Програма самостійного вдосконалення знань з інформатики Шановні учні!

Скачати
Програма
Програма самостійного вдосконалення знань з інформатики


Шановні учні!

Кожен учитель прагне допомогти учням у формуванні навичок самоосвіти, необхідних для подальшої безперервної освіти. У ваших руках посібник, який допоможе поповнити знання з інформатики шляхом самоосвіти та підкаже, як це зробити.

Крокуючи сходинками самоосвіти, ви зможете використати свої творчі здібності, дізнатися багато нового з історії розвитку інформатики, про вчених, які зробили свій внесок у її становлення як науки, познайомитесь з практичним використанням інформатики у різних галузях життя, придбаєте навички роботи в мережі Інтернет, навички роботи з додатковою літературою, познайомитесь з сучасними інформаційними технологіями, навчитесь бути уважними, винахідливими, працьовитими, зможете скласти кросворди, написати вірші, казки на основі різних розділів з інформатики.

Бажаю успіхів на цьому шляху!
 1. Ознайомтесь з програмою самосвітньої діяльності з теми «Основи роботи з дисками», складіть для себе план роботи щодо вдосконалення знань.

 2. Орієнтуйтесь на структурно- часову модель вивчення теми, це дасть можливість поділитися на уроках тими знаннями, що ви здобули самостійно, зі своїми товаришами. Сплануйте час виконання завдань

 3. Ознайомтеся зі списком літератури, яку можна буде використати в процесі пошуку. Можете використовувати і ту літературу, яку знайшли самостійно, звернутися до інших джерел інформації, наприклад до Інтернету.

 4. Ті питання, які вас найбільше зацікавили, у виконанні яких ви впевнені, запишіть у таблицю:
№ з/п

Зміст роботи

Ступень інтересу

Самооцінка

Оцінка вчителя

Дата виконання

Рівень зацікавленості визначте так:


- завдання цікаве, але вважаю, що буде важко його виконати;

- завдання не цікаве.


Тема «Основи роботи з дисками»


Основна мета:Література:


1. Малярчук С.М. Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах. 10 –11 кл. Х.: Веста: Видавництво “Ранок”, 2007– (Серія “ Рятівник”).

 1. Каймин В.А. и др. Основы информатики и вычислительной техники. –

М.: Просвещение, 1989.

3. Гаєвський О.Ю. Інформатика:7- 11 кл. Навч. посіб. – К.:А.С.К., 2003.- С. 201.

4. М.М.Коваленко. Комп’ютерні віриси і захист інформації – К.: Наукова думка, 1999.

5. журнал ЧИП. - № 4, 2002, №9,2008, №10,2008.

6. Эд Тайли. Безопасность персонального комп’ютера / пер. С англ..: худ. обр. М.В.Драко. – Минск: Попурри, 1997.

7. Компьютеры+ программы. - №7 /2000

8. Бухлова Н.В.Як навчити учня вчитися: Поради та рекомендації.-К.:Шк.світ, 2007. – 128с.- (Б-ка «Шк.світу»)

9.Педагогічний супровід формування самоосвітньої компетентності учнів засобами математики(9клас):Методичний посібник для вчителів та учнів.Н.В.Бухлова, Р.І.Довбиш-Д.:ДонІППО – «Витоки», 2006. -98с.


Структурно - часова модель теми
N уроку в темі
Зміст
Кількість годин

1

Форматування диска. Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет та флеш- карт

1
2

Практична робота.

Робота з дисками

1

3

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Захист інформації.

1

4

Принципи стиснення інформації. Архіви та архіватори. Програми для роботи з архівами. Створення архівів, робота з архівами

1

5

Практична робота

Антивірусні програми

Програми архівації файлів

1Індивідуальні завдання
Цільова установка

1

Зміст роботи

Контроль і керівництво

 1. Працюємо з інформатичними термінами

Завдання 1

При вивченні нового матеріалу складіть тематичний словник інформатичних понять, які зустрічаються в темі

Завдання можна виконувати на протязі вивчення теми в робочому зошиті. Пропоную виконати до 5 уроку

 1. Оволодіваємо навичками самостійної роботи з навчальною літературою

Завдання 2

Використовуючи підручник, складіть план- конспект теми «Способи запису і зчитування інформації з дисків»

Завдання виконайте до 2 уроку. Підготуйте повідомлення до 5 хвилин.

 1. Вчимося самостійно шукати необхідну інформацію

Завдання 3

Із додаткових джерел, Інтернету доберіть матеріал до відповіді на запитання «до чого може призвести дуже рідке обслуговування дисків»

Оформіть завдання у вигляді повідомлення до 2 уроку

( час- до 5 хв.)

 1. Формуємо вміння узагальнювати знання

Завдання 4

Заповніть схему №3 і дайте відповіді на запитання в робочому зошиті

Завдання пропоную виконати до 2 уроку

 1. Формуємо життєві компетенції

Завдання 5

написати правила запису та зчитування інформації з дискет

Роботу можна виконати в робочому зошиті до 2 уроку

 1. Розвиваємо практичні навички роботи з ПК

Завдання 6

Провести дефрагментацію диска, спостерігаючи за її перебігом на виведеній діаграмі.

Зробити тверду копію екрану. Результати дефрагментації зберегти і висновками поділитися на 2 уроці

 1. Формуємо інформаційні компетентності

Завдання 7

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем:

 • Історичні відомості про комп’ютерні віруси.

 • Антивірусні програми.

 • «Найсвіжіші» віруси.
Підготуйте повідомлення до 3 уроку, зробіть список власної літератури до обраної теми

 1. Слухаємо, аналізуємо, узагальнюємо

Завдання 8

Прослухайте лекцію учителя і

 • Назвіть шляхи поширення

 • Заповніть таблицю класифікації компютерних вірусів

 • Опишіть запобіжні заходи щодо зараження комп’ютерним вірусом

Виконайте на уроці 3 у робочому зошиті

 1. Поповнюємо творчу скарбничку кабінета інформатики
Завдання 9

Написати твір- мініатюру:

 • «Що було б, якби комп’ютерні віруси з’вилися одночасно на всіх ПК світу?»
Завдання можна оформити на окремих аркушах до 5 уроку

 1. Передаємо зміст матеріалу в графічній формі

Завдання 10

Виконайте “тверду” копію екрану під час роботи з диском (під час форматування, дефрагментаціїї, діагностики, архівації)

Оформлений матеріал підготувати до 5 уроку
 1. Встановлюємо міжпредметні зв’язки

Завдання11

Складіть порівняльну таблицю властивостей людських вірусів і комп’ютерних( спосіб зараження, поширення, ознаки зараження, класифікація, лікування, профілактика)

Завдання оформити у вигляді таблиці до 5 уроку.

 1. Самостійно шукаємо інформацію

Завдання 12

Опрацюйте додаткову літературу та зробіть доповідь про

 • Поняття архівації. Необхідність архівації інформації.

 • Програми-архіватори.
Підготуйте завдання та зробіть аргументовану відповідь на 4 уроці

 1. Аналізуємо, зіставляємо, аргументуємо

Завдання 13

Прослухайте лекцію учителя

- Записати алгоритми стиснення інформації за допомогою однієї з найпоширеніших програм-архіваторів в OC WINDOWS-WINRAR

- Описати,як відбувається розархівація:

1)звичайного архіву (*.rar); 2)архіву,що саморозпаковується (*.exe)Завдання можна виконати в робочому зошиті на 4 уроці

 1. Розвиваємо уміння застосовувати знання

Завдання 14

Перевірити диск с: комп’ютера на наявність віруса;

 • Створити файл- архів із файла DOKLAD.DOC, який було створено до 3 уроку

Виконайте на 5 уроці
 1. Розвиваємо творчі компетентності

Завдання 15

Складіть казку, вірш, кросворд, ребус за темою

Підготувати до уроків №3, №4, №5
 1. Розвиваємо інформаційні компетентності. Поповнюємо медіатеку кабінета інформатики

Завдання 16

Систематизуйте і оформіть вивчений матеріал у вигляді слайдів

Підготувати до уроків №3, №4, №5
 1. Розширюємо та поглиблюємо знання із теми

Завдання 17

Складіть тестові завдання з вибором відповіді

Завдання рекомендовано скласти до 5 уроку
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації