Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Графічний редактор Corel Draw (66 годин).

 1. Вступ (1 година).

Графічні системи. Формати графічних файлів. Апаратні пристрої. Пам'ять. Фрагментація файлів та її вплив на швидкість роботи комп’ютера. Поняття векторної та растрової графіки.

Знати:

Вміти:

 1. Інтерфейс (10 годин).

Вікно Corel Draw (СD) та його складові. Головне меню (“Файл”, “Правка”, “Вид”) та їх команди. Перегляд зображень. Налагодження інтерфейсу. Довідкова система Corel Draw (СD). Збереження документів.

Призначення інструментів панелі інструментів. Палітри. Кольорові режими. Стрічка стану (складові, налагодження). Лінійки. Сторінки. Панель властивостей. Діалогові вікна. Згортки. Анатомія, призначення, доступ. Графічні примітиви. Налагодження параметрів інструментів.

Знати:

Вміти:
 1. Інструменти малювання та заливок (11 годин).

Групування та розгрупування об'єктів. Поєднання, зварка. Інструменти Outline Pen (призначення). Діалогове вікно. Робота з об'єктами СD (виділення, переміщення, копіювання, вилучення, відродження). Масштабування. Інструменти Outline Color. Робота у діалоговому вікні. Прямі та криві. Однокольорова заливка. Спіралі. Лінійки. Сітка. Редактор кольорів. Палітра. Заливка. Створення малюнків з використанням простих графічних примітивів та заповнення їх кольорами.

Знати:
Вміти:

 1. Криві (4 години).

Криві та їх складові. Вузли та їх типи. Згорток редактора вузлів. Панель стану та визначення її складових. Криві Біз’є. Базові фігури. Створення кривих. Перетворення вузлів. Робота з вузлами. Замикання та сполучення шляхів. Повороти, розтяжки, вирівнювання. Дзеркальне редагування.

Знати:

Вміти:

 1. Заливки (6 годин).

Кольорові режими. Типи заливок. Згортки та діалогові вікна при роботі з кольорами. Редактор кольору. Створення власних кольорів. Градієнтна заливка та її типи. Діалогове вікно. Двокольорові та багатокольорові заливки. Налагодження градієнтних заливок. Узори. Створення власних заливок та використання бібліотеки. Добавляння нових, вилучення. Текстури. Бібліотека текстур. Перегляд текстур. Заливка об'єктів текстурною заливкою.

Знати:

Вміти:

 1. Контури (3 години).

Контури та їх основні поняття. Ширина, тип лінії, колір, кути, стилі. Діалогове вікно Outline Pen. Положення відносно заливки. Масштабування. Параметри контурів. Діалогове вікно Outline Color. Створення власних кольорів. Вибір моделей. Доповнення палітри. Присвоєння імен кольорам. Згорток “Абрис”.

Знати:

Вміти:

 1. Макетування та монтаж (6 годин).

Автоматизація вибору використання контурів та заливок. Комбінування. Зміни. Головне меню. “Макет” та визначення дії його команд. Робота зі згортками. Включення об'єктів до гурту та виключення їх. Компонування. Визначення режимів прозорості. Склейка та зварювання. Порядок розміщення об'єктів. Монтаж, групування, розгрупування, розгрупування всіх. Швидкі клавіші. Відміна перетворень. Об'єднання та роз'єднання об'єктів. Переміщення. Перетворення (розміри, повороти, скоси, відображення). Швидкі клавіші. Згортки (пересічення, оберт, об'єднання) та засвоєння робіт з ними.

Знати:

Вміти: 1. Шари (4 години).

Поняття шару. Анатомія диспетчера шарів. Активний шар. Меню диспетчера шарів. Прихований шар. Робота на шарах. Копіювання, переміщення, вилучення. Перехід від шару до шару. Визначення імені шару та його перейменування.

Знати:

Вміти: 1. Тексти (3 години).

Поняття простих та фігурних текстів. Створення рамок простих текстів. Форматування та редагування простих текстів. Фігурні тексти. Створення фігурних текстів, розташування текстів вздовж кривих. Перетворення текстів у криві. Інтервали між символами. Масштабування.

Знати:

Вміти:

 1. Ефекти (4 години).

Складні векторні ефекти: перспектива, оболонка, пошаговий перехід, контур, лінза. Інтерактивна прозорість та деформація. Кольорові ефекти для растрових зображень (фільтри).

Знати:

Вміти:

 1. Імпорт/експорт малюнків. Сканування (3 години).

Поняття імпорту та експорту. Перетворення векторної графіки у растрову. Робота у діалогових вікнах. Тип файлів. Сканування. Типи сканерів. Дозвіл та його вплив на розмір файлу. Запис файлів. Попередній перегляд. Друк. Діалогове вікно. Перегляд завдань принтера.


Знати:

Вміти:
 1. Створення ілюстрацій (7 годин).

Створення ілюстрацій до казки Г.Х.Андерсена «Дикі лебеді». Створення ілюстрації з текстом до вступу поеми О.С.Пушкіна «Руслан і Людмила» (У лукоморья …).

 1. Залік (5 годин).Редактор зображень Photoshop (66 годин)

 1. Вступ. (2 години)

Призначення, склад, плюси та мінуси. Пам'ять. Сумісність. Апаратні пристрої. Поняття цифрових та растрових зображень. Початок та закінчення робіт з Photoshop.

 1. Інтерфейс. (15 годин)

Призначення, склад, плюси та мінуси Photoshop. Пам'ять. Сумісність. Апаратні пристрої. Поняття цифрових та растрових зображень. Початок та закінчення робіт з Photoshop. Поділення інструментів на групи. Призначення груп. Режими вікон зображень. Масштабування. Відомості про документ. Фон, фарба. Палітри параметрів інструментів. Параметри товщини лінії. Палітра Info та її складові. Виклик. З'єднання, роз'єднання палітр гурту. Управління. Палітри гурту Color. Палітра Layers (Channels, Path). Палітри гурту Actions (History).

Знати:

Вміти:

 1. Робота з файлами зображень. (3 години)

Формати слайдів Photoshop та їх призначення. Вікно зображення. Копіювання, вставка зображень. Швидкі клавіші. Запис файлів у різних форматах. Виклик файлів, перегляд, робота у діалоговому вікні. Редагування, збереження, попередній перегляд.

Знати:

Вміти: 1. Зміна розмірів полотна, кольорового режиму та дозволу. (4 години)

Дозвіл растрових зображень. Визначення дозволу зображення. Зміна розмірів полотна та зображення. Збільшення/зменшення зображень. Кольорові режими, які використовує Photoshop. Перетворення напівтонового зображення у кольорове і навпаки. Таблиця кольорів. Збереження, завантаження.

Знати:

Вміти:

 1. Робота з інструментами виділення. (5 годин)

Виділення областей різних профілів. Інструменти виділення та їх використання. Використання меню Select. Виділення областей інструментами групи Marquee. Використання інструмента Group. Робота з виділеними областями. Виділення областей інструментами групи Lasso та Magic Wand. Виділення по кольоровому діапазону. Модифікація, перетворення, збереження, завантаження.

Знати:

Вміти:

 1. Інструменти редагування та клонування. (3 години)

Використання інструментів Color Picker, Eyedropper, Color Sample. Робота з інструментами Airbrash, Paintbrash, Pencil. Параметри (встановлення, налагодження). Клонування (Rubler Stamp, Pattern Stamp). Управління розмірами пензлів. Створення, збереження, редагування, виклик, вилучення, відродження.

Знати:

Вміти:

 1. Шари. (4 години)

Палітра Layers та види робіт на ній. Режими. Встановлення прозорості. Вирівнювання та розподіл зв’язаних шарів. Трансформування у шарах. Встановлення режимів накладення. Редагування на шарах. Суміщення шарів. Зведення зображень. Шари та розмір файла. Приховані шари. Групування шарів. Текстові шари. Параметри тексту. Додавання.

Знати:

Вміти:

 1. Покращення зображень, відродження, ретуш. (3 години)

Налагодження кольорового балансу. Гістограми. Діалогові вікна: Levels, Curves, Color Balance. Корегування областей світла і тіні. Ретуш. Відродження. Налагодження різкості зображення. Редагування, розмиття. Збільшення/зменшення різкості. Змазування зображень.

Знати:

Вміти:

 1. Управління різкістю та корегування кольорів. (3 години)

Створення контурів виділених областей. Інструменти. Криволінійні контури. Використання палітри Path. Налагодження різкості. Використання розмиття для підкреслювання деталей. Інструменти Blur, Shear pen. Smude.

Знати:

Вміти:

 1. Робота з виділеними областями. (4 години)

Призначення імен та збереження контурів, перетворення контуру у кордон виділеної області. Імпорт/експорт контурів. Обводка та заливка контурів. Створення контурів довільних форм. Перетворення існуючого контуру. Використання інструменту Magnetic Pen.

Знати:

Вміти:
 1. Фільтри та спец ефекти. (7 годин)

Організація фільтрів у Photoshop. Фільтри для поліпшення якості та художніх ефектів. Фільтри спецефектів та імітація малювання пензлем. Фільтри технічного корегування якості зображення. Художні фільтри. Фільтри освітлення. Фільтри деформації.

Знати:

Вміти:

 1. Оцифровка, друк. (2 години)

Підготовка зображення до друку. Одиниці виміру. Оцифровка при збільшенні або зменшенні зображень. Вибір кольорової моделі.

Знати:

Вміти:

13. Залік. (6 годин). Створення зображень за індивідуальними завданнями.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Олтман Рик. Corel Draw 7 для профессионалов. Пер. с англ. – К.: ЮНИОР, М.:ЭТНОП, 1997.- 528 с. с ил.

 2. Corel Draw 8. Библия пользователя. Пер. с англ. – К., М., СПб.: «Диалектика», 1998.- 624 с. ISBN 966-596-150 х.

 3. Пономаренко. Corel Draw 8. – СПб, 1998.- 352 с.

 4. Д. Миронов. Corel Draw 10. Учебный курс. – М., Х., К., СПб, 2002. – 448 с.

 5. В. Шнейдеров. Фотография, реклама, дизайн на компьютере. – СПб.: Питер, 2002. – 320 с. с ил.

 6. Мак-Клеллинд Дик. Photoshop 5 для Windows. Библия пользователя. Пер. с англ. – М.: «Диалектика», 1998. – 784 с.

 7. Дэн Джордан и Стив Мориц. Использование Addobe Photoshop. Учебное пособие. Основные навыки. Пер. с англ. – М., СПб.,К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 256 с. с ил.ПРОГРАМА

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В ЕКОНОМІЦІ”


Укладач:

Старікова Олена Михайлівна - керівник гуртка економіки


ЗМІСТ 1. Пояснювальна записка

 2. Тематично-навчальний план

 3. Зміст програми

 4. Вимоги до знань та вмінь учнів

 5. БібліографіяПояснювальна записка

Мета та завдання програми “Основи наукових досліджень”:

 1. Виховання у дітей старшого шкільного віку економічного світогляду, готовності до самостійної підприємницької діяльності.

2. Адаптація дітей у сучасних соціальних умовах.

Програма розрахована на учнів, які вивчають економічні дисципліни в школах, гімназіях та ліцеях, профільних класах загальноосвітніх шкіл.

Працюючи у системі Малої академії наук України заняття за програмою ставлять за мету надання навичок інтелектуальної праці, тобто:
Тематика науково-дослідницьких робіт формується для кожного учня індивідуально за його бажанням (з урахуванням рекомендації психолога). Розробляється та ведеться обліковий лист науково-дослідницької роботи, який зберігається в навчальному закладі.

Форми та методи роботи:

Термін програми становить 172 години, 36 годин теоретичного матеріалу та 136 годин практики.

Вік учасників навчально-виховного процесу – 9 –10 клас.

Програма апробована впродовж восьми років у Малій академії управління бізнесу Комунарського районного центру молоді та школярів та у гуртку економіки Центру науково-технічної творчості учнівської молоді “ГРАНІ” .

Тематично-навчальний план


Загальна погодинна структура навчальної програми: 172 години
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації