Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Пояснювальна записка
Програма «Аквабіотехніка» призначена для розширення кругозору й навичок для тих, хто цікавиться професіями, які пов’язані з освоєнням Світового океану (водолаз, гідролог, гідробіолог і т. інш.). А так само для підвищення загального фізичного розвитку школярів і студентів відповідно до Всеукраїнської концепції «Фізичне виховання - здоров'я нації».

Програма забезпечує рішення таких завдань:

 1. Вивчення школярами й студентами теоретичних основ легководолазної справи.

 2. Практичне освоєння гуртківцями навичок експлуатації водолазної техніки.

 3. Формування колективізму й виховання відповідальності за доручену справу, дисциплінованості, організованості.

 4. Підвищення розумової й фізичної працездатності, зміцнення здоров'я.

 5. Оволодіння навичками надання першої допомоги тим, хто потерпає на воді й попередження нещасних випадків на водоймі.

 6. Виховання екологічно - позитивної самосвідомості учнів.

 7. Оволодіння навичками винахідництва й технічного конструювання.

 8. Профорієнтація молоді.

Програма розрахована на два роки навчання (вік учнів не менше 12 років). Заняття гуртка чергуються в такий спосіб: одне теоретичне й одне практичне заняття в тиждень тривалістю по дві години для першого року навчання, одне теоретичне й два практичних заняття тривалістю по дві години на тиждень для другого року навчання.


Методи навчання:

 1. Теоретичні заняття проводяться в приміщенні Центру НТТУМ «Грані».

 2. Тренувальні заняття проводяться в плавальному басейні з метою практичного освоєння водолазної й дослідницької техніки, а так само підвищення фізичної підготовки гуртківцями.

 3. Практичні заняття проводяться в майстернях Центру НТТУМ «Грані» з метою створення учнями прикладних технічних пристроїв.

Для перевірки якості засвоєння теоретичного матеріалу й практичних навичок учнів проводяться контрольні заняття.

Програма передбачає також проведення підсумкової навчально-дослідницької експедиції, у якій учні знайомляться із природою рідного краю й проводять фенологічні дослідження за допомогою виготовлених приладів і пристроїв.

Протягом другого року навчання гуртківці освоюють методи підводного фото й відеозйомки. Програма передбачає проектування, виготовлення й випробування приладів учнями. Результатом другого року навчання є створення фото- й відеоробіт про природу рідного краю.

Основний рівень, перший рік навчання


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№№

ТЕМА

Кількість годинВступне заняття. Техніка безпеки.

2Історія освоєння морських глибин

4Фізика й фізіологія підводних занурень

18Спорядження для підводного плавання

16Автономні дихальні апарати

26Специфічні водолазні захворювання

8Організація водолазних спусків

18Критичні ситуації й надання першої допомоги на воді

12Екологічна система водойм

12Гідрографія й гідрологія водойм

6Прилади й методи дослідження водойм

8Підготовка й проведення практичних занурень

14

Усього
144ЗМІСТ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

 1. Вступне заняття. Техніка безпеки.
Правила безпеки праці й поводження в лабораторії аквабіотехніки. Правила поведінки в плавальному басейні. Мета й завдання гуртка. Ознайомлення із планом і матеріально-технічною базою гуртка. Організації, що займаються навчанням підводному плаванню - CEDIP, PADI, CMAS, ОСАУ. Протипоказання для занять підводним спортом.

2. Історія освоєння морських глибин.

Занурення під воду в стародавні часи й часи середньовіччя. Тверді скафандри. Вентильоване спорядження. Водолазний дзвін. Автономне водолазне спорядження. Підводні будинки. Глибоководні занурення. Спеціальні підводні апарати.

3. Фізика й фізіологія підводних занурень.

Характеристика газів, що входять до складу повітря, їхня роль у життєдіяльності людини. Газові закони. Закони гідростатики й гідродинаміки. Вплив водного середовища на людину. Фізіологія підводних занурень. Медичні обстеження для допуску до занять підводною діяльністю. Протипоказання до занять підводним плаванням. Правила безпеки при проведенні занять на відкритій воді. Кисневе голодування мозку.

Практична робота. Визначення плавучості об'єкта. Вивішування плавця вантажним поясом. Усунення обтиску маски. Обтиск гідрокостюма «сухого» типу. Різні способи плавання.

4. Спорядження для підводного плавання.

Комплект №1 (ласти, маска, трубка). Гідрокостюми «сухі» і «мокрі». Аксесуари з неопрена. Контрольні прилади. Водолазний ніж. Компенсатори плавучості. Порядок вдягання й роздягання плавця.

Практична робота. Плавання й пірнання в комплекті №1. Видалення води із трубки й маски на мілководді. Затримка подиху. Взаємоконтроль при пірнанні. Вирівнювання тиску.

5. Автономні дихальні апарати.

Апарати із замкнутою й відкритою схемою подиху. Балони високого тиску, їхнє маркування й випробування. Акваланги АВМ-1м, АВМ-3, АВМ-5, «Україна-2», «Юнга». Робота й регулювання редукторів апаратів «Україна-2» і АВМ-5. Робота легеневого автомата. Робота покажчика резервного запасу повітря. Контрольні прилади. Опір подиху акваланга. Сучасні регулятори аквалангів. Правила експлуатації, зберігання й ремонту аквалангів.

Практична робота. Робота з аквалангом на мілководді басейну: видалення води з-під маски, подих удвох через один легеневий автомат, включення в апарат, плавання в аквалангу по поверхні.

6. Специфічні водолазні захворювання.

Переохолодження. Перегрівання. Обтиск. Барогіпертензія. Баротравми. Декомпресійна хвороба. Азотний наркоз. Гіпоксія. Апное й гіпервентиляція. Кисневе отруєння. Отруєння вуглекислим і вихлопним газами.

7. Організація водолазних спусків.

Документи, що регламентують правила організації водолазних спусків. Робота водолазної станції відповідно до «Єдиних правил безпеки праці на водолазних роботах». Принцип парності. Сигнали, що подаються сигнальним кінцем. Візуальні сигнали. Розрахунок часу дії дихального апарата на заданій глибині. Робоча перевірка акваланга. Алгоритм занурення.

Практична робота. Проведення робочої перевірки акваланга. Складання й розбирання спорядження. Занурення в глибокій частині басейну (5 метрів). Плавання під водою в групі, парі, контроль напарника. Використання сигнального кінця й візуальних сигналів. Вхід у воду з борта басейну. Занурення з компенсатором плавучості. Стабілізація глибини за допомогою компенсатора плавучості.

8. Критичні ситуації й надання першої допомоги на воді.

Втрата маски. Випадання загубника з рота. Поява води в легеневому автоматі. Відмова регулятора. Безперервна подача повітря. Викидання на поверхню. Провалювання на глибину. Способи запобігання паніки. Альтернативні джерела повітря. Утоплення. Перша допомога потопаючому.

Практична робота. Аварійне скидання вантажного пояса. Вдягання маски під водою. Використання «октопуса» під водою. Вільне сплиття. Буксирування «потопаючого».

9. Екологічна система водойм.

Харчові ланцюжки й піраміди у водоймах. Вплив на гідробіонтів фізичних і гідрохімічних факторів. Екологічні системи річки Дніпро, Каховського водоймища, Чорного й Азовського морів. Антропогенний вплив на водойми. Робота органів рибоохорони.

Практична робота. Моделювання роботи екосистеми ріки в акваріумі. Критерії якості води в акваріумі. Аерація води. Біологічне очищення води. Температурний фактор.


10. Гідрологія й гідрографія водойм.

Круговорот води в природі. Водні ресурси рідного краю, їхнє використання, охорона від забруднення й виснадження. Основні елементи дна Світового океану. Склад морської води. Солоність. Океанічні плини. Річкова система. Живлення рік. Читання морських карт і судноплавної лоції ріки. Складання абрису ділянки ріки. Основи підводної орієнтації. Природні й штучні орієнтири.

11. Прилади й методи дослідження водойм.

Дновичерпувачі. Планктонні сітки. Підрахунок осілих бентосних організмів. Використання компаса для прив'язки підводного об'єкта до місцевості. Акваплан. Пристрій капілярного глибиноміра.

Практична робота. Розрахунок капілярного глибиноміра. Виготовлення капілярного глибиноміра і його випробування в басейні.


12. Підготовка й проведення практичних занурень.

Правила безпеки й поводження при проведенні занять на водоймі. Правила експлуатації «мокрих» гідрокостюмів. Розподіл ролей і обов'язків при проведенні занурень. Оцінка погодних умов.

Практична робота. Залікові занурення на ріці Дніпро. Організація забезпечення й страховки спусків.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№№

ТЕМА

Кількість годинВступне заняття. Правила техніка безпеки.

2Технічні особливості підводних боксів

14Підводна фотографія.

66Імпульсні джерела світла.

30Підводна відеозйомка.

30Освітлювачі для відеозйомки.

16Навчально-дослідницька експедиція на р. Дніпро

58

Усього
216ЗМІСТ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне заняття.

Правила безпеки праці при роботі в майстернях та з електроприладами. Перегляд відеоматеріалів про роботу гуртка в літній період. Ознайомлення гуртківців із планом занять на другий рік навчання. 1. Технічні особливості підводних боксів.

Матеріали, що використовуються при виготовленні підводних приладів. Герметизація боксів. Вузли керування й методи їхньої герметизації. Проектування індивідуального підводного ліхтаря.

Практична робота. Вибір потужності й електричного живлення ліхтаря. Виготовлення й герметизація корпуса ліхтаря. Виготовлення герметичного вимикача. Випробування ліхтаря в басейні.


3. Підводна фотографія.

Основи фотографії. Основні типи фотоапаратів. Фотооптика. Фотоматеріали. Експонометрія. Основи побудови композиції. Підводні фотоапарати. Пристрій фотобоксів. Правила експлуатації фотоапаратури. Специфіка фотографування під водою. Підготовка й збереження підводних фотоприладів.

Практична робота. Пробна фотозйомка на повітрі. Визначення експозиції. Зйомка різних планів. Кадрування об'єкта зйомки. Підготовка устаткування до зйомки під водою. Зйомка в басейні фотоапаратом «Ломокомпакт» з використанням фотобоксу «Краб» і автоматичної експонометрії. Зйомка в басейні фотоапаратом «Зеніт ЕТ» і імпульсним фотоспалахом з різними об'єктивами. Фотодрук. Проведення загального аналізу фотознімків.


4. Імпульсні фотоосвітлювачі.


Типи фотоосвітлювачів. Устрій і робота імпульсних фотоосвітлювачів. Визначення експозиції при зйомці з лампою -спалахом. Джерела живлення й перетворювачі напруги. Особливості зйомки з імпульсними фотоосвітлювачами під водою. Техніка безпеки при роботі з фотоспалахами під водою. Конструкції боксів для фотоспалахів. Синхронізація декількох імпульсних джерел світла. Робота асистента підводного фотографа.

Практична робота. Ознайомлення із внутрішнім устроєм фотоспалаху. Зйомка у фотостудії з використанням спалаху, визначення експозиції. Робота фотоспалаху в якості заповнюючого й контрового світла. Зйомка в басейні з використанням фотоспалаху з різних дистанцій. Використання в басейні зовнішнього фотоспалаху при зйомці з асистентом.


5. Підводна відеозйомка.


Будова і призначення відеокамер. Типи відеокамер і формати відеозапису. Плани при відеозйомці і їхня тривалість. Поняття відеоряду й «монтажної» зйомки, відеомонтаж. Правила збереження й експлуатації відеотехніки в польових умовах. Устрій відеобоксу. Особливості відеозйомки під водою.

Практична робота. Спробна відеозйомка на повітрі. Перегляд знятого на повітрі матеріалу, розбір помилок при зйомці. Відеозйомка в басейні. Відеомонтаж знятого матеріалу за допомогою відеомагнітофона. Відеомонтаж за допомогою комп'ютера. Озвучування ролика.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації