Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови

за 2007-2009 рр.


№ п/пПІП викладача
Бібліографічний перелік публікацій

Публікації в міжнародних журналах, патентиValentyna Arkhelyuk.

“Far From Ukraine: Looking Back on a Year Spent in America”. JFDP – Reflections of Eurasian Scholars //СШАВеликобританія, ”Author House”, Bloomington, IN (USA), 2007. – pp. 57–62.Yesypenko N. H.

Writer's Voice in the Texts of "Peace" and "War" Themes // Glottometrics. - Ludenscheid: RAM-VERLag, 2008. - P. 17-26.

Публікації у вітчизняних журналахВуєк О.Є.

Відтворення семантичного концепту „смерть” в українських перекладах поезії Вільяма Батлера Єйтса (на матеріалі перекладів Олександра Мокровольського). // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 439-440: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 74-78.Гнатковська О.М.

Цiннiсний компонент концепту INTENTION в англомовнiй картинi свiту // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. пр. - Черкаси: ЧДТУ, 2009. - Серія іноземна філологія. - Число 13. - С. 186-189.Грижак Л.М.

Вказівні детермінативи як маркери означеності номінатива // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Зб. наук. пр. Вип. 439-440: Германська філологія. – Чернівці, 2009. – С. 99–103.Лопатюк Н.І.

Лінгвістичний погляд на категорію якості // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2008. – Вип. 372. – С. 24-31.Лопатюк Н.І.

Структура мовної категорії якості в синтаксичному аспекті (на матеріалі англійської художньої прози) // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Рута. – 2009. – Вип. 431. – С. 88-94.Полюжин М.М.

Імплікаційний тип змістових зв’язків у семантиці англійської мови – Буковинський журнал. – 2008, №1. – С. 240-245.Попович Т.І.

Вплив комунікативних інтенцій на діалогічне мовлення. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип.11. – 2009.Садовник-Чучвага Н. В

Gender Markers System in the Texts of Poetic Drama (based on A Midsummer Nights Dream by William Shakespeare) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 3: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 248-252.Садовник-Чучвага Н. В.

Концепт ВОЇН як складова концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу // Наукові записки. Серія «Філологічна». (Збірник наукових праць). Вип. 11. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – С. 339-346.Садовник-Чучвага Н. В.

Вербалізація концепту ВОРОЖІСТЬ як складової концептосфери чоловічого роду давньоанглійської епічної поезії // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. - Вип. 441-443: Германська філологія. - Чернівці: ЧНУ, 2009.- С.210-213.Садовник-Чучвага Н. В.

Реконструкція концептосфери чоловічого роду у давньоанглійській епічній поезії (на матеріалі епічної поеми Beowulf) // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. - Вип. 430: Германська філологія. - Чернівці: ЧНУ, 2009.- С.174-187.Садовник-Чучвага Н. В.

Сегмент ВЛАСНЕ ОСОБА ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ як складова концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 6. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: Світязь, 2009. – С. 337-340.Садовник-Чучвага Н. В.

Міжособистісні концепти ДРУЖБА та ВОРОЖІСТЬ як складові концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. пр. - Черкаси: ЧДТУ, 2009. - Серія іноземна філологія. - Число 13. - С. 166-170.Савчук К.Ю.

Просторові відносини в авторському дискурсі (на прикладі творчості Д.Р.Р. Толкіна). Буковинський журнал: громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Вип. 1-2. – Чернівці: Глибоцька районна друкарня, 2009. – С. 234-238.Савчук К.Ю.

Відображення просторових відносин у структурі дієслів руху. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 205-209.Савчук К.Ю.

Lexico-grammatical means of location and direction in author’s discourse // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. пр. - Черкаси: ЧДТУ, 2009. - Серія іноземна філологія. - Число 13. - С. 108-113.Сапожник І.В.

Функціонування комерційних термінів в авторському дискурсі // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”. – Вип.11. – 2009. – С.346-351.Сапожник І.В.

Термінологія комерційного права в культурному форматі англомовної картини світу // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.пр. – Вип. 430: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 112-119Сапожник І.В.

Особливості перекладу термінів комерційного права в юридичному дискурсі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 3: Збірник наукових праць / За ред.. А.В Ковальової. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова,2009. – С. 187-191.Сапожник І.В.

Контрастивні характеристики термінів комерційного права в англійській та українській мовах // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Вип.1-2. – Чернівці: Просвіта.– 2009. – С.280-286.Львова Н.Л.

Звукова символіка початкових приголосних сполучень у поетичних творах англійської та американської літератури. // Studia Germanica et Romanica (Науковий щорічний журнал ВАК): Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 2007, том 4, №2 (11). – Донецьк: ДНУ, 2007. – С. 5-15.

Матеріали міжнародних конференційАрхелюк В.В.

Формування мовної компетенції у студентів фінансово-економічних спеціальностей //Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи: Матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Буковинської державної фінансової академії. – Чернівці, 2009. – С. 303–305.Беженар І.В.

Беженар І.В., Гавриш Г.І. Організація інтерактивного навчення письмового дискурсу. // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С.41-44.Божеску М.Г.

Лексичні засоби вираження інхоативності у сучасній англійській мові // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С. 44-48.Бурдейна О.Р.

Реалія як компонент етнокультурного контексту у перекладі. // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. – С.54-57.Бурдейна О.Р.

Семантична парадигма реалії. // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація". – Харків: Константа, 2007. – С. 54-56.Візнюк О.В.

Transferred Negation in English Fiction. // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація". – Харків: Константа, 2007. – С. 66-68.Візнюк О.В.

Заперечення на металінгвістичному рівні // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року) “Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес”. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С.87-89.Гнатковська О.М.

Інтенції у структурі мовної особистості: Матеріали VI міжнародної наукової конференції “Треті Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.” - Харків: Константа, 2007. – С. 85-86.Гнатковська О.М.

Вербалізація інтенцій у Я-висловленнях сучасного наукового дискурсу // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В.В. «Актуальні проблеми германської філології» 10-12 квітня 2008р. Чернівці: Книги ХХ , 2008. - С.70 72.Грижак Л.М.

Особливості вираження концепту “неозначеної кількості” квантифікаторами в англійській мові // Materialy Czwartej Miedzynarodowej Naukowi-Practycznej Konferencji “Nauka: Teoria i Praktyka ― 2007. ― Tym 8. ― Przemysl. ― C. 60-62.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації