Коран в Україні. Українські переклади Корану

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
Коран в Україні. Українські переклади Корану

Зміст

Зміст 2

Коран та його переклади в контексті історії 7

1.1. Коран і ставлення до нього 8

1.2. Релігійні судження щодо можливості перекладу Корану 11

1.3. Переклади Корану на європейські мови 15

1.4. Коран у Росії 18

1.5. Іслам та Коран в Україні 26

Розділ 2 37

Коранічні науки та їх значення при перекладі Корану 37

2.1. Екзегетика 38

2.1.1. Поняття «тафсир» та «тавіль» 38

2.2. Обставини та причини посилання аятів 40

2.3. Аяти, що скасовують та скасовані 42

2.4. Зрозумілі та незрозумілі за значенням аяти 45

2.4.1. Початкові літери Сур 46

2.4.2. Запозичення в Корані 47

2.5. Структура, хронологія, стиль та особливості мови Корану 47

2.6. Неповторність Корану 53

2.7. Історія зібрання та письмової фіксації Корану 53

2.8. Хто є автором Корану? 55

2.9. Причини помилок при перекладі Корану 56

Розділ 3 58

Аналіз перекладів Корану на українську мову 58

3.1. Переклад Полотнюка Я. 58

3.2. Переклад Рибалкіна В. С. 61

3.3. Переклад Якубовича М. 61

3.4. Інші переклади українською мовою 63

3.5. Порівняльна характеристика українських перекладів різних перекладачів 63

3.5.1. Порівнянний аналіз перекладу «Аль-Фатіхи» 64

Переклад Полотнюка Я. Є. 65

Переклад Рибалкіна В. С. 66

Переклад Якубовича М. 69

Переклад Мухаммада Іслама Аль-Украні 70

3.5.2. Порівнянний аналіз перекладу аятів 1, 2, 255 сури №2 «Корова» 71

Переклад Рибалкіна В. С. 71

Переклад Полотнюка Я. 73

3.5.3. Порівнянний аналіз перекладу сури №114 «Люди» 74

Переклад Полотнюка Я. 74

Переклад Якубовича М. 74

Висновки 76

Список використаних джерел 81Вступ

Актуальність. Зараз у ЗМІ ми чуємо багато різноманітних повідомлень, деякі з них нейтральні, інші – дуже позитивні, але здебільшого ми відчуваємо як нам нав'язують страх. Нам розповідають про тероризм, невігластво, зло, жорстокість і потім додають епітети “ісламський”, “мусульманський”. Так іслам стає для пересічних людей символом зла та жорстокості. Деякі люди таки намагаються віднайти істину, починають шукати додаткову інформацію, але вона переважно нічим не відрізняється від того, що вони вже чули. До їхніх рук потрапляють книжки, опубліковані ще за радянських часів, коли релігія, в принципі, була табу, а іслам із його містицизмом та дещо іншим поглядом на життя зазнавав особливих утисків. Після розвалу СРСР ситуація на теренах уже незалежної України дещо змінилася, але увага науковців була тепер більше спрямована на Захід. Схід при цьому ігнорувався. Він ніби є , але десь далеко, не тут, і нам з ним не зустрітися. Сходознавство було не дуже популярним. Хоча відомо чимало видатних науковців, які присвятили своє життя вивченню арабської та ісламської культур з усіма їхніми складовими. Один із визначних науковців минулого століття А. Кримський багато працював у цій царині.

Зараз, коли ЗМІ перевантажені промовами, які стосуються ісламу та мусульман, увесь світ із подивом відкриває, що ми майже нічого не знаємо про іслам — релігію, яка так стрімко увірвалася в наше життя. Вивчаючи цю проблему, слід передусім звернутися до першоджерел. Для мусульман таким першоджерелом є Коран. Але тут постає наступна проблема: досліджувати книгу, перекладу якої українською мовою не існує, неможливо.

Ще за радянських часів цим питанням зацікавився сходознавець Ярема Полотнюк. Він перекладав Коран українською. Це була перша спроба дати україномовному читачеві переклад Корану, зроблений не з іншого перекладу, а з оригіналу. Цю традицію продовжив видатний сходознавець професор Рибалкін В.С. Але, на жаль, ще й досі ми не маємо повного перекладу Корану українською мовою з арабської. І ось 2007 року в друк вийшов ще один частковий переклад Корану. Перекладач — студент Острозької академії — як він каже, самотужки вивчає арабську мову. Він наче робить виклик усім сходознавцям України, пообіцявши, що за два роки завершить переклад цієї книги.

Отже проблема перекладу Корану українською мовою досить гостра. Адже якщо Україна майже два десятиліття відроджує свою самобутність, розбудовує незалежність, безперечно повний переклад Священної книги мусульман, ще більше закріпить наші позиції. Але такі переклади мають бути професійними, незаангажованими, щоб не змінити справжнє обличчя ісламу в гірший чи кращий бік. Для цього потрібен ретельний філологічний аналіз уже перекладений частин Священної книги. Перекладач має розуміти свою відповідальність, а для цього мусить відповідати певним професійним критеріям, а не просто мати лінгвістичний хист. Такий підхід є виваженим, особливо коли йдеться про вікові традиції, закладені багатьма фахівцями.

Об’єкт досліджень: Коран та коранічні науки.

Предмет дослідження: Коран в Украіні. Українські переклади Корану в контексті перекладу Сакрального Тексту мусульман іноземними мовами.

Мета й завдання: Опрацювати текст Корану та теоретично-критичний матеріал з обраної теми. Дослідити, як і коли розпочали перекладати Коран у Світі в цілому та на теренах України зокрема. Розглянути, які знання потрібні перекладачеві Священної Книги мусульман; проаналізувати вже зроблені часткові переклади Корану, порівняти їх. Сформулювати відповідні наслідки.

Наукова новизна та практичне значення полягає в зверненні до теми цієї роботи, адже, як відомо, вона ще не була вивчена в такому контексті, а отже не всі аспекти досить повно розкриті в сучасній науковій літературі. Уперше було проаналізовано відомі часткові переклади Корану.

Методи дослідження: збирання, вивчення та дослідження фактів дослідження, спостереження, компаративний метод, метод опрацювання даних, переклад та інші.

Розділ 1
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації