Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ


№№

пп


Т е м а
Кількість годин

Разом

Теор.

занят

Практ

занят

1

2

3

4

5

1

Вступне заняття. Інструктаж з ТБ. План роботи гуртка. Вибори старости.Повторення основних прийомів роботи на комп’ютері. Розвиваючі ігри.

3

1

2

2

Операційна система Windows.

21

7

14

3

Текстовий редактор Word.

30

10

20

4

Графічний редактор Paint.

36

12

24

5

Програма Flash. Загальні відомості. Векторна гра-фіка у«Flash МХ»Робота з графічними об’єктами.

81

27

54

6

Створення презентацій в програмі PowerPoint.

12

4

8

7

Практичні роботи на застосування набутих знань.

27

9

18

8

Підсумкові заняття

6

-

6Разом

216

70

146Зміст програми

 1. Вступне заняття (3 години).

Мета і завдання роботи гуртка. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки в комп’ютерному класі. Ознайомлення з планом роботи гуртка.

Практична робота: Повторення основних прийомів роботи на персональному комп’ютері. Логічна гра.

 1. Операційна система Windows. (21 година).

Історія виникнення операційної системи Windows. Основні переваги операційної системи Windows. Основні дії з використанням миші. Поняття об’єкта. Робочий стіл. Будова панелі задач. Структора кнопки «Пуск». Структура вікна Windows. Кнопки керування вікном. Панель інструментів.

Основні елементи діалогових вікон. Налаштування Робочого столу. Стандартні програми операційної системи Windows. Збереження та перегляд інформації. Способи виділення об’єктів. Основні дії з об’єктами. Панель керування. Виключення комп’ютера.

Практична робота: Основні дії з використанням миші. Клавіатурний тринажер, конкурс на найкращого знавця клавіатури. Основні дії з використанням миші. Створення об’єктів: файл, папка, ярлик. Спеціальні папки робочого столу. Кнопки керування вікном: згорнути, відновити, закрити вікно. Копіювання, переміщення, вирізання, вставка об’єктів. Створення ярликів. Знищення об’єктів, корзина. Дії при «зависанні» комп’ютера.

 1. Текстовий редактор Word (30 годин).

Запуск текстового редактора Word. Збереження тексту.Редагування тексту. Форматування тексту. Пошук файлів. Запис документа на диск. Робота з текстом ( набір тексту, переміщення по тексту, пошук і заміна фрагменту, формування абзаців, буквиця, рамка, інтервал, колонки, нумерація списків. Створення таблиць. Засоби Word Art.

Практична робота: Ввід тексту. Шрифти, символи Створення, збереження, відкриття існуючого файлу. Редагування тексту. Форматування тексту. Відкриття файлу. Створення таблиць, робота з таблицями. Виготовлення бланків, візиток, вітальних листівок, об’яв тощо. Використання засобів Word Art. Оформлення документів малюнками.4. Графічний редактор Paint. (36 годин).

Робота в графічному редакторі Paint. Вікно графічного редактора Paint. Інструменти в графічному редакторі Paint. Операції в графічному редакторі Paint. Масштаб. Меню палітра. Інструмент Надпись. Буфер обміну. Моделювання.

Практична робота: Запуск графічного редактора Paint. Робота з інструментами в графічному редакторі Paint. Малювання прямокутника, квадрата, кола, еліпса. Створення тематичних малюнків з використанням геометричних фігур. Створення поля напису, кольори. Використання редактора Paint для моделювання. Встановлення розмірів і зміна розмірів малюнка. Ігрові програми для розвитку розумового і логічного мислення.

 1. Програма Flash. Векторна графіка у «Flash МХ» (81 година).

Загальні відомості. Робота з графічними об’єктами. Малювання. Панель інструментів. Вибір кольору, Контури і заливки. Стирання елементів. Копіювання кольорів. Текстові поля.

6. Створення презентацій в програмі PowerPoint (36 годин).

Запуск програми PowerPoint. Демонстрація готової презентації. Створення слайдів. Редагування презентацій.

Практична робота: Запуск програми PowerPoint. Створення слайдів.

Використання програми Microsoft ClipGallery. Редагування презентації: змінити порядок розташування слайдів. Видалення і установлення слайдів. Зміна фону, заповнення інформацією. Способи появлення слайдів при показі призентації. Створення анімаційних ефектів у слайді.

 1. Практичні роботи на застосування набутих знань (27 годин).

Набір тексту: безпечні умови праці в комп’ютерному класі; правила поведінки на дорозі; про шкоду від куріння, вживання алкоголю та наркотиків тощо; написання заяв, листів до друзів. Включення принтерів, друк. Малювання піктограм, зображення малюнків. Виготовлення вітальних листівок з використанням піктограм, готових малюнків. Виготовлення візиток з художнім оформленням. Створення презентацій. 1. Підсумкові заняття ( 6 годин).

Творчий звіт гуртка. Організація виставки робіт. Логічні ігри.

Учні повинні вміти:

дотримуватись правил санітарії, гігієни і техніки безпеки.

Учні повинні знати:СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бєлунцов В. Flash 5 Анимация в Интернете, Практическое руководство. – М. Наука, 2001.

 2. Воробьев В. В. Microsoft Word: Пособие для начинающих. – К.: 2000 – 36 с.

 3. Веремійчук І. М. Граючись, вчимося. – Тернопіль: Мальва, 2002. -116 с.

 4. Гаєвський О. Ю. Інформатика: 7-11 кл. Навч. Посібник. – К. вид-во А.С.К. – 2004 – 512 с.

 5. Гибсон Р. Обучающие игры. – М.: Росмэн, 1997, - 64 с.

 6. Журавлева А. П., Болотина Л. А. Начальное техническое моделирование. – М.: Просвещение, 1982. – 158 с.

 7. Перевертень Г. И. Техническое творчество в начальных классах. – М. Просвещение, 1988. – 160 с.

 8. Програми для гуртків науково-технічної творчості (За заг. ред. Павлової Л. М. – Київ: ІЗМН, 1996. – 220 с.

 9. Рейнхардт Р., Лотт Д. Macromedia Flash MX ActionScript.

Библия пользователя. : Пер. с англ.– М.: Издательский дом Вильямс”, 2003. –1280 с.

10.Финкельштейн Э. Flash 5 для “чайников”.: Пер. с англ.: М.:

Издательский дом "Вильямс", 2001.– 320 с.

11.Шиманский В.И., Шиманская Г.С. Логические игры и задачи – Д. Сталкер. 1999 – 448 с.


ПРОГРАМА

ГУРТКА «ОСНОВИ РОБОТИ

НА ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРІ»


Укладач:

Старикова Валерія Вікторівна

керівник гуртка інформатики


ЗМІСТ


1.

Пояснювальна записка
2.

Навчально - тематичний план
3.

Зміст програми
4.

Прогнозований результат
5.

Перелік обладнання для організації роботи гуртка
6.

БібліографіяПортфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації