Словник чужомовних слів І термінів

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


Павло Штепа

СЛОВНИК
ЧУЖОМОВНИХ СЛІВ
І ТЕРМІНІВ

Понад 16000 слів


Монреаль Канада 1977 рік


УКРАЇНСЬКА АБЕТКА


ААа

Б Бб

В Вв

Г Гг

Ґ Ґґ

Д Дд

Е Ее

Є Єє

Ж Жж

З Зз

И Ии

І Іі

Ї Її

Й Йй

К Кк

Л Лл

М Мм

Н Нн

О Оо

П Пп

Р Рр

С Сс

Т Тт

У Уу

Ф Фф

Х Хх

Ц Цц

Ч Чч

Ш Ш ш

Щ Щщ

Ю Юю

Я ЯяА

абажур – дашок
абат – ігумен, (вона) – ігуменша
абдикація – зречення, уступлення
абдуктор – відвідничка
аберація – ухил, збоча
абетка – азбука, див. алфавіт
абсцес – чиряк
абзац – відступ, уступ
абіогенеза – самозарод
абісальний – глибоководний
абітурієнт – випусник, кінчач
абленція – сліпота, дурнота, нерозум, див. безтолковий
аблятив (грам.) – орудний відмінок
абляція – ґрунтозніс
абнегація – самозреча
аболіція – уневага
абомінація – бридкість
абонемент – передплата
абонент – передплатник
абордаж – кораблезчепа
абориген – тубілець, див. автохтон, туземець
аборт – скидень, викидень
абортувати – зганяти, зігнати
абразія – берегорозмив
абракадабра – нісенітниця, безглуздя, див. абсурд
абревіятура – складноскорот
абреже – переказ, витяг, виписка
абрек – верховинець (кавказький)
абрикос – мореля, жерделя, див. персик
абрис – обрис, див. контур
аброгація – уневага, див. аболіція
абрупція – перерва
абсентеїзм – відсутність
абсида – склеп
абсолютизм – единовладство
абсолютно – безумовно, безоглядно, цілковито, див. цілком
абсолюторія – див. абсолюція
абсолюція – звільненість
абсольвент – див. абітурієнт
абсорбент – вбирач
абсорбувати – вбирати, увібрати, повбирати, поглинати, поглинути, усмоктувати, усмоктати, повсмоктувати
абстинент – непитущий
абстиненція – стриманість
абстрактний – одволіклий, неречевий, несхопний, див. метафізичний
абсурд – нісенітниця, безглуздя
абулія – див. прострація
абшит – звільнення (з посади)
аваль – запорука (позики)
авангард – передоча
авангардний – передовий
аванпост – передоварта
аванс – завдаток, підвиша
авансом – уперед, наперед, заздалегідь, завгодя
авансувати – вивищувати, вивищити, повивищувати, звищувати, звищити, познищувати, повищувати, поповищувати
авансцена – передкін
авантаж – перевага, користь
авантурник – пройдисвіт, знайдибіда, дурисвіт, див. обманщик
аварія – вилам, віддам, залам, злам, надлам, перелам, полам, розлам, лихо, лиховина, лихота, шкода, пошкода, ушкода
авгур – віщун, провісник, завбач
августіший – найясніший
авдитор – слухач, учень
авдиторія – (люди) слухачі, (будова) слухальня, навчальня, світлиця, див. заля
авдієнція – побачка, переслух
авдіометр – слухомірка
аверс – чолове, чільний (бік)
аверсія – брид, гидота, відраза, огида, осоруга, нехіть
авізо – повідома, оповістка
авікулярія – моховатка
авіо... – лето...
авіобаза – див. аеродром
авіодесанта – літаковисадка
авіозавод – літаковня
авіоконструктор – літакобудівничий
авіоматка – літакоматка
авіомотор – літакорушій
авіопарк – літакомайдан
авіопошта – літакопошта
авіотранспорт – літакоперевіз
авітаміноза – вітамінобрак
авіятор – летун, (вона) – летунка, див. пілот
авіяція – летунство
авксанометр – ростомірка
авксохром – барвник
авиціон – ціновка, випродаж, див. ліцитація
аврал – ґвалтопоклик, наґвалт!
авреоля – славосяйво, сяйво, див. ореол
аврора – зірниця
австральний – південний
автаркія – самовистарчальність, див. самодовліючий
автентичний – справжній, справдешній, справжнісінький, достеменний, нестеменний, достотний, правдивий, сутий, власноручний, див. оригінальний, подліний
авто... – само... автобіографія – власножиттепис
автовокзал – автодвірець
автогараж – автонаправнй
автогамія (рослин) – самозапил
автогіпноза – самогіпноза
автогонія – самозарод
автограф – власнопідпис
автодром – автобіжня
автодидакт – самоук
автожир – див. гелікоптер
автоінтоксикація – самозатрута
автоінфекція – самозараза, див. інфекція
автокефалія – незалежність
автократ – володар, владар, (вона) – володарка, владарка, див. самодержець, диктатор, суверен, омніпотент, самовладець
автократія – единовладство
автокритика – самокритика
автоліза – саморозчин
автомат – саморух, самороб, самодійка, робот, (зброя) – самостріл, самопал, (писалка) – самописка
автоматичний – саморушний, самочинний, самодіючий
автоматично – самособом, самособою, самособно, самопливом
автомахія – самосуперека
автомашина – авто
автомобіль – авто
автонім – справжнє ім’я
автономія – самоуправа
автопоїлка – самонапувачка, див. самопоілка
автопортрет – власнообраз
автопсія – мерцярозтин
авторизація – дозвіл
авторитарний – повновладний
авторитет – знавець, повага, див. експерт, престиж
авторитетний – відповідальний, впливовий, міродайний, міродатний, певний, поважний, див. престижевий
автоскопія – самоогляд
автострада – великошлях, див. магістраля
автотерапія – самолікування
автотранспорт – автоперевіз
автотрофний (росл.) – саможивільний
автофагія – саможерство
автофілія – самозакоханість
автохтон – див. абориген, туземець
автошина – див. шина
агава – сторічник
агалактія (матери) – безмолоччя
агамія (росл.) – безстатевість
агастрія – безшлунковість
агевзія – смакобрак
агенда – список справ
агенезія – яловість, див. апогамія
агент – доручник, посередник, висланець, виконавець, див. маклер, куртьє, представник
агент – див. агітатор, провокатор, шпіон
агенція – доручня, посередня, уповажня, установа, див. представництво
агінія – безженство
агіографія – життєпис святих
агітатор – баламута, намовляч, перемовляч, підмовляч, підюджувач
агітувати – закликати, закликати, позакликати, заохочувати, заохотити, позаохочувати, змовляти, змовити, позмовляти, намовляти, намовити, понамовляти, перемовляти, перемовити, поперемовляти, підмовляти, підмовити, нацьковувати, нацькувати, понацьковувати, переконувати, переконати, попереконувати, підбурювати, підбурити, попідбурювати, підтроюджувати, підтроюдити, попідтроюджувати, під’юджувати, під’юдити, попід’юджувати, підштовхувати, підштовхнути, попідштовхувати, див. інспірувати
аглобулія – червонокрівцебрак
аглоктація – див. агалактія
агломерат – скупняк, див. агрегат
аглосія (анатом.) – без’язиковість
аглютаційний – наліпальний
аглютинувати – див. клеїти
агнат – родич (по батькові)
агнатія (анатом.) – безшелеп’я
агнець – ягня, ягнятко, ягняточко, ярча, ярчук
агонізувати – доходити, дійти, конати, скопувати, сконати, часувати, вичасовувати, вичасувати, зчасовувати, зчасувати
агонія – скінмуки
агравація – пересада, перебільша
аграрний – земельний
аграф – застібка, див. застіжка
аграф (склепіння) замок
аграфія (мед). – письмонеспроможність
агрегат – сукуп, див. конгломерат
агресивність – заборчість, загарбність, нападливість, настирливість, нахабність, див. енергійний
агресор – загарбник, нападник, напасник, див. розбійник
агрикультура – рільництво, див. землеробство, хліборобство
агрипінія – безсонність
адмініструвати
агро... – рільничо...
агроном – рільницезнавець, рільник
агрономія – рільєзнавство
агротехніка – рільничотехніка
агрохімія – рільничохемія
ад – пекло, стопекло, див. чистилище, преісподня, тартар
адагіологія – приказокзбірка
адактилічний – безпалий
адамантина – зубосклиця
адамове яблуко (мед.) – борлак
адаптувати – достосовувати, достосувати, застосовувати, застосувати, позастосовувати, пристосовувати, пристосувати, попристосовувати.
адвентивний – побічний, додатковий
адвентиція (анатом.) – ожілля
адвербіяльний – прислівниковий
адвокат – оборонець, речник, див. повірений, представник, стряпчий
адгезія – чіпкість
адгерент – прихильник, прибічник
адекватний – однаковартний, помірний, відповідний
адендум – додаток
аденологія (мед.) – залозознавство
аденома – залозопухлина
аденопатія (мед.) – беззалоззя
адепт – наслідувач, прихильник
адефагія – ненажерливість, див. акорія
ад’ектив (грам.) – прикметник
адинамія – безсилля, несила, знемога, кволість, слабість, див. чахлий, малосильний, сухопарий, тощий, худосочний
адіятермічний – теплотривалий
адміністративний – урядовий
адміністратор – див. директор
адміністрація – управа, уряд
адмініструвати – вести, повести, керувати, покерувати, скеровувати, скерувати, поскеровувати, проваджувати, провадити, напроваджувати, напровадити, управляти, управити, повправляти, справляти, справити, посправляти, урядувати, зурядовувати, зурядувати, наврядовувати, поврядувати, див. організовувати
адміратор – звеличник, див. адоратор
адмірація – подив, захоп
адмоніція – нагад, пригадка, попережа
аднотація – див. ремарка, помітка, примітка
адокса – пижмичка
адоніс (росл.) – гориквіт
адоніс (юнак) – красунь, див. красавець
адоптовувати – усиновлювати, усиновляти, усиновити, повсиновляти
адоральний – приусневий
адоратор – закоханець, див. адміратор
адресант – висилач
адресат – одержувач
адресуватися – звертатися, звернутися, удатися
адсорбувати – див. абсорбувати
адюльтерний – перелюбний
адьюнкт – заступник, помічник, див. асистент
адьютант – осаул
аерація – провітра
аеро... – повітро... аероб – кисинець
аерографія – повітроопис
аеродром – летовище
аероліт – див. метеорит
аерологія – повітрознавство
аеронавт – летун, див. авіятор
аеронавтика – див. авіяція
аероплян – літак, див. самольот
аеропорт – див. аеродром
аеропошта – див. авіопошта
аеростат – повітреплав
аеротерапія – повітролікування
аеротранспорт – див. авіотранспорт
аерувати – вивітрювати, вивітрити, повивітрювати, звітрювати, звітрити, позвітрювати, провітрювати, провітрити, попровітрювати
ажурний – мережний, прозорий
азалія (росл.) – дряпоштан
азарт – див. газард
азигія (анатом.) – непаристість
азиль – притулкозахист
Азовське (море) – Озівське
азооспермія (мед.) – мужобезнасіння
азурний – блакитний
аїр (росл.) – шувар
аїст – бацюн, боцян, (вона) – боцюха, бусел, бусько, (вона) – бусьчиха, (воно) – бусленя, гайстер, (вона) – гайстриха, лелечич, лелещиіце, (вона) – лелека, лелечка, (воно) – лелечиня, чорногуз, (вона) – чорнорузка
айлянт – райдерево
айсберг – горокрига
академія (в честь) – свято, шана
Академія – це наукова установа
акант (росл,) – ведмежа лаба, (архіт.) – прикраса
акарид – кліщ
акарологія – кліщезнавство
акатолепсія (мед.) – нетяма, нетямучість, дурнота
аква – вода, водиченька
аквареля – водофарба
акваріюм – саджавка
акведук – ринва
аквізиція – набуток, здобуток
аквілегія (росл.) – орлики
акефалія (анат.) – безголовість
акінезія (мед.) – параліж
акліматизовувати – опідсонювати, опідсонити, поопідсонювати, спідсонювати, спідсонити, поспідсонювати, упідсонювати, упідсонити, повпідсонювати
аклямація – ухвала (одностайна
акме (мед.) – хворобокриза
акефал (тварин.) – безголовець
акомодація – пристосова, припасова, притулок
акомпанувати – пригравати, приграти, попригравати
акомпанувати – супровождати, супроводити, товаришувати, потоваришувати
акомпаньямент – пригра, супровід
акорд (муз.) – співзвуччя, (люд.). згода, (праця) – ошимок
акорія (мед.) – ненажерливість, див. адефагія
акосмія – гирявість, лусуватість
акранія (анат.) – безчереп’я
акратія – несила, базсилля
акредитива – вірчограмота
акредитувати – доручати, доручити, сповноважувати, сповноважити, уповноважувати, уповноважити
акрибологія – докладність
акрида – сарана
акробат – линвохода, див. фокусник
акромегалія (мед.) – переріст
акромікрія (мед.) – недоріст
акропіль (будови) – дитинець
акроцефалія (мед.) – головопереріст
аксельбант – раменодармовис
аксесуари – причандали, див. бутафора, сценарій, реквізит
аксіома – безсумнівноправда
аксіоматичний – найправдивіший, понадсумнівний, безсумнівний
акт – дія, чин, вчинок
акт – документ, закон, грамота
актив – діяльні члени
актив (рахун.) – прибутки, маємо
активний – діяльний, чинний, рухливий, див. енергійний
активізувати – пхати, пхнути, попхати, попихати, попхнути, рухати, порухати, зрухомлювати, зрухомити, позрухомлювати, розрухувати, розрухати, порозрухувати, урухомлювати, урухомити, поврухомлювати, рушити, порушити, зрушувати, зрушити, позрушувати, розрушувати, розрушити, порозрушувати, спонукувати, спонукати, поспонукувати, тягти, потягти, втягувати, втягти, повтягувати, затягувати, затягти, позатягувати, притягувати, притягти, попритягувати, штовхати, штовхнути, підштовхувати, поштовхувати, див. організувати
активність – діяльність, дієвість, чинність, праця, рух
актиноморфний – променістий
актовий – документальний, офіційний
актор – грець, лицедій, див. артист
актуальний – начасний, нагальний, пекучий, потрібний
акузатив (грам.) – знахідний відмінок
акула – пажер, сквала
акумулювати – збирати, зібрати, позбирати, назбирувати, назбирати, назібрати, поназбирувати, призбирувати, призбирати, попризбирувати, нагромаджувати, нагромадити, понагромаджувати, згромаджувати, згромадити, позгромаджувати, накопичувати, накопичити, понакопичувати, складати, скласти, поскладати, наскладувати, наскладати, наскласти, понаскладати
акумулятор – збірник, напружник
акуометр – слухомірка
акупунтура (мед.) – голкоукол
акуратно – докладно, доладно, начасно, ретельно, справно, чепко, чепурно, штепно, див. ревно, точно, старанно, совісно
акустика – гучня, гучність
акустичний – згучний, слуховий
акут – наголос
акутний – гострий, разючий, шорсткий, шпаркий
акушерити – бабувати, побабувати, вибабовувати, вибабувати, збабовувати, збабувати, пробабовувати, пробабувати
акушерка – повитуха, сповитуха
акушерство – положництво
акцелератор – швидкувачка
акцелерація – пошвид
акцелерометр – швидкомірка
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації