Методичні рекомендації з написання студентських науково-пошукових робіт

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4


УКООПОСВІТА

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ


НАУКОВО-ПОШУКОВА РОБОТА СТУДЕНТА


Методичні рекомендації

з написання студентських науково-пошукових робіт


Чернівці


Методичні рекомендації створені за ухвалою науково-методичної ради Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу


Науково-пошукова робота студента – Методичні рекомендації

Укл.: Кошкаров С.А., Мартинюк Н.А. - Чернівці: ЧКЕПК. 2009. – 38 с.


Методичні рекомендації передбачають надання студентам конкретної практичної допомоги в період написання і підготовки різних видів науково-пошукових робіт. Вони містять вимоги до виконання науково-пошукових для студентів, зокрема до їх тематики і структури, підготовки окремих розділів, оформлення та організації захисту.

Особлива увага приділяється написанню та підготовці до захисту курсових робіт (проектів).

Методичні рекомендації виконані за матеріалами методичних рекомендацій для студентів “Як написати та оформити науково-пошукову роботу” (м. Вінниця. Вінницький кооперативний технікум. 2001р.), методичних вказівок Чернівецького національного університету ім.. Ю.Федьковича “Курсова робота з маркетингу” (м. Чернівці. Рута. 2007р.), методики виконання курсового проекту для студентів кооперативних технікумів і коледжів (1998р.), методичних порад Вищої атестаційної комісії України “Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня”.


ЗМІСТ


Розділ 1. Загальні положення........................................................

4

Розділ 2. Етапи виконання студентської курсової наукової роботи (проекту)........................................................................

11

Розділ 3. Зміст і особливості виконання розділів курсової роботи (проекту)...............................................................................


18

Розділ 4. Правила оформлення курсової роботи (проекту) .........

25

Література ........................................................................................

31

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки......................

32

Додаток Б Зразок завдання на курсову роботу студента..............

33

Додаток В Зразок заяви....................................................................

34

Додаток Г Зразок рецензії на курсову роботу...............................

35
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації