Головне управління освіти І науки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

10 клас


Питома теплоємність води 4,2 кДж/(кг  К), льоду 2,1 кДж/(кг  К).

Питома теплота пароутворення води 2,3 МДж/кг.

Питома теплота плавлення льоду 330 кДж/кг.

Завдання 1 рівня (кожне завдання оцінюється до 2 балів)

1. При збільшенні абсолютної температури в 1,5 рази об’єм газу збільшився на 6 дм3. Вважаючи процес ізобарним, знайдіть початковий об’єм газу.

2. Яка кількість теплоти необхідна, щоб перетворити на пару 200г води, температура якої 20 С?

3. Заряди 5 і 20 нКл знаходяться на відстані 30 см один від одного. У якій точці напруженість електричного поля цих зарядів дорівнює нулю?

Завдання 2 рівня (кожне завдання оцінюється до 4 балів)

4. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів (див. рисунок), якщо напруга джерела 36 В, а опір кожного резистора 3 кОм.
5. Два молі одноатомного газу нагрівають при постій­ному тиску. Яку кількість теплоти необхідно надати газу, щоб його об’єм збільшився в 2 рази? Початкова температура 27 C.

6. У вантаж, що висить на нитці завдовжки 1 м, попадає куля, що летіла в горизонтальному напрямі. Маса кулі в 100 разів менша від маси вантажу. Куля застряє у вантажі, і нитка відхиляється від вертикалі на 90. Знайдіть швидкість кулі.

Завдання 3 рівня (кожне завдання оцінюється до 7 балів)

7. Калориметр містить 50 г води при температурі 10 C. Яка температура встановиться в калориметрі, якщо туди помістити 250 г льоду при температурі –40 C?

8. Кинутий із землі камінь потрапив у вертикальну стіну на висоті h, пружно відскочив від неї й упав у місці кидка на відстані s від стіни. Знайдіть початкову швидкість каменю, не враховуючи опір повітря.

9. У циліндрі під поршнем знаходиться газ масою 30 г. Для підвищення температури газу на 20 K необхідна така кількість теплоти: 390 Дж при закріпленому поршні або 546 Дж при незакріпленому поршні. Який це може бути газ?

9 клас

Завдання 1 рівня (кожне завдання оцінюється до 2 балів)

1. Скільки льоду потрібно кинути до склянки з водою, щоб температура води понизилася від 20 С до 0 С? Маса води 120 г, температура льоду 0 С, теплообмін з навколишнім середовищем не враховуйте. Питома теплота плавлення льоду дорівнює 330 кДж/кг, питома теплоємність води 4,2 кДж/(кг  К).

2. У скільки разів відрізняються швидкості штучних супутників Землі, що рухаються по колових орбітах на висоті 19200 км і на малій висоті? Радіус Землі 6400 км.

3. Літак торкається посадкової смуги при швидкості 60 м/с і зупиняється, пробігши 1200 м. Яка швидкість літака, коли він пробіг по смузі 800 м?

Завдання 2 рівня (кожне завдання оцінюється до 4 балів)

4. Брусок штовхнули вгору по похилій площині, що складає кут 30 з горизонтом. Через 2 с брусок зупинився, а ще через 4 с — повернувся у вихідну точку. Чому дорівнює коефіцієнт тертя?

5. Стовп стоїть біля початку першого вагона потяга. Коли потяг рушив з місця, перший вагон проїхав повз стовп за 12 с. За який час проїде повз стовп 4-й вагон, якщо потяг рухається рівноприскорено?

6. З однакових резисторів опором по 70 кОм треба зібрати ділянку кола опором 60 кОм. Запропонуйте схему з’єднання, при якій знадобиться мінімальна кількість резисторів.


Завдання 3 рівня (кожне завдання оцінюється до 7 балів)

7. Срібна та скляна кулі однакових розмірів, зв'язані довгою ниткою, падають у повітрі з великої висоти. Неподалік від землі нитка обривається. З яким прискоренням рухається відразу після цього скляна куля? Вважайте, що густина срібла в 4 рази більша, ніж густина скла.

8. З трьох однакових резисторів і вольтметра збирають ділянки кіл, показані на рисунку, і прикладають до них однакову напругу. Яка ця напруга, якщо в обох випадках вольтметр показує 3 В?9. Коли в калориметр із холодною водою влили ложку теплої води, температура в калориметрі збільшилася на 6 C. Після доливання ще однієї ложки теплої води температура виросла ще на 4 C. На скільки підніметься температура в калориметрі (у порівнянні з початковою), якщо в нього влити кілька склянок такої ж теплої води? Втрати тепла відсутні.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації