Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з/п

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

заняття

практичні

заняття

1

Вступне заняття

2

1

1

2

Правила дорожнього руху

2

2

-

3

Інструмент та креслярське приладдя

6

2

4

4

Ознайомлення з існуючими конструкціями та виготовлення елементів конструкцій електромобілів

112

-

-

4.1

Випробування існуючих моделей електромобілів

4

-

4

4.2

Креслення елементів на папері

4

4

-

4.3

Розмітка і виготовлення макетів з паперу та фанери

36

12

24

4.4

Будова та виготовлення коліс

20

2

18

4.5

Призначення, види електродвигунів

6

2

4

4.6

Будова та параметри акумуляторів постійного струму

12

2

10

4.7

Призначення, креслення елементів рами електровеломобілів

10

2

8

4.8

Кріплення електродвигуна до рами, перемикач швидкості

20

4

16

5

Екскурсії, змагання, виставки

20

2

18

6

Підсумкове заняття

2

2

-
Разом:

144

36

108ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (2 год)Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила поведінки в лабораторії.

Правила техніки безпеки під час роботи гуртка.

Історія й розвиток електротранспорту. 1. Правила дорожнього руху (2 год)Вивчення правил дорожнього руху, правил безпечного проїзду електровеломобілем вулицями міста. 1. Інструмент та креслярське приладдя (6 год)

Призначення слюсарних інструментів, їх будова та робота з ними.

Правила креслення. Креслярське приладдя. Основні правила виконання креслень: формати, лінії, зображення розтинів, різьбових з’єднань, окремих стандартних деталей.

Практична робота. Робота з лінійкою, рейсмусом, штангенциркулем. 1. Ознайомлення з існуючими конструкціями та виготовлення

елементів конструкцій електромобілів (112 год)


4. 1. Випробування існуючих моделей електромобілів (8 год)

Класифікація електровеломобілів за призначенням. Загальне поняття про електротранспорт.

Практична робота. Іспит існуючих конструкцій

4. 2. Креслення елементів на папері (4 год)

Креслення елементів рами електровеломобіля у масштабі. Габарити моделі.

4. 3. Розмітка і виготовлення макетів з паперу та фанери (36 год)

Поняття про розмітку деталей моделі. Способи нанесення креслень на папір та фанеру.

Практична робота . Виготовлення елементів та макетів електровеломобілів.

4. 4. Будова та виготовлення коліс (20 год)

Колеса, як основний елемент використання по твердих ґрунтах. Збірка коліс.

Практична робота. Балансування та збірка задніх та передніх коліс веломобіля. Натяжка коліс.

4. 5. Призначення, види електродвигунів (6 год)

Призначення електродвигунів постійного струму. Колекторні двигуни. Переваги та недоліки цих двигунів. Безколекторні двигуни. Види шагових двигунів.

4. 6. Будова та параметри акумуляторів постійного струму (12 год)

Види акумуляторів. Електроліти та їх склад. Обслуговування, зарядка акумуляторів.

4.7. Призначення, креслення елементів рами електровеломобіля (10 год)

Силова рама веломобіля, як основний елемент конструкції. Види рам. Особливості кріплення до рами деталей моделі.

Практична робота. Збірка рами електровеломобіля.

4. 8. Кріплення електродвигуна до рами, перемикач швидкості (20 год)

Особливості кріплення двигуна до рами веломобіля. Ланцюжні передачі руху. Натяг ланцюга. Установка перемикача швидкості на колеса.

Практична робота. Збірка електросилового блоку на рамі електровеломобіля..


5. Екскурсії, змагання, виставки (20 год)


Екскурсії до парку електротранспорту. Правила проведення змагань. Техніка безпеки. Правила дорожнього руху при пересуванні вулицями міста.

Відвідування спортивно-технічних виставок та участь у них.


6. Підсумкове заняття (2 год)


Аналіз роботи гуртка. Визначення кращих результатів гуртківців. Підготовка приміщення до наступного навчального року.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

«Конструювання електровеломобілів»Верстати, інструменти та обладнання

Кіль-

кість

шт.

Верстати, інструменти та обладнання

Кіль-

кість

шт

Верстат свердлильний

1

Плоскогубці

2

Верстат токарний

1

Викрутки

4

Зварювальний апарат

1

Електродриль

1

Лобзики

4

Штангенциркуль

2

Ножівка по металу

2

Олівці, гумки

10

Напилки (різні)

4

Папір, м2

10

Лещата

2

Фанера, м2

2

Молотки (50-100 г)

2

Фарби, кг

3

Ножиці

10

Лінійки 500 мм дер., металеві

10

Електроточило

1

Циркулі (учнів.)

10

Електропаяльник

1

Транспортир

5Очікуваний результат

За час роботи протягом року гуртківці повинні уміти самостійно експлуатувати електромобілі, здійснювати дрібний ремонт, безпечно пересуватися вулицями міста. Повинні розуміти процес зарядки акумуляторів, самостійно заряджати та контролювати їх роботу за електроприладами під час експлуатації.

Учні повинні знати правила користування електроприладами, параметри струму зарядки акумуляторів та режими їх довгострокової експлуатації.


БІБЛІОГРАФІЯ 1. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя – М: Машиностроение, 1985, -1684 с

 1. Довиденас Д.А. Веломобили. Вильнюс, 1988 , 170 с.

 1. Программы для внешкольных учреждений общеобразовательных школ. Техническое творчество учащихся. / за ред. Горского В.А., Крылова И.В. – М. Просвещение 1988, 352 с.

 1. Програми для позашкільних і загально-технічних навчальних закладів. Гуртки науково-технічного напряму. Випуск 1 Міністерства освіти і науки України. Київ «Грамота» 2005, 160 с.

 1. Сидоренко В. К. Технічне креслення. – К: Оріяна –Нова. 2000. -497с

 1. Халімулін Р. М. «Змайструй та сідай за кермо». Москва «Патріот», 1992 г., 238с.П Р О Г Р А М А


ГУРТКА «КОРИСТУВАЧ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА В ПОЧАТКОВОМУ ТЕХНІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ»


Укладач:

Лукашева А. О.

керівник гуртка


З М І С Т


1. Пояснювальна записка

2. Тематичний план (Початковий рівень, I рік навчання)

3. Тематичний план (Початковий рівень, I I рік навчання)

4. Список використаної літератури


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


У наш час інформаційної революції, яка охоплює усі сфери нашого життя, щорічно все більше людей працює у сфері обробки інформації. Це потребує стрімкого розвитку інформаційної техніки, комп’ютерів.

Робота на персональному комп’ютері, ознайомлення з якою учні прагнуть прискорити, викликає у них великий інтерес. Вік таких учнів стає все молодший. Дитині необхідно хоча б найпростіші уявлення про комп’ютерні технології. А також, у зв’язку з необхідністю впровадження в навчальний процес позашкільних закладів ЕОТ виникла потреба в підготовці вихованців молодшого віку до роботи на персональних комп’ютерах. Саме в початковому віці закладається потенціал для подальшого розвитку пізнавальних, вольових та емоційних процесів. У цей же час формуються умови для успішного переходу до наступного ступеня навчання, виховується інтерес до навчальної діяльності.

Робота гуртка розрахована на заняття з учнями молодшого шкільного віку (6 – 10 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового рівня протягом 2-х років. За основу програми взяті програми Міністерства освіти і науки України «Програмування та початкове технічне моделювання» та «Основи інформатики і обчислювальної техніки» і адаптовані до умов роботи гуртка в ЗОЦ НТТУМ «Грані» відповідно до наявності сертифікованих програм.

Враховуючи психологічну готовність дитини до навчання, а також те, що не всі діти 6 – 8 років неповною мірою володіють навичками вільного читання, навчання в гуртку побудоване на грі. Гуртківці першого року навчання знайомляться з будовою комп”ютера, складовими частинами, управлінням комп’ютером через гру, багато малюють.

На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація) та ігрові.

Поєднання навчання роботі на ПК та початкового технічного моделювання сприяє розвитку сучасного технологічного мислення. Комп’ютер мусить стати не тільки інструментом у роботі науково-технічного гуртка, а й помічником.

Мета роботи гуртка:

-ознайомлення учнів з роботою на персональному комп’ютері, з основними поняттями операційної системи та її використанням;

-формування навичок користування персональним комп’ютером;

-прищеплення навичок правильного і свідомого використання засобів сучасних інформаційних технологій в поєднанні з початковим технічним моделюванням;

- розширення кругозору дітей, розвиток логічного мислення та розумової діяльності;

-виховання точності, акуратності в роботі, уміння працювати самостійно;

-естетичне та художнє виховання;

-розвиток інтересів та нахилів, творчих здібностей гуртківців;

-бережливе ставлення до техніки;

- навчити правилам роботі на комп’ютері з метою збереження здоров’я.

Вивчення матеріалу розраховано на дворічний курс навчання. Заняття проводяться на першому році навчання по 2 години двічі на тиждень (разом 144 години) і по 3 години двічі на тиждень на другому році навчання (разом 216 год.)


(Початковий рівень, I рік навчання)


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ№№

пп

Т е м а
Кількість годин

Разом

Теор.

занят

Практ

занят

1

Вступне заняття. Інструктаж з ТБ. Розвиваючі ігри.

2

1

1

2

Початкове ознайомлення з комп’ютером

8

2

6

3

Креслення – мова техніки

6

2

4

4

Робота у програмі Paint. Комп’ютерна графіка

Геометричні фігури. Поняття про масштаб

30

6

24

5

Найпростіші моделі суден, автомобілів.

20

2

18

6

Знайомство з операційною системою Windows

14

4

10

7

Текстовий редактор Word. Практичні роботи на застосування вмінь та навичок роботи з текстовим редактором.

20

4

16

8

Програма Flash. Загальні відомості. Векторна графіка у «Flash МХ». Робота з графічними об’єктами.

40

7

33

9

Підсумкові заняття

4

-

4Разом

144

32

112Зміст програми

 1. Вступне заняття (2 години).

Мета і завдання роботи гуртка. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки в комп’ютерному класі.

Практична робота: Вмикання та вимикання комп’ютера. Логічна гра. 1. Початкове ознайомлення з комп”ютером. ( 8 годин).

Історія виникнення і розвитку персонального комп’ютера. Ознайомлення з комп’ютером ( монітор, системний блок, клавіатура, мишка, принтер, диски і дискети ).

Практична робота: клавіатурний тринажер, конкурс на найкращого знавця клавіатури. Основні дії з використанням миші. 1. Креслення – мова техніки (6 годин).

Ознайомлення з основними креслярськими інструментами, їх призначення і правила користування. Лінії креслення: суцільна товста основна, штрихова, суцільна тонка, штрихпунктирна, штрихпунктирна з двома крапками. Їх призначення.

Практична робота:Креслення за допомогою лінійки і олівця. Вправи на проведення прямих , паралельних та перпендикулярних ліній .


4. Робота у програмі Paint. Комп’ютерна графіка. Геометричні фігури. Поняття про масштаб (30 годин).

Технології створення графічних об’єктів. Види комп’ютерної графіки. Графічний редактор Paint. Вікно графічного редактора Paint. Інструменти графічного редактора Paint, їх призначення. Операції в графічному редакторі Paint. Геометричні фігури (плоскі і об’ємні). Види геометричних фігур. З яких геометричних фігур складаються об’єкти, що нас оточують. Масштаб.

Практична робота: Види геометричних фігур. Креслення геометричних фігур за допомогою лінійки і олівця. Побудова геометричних фігур у програмі Paint. Створення тематичних малюнків з використанням геометричних фігур.

Встановлення розмірів малюнків. Зміна розмірів малюнка. Дії з фрагментом малюнку. Збереження малюнків. Ігрові програми для розвитку розумового і логічного мислення.

 1. Найпростіші моделі автомобілів, суден ( 20 годин).

Історія розвитку і види автомобільного транспорту. Основні частини автомобіля. Вплив автомобільного транспорта на навколишнє середовище.

Історія розвитку і види суднобудівництва. Види суден, їх значення у житті людей. Основні частини судна.

Практична робота: У програмі Paint виготовлення малюнка найпро-стішої моделі автомобіля. Виготовлення розгортки найпростішої моделі автомобіля. Виготовлення креслення розгортки найпростішої моделі автомо-біля на папері. Виготовлення моделі найпростішого автомобіля.

У програмі Paint виготовлення малюнка найпростішої моделі судна. Виготовлення розгортки найпростішої моделі судна. Виготовлення креслення розгортки найпростішої моделі судна на папері. Виготовлення моделі най-простішого судна.

 1. Знайомство з операційною системою Windows (14 годин)

Основні поняття про операційну систему Windows. Робочий стіл Windows, піктограми, ярлики, вікна. Дії на робочому столі. Головне меню Windows.

Практична робота: Запуск операційної системи Windows. Панель задач. Вибір мови розкладки клавіатури. Відкриття головного меню. Відкриття вікон стандартних та діалогових. Робота з вікнами (звернути, розвернути, збільшити, зменьшити, закрити вікна).Кнопка «Пуск», головне меню, вибір команди, рівні команд, запуск програм, перезапускта виключення комп’ютера.

 1. Робота з текстовим редактором Word. Практичні роботи на застосування вмінь та навичок роботи з текстовим редактором (20 годин).

Загальні відомості про текстовий редактор Word. Створення документа. Дії з фрагментами тексту. Формування документів. Побудова таблиць, Вставка об’єктів. Художнє оформлення тексту засобами Word Art.

Практична робота:У текстовому редакторі Word створення, відкриття, збереження існуючого файлу. Набір тексту. Форматування тексту. Виділення фрагментів тексту, копіювання, видалення та вставка фрагментів. Побудова таблиць. Вставка об’єктів. Художнє оформлення тексту засобами Word Art.

 1. Програма Flash. Векторна графіка у «Flash МХ» (40 годин).

Загальні відомості. Робота з графічними об’єктами. Малювання. Панель інструментів. Вибір кольору, Контури і заливки. Стирання елементів. Копіювання кольорів. Текстові поля.

 1. Підсумкове заняття ( 4 години).

Конкурс на кращого користувача персонального комп’ютера ( I i IIтур).

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

- впізнавати і називати геометричні фігури ( трикутник, квадрат, прямо-кутник, коло) і геометричні тіла ( куб, куля, циліндр, конус, призма);

- розрізняти плоскі та об’ємні фігури;

- проводити на папері рівні ( за допомогою лінійки) вертикальні, горизонтальні та похилі лінії;

- креслити геометричні фігури;

- використовувати отримані знання в інших ситуаціях, при роботі в комп’ютерних програмах;

- користуватися простим креслярським інструментом при роботі на папері та сіткою в програмі Paint;

- конструювати плоскі геометричні фігури на папері і в комп’ютерних програмах;

- включати комп’ютер, вибирати програму, користуватися клавіатурою і мишкою;

- малювати на папері і в комп’ютерній програмі найпростіші транспортні моделі та виготовляти їх з паперу;

- користуватися текстовим редактором Word;

- працювати в програмі Paint і в програмі Flash;

- бережно ставитись до комп’ютерної техніки, інструменту і матеріалів;

- дотримуватись правил санітарії, гігієни і техніки безпеки.

(Початковий рівень, II рік навчання)

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації