Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

6. Освітлювачі для відеозйомки.

Пристрій і призначення освітлювачів для відеозйомки. Технічні характеристики джерел світла. Джерела живлення для освітлювачів, вимоги до них. Боксирування освітлювачів. Керування освітлювачами.

Практична робота. Розробка проекту підводного освітлювача. Виготовлення корпуса освітлювача. Герметизація корпуса освітлювача. Виготовлення герметичного вимикача освітлювача. Випробування освітлювача в басейні.


7. Навчально-дослідницька експедиція на р. Дніпро.

Мета й завдання експедиції. Розробка сценарію відеофільму про роботу гуртка в польових умовах. Розподіл обов'язків і ролей серед учасників експедиції. Підготовка спорядження й устаткування. Забезпечення безпеки у поході. Застосування рятувальних засобів на воді. Долікарська допомога в поході.

Практична робота. Розбивка експедиційного табору. Підводна фотозйомка природних об'єктів. Зйомка відеоматеріалу про роботу гуртка в польових умовах. Підводна відеозйомка. Згортання й евакуація табору. Підготовка творчого звіту про роботу експедиції.


Методичні рекомендації

У зв'язку з тим, що водне середовище є потенційно небезпечне для здоров'я й життя людини, навчання плаванню й ознайомлення з особливостями водного середовища є гарантом у подальшій безпечній життєдіяльності нашого населення, а тим більше дітей.

Навчання за даною програмою може проводити педагог, що має професійну підготовку водолаза або інструктори підводного плавання.

Перед початком занять учень повинен пройти медичне обстеження на предмет відсутності протипоказань до занять підводним плаванням. Якщо учню не виповнилось 18 років, він повинен надати письмове підтвердження про згоду батьків з його рішенням займатися в гуртку.

Заняття підводним плаванням є складним в організаційному плані, кількість учнів у групі першого року навчання рекомендується не більше 15 учнів, а другого року навчання 10 - 12 учнів.

Практичні заняття в басейні з використанням акваланга рекомендується проводити у присутністі у воді керівника гуртка, що відповідає за безпеку дітей, технічно оснащеного для надання негайної допомоги гуртківцю (тобто керівник так само повинен мати акваланг із додатковим легеневим автоматом і компенсатором плавучості). Під час відсутності на поверхні води керівника гуртка, за безпекою гуртківців повинен стежити другий педагог або адміністративний працівник.

У зв'язку з відсутністю в Українському законодавстві документа, що регламентує аматорські занурення, то порядок проведення таких базується на «Єдиних правилах безпеки праці на водолазних роботах», згідно з якими до занурень допускаються особи, що досягли 14 років. Занурення проводяться зі страхуючим кінцем.

Під час проведення експедиційних робіт учні знайомляться не тільки із природними особливостями Запорізького краю, а й з його героїчним минулим, досліджуючи археологічні об'єкти разом із професійними гідроархеологами. Знайомлячись із роботою держрибінспекції, гуртківці пізнають екологічні проблеми краю. Все це виховує в них громадянську відповідальність, відповідальність за збереження природи України і її історичних пам'ятників для майбутніх поколінь.


Використана література

1. Довідник плавця-підводника під ред. Е.П.ШИКАНОВА

М., Воениздат, 1969

2. Л.К.ДИСИДЕНТКА Загальна гідрологія Л., «Гидрометиздат», 1973

3. Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах. М., «МОРТЕХИНФОРМРЕКЛАМА»,1992

4. И.В.МЕРЕНОВ Легководолазна справа М. «Транспорт»,1977

5. А.П.М'ЯСНИКОВ Медичне забезпечення водолазів, аквалангістів і кесонних робітників Л., «Медицина», 1977

6. Д.В.ОРЛІВ, М.В.САФОНОВ Акваланг і підводне плавання

М., «ЭДДА», 1998

7. Л.П.САБАНЕЕВ Життя й лов прісноводних риб

Київ «УРОЖАЙ», 1976

8 . А.Ю.Утевский, Д.Г.Луценко Книга для підводних плавців.

SCUBA-diving. Харків, «ТОРСИНГ»,2001

9. Л.В.УСЕНКО, Л.Н.АРЯЕВ Перша допомога на воді й реанімація при утопленні Київ, «Здоров'я», 1976

10. Л.П.САБАНЕЕВ Життя й лов прісноводних риб

Київ «УРОЖАЙ», 1976


П Р О Г Р А М А

ГУРТКА «КОНСТРУЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ТРАНСПОРТУ»


Укладач:

Кальницький Олександр Ілліч –

керівник гуртка


З М І С Т 1. Пояснювальна записка

 2. Навчально-тематичний план (основний рівень, перший рік навчання)

 3. Навчально-тематичний план (основний рівень, другий рік навчання)

 4. Орієнтовний перелік обладнання для організації роботи гуртка

5. Бібліографія


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма має на меті ознайомити учнів з професіями, пов’язаними з галузями транспорту, а також з проблемами екологічного характеру (в результаті забруднення навколишнього середовища бензиновими видами транспорту) та проведенню змагань на веломобілях.

Програма занять спрямована на реалізацію наступних завдань:

Змістовне навантаження програми має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується здебільшого шляхом застосування практичних форм і методів організації занять.

Навчально-виховний процес будується на основі методики особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

Одночасно з колективними та груповими формами роботи організовується самостійна робота, а також робота в парах.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Програмою передбачено проведення змагань на швидкість та фігурне водіння велосипедів та веломобілів.

Програма гуртка основного рівня розрахована на навчання підлітків віком 10-15 років протягом двох років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

Протягом першого року навчання учні вчаться працювати зі слюсарним та вимірювальним інструментом, оволодівають початковими елементами технічного моделювання, конструюють макети веломобілів з паперу та дерева, освоюють елементи креслення.

Програма другого року передбачає поглиблення знань дітей з техніки велосипедів, конструювання простих моделей веломобілів. Діти вивчають особливості конструкцій велосипедів, вивчають матеріалознавство, окремі технології у виробництві велотранспорту, а також самостійно працюють на токарному, свердлильному верстатах.

Учні вивчають правила дорожнього руху, правила поведінки на дорогах у місті. Проведення змагань дозволяє виявити недоліки у конструкціях та удосконалити технології побудови веломобілів.

Програма гуртка передбачає навчання з вихованцями 12-18 років. Зміст роботи передбачає поглиблене вивчення конструкцій рекордних веломобілів, виготовлення кузовних конструкцій з елементами сучасного дизайну. Основою роботи гуртка є проектно-технологічна діяльність гуртківців: від творчого задуму до складання конструкцій та участь у змаганнях.

У програмі наведено перелік обладнання, необхідного для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

За основу програми взято програму Міністерства освіти і науки України «Макетування і конструювання транспортної техніки» і адаптована до умов роботи гуртка в КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР.

Програма є орієнтовною і керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у її зміст, ураховуючи інтереси дітей та стан матеріально-технічного забезпечення закладу.


Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п.п.

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

заняття

практичні

заняття

1

Вступне заняття

2

1

1

2

Правила дорожнього руху

2

2

-

3

Інструмент та креслярське приладдя

6

2

4

4

Розробка та виготовлення елементів конструкцій веломобілів

184

54

130

4.1

Креслення елементів на папері

20

6

14

4.2

Розмітка і виготовлення макетів з паперу та фанери

46

14

32

4.3

Будова та виготовлення коліс

30

10

20

4.4

Призначення, креслення елементів рами веломобіля

16

4

12

4.5

Креслення і виготовлення гальма

22

6

16

4.6

Креслення і виготовлення багажника веломобіля

20

6

14

4.7

Креслення і виготовлення каретки велосипеду

30

8

22

5

Екскурсії, змагання, виставки

20

2

18

6

Підсумкове заняття

2

2

-
Разом:

216

59

157ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (2 год)Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила поведінки в лабораторії

Правила техніки безпеки під час роботи гуртка.

Історія й розвиток велосипеду. Демонстрація виготовлених велосипедів гуртківцями в попередні роки навчання. 1. Правила дорожнього руху (2 год)Вивчення правил дорожнього руху, правил безпечного проїзду на велосипеді вулицями міста.

 1. Інструмент та креслярське приладдя (6 год)Призначення слюсарних інструментів, їх будова та робота з ними.

Правила креслення. Креслярське приладдя. Основні правила виконання креслень: формати, лінії, зображення розтинів, різьбових з’єднань, окремих стандартних деталей.

Практична робота. Робота з лінійкою, рейсмусом, штангенциркулем. 1. Розробка та виготовлення елементів

конструкцій веломобілів (184 год)


4. 1. Креслення елементів на папері (20 год)

Класифікація велосипедів та веломобілів. Загальні поняття про їхню конструкцію. Будова окремих вузлів і деталей веломобіля.

Практична робота. Креслення елементів та окремих деталей на папері

4. 2. Розмітка і виготовлення макетів з паперу та фанери (46 год)

Поняття про розмітку деталей моделі. Способи нанесення креслень на папір та фанеру.

Практична робота . Виготовлення елементів та макетів веломобілів.

4. 3. Будова та виготовлення коліс (30 год)

Колеса, як основний елемент використання по твердих грунтах. Збірка коліс.

Практична робота. Розбалансування та збірка задніх та передніх коліс у веломобіля. Натяжка коліс.

4. 4. Призначення, креслення елементів рами веломобіля (16 год)

Силова рама веломобіля, як основний елемент конструкції. Види рам. Особливості креслення рами у веломобілі.

Практична робота. Збірка рами веломобілів та велосипедів.

4. 5. Креслення і виготовлення гальма (22 год)

Види гальм. Особливості гальм для веломобілів. Налаштування гальм.

Практична робота. Регулювання передніх та задніх гальм велосипеду.

4. 6. Креслення і виготовлення багажника веломобіля (20 год)

Види та призначення велосипедних багажників. Правила кріплення вантажів на багажниках.

Практична робота. Креслення багажників для вантажних велосипедів

4. 7. Креслення і виготовлення каретки велосипеду (30 год)

Види кареток велосипедів. Недоліки звичайних видів кареток. Настройка каретки.

Практична робота. Регулювання робочого зазору у підшипниках каретки. Установка та демонтаж шатунів і педалей.


5. Екскурсії, змагання, виставки (20 год)


Правила проведення змагань. Техніка безпеки. Правила дорожнього руху при пересуванні вулицями міста.

Відвідування спортивно-технічних виставок та участь у них.


6. Підсумкове заняття (2 год)


Аналіз роботи гуртка. Визначення кращих результатів гуртківців. Підготовка приміщення до наступного навчального року.


За підсумками першого року навчання гуртківці

повинні знати:

- правила дорожнього руху;

- правила безпечного проїзду на веломобілі вулицями міста;

- загальну будову веломобіля;

- властивості і технологію обробки матеріалів;

- призначення слюсарних інструментів, правила безпечного користування;

- основні правила креслення, креслярське приладдя.

повинні вміти:

- користуватись слюсарним інструментом;

- правильно використовувати креслярське приладдя;

- виконувати нескладні креслення;

- працювати на свердлильному верстаті;

- фарбувати;

- регулювати ланцюжні передачі та гальма веломобілів;

- управляти веломобілем.


Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п.п.

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

заняття

практичні

заняття

1

Вступне заняття

2

1

1

2

Правила дорожнього руху

2

2

-

3

Інструмент та креслярське приладдя

6

2

4

4

Розробка та виготовлення елементів конструкцій веломобілів

290

98

192

4.1

Креслення елементів на папері

30

10

20

4.2

Розмітка і виготовлення елементів кузова

40

12

28

4.3

Будова та виготовлення амортизації веломобіля.

44

14

30

4.4

Призначення, креслення елементів рами веломобіля та їх розробка .

66

26

40

4.5

Креслення і виготовлення гальма

46

16

30

4.6

Креслення і виготовлення м’якого сидіння та кріплення у веломобілі

24

8

16

4.7

Креслення і виготовлення проміжного валу веломобіля.

40

12

28

5

Екскурсії, змагання, виставки

22

4

18

6

Підсумкове заняття

2

2

-
Разом:

324

109

215ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (2 год)Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила поведінки в лабораторії

Правила техніки безпеки під час роботи гуртка.

Демонстрація виготовлених велосипедів гуртківцями в попередні роки навчання, змагання. 1. Правила дорожнього руху (2 год)

Вивчення правил дорожнього руху, правил безпечного проїзду велосипедом вулицями міста, виїзд на вулиці міста. 1. Інструмент та креслярське приладдя (6 год)

Призначення слюсарних інструментів, їх будова та робота з ними.

Правила креслення. Креслярське приладдя. Основні правила виконання креслень: формати, лінії, зображення розтинів, різьбових з’єднань, окремих стандартних деталей.

Практична робота. Робота з лінійкою, рейсмусом, штангенциркулем. 1. Розробка та виготовлення елементів

конструкцій веломобілів (290 год)

4. 1. Креслення елементів на папері (30 год)

Класифікація велосипедів та веломобілів. Загальні поняття про їхню конструкцію. Будова окремих вузлів і деталей веломобіля.

Практична робота. Креслення елементів та окремих деталей на папері

4. 2. Розмітка і виготовлення макетів з паперу та фанери (40 год)

Поняття про розмітку деталей моделі. Способи нанесення креслень на папір та фанеру.

Практична робота . Виготовлення елементів та макетів веломобілів.

4. 3. Будова та виготовлення амортизації веломобіля (44 год)

Види амортизації, конструкції амортизаторів веломобіля.

Практична робота. Виготовлення підвіски коліс на амортизаторах.

4. 4. Призначення, креслення елементів рами веломобіля та їх розробка. ( 66 год)

Силова рама веломобіля, як основний елемент конструкції. Види рам. Особливості креслення рами у веломобілі.

Практична робота. Збірка рами веломобілів та велосипедів.

4. 5. Креслення і виготовлення гальма (46 год)

Види гальм. Особливості гальм для веломобілів. Налаштування гальм.

Практична робота. Регулювання передніх та задніх гальм велосипеду.

4. 6. Креслення і виготовлення м’якого сидіння та кріплення їх у веломобілі (24год)

Види та призначення м’якого сидіння. Правила кріплення вантажів на веломобілях.

Практична робота. Креслення сидіння для веломобілів.

4. 7. Креслення і виготовлення проміжного валу веломобілі (40 год)

Види проміжного валу. Настройка кутів установки проміжного валу.

Практична робота. Регулювання робочого зазору у підшипниках валу. Установка та демонтаж проміжних валів.

5. Екскурсії, змагання, виставки (22 год)

Правила проведення змагань. Техніка безпеки. Правила дорожнього руху при пересуванні вулицями міста.

Відвідування спортивно-технічних виставок та участь у них.

6. Підсумкове заняття (2 год)


Аналіз роботи гуртка. Визначення кращих результатів гуртківців. Підготовка приміщення до наступного навчального року.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

«Конструювання екологічно чистого транспорту»Верстати, інструменти та обладнання

Кіль-

кість

шт.

Верстати, інструменти та обладнання

Кіль-

кість

шт

Верстат свердлильний

1

Плоскогубці

2

Верстат токарний

1

Викрутки

4

Зварювальний апарат

1

Електродриль

1

Лобзики

4

Штангенциркуль

2

Ножівка по металу

2

Олівці, гумки

10

Напилки (різні)

4

Папір, м2

10

Лещата

2

Фанера, м2

2

Молотки (50-100 г)

2

Фарби, кг

3

Ножиці

10

Лінійки 500 мм дер., металеві

10

Електроточило

1

Циркулі (учнів.)

10

Електропаяльник

1

Транспортир

5За підсумками другого року навчання гуртківці

повинні знати:

повинні вміти:БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя – М: Машиностроение, 1985, -1684 с

 2. Довиденас Д.А. Веломобили. Вильнюс, 1988 , 170 с

 3. Программы для внешкольных учреждений общеобразовательных школ. Техническое творчество учащихся. / за ред. Горского В.А., Крылова И.В. – М. Просвещение 1988, 352 с.

 4. Програми для позашкільних і загально-технічних навчальних закладів. Гуртки науково-технічного напряму. Випуск 1 Міністерства освіти і науки України. Київ «Грамота» 2005, 160 с.

 5. Сидоренко В.К. Технічне креслення. – К: Оріяна –Нова. 2000. -497сП Р О Г Р А М А

ГУРТКА «КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОВЕЛОМОБІЛІВ»


Укладач:

Кальницький Олександр Ілліч -

керівник гуртка


З М І С Т


1. Пояснювальна записка

2. Навчально-тематичний план

3. Основний зміст програми гуртка

4. Орієнтовний перелік обладнання для організації роботи гуртка

5. Прогнозований результат

5. Бібліографія


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма має на меті ознайомити учнів з професіями, пов’язаними з галузями електротранспорту, а також з проблемами екології (в результаті забруднення навколишнього середовища бензиновими видами транспорту), а також дає можливості проведення спортивних змагань на електромобілях.

Програма занять спрямована на реалізацію наступних завдань:

Важливе місце у програмі посягає техніка безпеки, вміння працювати з акумуляторами та хімічними реактивами (електролітами).

Обов’язковими напрямами у програмі є вивчення правил дорожнього руху безпеки при експлуатації електровеломобілів.

Змістовне навантаження програми має чітко виражену прикладну спрямованість.

Практична робота дозволяє закріпити вивчений матеріал та проводити експерименти з конструкціями електровеломобілів.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Програма гуртка основного рівня розрахована на навчання підлітків віком 10-15 років протягом двох років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

Протягом першого року навчання учні вчаться працювати зі слюсарним та вимірювальним інструментом, оволодівають початковими елементами технічного моделювання, конструюють макети електровеломобілів з паперу та дерева, вчаться початковому рівню знань з фізики та електротехніки.

Програма другого року передбачає поглиблення знань учнів з техніки веломобілів, вивчення вже існуючих конструкцій. Діти вивчають основні закони електротехніки, вчаться працювати з електроприладами (вольтметрами, амперметрами, та ін.).

Окремою темою є вивчення устрою та параметрів електродвигунів постійного та змінного струму, які живляться від акумуляторів.

Учні вивчають правила безпечної експлуатації електровеломобілів. Проведення змагань дозволяє виявити недоліки у конструкціях, та удосконалити технології побудови електровеломобілів.

Програма гуртка передбачає навчання з вихованцями 15-18 років. Зміст роботи - це поглиблене вивчення основ електротехніки та хімії. Це дозволяє покращити параметри експлуатації електротранспорту (довжина пробігу без підзарядки акумуляторів та швидкість).

За основу беруться, як існуючі моделі веломобілів на базі велосипедів, так і розроблені спеціальні конструкції з електродвигунами. Це дозволяє прискорити виготовлення конструкцій, провести експлуатаційні випробування у транспортному потоку навколишнього середовища.

Програма є орієнтовною і керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у її зміст, ураховуючи інтереси дітей та стан матеріально-технічного забезпечення закладу.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації