Програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ


Проект


ІнформатикА


Навчальна програма

для студентів вищих навчальних

закладів І –ІІ рівнів акредитації ,

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ

молодших спеціалістів НА ОСНОВІ

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


рівень стандарту


м. Київ – 2010р.


Основи інформатики. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти


Укладачі:

Проскура С. Л. - голова циклової комісії інформатики та програмування Київського технікуму електронних приладів, голова методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва;

Карпенко Н. Д. - викладач Київського технікуму готельного господарства;

Гринь Т. А. - голова циклової комісії інформатики та комп’ютерної техніки Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.


Рецензенти:

Ковалюк Т.В. – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУ «КПІ», к.т.н.;

Левченко В.В. – голова циклової методичної комісії Промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету.


Пояснювальна записка

Програма розрахована на вивчення інформатики у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації , які здійснюють підготовку на основі базової загальної середньої освіти .

Дана програма була складена на основі навчальної програми інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), враховуючи інтеграцію цієї програми у програми циклу математичної та природничо-наукової підготовки молодшого спеціаліста. Автори програми виходили з припущення, що у 9 класі основної школи вже вивчали інформатику за програмою І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. На навчання дисципліни відводиться 80 годин. (рівень стандату)

Мета і завдання навчання інформатики


Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є:

Структура навчальної програми


Навчальна програма складається з:
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації