Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ПЕРШИЙ рік навчання


1. Вступне заняття (4 год)

Концепція дисципліни. Основні поняття та узгодження. Інформація та інформаційні процеси. Оцінка та вимірювання інформації. Опрацювання інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації. Основні галузі використання ПК.

    1. Основи технічних засобів ПК

Складові персонального комп’ютера (ПК). Поняття системного блоку та периферійних пристроїв (Hardware). Лицьова панель та її складові (функції). Процесор та його складові, призначення останніх. Пам’ять ПК (ROM & RAM). Внутрішні та зовнішні пристрої пам’яті, основні поняття. Носії інформації (HDD, FD3”, CD – ROM, стримери та інші). Периферія ПК. Пристрої введення/виведення даних. Клавіатура. Правила техніки безпеки та санітарної гігієни при роботі з ПК. Підготовка ПК до роботи. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв ПК.

    1. Основи програмного забезпечення

Поняття Software (програма) при опрацюванні різних типів інформації. Програми службового та прикладного напрямку та принципи роботи з ними. Початок та завершення роботи з програмами. Поняття інтерфейсу програм та принципи роботи з ним. Отримання допомоги від програм у процесі роботи з ними. Причини порушення швидкості роботи програми та їх ліквідація (основні поняття).


2. Операційна система (ОС) Windows (32 год)

Що таке ОС? Для чого вона потрібна? Призначення та склад. Типи ОС та сфери їх використання. Поняття об’єкту у Windows. Початок та завершення роботи на ПК при роботі з ОС Windows. Робота мишею та клавіатурою. Швидкі клавіші. Робочий стіл та його складові. Панель задач та її складові, управління, переміщення. Кнопка “Пуск” (призначення) та початок роботи з нею.

Головне меню Windows. Типи меню, які пропонує Windows. Вікно, як основна структурна одиниця. Анатомія стандартного вікна Windows та методика його управління. Запуск програм. Багатовіконний режим роботи Windows. Програма “Провідник” та методика роботи з нею. Довідкова система Windows. Файлова система.

Основні поняття та узгодження: файл (ім’я, тип, розмір, дата та час створення (змін, відкриття, редагування); папка та її параметри; каталог; шлях до файлу; повне ім’я файлу; властивості файлу або папки.

Створення папок, файлів, ярликів. Копіювання, редагування, перейменування, переміщення, вилучення та відродження файла(ів), папки(ок). Роботи на робочому столі та панелі задач. Атрибути файлів та їх встановлення і призначення.

Пошук файлів та папок. Друк файлів та робота у локальній мережі.

Контроль пам’яті та дії при необхідності перезавантаження ПК. Фрагментація вінчестера та її вплив на швидкість роботи ПК.

Сервіс Windows. Нештатні ситуації та методика їх вирішення.

3. Основи Microsoft Word 2003/XP (76 год)

Поняття текстового редактора та текстового процесора. Можливості Word 2003/XP. Запуск та завершення роботи. Інтерфейс та його основні складові. Призначення команд головного меню “Файл”. Види документів. Структура вікна Word.

Типи меню та методика роботи з ними. Довідкова система Word. Відкриття документів та перегляд їх у багато віконному режимі.

Основні поняття при роботі з текстом (тип шрифту, розмір шрифту, тип написання тексту, абзац, табуляція, форматування, маркування; копіювання, переміщення, вилучення, відродження фрагментів тексту).

Створення, відкриття, редагування, закриття, збереження документів. Пошук та заміна у тексті. Автотекст та автозаміна. Різноманітні вставки у текст. Розбиття тексту на стовпчики. Дзеркальне відображення.

Об'єднання файлів. Таблиці та кордони. Нумерація сторінок. Переноси та їх типи. Колонтитули. Нумеровані та марковані списки. Редагування маркерів та номерів, створення власних. Автопошук, перевірка правопису.

Шаблони. Стилі. Запуск та опції Word Art . Використання колекції Word Art, спеціальні ефекти, робота з кривими та кольорами, типи заливок, автофігури.

Режим структури документу. Створення нової структури. Попередній перегляд файла перед друком. Друк файла. Визначення типу принтера, встановлення типу сторінки та кількості копій.


4. Створення презентації засобами Microsoft Power Point (20 год)

Призначення, можливості й особливості використання презентацій. Вимоги щодо структури, змісту та оформлення презентації. Створення та збереження презентації. Елементи слайдової презентації. Вставка тексту до слайдів. Форматування тексту. Створення списків. Вставка об’єктів до слайдів презентації. Вставка діаграм, таблиць, рисунків. Форматування таблиць. Вставка колонтитулів до слайдів презентації. Режими перегляду презентації. Вставка гіперпосилань, вставка кнопок керування. Анімаційні ефекти. Створення учнями власної презентації.

5. MS Publisher. Створення стандартних публікацій (12 год)

Призначення, можливості, особливості використання публікацій. Інтерфейс програми, вигляд вікна. Створення та збереження публікацій. Заготовки публікацій на вибрані теми. Використання макетів публікацій. Види шрифтових схем. Вибір та застосування заливок. Створення власних заготовок. Види резюме, створення резюме. Форматування текстових блоків. Застосування стилів. Друк публікації.


ДРУГІЙ РІК НАВЧАННЯ


1. Повторення Windows (6 год)

2. Повторення Word (6 год)

3. Повторення MS Power Point (6 год)

4. Повторення MS Publisher (6 год)


5. Електронні таблиці Excel 2003 (96 год)

5.1. Вступне заняття

MS Excel 2003. Призначення. Основні поняття та узгодження при роботі з Excel 2003. Запуск та завершення роботи.

5.2. Інтерфейс. Довідкова система

Вікно Excel та його складові. Режими роботи. Робочий лист та його складові. Переміщення по робочому листу. Добавлення та вилучення робочих листів. Надання імені листу. Стрічка стану. Перехід від листа до листа. Документи Excel 2003.

5.3. Типи даних

Числові, текстові, логічні. Елементарні операції з даними. Введення та редагування даних. Маркування, копіювання. Списки. Повторення. Автозаповнення.

5.4. Формули. Адресація

Функції поля імен. Стрічка формул. Формула. Створення формул. Абсолютна та відносна адресація. Робота з іменними клітинками. Заповнення клітинок формулами. Підсумок. Арифметичні дії. Редагування формул.

5.5. Оформлення даних

5.5.1. Панель форматування

Вирівнювання та розташування даних. Орієнтація текстів. Об'єднання клітинок. Вибір кольору шрифту. Встановлення рамок та кольорів клітинок.

5.5.2. Шаблони при форматуванні

Шаблони для форматування чисел. Шаблони числових та додаткових форматів. Створення власних додаткових шаблонів. Редагування шаблонів.

5.5.3. Узгоджене форматування

Призначення узгодженого форматування. Майстер узгодженого форматування. Задання параметрів форматування.

5.6. Функції робочого листа

5.6.1. Сервісні роботи при редагуванні даних. Стрічка формул. Мікрокалькулятор. Автосума

Функції суми. Арифметичні функції. Логічні функції. Підрахунок суми рядка та стовпчика за допомогою автосуми. Мікрокалькулятор: доступ, використання. Діалогове вікно при створенні логічних формул: анатомія, методика роботи. Редагування формул та текстів у стрічці формул. Залежності: встановлення та відміна.

5.6.2. Майстер функцій

Призначення майстра функцій. Робота у діалоговому вікні “Майстер функцій”. Створення формул при роботі з майстром функцій та через стандартну панель. Редагування.

5.7. Майстер діаграм

Методи доступу до майстра діаграм. Структура діалогового вікна “Майстер діаграм” та методика роботи у його діалоговому вікні. Вибір типу діаграми. Встановлення діаграм. Редагування діаграм. Контекстне меню діаграми. Зміна типу діаграм. Розташування діаграм.

5.8. Приклади розрахунків для задач із життя

Порядок отримання потрібних відомостей з умови задачі. Структура побудови плану рішення задачі.


6. Бази даних (БД). Access 2003 (96 годин)

6.1. Інтерфейс. Об’єкти БД. Довідкова система

Вступ. Об’єкти баз даних в Access 2003. СУБД Access 2003. Основні поняття та узгодження. Знайомство з типами баз даних. Об’єкти Access 2003. Довідкова система.

6.2. Таблиці та форми. Учбова база Борей

Таблиці. Форми. Початок роботи з Access. Учбова база даних Борей (доступ, принцип роботи). Знайомство з формами та таблицями Борей.

6.3. Створення таблиць та форм. Редагування

Проектування баз даних. Створення таблиць баз даних. Реляційні бази даних (БД). Способи введення даних. Майстер таблиць. Редагування таблиць.

6.4. Майстри таблиць та форм. Редагування. Створення таблиць та форм за допомогою майстра таблиць та форм. Робота у вікні БД. Запис таблиць та форм. Редагування та форматування.

6.5. Пошук, сортування, фільтрація в БД. Сортування БД та його відміна. Пошук у БД, майстер пошуку. Пошук у полі та полях. Фільтрація та її використання. Відродження БД після фільтрації.

6.6. Запити. Робота зі стовпчиками. Захист даних. Запит до БД. Перегляд запитів в учбовій програмі Борей. Створення запитів до своїх БД. Форматування та редагування.

6.7. Створення зв’язків. Реляційна таблиця. Ключове поле. Призначення зв’язків. Робота у вікні БД. Встановлення зв’язків. Параметри зв’язків. Редагування. Створення запитів до власних таблиць БД. Зв’язок з Word та Excel.7. Інтернет (12 годин)

7.1 Інтерфейс. Основні поняття. Електронна пошта. Вступ. Глобальні та локальні комп’ютерні мережі. Основні поняття та узгодження. Підключення. Робота з браузером. Пошук інформації. Інтернет і бізнес.

7.2 Служби Інтернет. Служба новин. Служба FTP. Служба WWW.

4. Прогнозований результат
Учні повинні знати:Учні повинні вміти:
Учні повинні знати:
Учні повинні вміти:
Учні повинні знати:Учні повинні вміти:
Учні повинні знати:
Учні повинні вміти:Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації