Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НТТУМ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

2 (12)

м. ЗАПОРІЖЖЯ

2009


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Едель М. Г. – директор КЗ «ЗОЦ НТТУМ «ГРАНІ» ЗОР

Ревков О. В. – заступник директора з НМР;

Бережна С. Я. – завідувач відділу організаційно-масового

Лукашева А. О. – завідувач відділу методичного

Вороненко О. М. – завідувач профільного відділу

Матвієнко К. І.- методист відділу методичного

Вороненко Л. В. – методист клубу «Комп’ютер»


Над випуском працювали:

Едель М. Г., Ревков О. В., Лукашева А. О., Вороненко О. М., Вороненко Л. В., Кальницький О. І., Старикова В. В., Старикова О. М.


Відповідальний за випуск:

Лукашева А. О. – завідувач відділу методичного


Підписано до друку 30.04.2009


Від редакційної колегії.

Закон України «Про позашкільну освіту» передбачає надання дітям і учнівській молоді сукупності знань, умінь і навичок у позашкільних та інших навчально-виховних закладах освіти. Найважливішим завданням керівників гуртків є забезпечення належного рівня навчально-виховного процесу, надання дітям можливості вибору занять відповідно до здібностей, покликань, талантів та обдарувань, професійного самовизначення й творчої самореалізації. Зокрема, вихованці науково-технічних гуртків мають набувати техніко-технологічних і наукових знань. Широко використовуючи у роботі типові програми, педагогічні працівники Центру працюють над створенням неординарних програм для розширення можливостей вибору занять гуртківцями. З метою надання методичної допомоги у даному випуску Інформаційного вісника зібрані програми гуртків, які розроблені педагогічними працівниками КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані», затверджені на засіданнях науково-методичної ради Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і впроваджені у навчально-виховний процес. Зокрема, програма «Аудіовідеотехнології для теле- і відеогуртків» відзначена Дипломом I ступеню на Всеукраїнському конкурсі навчальних програм» у 2007 році. Сподіваємось, що представлені програми знадобляться і у вашій роботі.


З М І С Т

 1. Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти

 2. Програма «Аудіовідеотехнології для теле- і відеогуртків»

 3. Програма «Аквабіотехніка»

 4. Програма «Конструювання екологічно чистого транспорту»

 5. Програма «Конструювання електромобілів»

 6. Програма «Користувач персонального комп’ютера в початковому технічному моделюванні»

 7. Програма «Основи роботи на персональному комп’ютері»

 8. Програма « Комп’ютерна графіка і анімація»

 9. Програма « Комп’ютерна графіка»

 10. Прогроама «Основи наукових досліджень в економіці»

 11. Програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»ВИМОГИ

ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кожна програма повинна забезпечувати:
Навчальна програма позашкільного закладу має таку структуру:

 1. Пояснювальна записка.

 2. Тематичний план.

 3. Зміст програми.

 4. Прогнозований результат.

 5. Бібліографія.

 6. Орієнтовний перелік обладнання для організації занять.
Пояснювальна записка програми розкриває освітню концепцію навчального курсу, його мету і завдання. У ній подається коротка характеристика структури та окремих компонентів програми, особливостей організації і основні норми вивчення програмного матеріалу. Зазначено вікові групи та кількісний склад учнів, на яких розрахована програма. Представлено основні форми і методи проведення занять.

Тематичний план подає перелік розділів і тем навчального матеріалу. Визначається орієнтовна загальна кількість навчальних годин із розподілом їх на теоретичні та практичні заняття. Тематичний план представлено у вигляді таблиці.

Зміст програми розкриває зміст розділів, тем відповідно до тематичного плану. Наводиться перелік практичних робіт і форми проведення занять.

Прогнозований результат розкриває обов’язкові результати навчальної діяльності учнів за умови реалізації програми.

Бібліографія подає рекомендовану літературу педагогам та учням для використання в навчально-виховному процесі.

Орієнтовний перелік обладнання – це перелік матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. Він складається відповідно до Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 08.01.2002 р. №5, окремих нормативних положень.


Програма складається відповідно до рівня класифікації – початковий, основний, вищий – та кількості років навчання.

Програмами повинно передбачатися наступність у засвоєнні й розвитку знань і вмінь, здобутих учнями (вихованцями, слухачами) на попередніх рівнях навчання, а також взаємозв’язок із предметами шкільного курсу.

У програмах гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти можна передбачати індивідуальну роботу. Це регламентовано Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №433 та Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. №651 (зі змінами, що унесені відповідно до наказу МОН України від 10.12.2008 №1123).


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ»

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


ПРОГРАМАПортфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації