Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


Кафедра фінансів суб’єктів господарювання


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


для магістрів базового напряму

0501 “Економіка та підприємництво”

спеціальності “Фінанси”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

8.050104 - магістр

денної та заочної форм навчання


ЛЬВІВ 2010


Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра, для магістрів базового напряму 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності “Фінанси” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.050104 – магістр / Укладачі: д.е.н., проф. Васьківська К.В., к.е.н., доц. Альошина Л.Є., к.е.н., доц. Блащук-Дев’яткіна Н.З., к.е.н., доц.Гринчишин Я.М., к.е.н., в.о. доц.. Пасінович І.І., к.е.н., в.о. доц. Смолінська С.Д., к.е.н., в.о. доц. Сич О.А., к.е.н., доц. Ясіновська І.Ф., ст. викладач Луців Л.М., к.е.н., в.о. доц. Мельник О.М., ст. наук. співробітник Шульц С.Л., к.е.н., доц. Дудяк Р.П., к.е.н., доц. Колодійчук В.А., к.е.н., доц.Піхоцький В.Ф., к.е.н., в.о. доц. Олейнюк Р.Є., д.е.н., проф. Тринько Р.І., д.е.н., проф. Черевко Г.В., , ст. викладач Мищишин І.Р., к.е.н., ас. Крупський В.С., ас. Черевко Д.Г., – Львів, Відділ технічних засобів навчання та видавництва ЛДФА. – 2010. – 45 с.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії (протокол № 9 від 28. 04. 2010 р.).


Відповідальний

за випуск: зав. кафедри фінансів суб`єктів господарювання,

д.е.н., проф. Васьківська К.В.


Рецензент:

Тринько Р.І., завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського юридичного інституту МВС України, д.е.н., професор


Комп’ютерна

верстка: Ситник В.Ю.


Оригінал-макет підготований у відділі

технічних засобів навчання та видавництва ЛДФА


 Васьківська К.В., Альошина Л.Є., Блащук-Дев’яткіна Н.З., Гринчишин Я.М.,

Пасінович І.І., Смолінська С.Д., Сич О.А., Ясіновська І.Ф., Луців Л.М., Мельник О.М., Шульц С.Л., Дудяк Р.П., Колодійчук В.А., Піхоцький В.Ф., Олейнюк Р.Є., Тринько Р.І., Черевко Г.В., Мищишин І.Р., Крупський В.С., Черевко Д.Г., 2010.

 Львівська державна фінансова академія, 2010

З М І С Т
Стор.


Загальні положення

4

1. Вибір теми магістерської дипломної роботи

5

2. Керівництво магістерською дипломною роботою та порядок її виконання


6

3. Структура та обсяги дипломної роботи МАгістра


9

4. Вимоги до оформлення дипломної роботи

Магістра


13

5. ДЕЯКІ ПОРАДИ МАГІСТРАМ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТЕКСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ВИСТУПУ НА ЇХ ЗАХИСТІ19

6. Захист дипломної роботи МАГІСТРА та критерії її оцінки


23

Додатки

28

Додаток 1. Рекомендована тематика дипломних робіт ОКР «МАГІСТР»


29

Додаток 2. Бланк завдання на дипломну роботу МАГІСТРА


33

Додаток 3. Бланк відгуку наукового керівника На ДИПЛОМНУ РОБОТУ МАГІСТРА


34

Додаток 4. Бланк зовнішньої рецензії НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ МАГІСТРА


35

Додаток 5. Зразок титульного аркуша текстової частини ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


36

ДОДАТОК 6. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

37

Додаток 7. Зразок оформлення анотації

38

Додаток 8. Зразок оформлення змісту дипломної роботи МАГІСТРА


39

Додаток 9. Зразок оформлення списку використанИХ ДЖЕРЕЛ


43


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації