелів. Небесна ієрархія.

Сім найвищих ангелів 142

§1.13. Сказання Мойсея про творення світу

і його історичний характер 146

§1.14. Історія створення матеріального світу 150

§1.15. Сутність і сенс сказання Мойсея

про походження перших людей 155

§1.16. Походження від Адама та Єви всього

людського роду 161

§1.17. Боговстановлений спосіб розмноження людей.

Розбір думок про походження душ 163

§1.18. Склад природи людини 166

§1.19. Образ і подоба Божа в людині 169

§1.20. Призначення людини 174

§1.21. Досконалість творення 181

Розділ 2. Про Бога Промислителя світу 184

§2.1. Поняття про Промисел Божий, його дії,

види і образи промислу 184

§2.2. Дійсність Промислу Божого 184

§2.3. Дії промислу Божого 185

§2.4 Предмети Божественного промислу 187

§2.5. Природний і надприродний образи

промислу про світ 188

§2.6. Участь усіх осіб Святої Трійці в справі промислу 189

§2.7. Відношення Бога Промислителя до ангелів.

їхнє служіння Богові 190

§2.8. Ангели як зброя промислу Божого про світ

взагалі й про людей зокрема 191

§2.9. Ангели - охоронці людських спільнот 193

§2.10. Ангели - охоронці окремих осіб 195

§2.11. Моральний стан і блаженство ангелів 197

§2.12. Буття злих духів 198

§2.13. Природа злих духів, їх кількість і ступені 199

§2.14. Падіння злих духів 200

§2.15. Моральний стан і участь злих духів 202

§2.16. Відношення злих духів до роду людського 203

§2.17. Відношення злих духів до кожної людини 204

§2.18 Промисел Божий по відношенню до злих духів 206

§2.19. Властивості першоствореної людини.

Промисел Божий про неї 208

§2.20. Гріхопадіння прабатьків 212

§2.21. Наслідки гріхопадіння 216

§2.22. Перехід гріха на весь людський рід.

Первородний гріх 222

§2.23. Дійсність первородного гріха, його всезагальність

та спосіб розповсюдження 226

§2.24. Покарання людей після гріхопадіння

як дія промислу Божого 233

Розділ 3. Про Бога як будівничого людського спасіння 237

Підрозділ 3.1. Приготування людського роду

до прийняття Викупителя .....237

§3.1.1. Передвічна рада Пресвятої Трійці

про спасіння людського роду 237

§3.1.2. Приготування людського роду

до прийняття Викупителя від Адама до Авраама 238

§3.1.3. Приготування єврейського народу

до прийняття Викупителя 240

§3.1.4. Приготування язичницького світу

до прийняття Викупителя 245

Підрозділ 3.2. Про Бога Викупителя.

Про Ісуса Христа як істинного месію і Боголюдину 251

§3.2.1. Ісус Христос є обітований Спаситель світу 251

§3.2.2. Ісус Христос - Боголюдина. Догмат

про втілення Сина Божого. Коротка історія догмату 253

§3.2.3. Історія христологічного вчення в І—111 ст.

Евіонізм, гностицизм (докетизм), монархіанство 254

§3.2.4. Історія Христологічного вчення в IV ст.

Аріанство, аполінаріанство 256

§3.2.5. Історія христологічного вчення в V-VIII ст. Несторіанство, монофізитство, монофелітство,

адопціанізм 258

§3.2.6. Четвертий Вселенський Собор і халкідонське вірозвизначення про особу і єство

Боголюдини Ісуса Христа 260

§3.2.7. Ісус Христос - істинний Бог за єством

як Син Божий 262

§3.2.8. Ісус Христос - істина людина 265

§3.2.9. Надприродне народження Ісуса Христа 267

§3.2.10. Безгрішність Ісуса Христа 268

§3.2.11. Ісус Христос - Бог і людина в одній особі.

Образ поєднання двох єств в одній особі Боголюдини 270

§3.2.12. Поняття про потрійне служіння Ісуса Христа 283

/. Пророче служіння Ісуса Христа 283

§3.2.13. Ісус Христос як Пророк - Просвітитель світу 283

§3.2.14. Даний Спасителем євангельський закон 284

§3.2.15. Євангельський закон замінив собою закон Мойсея..287 §3.2.16. Євангельський закон викладений

для всіх людей і на всі часи 289

//. Первосвященницьке служіння Ісуса Христа 290

§3.2.17. Христос як Первосвященник 297

§3.2.18. Значення втілення Сина Божого

в справі викуплення 298

§3.2.19. Земне життя Спасителя як подвиг викуплення 298

§3.2.20. Вчення Одкровення і Церкви про страждання

та смерть Боголюдини як жертви викуплення 300

§3.2.21. Спасительні плоди жертви Христової 304

§3.2.22. Короткий огляд неправдивих і однобічних поглядів на викуплення. Відповідь на найголовніші нерозуміння і заперечення стосовно

викупної жертви Христової 308

///. Царське служіння Ісуса Христа 322

§3.2.23. Ісус Христос - Цар. Поняття про духовне царство Його. Дії, в яких виразилося царське служіння

Ісуса Христа 322

§3.2.24. Виявлення Ісусом Христом царственно!'

Своєї влади в дні приниження. Його чудеса 324

§3.2.25. Зшестя Ісуса Христа в пекло і перемога над ним 325

§3.2.26. Воскресіння Ісуса Христа і значення

цієї події в справі викуплення 328

§3.2.27. Вознесіння Ісуса Христа на небо і відкриття

для всіх віруючих в Нього царства небесного 329

§3.2.28. Вічне володарювання Ісуса Христа

після вознесіння на небо 331

Розділ 4. Про Бога освятителя 334

Підрозділ 4.1. Про благодать як силу, що освячує 334

§4.1.1. Необхідність божественної допомоги для отримання плодів викуплення. Послання Духа Святого і Його дії заради нашого спасіння. Поділ вчення

про Бога Освятителя 334

§4.1.2. Вчення Одкровення про благодать 335

§4.1.3. Виправдання й освячення 338

§4.1.4. Благодать, яка зберігає і повертає духовне життя 339

§4.1.5. Відношення благодаті до свободи . 340

§4.1.6. Значення віри і добрих справ у нашому спасінні 343

Підрозділ 4.2. Про Церкву як посередницю

освячення людини. 347

§4.2.1. Необхідність боговстановленого видимого посередництва (допомоги) для освячення людини. Поняття про Церкву в широкому значенні

та про Церкву земну зокрема 347

§4.2.2. Заснування та мета Церкви 349

§4.2.3. Глава Церкви Христос Спаситель і Дух Святий

Паракліт 352

§4.2.4. Властивості істинної Церкви Христової 355

§4.2.5. Склад земної Церкви. Богоустановленість ієрархії 364

§4.2.6. Необхідність належати до Церкви для спасіння 367

§4.2.7. Союз між Церквою земною та небесною.. 369

§4.2.8. Клопотання святих за віруючих, які живуть

на землі і молитовне заклинання їх у Церкві земній 369

§4.2.9. Вшанування святих 376

§4.2.10. Вшанування мощів святих угодників Божих 379

§4.2.11. Вшанування святих ікон 384

Підрозділ 4.3. Про таїнства як засоби

просвітлення людини 392

§4.3.1. Поняття про таїнства. Богоустановленість

та число таїнств 392

§4.3.2. Дійсність та дієвість таїнств 398

Підрозділ 4.4. Таїнство хрещення .403

§4.4.1. Поняття про таїнство. Його встановлення 403

§4.4.2. Видимий бік хрещенн 404

§4.4.3. Невидимі дії хрещення 407

§4.4.4. Необхідність хрещення для всіх. Хрещення немовлят. Хрещення кров'ю.

Неповторність хрещення 409

Підрозділ 4.5. Таїнство миропомазання. 412

§4.5.1. Поняття про таїнство. Його встановлення 412

§4.5.2. Видима сторона таїнства та невидимі його дії 414

§4.5.3. Неповторюваність таїнства миропомазання 418

Підрозділ 4.6. Таїнство Євхаристії. 419

§4.6.1. Поняття про таїнство євхаристії.

Обітниця цього таїнства і його встановлення 419

§4.6.2. Видимий бік таїнства 420

§4.6.3. Перетворення хліба та вина в тіло й кров

Христову в таїнстві євхаристії 424

§4.6.4. Незбагненність тайни перетворення. Окремі пояснення вчення про образ присутності

Ісуса Христа в євхаристії 428

§4.6.5. Євхаристія як жертва. її відношення

до жертви хресної 431

Підрозділ 4.7. Таїнство покаяння 434

§4.7.1. Поняття про таїнства покаяння.

Обітниця про встановлення і саме встановлення таїнства....434

§4.7.2. Видимий бік таїнства. Невидимі його дії 435

§4.7.3. Епитимії, їх походження та значення 438

Підрозділ 4.8. Таїнство священства 440

§4.8.1. Поняття про таїнство священства.

Богоустановленість таїнства 441

§4.8.2. Видимий бік таїнства священства.

Невидимі його дії 442

§4.8.3. Неповторюваність таїнства священства.

Питання про "незгладимість" благодаті священства 444

§4.8.4. Ступені священства, їх походження

та розрізнення між собою 446

Підрозділ 4.9. Таїнство шлюбу. 449

§4.9.1. Поняття про шлюб як таїнство 449

§4.9.2. Вчення Одкровення і Церкви про те, що

шлюбовінчення є боговстановлене таїнство 450

§4.9.3. Видима сторона таїнства шлюбу і його невидимі дії..452

Підрозділ 4.10. Таїнство освячення єлеєм 454

§4.10.1. Поняття про таїнство та його встановлення 454

§4.10.2. Видимий бік таїнства. Благодатні дії таїнства 454

Розділ 5. Про Бога як Суддю і Мздовоздаятеля 459

Підрозділ 5.1. Про Бога як Суддю і Мздовоздаятеля

для кожної людини зокрема 459

§5.1.1. Смерть тілесна і безсмертя душі 459

§5.1.2. Окремий суд 461

§5.1.3. Відплата після окремого суду.

Стан праведних і грішних 464

§5.1.4. Молитви Церкви за померлих 468

Підрозділ 5.2. Про Бога як Суддю і Мздовоздаятеля

для всього роду людського 476

§5.2.1. Невідомість часу другого пришестя Ісуса Христа.

Ознаки Його пришестя 476

§5.2.2. Антихрист і час його пришестя 481

§5.2.3. Битва антихриста з царством

Христовим і поразка (знищення) його від Господа 484

§5.2.4. Друге пришестя Христа 489

§5.2.5. Воскресіння мертвих та його дійсність 491

§5.2.6. Загальність та одночасність воскресіння померлих.

Зміна живих 494

§5.2.7. Тіло воскресіння та його властивості 498

§5.2.8. Кінець світу 502

§5.2.9. Загальний суд. Його дійсність та образ здійснення....505

§5.2.10. Кінець благодатного царства Христового й

відкриття царства слави. Помилковість хіліазму 508

§5.2.11. Блаженний стан праведників.

Ступені та вічність їхнього блаженства 510

§5.2.12. Стан засуджених. Ступені та вічність їхніх мук 514

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 522

ЛІТЕРАТУРА 528

ЗМІСТ 537


УДК: 23 ББК: 86.24 В 308


Наукові редактори: Єпископ Димитрій (Рудюк), ректор Київської Духов­ної Академії; Новосад Мирослав Миколайович, викладач філо­софсько-теологічного факультету Чернівецького національного ун-ту, кандидат богословських наук.

Рецензенти: Прот. Дмитро Садов'як, проректор Київської Духовної Академії, доктор богословських наук; Степовик Дмитро Власович, професор Київської Ду­ховної Академії, доктор богословських наук, доктор мистецтвознавства. Протоієрей Вепрук Василь Ілліч

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як на­вчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 11 жовтня 2002 р.

Догматичне богослів'я: Підручник. - Чернівці, Рута, 2002. -543 с

ISBN 966-568-500-7

У навчальному посібнику розглянуто догматику Святого Право­слав'я. Автор з урахування соборної думки Церкви трактує Святе Пись­мо і Святе Передання як основні джерела догматики. Доводиться буття Боже та ознаки Його Особистості, детально розглянуто погляд на Бога як Творця та Промислителя світу, проблеми гріха й спасіння людини, постать Ісуса Христа як Викупителя й Боголюдини, співвідношення За­кону й Благодаті та поняття про Царство Небесне, Страшний Суд і за­гальне воскресіння.

Книга знайде свого читача серед усіх, хто не байдужий до основ віри й шукає духовного ґрунту в наш нелегкий час.

ББК 86.24

ISBN 966-568-500-7

© Протоієрей Вепрук Василь Ілліч, 2002 р.

© Видавництво "Рута", 2002 р.

В С Т У П


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації