Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

АУДІОВІДЕОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ

ТЕЛЕ- І ВІДЕОГУРТКІВ
Автор-укладач :

Едель Михайло Григорович -

керівник Зразкового художнього

колективу дитячо-юнацької

телестудії „Грані”
м. Запоріжжя

2007
Зміст  1. Пояснювальна записка......................................................... .........…3

  2. Модуль I ( основний рівень, 1-й рік навчання). Аналоговий та комп”ютерний запис, редагування та монтаж звуку...................…6

  3. Модуль II ( вищий рівень, 2 – й рік навчання). Комп”ютерний

запис, редагування та монтаж відео …………………. ..............…11

  1. Модуль III ( вищий рівень, 3-й рік навчання). Творча лабора-

торія: створення відеофільму/ телепередачі…………………...….18

  1. Орієнтовний перелік обладнання для організації роботи гуртка..24

  2. Бібліографія ......................................................................................25Пояснювальна записка

Системне впровадження в навчальний процес шкіл та позашкільних закладів комп'ютерних ме­реж та засобів аудіовізуальної техніки дає можливість якісно змінити весь навчальний процес та підійти до розробки нових методик гурткової роботи і створенню нового інформаційно-освітнього середовища.

Програма гурткової роботи кіновідеостудії розрахована (поряд з розвитком творчих здібностей вихованців, отриманням ними відповідних навичок, орієнтацією їх на здобуття професій, що пов’язані з кіно та телебаченням) на максимальне використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій.

Цю програму (її основні модулі) розроблено та випробувано впродовж 5 років у кіновідеостудії Запорізького обласного центру НТТУМ „Грані”. За цей час учнями було створено і вийшло у ефір Запорізьких телерадіокомпаній понад 100 дитячих радіопрограм, 75 телевізійних програм та відеофільмів.

Практика роботи кіновідеостудії показала, що найбільш активні та творчо обдаровані вихованці студії, вже по закінченні загальноосвітньої школи (а деякі, ще й під час навчання у школі) готові до практичної роботи у електронних засобах масової інформації. Також значна кількість вихованців продовжує своє навчання у ВНЗ за творчими професіями (журналіст, кінорежисер, оператор кіно та телебачення тощо).

Програма складається з трьох модулів.

Модуль І: Аналоговий та комп'ютерний запис, редагування та мо­нтаж звуку

В цьому модулі вихованці вивчають принцип виникнення акустичних коливань, їхні фізичні величини (амплітуда, частота, період), джерела акустичних коливань, значення звуку в життєдіяльнос­ті людини, перетворення акустичних коливань на електричні, принцип запису та відтворення звуку, принцип квантування та кодування звуку у ПК.

Вони набувають навичок користування стандартними мультиме­дійними програмами Windows, підключення до звукової карти мікрофо­на та навушників, запису звуку з мікрофона та інших джерел, відтво­рення звуку з CD-диска: знайомляться з програмами запису та редагування

звуку Cool Edit-Pro, Sound Forg, із програмою аудіомонтажу Sonic Foundry Vegas.

Велика увага приділяється практичному створенню презентаційного аудіоролику/радіопрограми, вихованці складають сценарний план аудіоролику/радіопрограми, готують та начи­тують тексти, підбирають музичні фрагменти, здійснюють комп'ютерний монтаж.

Модуль II. Комп'ютерний запис, редагування та монтаж відео.

В цьому модулі вихованці знайомляться з принципом перетворення оп­тичного зображення на електричні сигнали, цифроаналоговим перетво­ренням відеосигналу, принципом отримання зображення на екрані те­левізора, принципом запису відеосигналу на магнітну плівку, принципом дії, будовою та елементами управління фотоапаратом та відеокамерою, технічним забезпеченням для запису відео на ПК (відеокартою, картою відеозахвату та нелінійного монтажу), редагу­ванням та монтажем відеозображення. Вони повинні вміти будувати геометричне зображення проекції об'єкта крізь лінзу, користуватися та проводити зйомку фотоапаратом та відеокамерою, переносити фотофайли з фотоапарата до ПК, конве­ртувати файли у різні формати, редагувати та обробляти фотозобра­ження комп'ютерними програмами, створювати слайдшоу, підключати відеокамеру до ПК, цифрувати зображення з камери через аналоговий та цифрові входи ПК, експортувати проект у відеофайл, записати відеофайл на CD-диск.

Модуль III. Творча лабораторія: створення відеофільму, телепередачі

Цей модуль є завершальним модулем вивчення цього курсу. Він є своєрідною творчою майстернею. Вихованці вивчають основи сценарної, режисерсь­кої, операторської майстерності, комп'ютерні програми 3D- графіки, ство­рюють рекламні ролики, теле- та радіопередачі.

Вихованці отримують уявлення про принципи виробництва відеослайдфільмів, телепередач та взаємодії різних ланок у їхньому виробництві .

Вихованці отримують практичні навички створення відеофільму/телепередачі: складання плану, написання сценарію, підбір місця зйомки, організація відео- та фотозйомки, перегляд, аналіз, відбір знятого матеріалу, створення титрів, написання та начитка тексту, підбір музики, виконання монтажу та кінцеве оформлення відеофільму/теле-передачі.

Програма для гуртків вищого рівня ( II і III модуль ) передбачає індивідуальне навчання і розрахована на вихованців віком 14 – 21 років. На опрацювання навчального матеріалу за цими модулями відводиться по 324 години на рік (9 годин на тиждень). Кількість вихованців у гуртку вищого рівня навчання становить 3 – 5 учнів.

Програма є орієнтовною, тому керівник гуртка при плануванні своєї роботи повинен ураховувати інтереси гуртківців, ступінь їхньої підготовки, реальні можливості та матеріальну базу позашкільного закладу.


2. Модуль I (основний рівень, 1-й рік навчання)

АНАЛОГОВИЙ ТА КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗАПИС, РЕДАГУВАННЯ ТА МОНТАЖ ЗВУКУ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№№

п/п

Тема

Кількість годин

Всього

Теорет.

Практич.

1

Вступ.

3

3

-

2

Фізика звуку. Аналоговий запис обробка та відтворення звуку.

57

18

39

3

Аналогово-цифрове перетворювання звуку

18

12

6

4

Програми запису та редагування звуку

36

12

24

5

Програми аудіо монтажу

42

12

30

6

Практичне створення презентаційного аудіоролику

60

6

54
Разом

216

63

153
ЗМІСТ ПРОГРАМИ


2. 1. Вступ (3 години)

Ознайомлення з програмою та завданнями курсу.

2. 2. Фізика звуку. Аналоговий запис обробка та відтворення звуку

(57 годин)

Ознайомлення з програмою та завданнями курсу. Фізика звуку. Механічні коливання. Джерела та носії механічних коливань. Хвиля. Амплітуда, період, частота коливань. Акустичні коливання. Діапазон акустичних коливань. Природні та штучні джерела акустичних коливань. Звуковий тон, обертон. Перетворення акустичних коливань у електричні. Мікрофон, підсилювач, гучномовець. Аналоговий запис звуку. Плівковий запис звуку. Запис з кількох джерел. Мікшування звуку. Пристрої для обробки звуку (еквалайзер, ревербератор тощо).

Правила техніки безпеки при роботі з електричними пристроями. Практична робота з пристроями аналогового перетворювання, запису та відтворення звуку. Практична робота з озвучення масового заходу.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:2. 3. Аналогово-цифрове перетворювання звуку (18 годин)

Амплітудна огинаюча звукових коливань. Принцип квантування (теорема Котельникова). Залежність якості звуку від частоти квантування. Оптимальна частота квантування. Різні методи кодування звуку. Звукова карта ПК як основний пристрій АЦП та ЦАП звукових коливань. Мультимедійні пристрої (звукова карта, СD-привод) ПК. Стандартні мулитимедійні програми Windows (мікшер, лазерний програвач, програвач Windows-media, звукозаписувач).

Практичний запис та відтворення звуку за допомогою ПК.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:2. 4. Програми запису та редагування звуку (36 годин)

Комп’ютерна програма запису та редагування звуку „Cool Edit-Pro”:

Огляд інтерфейсу.Установка попередніх параметрів. Створення файлу. Вибір параметрів звукозапису.

Звукозапис. Збереження файлу. Обробка сигналу: редагування тексту (музики), корегування амплітуди, нормалізація рівня, шумоподавлення, застосування ефектів. Копіювання аудіотреків CD-дисків у аудіофайли. Мікшуваня кількох аудіофайлів. Конвертація файлів у різні аудіоформати..

Комп’ютерна програма запису та редагування звуку „Sound Forge”:

Огляд інтерфейсу. Попередні параметри. Створення файлу. Вибір параметрів звукозапису. Звукозапис. Збереження файлу. Обробка сигналу: редагування тексту (музики), корегування амплітуди, нормалізація рівня, шумоподавлення, застосування ефектів.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні вміти:2. 5. Програми аудіомонтажу (42 години)

Принцип аудіомонтажу. Пропорції рівня звуку різних фрагментів звукозапису.

Робота у мультитрековому режимі аудіоредакторів „Cool Edit-Pro2” та „Sound Forge”.

Програма аудіомонтажу „Sonic Foundry Vegas”:

Інтерфейс програми. Установка попередніх параметрів. Створення проекту. Занесення аудіофайлів до проекту. Розміщення файлів у робочому вікні програми. Доріжки програми, їхня активація та дезактивація. Інструментарій програми. Розрізання файлів на фрагменти, переміщення файлів та фрагментів. Мікшування. Маркери. Зміна рівня звуку фрагментів. Попереднє прослуховування. Корегування. Накладання ефектів. Збереження проекту. Експортування проекту у файли різних форматів.

Вихованці повинні знати:

Вихованці повинні вміти:2. 6. Практичне створення презентаційного аудіоролику/ радіо-програми (60 годин)

Принципи побудови аудіоролику. Тема. Ідея. Композиція. Назва, слоган. Складання сценарного плану. Написання тексту. Запис тексту. Комп’ютерне редагування та обробка тексту. Пошук музичних фрагментів. Принцип пошуку музики в Інтернеті. Підбір музичних фрагментів. Монтаж аудіоролика/радіопрограми. Експорт проекту. Демонстрація аудіоролику/радіопрограми.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:3. Модуль II (вищий рівень, 2 - й рік навчання)

КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗАПИС, РЕДАГУВАННЯ ТА МОНТАЖ ВІДЕО

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№№

ТЕМА

Кількість годин

Всього

Теорет.

Практич

1

Аналоговий та цифровий методи запису та відтворення зображення

36

18

18

2

Знайомство та робота з технічними приладами запису та відтворення зображення.

66

12

54

3

Комп’ютерна обробка фотозображення.

42

12

30

4

Комп’ютерний запис відеозображення.

36

12

24

5

Редагування та монтаж відеозображення.

66

21

45

6

Практичне створення презентацій-ного слайдфільму та відеофільму.

78

12

66
Разом

324

87

237
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

3. 1. Аналоговий метод запису та відтворення зображення (36 годин)

Принцип перетворення оптичного зображення в електричні коливання та навпаки: геометрична оптика; об’єктив; матриця ПЗС; цифрово-аналогове перетворення зображення; складові відеосигналу; композитний та компонентний сигнали, синхронізація; відеопідсилення, аналоговий монітор (телевізор).

Аналоговий метод запису та відтворення зображення (магнітний відео-запис на плівку).

Цифровий запис зображення на плівку.


Вихованці повинні знати:

Вихованці повинні мати уявлення про:

Вихованці повинні вміти:3. 2. Знайомство та робота з технічними приладами запису та відтво-

рення зображення (66 годин)

Цифровий фотоапарат: принцип дії, будова, елементи управління. Поняття про різкість зображення, глибину різкості, діафрагму, видержку тощо.

Поняття про композицію кадру, освітлювання об’єкту.

Практична фотозйомка.

Відеокамера: принцип дії, будова, елементи управління. Баланс кольору. Варіооб’єктив.

Поняття про композицію сюжету, кінематографічні плани, монтажні переходи.

Принципи відеозйомки: панорамування, користування варіооб’єктивом, ручне фокусування, використання освітлення.

Знайомство з додатковим обладнанням: штатив, освітлювальні прилади тощо.

Правила техніки безпеки при користуванні апаратурою.

Практична відеозйомка сюжетів.

Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:3. 3. Комп’ютерна обробка фотозображення (42 години)

Перезапис файлів з фотоапарату у ПК. Комп’ютерна програма перегляду та редагування фотозображення „ACDC”. Формати файлів. Конвертація файлів. Сортування файлів. Створення слайдшоу.

Знайомство з програмою „Photoshop”: інтерфейс, відкриття та збереження файлу, команди малюнку та редагування, палітра інструментів, виділення фрагменту, переміщення фрагменту, робота з шарами, „гарячі” клавіші, конвертація зображення.

Практична обробка попередньо відзнятих учнями фото.


Вихованці повинні знати:

Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:

  1. 4. Комп’ютерний запис відеозображення (36 годин)

Технічне забезпечення для запису відео на ПК (відеокарта, карта відео-захвату та нелінійного монтажу, „Fire Ware”), підключення відеокамери до ПК.

Програмне забезпечення для відеозахвату. Відеоформати. Формат DV.

Запис зображення з камери (відеомагнітофону) у аналоговому режимі.

Перенос файлів з цифрової відеокамери до комп’ютера.

Практичний запис відеозображення у комп’ютер.

Попереднє редагування та сортування відеофайлів.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:3. 5. Редагування та монтаж відеозображення (66 годин)

Принципи монтажу: чергування та довжина планів, монтажні переходи на формі, монтажні переходи на русі, послідовний та паралельний монтаж, переходи на деталях та посередниках тощо.

Комп’ютерні програми монтажу (огляд).

Програма нелінійного монтажу „Adobe Premiere”. Інтерфейс. Попередні установки. Створення нового проекту, вибір його параметрів. Робочий простір програми: Вікно проекту. Вікно монітору. Вікно ефектів. Вікно переходів. Навігатор. Вікно монтажу. Відео доріжки. Доріжки накладення та переходів. Інструментарій.

Імпорт файлів у проект. Збирання кліпів у вікні монтажу. Переміщення кліпів у вікні монтажу. Редагування кліпів та склейка „в стик”.

Відеопереходи: вибір, настроювання, параметри, зміна напрямку. Зміна швидкості та довжини кліпу. Ефекти: типи, параметри, установки. Фільтри: типи, параметри, установки.

Аудіодоріжки. Імпорт аудіофайлів. Регулювання рівня за маркерами. Мікшування аудіодоріжок.

Титри. Інструментарій вікна титрів. Статичні титри. Рухомі титри. Використання відеоефектів для створення рухомих титрів.

Перегляд проекту на екрані телевізора. Експортування проекту у відео файл.

Запис відеофайлу на CD-диск.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні вміти:3. 6. Практичне створення презентаційного слайдфільму та відео-фільму (78 годин)

Розробка плану слайдшоу. Підбір місць зйомок. Вибір точок зйомок та об’єктів. Композиційна побудова зйомок. Організація зйомок. Фотозйомки. Перегляд, аналіз, відбір знятих кадрів. Оформлення та обробка знятих кадрів. Створення титрів. Компоновка слайдфільму. Написання та начитка тексту. Підбір музики. Монтаж музики. Оформлення слайдфільму.

Розробка теми та плану-сценарію відеофільму. Написання сценарію та дикторського тексту. Розкадрування (експлікація). Вибір місць та об’єктів зйомок. Організаційна підготовка зйомок. Відеозйомки.

Попереднє редагування у комп’ютері. Монтаж. Добір монтажних переходів, фільтрів, ефектів. Створення титрів. Озвучення (текст, музика).


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:4. Модуль III (вищий рівень, 3 - й рік навчання)

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ: СТВОРЕННЯ ВІДЕОФІЛЬМУ/ТЕ-ЛЕПЕРЕДАЧІ

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№№

ТЕМА

Кількість годин

Всього

Теорет.

Практич.

1

Сценарій – основа фільму (драматургічні основи створення фільму/телепередачі)

39

18

21

2

Від сценарію – до фільму (постановочні основи створення фільму/телепередачі)

54

18

36

3

Основи операторської майстерності та технологія відеозйомки

54

15

39

4

Актор/ведучий – співавтор фільму/телепередачі (основи акторської майстерності)

42

12

30

5

Звукоряд – невід’ємна частина фільму/телепередачі

51

18

33

6

Практичне створення відеофільму/телепередачі

84

12

72
Разом

324

93

231
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

  1. 1. Сценарій – основа фільму (драматургічні основи створення філь-

му/телепередачі) (39 годин)

Драматургічні основи створення твору. Класичні етапи створення

художнього твору – тема, ідея, сюжет, експозиція, розвиток дії, кульмінація, епілог тощо.

Сучасні культурологічні принципи створення художнього твору: наративна синтагма, порушений та відтворений універсум, посередники, контрапункт тощо.

Аналіз відомих художніх творів з точки зору класичної та сучасної тео-рії драматургії.

Жанри літературних та кінотворів. Приклади документального, науково-популярного, ігрового, мультиплікаційного (практичний аналіз) фільмів.

Практичне створення мікросценаріїв.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:4. 2. Від сценарію – до фільму (постановочні основи створення фільму/ телепередачі) (54 години)


Принцип колективного створення фільму/телепередачі. Професії кіно/телебачення: сценарист/редактор, режисер-постановник, режисер, оператор, актор, художник, монтажер, освітлювач тощо.

Режисер-постановник як основний відтворювач сценарію фільму.

Основи побудови відеоряду. Крупність знімальних планів (загальний, середній, крупний, деталь), їхнє призначення, довжина.

Види монтажу (послідовний, паралельний, змішаний, контрапункт), їхнє призначення, драматургічна завантаженість. Роль посередників у розвитку сюжету.

Режисерська розробка сценарію фільму/телепередачі.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:4. 3. Основи операторської майстерності та технологія відеозйомки

(54 годин)

Роль оператора у створенні фільму/телепередачі. Художнє бачення кадру. „Золотий” перетин. Глибина кадру. Різкість зображення. Внутрішньо кадрова динаміка. Внутрішньо кадровий монтаж. Класичні прийоми побудови кадру. Статика та динаміка кадру.

Освітлення у кадрі. Його художня роль. Види освітлення. Практична постановка світла у кадрі.

Технічне устаткування для відеозйомки.

Відеокамери „Panasonic MS-4”, “Panasonic NV-9000”, “Panasonic GS-400”. Ознайомлення з елементами керування та обслуговування відеокамер.

Штативи, освітлювальні прилади.


Вихованці повинні знати:Вихованці повинні мати уявлення про:Вихованці повинні вміти:4. 4. Актор/ведучий – співавтор фільму/телепередачі (основи акторської майстерності) (42 години)

Природні та набуті дані, які мають бути у актора/ведучого (зорова, слухова, вербальна пам’ять; дикція, вміння перевтілюватись, емпатія; швидкість реакції; художнє чуття та смак; почуття гумору, почуття партнера; дисципліна та наполегливість тощо). Практичне тренування дикції (скоромовки) та пам’яті (вивчення текстів та віршів). Фізіогноміка. Візаж. Одяг. Практичне тренування «перевтілення» (у героїв творів, дерева, тварин тощо).

Поводження у кадрі. Робота з мікрофоном. Монолог. Діалог. Інтерв’ю. Робота з диктофоном. Практичні зйомки (кінопроби).


Вихованці повинні вміти:Вихованці повинні мати уявлення про:4. 5. Звукоряд – невід’ємна частина фільму/телепередачі (51 година)

Роль звукоряду у фільмі/телеперередачі. Задачі звукорежисера та звукооператора під час підготовки та зйомок. Технічні засоби звукозапису мови (мікрофон, аналоговий та цифровий магнітофон/диктофон, комп’ютер). Музичне оформлення. Звукомонтаж. Практичні завдання по запису, обробці та монтажу.


Вихованці повинні знати:.

Вихованці повинні вміти:

4. 6. Практичне створення відеофільму/телепередачі (84 години)

Розробка теми, ідеї, сюжету. Написання плану-сценарію відеофільму/ телепередачі. Написання сценарію та дикторського тексту. Режисерське розкадрування (експлікація). Добір “акторів”. Операторська розробка сценарію. Вибір місць та об’єктів зйомок. Організаційна підготовка зйомок. Відеозйомки.

Попередній перегляд та аналіз. Дозйомки. Редагування у комп’ютері. Монтаж. Озвучення. Оформлення фільму


Вихованці повинні вміти:5. Орієнтовний перелік обладнання для організації роботи гуртка

аналого-цифрового конвертору) – 2 – 3 шт.;

або плата нелінійного відеомонтажу („Pinacle DV-500”) - 1 шт;6. Бібліографія


1. Вайновська М. К. Сучасна школа – майстерня творчості: Методичний посібник.- Запоріжжя, ЗОІПОУ, 2001.

2. Воскресенская И Н. Звуковое решение фильма.- М., 1984.

3. Голдовский Е. М. Светотехника киносъёмки. - М., 1978.

4. Иванов А . Видеомонтаж на компьютере.- Adobe Premiere. Велена, Корона, 1998.

5. Козюренко Ю. И. Любительская звукозапись. - М., 1985.

6. Корнієнко І. С. Мистецтво кіно. - К., 1974.

7. Косматов Л. В. Операторское мастерство. - М., 1962.

8. Кузнецова В. Кино-физиогномика. Типажно-пластический образ актёра на экране. - Л., 1978.

9. Малыгина И. и др. Грим и костюм в современном спектакле.- М., 1968.

10. Ривкин М. Ю. Я люблю видеомонтаж. 15 программ для ввода/вывода видео, видеомонтажа, создания спецэффектов, видеокомпозиций и озвучивания фильмов: Учебное пособие.- М. 2003.

11. Рошаль Г. Л. Диалог с кинорежиссёром. - М., 1968.

12. Сущенко Т. И. Основы внешкольной педагогики. Пособие для классных руководителей, педагогов внешкольных учреждений. - Минск, 2000.

13. Третьяков П. И., Синновский И. Б. Технология модульного обучения в школе.-М., 2001.

14. Чигорин Н. А. План и съёмка научно-популярного фильма.- М., 1979.

15. Проблеми, завдання та перспективи шкільної допрофільної і профільної освіти з інформаційно-технологічного профілю. Матеріали Всеукраїнського практикуму.- Київ, 2005.


ПРОГРАМА

ГУРТКА «АКВАБІОТЕХНІКА»


Автор:

Вороненко Олексій Миколайович –

керівник гуртка


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації