Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма “Основи роботи на персональному комп’ютері ” базується на трьох фундаментальних поняттях: інформація – персональний комп’ютер (ПК) – обробка інформації.

Програма націлена на формування мотивації до навчання, на розвиток учня як особистості для самостійного набуття знань, їх практичного застосування у повсякденному житті, на розкриття перед учнями можливостей комп’ютера як інструмента пізнання, необхідного в сучасних умовах.

Учасники навчального процесуучні загальноосвітніх шкіл віком 13-18 років. Склад груп є постійним, набір учнів вільний, здійснюється на добровільних засадах та зарахування до групи оформлюється згідно заяви батьків. Склад групи формується з урахуванням віку та психофізіологічних особливостей дітей.

Програма розрахована на основний рівень навчання. Завершення навчання по даній програмі передбачає подальше навчання за програмами вищого рівня.

Метою навчання на основному рівні є надання, розвиток та удосконалення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок роботи з комп’ютерною технікою.


Завдання на етапі основного рівня навчання :
Термін навчання. Заняття з оволодіння програмою розраховані на 360 годин (по чотири години на тиждень – перший рік навчання, по шість годин на тиждень – другий рік навчання), що становить загалом два роки навчання. Програма диференційована, тобто побудована так, що за перший рік вивчається OC Windows, текстовий процесор Word, програма створення презентацій MS Microsoft Power Point 2003, програма створення публікацій MS Publisher 2003, а за другий – Електронні таблиці Excel 2003 та Бази даних Access 2003 (БД), ознайомлення з роботою Internet.

Головною метою навчання є рання професійна орієнтація учнів, а саме :До основних завдань навчання належать пізнавальні, освітні та розвиваючі, а саме:На заняттях з теоретичної та практичної підготовки учні повинні дізнатися:Програма “Основи роботи на персональному комп’ютері” передбачає формування:

До теоретичної бази знань належать: уявлення і знання стосовно роботи на ПК, уявлення про інформацію та операційні системи, знання файлової системи ПК та методів створення, збереження, вилучення, відродження та пошуку файлів; опрацювання та створення текстової та графічної інформації, принципи роботи у локальній мережі, можливості програм MS Microsoft Power Point 2003, MS Publisher 2003, поняття про електронні таблиці (ЕТ) та бази даних (БД), сфери використання ЕТ та БД, поняття про мережу Internet.

До практичних навичок належать навички роботи:Мета навчання досягається через практичне оволодіння учнями роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення ПК, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв ПК, основами вирішення професійних завдань за допомогою ПК, використання сучасних пристроїв при виведенні опрацьованої інформації з залученням до цього локальної мережі.

Програма передбачає обов’язкову наявність комп’ютерного класу, тип якого дозволяє встановити сучасне програмне забезпечення. Кількість дітей у групі відповідає кількості комп’ютерів. Це зумовлено тим, що робота на комп’ютері має свою специфіку: якщо за одним комп’ютером сидить два учні, це дезорганізує процес навчання, погіршує сприйняття матеріалу, заважає його якісному засвоєнню, продуктивному та результативному проведенню практичних занять. Окрім того, багато часу витрачається на індивідуальні консультації кожного учня в ході заняття. Тому навчання на комп’ютерах з метою оволодіння комп’ютерною грамотністю вимагає індивідуального використання комп’ютера, і саме тому кількість вихованців обов’язково співвідноситься з кількістю одиниць технічного забезпечення (ПК).

Використовуються такі програмні засоби:

  1. Клавіатурний тренажер – для оволодіння клавіатурою ПК.

  2. ОС Windows 2000, Windows XP – для засвоєння правил роботи з системою –виведення інформації та її збереженням на зовнішніх та внутрішніх носіях; для засвоєння правил роботи з файлами у файловій системі ПК.

  3. Графічний редактор Paint для засвоєння техніки створення простих малюнків.

  4. Текстовий процесор Word 2003 – для засвоєння правил введення, редагування та підготовки текстів до друку на ПК.

  5. Програма MS Microsoft Power Point 2003 – для створення презентацій.

  6. Програма MS Publisher 2003 – для створення стандартних публікацій.

  7. Електронна таблиця Excel 2003 – для засвоєння робіт з електронними таблицями.

  8. База даних Access 2003 – для засвоєння робіт з базами даних.

  9. Internet.
Форми навчання: теоретичні заняття та практичні заняття (самостійне виконання завдань).

Методи навчання:
Контроль та оцінювання знань проводиться таким чином:

Вимоги до знань та умінь визначаються за кожною темою розділів програми з урахуванням змісту засвоєного матеріалу та практичних навичок учнів.

Оцінювання знань та вмінь учнів проводиться відповідно до Критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики (Інструкція про організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів; наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.04 № 540).


2. НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Основний рівень , 1 рік навчанняп/п

ТЕМА


Кількість годин
Форми контролю

Усього

Теорет

Практ.
1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Вступне заняття

4

2

2

опитування

2

Тема 2. Операційна система (ОС) Windows XP

3

Тема 2.1 Основні поняття операційної системи

4

2

2

опитування

4

Тема 2.2 ОС Windows. Меню. Вікна

4

2

2

опитування

5

Тема 2.3 Робочий стіл. Панель задач. Панель управління

4

2

2

оцінювання практичної роботи

6

Тема 2.4 Головне меню. Файлова структура. Пошук файлів

4

2

2

опитування

7

Тема 2.5 Стандартні програми. Блокнот, MS Paint, Калькулятор, Word Pad

4

2

2

опитування

8

Тема 2.6 Корзина. Робота з файлами та папками. Властивості об'єктів

4

2

2

опитування

9

Тема 2.7 Локальна мережа

4

2

2

тестування
Усього по Windows XP

32

16

16


10

Тема 3. Основи Microsoft Word 2003

11

Тема 3.1. Інтерфейс. Довідкова система

4

2

2

опитування

12

Тема 3.2. Документи. Word

12

6

6

опитування

13

Тема 3.3. Форматування документів

12

6

6

опитування

14

Тема 3.4. Пошук та заміна у тексті. Автотекст, автозаміна

4

2

2

оцінювання практичного

завдання

15

Тема 3.5. Перевірка орфографії та граматики

4

2

2

опитування

16

Тема 3.6. Колонки. Вставки

4

2

2

опитування

17

Тема 3.7. Списки

4

2

2

опитування

18

Тема 3.8. Таблиці

12

6

6

опитування, оцінювання практичного

завдання

19

Тема 3.9. Графіка Word Art

20

10

10

тестування
Усього по MS Word

76

38

38


20

Тема 4. Створення презентації засобами Microsoft Power Point.

21

Тема 4.1 Призначення, можливості й особливості використання презентацій.

4

2

2

опитування

22

Тема 4.2 Вставка об’єктів до слайдів презентації.

4

2

2

оцінювання практичного

завдання

23

Тема 4.3 Анімаційні ефекти.

4

2

2

опитування

1

2

3

4

5

6

24

Тема 4.4 Створення учнями власної презентації.

4

2

2

оцінювання створеної презентації

25

Тема 4.5 Конференція. Захист власних презентацій.

4

2

2

оцінювання та захисту створеної презентації
Усього по Power Point

20

10

10


26

Тема 5. MS Publisher. Створення стандартних публікацій

27

Тема 5.1 Запуск програми і вигляд вікна. Публікації для друку

4

2

2

опитування

28

Тема 5.2 Створення резюме

4

2

2

оцінювання практичного завдання

29

Тема 5.3 Поняття текстового блоку. Застосування стилів

4

2

2

тестування
Усього по MS Publisher

12

6

6


30

Підсумкове заняття

4

2

2

залік
Разом:

144

72

72Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації