Методичні рекомендації для студентів 34 денної та заочної форми навчання 34 по написанню рефератів 34

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛІТЕРАТУРА


 1. Абашкин Б. Отечественная война 1812 г. и укаинское казачество. – Вып.2. – К., 1993.

 2. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 3. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1991.

 4. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізь­кої Січі. – К., 1993.

 5. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К., 1994.

 6. Аркас М. Історія України-Русі. – К., 1990; Одеса – 1994.

 7. Багалій Д. Нарис історії України. Доба натурального господарства. – К.,1994.

 8. Бантиш-Каменський Д. История Малой России. – К., 1993.

 9. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. – К. 1991.

 10. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. – Львів, 1992.

 11. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз у 2 кн. – К.,1994.

 12. Боплан Г. Опис України. Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 13. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. – К., 1998. – 616 с..

 14. Борисенко В.Й. та ін. Україна козацька. – К., 1993.

 15. Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський – Львів, 1991.

 16. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана. – К., 1991.

 17. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навч. посібник. – К.,1995.

 18. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

 19. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

 20. В боротьбі за Українську державу: Ессе, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. – Львів, 1992.

 21. Величко С. Літопис. – К., 1991. – Т.1–2.

 22. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

 23. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.

 24. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. – К., 1994.

 25. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. – К., 1992.

 26. Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). – К., 1992.

 27. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

 28. Вивід прав України. – Львів, 1991.

 29. Винниченко В. Відродження нації – К., 1990. – Ч.1,2,3.

 30. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

 31. Гарань О. Убити дракона: 3 історії Руху та нових партій України. – К., 1993.

 32. Геродот. Скіфія. – К., 1992.

 33. Гетьмани України. Історичні портрети. Збірник. – К., 1991.

 34. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 35. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірн. докум. і матеріалів. – К.,1993.

 36. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. – К., Нью-Йорк, 1996.

 37. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х–ХХ століття. – К., 1996.

 38. Грушевський М. Історія України-Руси. В II т. 12 кн. – К., 1991–1997.

 39. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

 40. Грушевський М. Нариси історії Київської землі. – К., 1991.

 41. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1991.

 42. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 43. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.

 44. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

 45. Давня історія України. – К., 1994. – Кн.1.

 46. Давня історія України. – К., 1995. – Кн.2.

 47. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. – К., 1991.

 48. Дорошенко. Д. Нарис історії України. – К., 1991. – Т. 1-2.

 49. Давня історія України. – К., 1994-1995. - Кн.1,2.

 50. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

 51. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-30-гі роки) – К.; Едмонтон, 1991.

 52. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 1996.

 53. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1993.

 54. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 55. Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. – Львів, 1991.

 56. Євтух В., Ковальчук О. Українці в Канаді. – К., 1993.

 57. Єфименко О. Історія України та її народу. – К., 1992.

 58. Етнографія України. – Львів, 1994.

 59. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990.

 60. Іванченко Р. Україна від Кия до Кравчука. Короткий нарис історії української державності. – К., 1992.

 61. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

 62. Історія України. – Львів, 1996.

 63. Історія Русів. – К., 1991.

 64. Історія січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. – К., 1992.

 65. Історія України в особах. - ІХ–ХУІІІ ст. – К., 1993.

 66. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – К., 1997.

 67. Історія України в особах. – ХІХ-ХХ ст. – К., 1995.

 68. Історія України в прозових творах та документах:

 69. Витоки. Від найдавніших часів до першої половини IX ст. – К.,1995;

 70. Відома і чута у всіх кінцях землі. Друга половина IX - перша половина XII ст. – К., 1993;

 71. Великий неспокій. Друга половина ХІІ-ХІІІ ст. – К., 1992;

 72. Темні віки. XIV– перша половина XV ст. – К., 1993;

 73. На переломі. Друга половина XV – перша половина XVI ст. – К., 1994;

 74. Коли земля стогнала. Друга половина XVI – перша половина XVII ст. – К., 1995;

 75. Руїна. Друга половина XVII ст. – К., 1996.

 76. Історія українського війська. Т.1. – Львів, 1992; т.2. – Львів, 1996.

 77. Історія України: нове бачення. – К., 1995-1996. Т.1-2.

 78. Історія української культури. – К., 1994.

 79. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3-х т. – К., 1990.

 80. Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

 81. Когут З. Російський централізм і Українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760-1830). – К., 1996.

 82. Качкан В.Українське народознавство в іменах. В 2-х частинах. – К., 1994 – 1995. – Ч.1,2.

 83. Кравчук Л. Останні дні імперії. Перші роки надії. – К. 1994.

 84. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX–XX ст. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

 85. Касьянов Г. Українська інтелігенція 20-30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К.; Едмонтон, 1992.

 86. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960–1980 років. – К., 1995.

 87. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). – К., 1991.

 88. Колективізація і голод на Україні (1922-1933) Зб. докум. і матеріалів. – К., 1993.

 89. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К.. 1996.

 90. Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янської цивілізації. – К., 1995.

 91. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К.,1996.

 92. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994.

 93. Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. – К., 1991.

 94. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 95. Крип'якевич І. Історія України – Львів, 1992.

 96. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. – 1939). – Івано-Франківськ, 1993.

 97. Культура і побут населення України. Навчальний посібник. – К,1993.

 98. Кульчицький С. Ціна «великого перелому» – К., 1993.

 99. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.

 100. Кульчицький С. Коваль М. Курносов Ю.Історія України. Ч. 1–2. Для 10–11 кл. серед, школи. – К., 1994. Те саме рос. мовою. – К.,1995.

 101. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К. 1993.

 102. Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

 103. Літопис Самовидця. – К., 1971.

 104. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформа и альтернатива. – М., 1991.

 105. Лук'яненко Л. Не дам загинуть Україні! – К., 1994.

 106. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. – Львів, 1992.

 107. Лановик Б.Д, Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України. Навчальний посібник. – К., 1998. – 574 с.

 108. Літопис Руський. - К., 1989.

 109. Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992.

 110. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1995.

 111. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Київ; Філадельфія, 1995.

 112. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К., 1994. – Т. 1–2.

 113. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів, 1991.

 114. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

 115. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994.

 116. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917-1921. – Мюнхен, 1950–1951. – Т.1–3.

 117. Мазепа - людина і історичний діяч. – К., 1995.

 118. Махно Н. Воспоминания. – К., 1991. – Кн. 3.

 119. Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991.

 120. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. – Дніпропетровськ, 1996.

 121. Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьке козацтво. – Дніпропетровськ, 1990.

 122. Мірчук П.Українська Повстанська Армія 1942-1945. – Львів, 1991.

 123. Мозолевський Б.М. Скіфський степ. – К., 1993.

 124. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 125. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918. – Львів, 1994.

 126. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

 127. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. – К., 1994.

 128. Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994.

 129. Нариси історії Закарпаття - Ужгород, 1993-1995. – Т. 1–2.

 130. Національні відносини в Україні у XX ст. 36. док і матеріалів. – К.,1994.

 131. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках. – К., 1992.

 132. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного розвитку українського народу. – К., 1991.

 133. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К., 1994.

 134. Петлюра С. Народе український: Вибрані статті, листи, документи. – Харків, 1992.

 135. Петлюра С. Статті. – К., 1993.

 136. Петлюра С. Спомин. – К., 1993.

 137. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 138. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. – К., 1994.

 139. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х томах. – К., 1992. – Т. 1–2.

 140. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

 141. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров. – К., 1992.

 142. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. – К.,1996.

 143. Революция на Украине (по мемуарам белых). – К., 1990.

 144. Реєнт О. Українська революція і робітництво: соціально-політичні та економічні зміни 1917–1920 рр. – К., 1996.

 145. Рибалка І. Історія України. – Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Харків, 1995.

 146. Рогожин А., Сташис В. Ярослав Мудрий - видатний державний діяч, великий князь Київської Русі // Право України. – 1996. – № 4.

 147. Романчук О.К. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. – К., 1990.

 148. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів, 1994.

 149. «Русалка Дністрова». Документи і матеріали. – К., 1989.

 150. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХП–ХШ вв. – М., 1982.

 151. Рычка В.М. Формирование территории киевской земли. - К., 1988.

 152. Сарбей В. Історія України ХІХ-поч. XX ст. Для 9 кл. школи. Вид. 2-ге, випр. й доп. – К, 1996.

 153. Сахаров А.И. Дипломатия Древней Руси. – М., 1980.

 154. Сергієнко Г.Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. – К., 1975.

 155. Сергієнко Г., Смолій В. Історія України. Для 7-8 кл. серед. школи. – К., 1995.

 156. Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992.

 157. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. – К., 1993.

 158. Січинський В.Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. – К., 1992.

 159. Слюсаренко А., Томенко М.Історія української конституції. – К.,1993.

 160. Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991.

 161. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. – К., 1993, 1995.

 162. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991–1993.

 163. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К., 1996.

 164. Терещенко Ю., Курило В. Історія України. Навч. посібник. – Кн.1. – К.,1995.

 165. Толочко А. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.

 166. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

 167. Толочко П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

 168. Толочко П. Історичні портрети. – К., 1990.

 169. Рибалка І. Історія України. – Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Харків, 1995.

 170. Турченко Ф.Новітня історія України. Для 10 кл. серед, школи. – К.,1995.

 171. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко Е. Новітня історія України. Для 11 кл. серед. школи. – К., 1994.

 172. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К., 1994.

 173. Українська державність у XX ст. – К., 1996.

 174. Українська культура. Лекції за ред. Д.Антоновича. – К., 1993.

 175. Українська минувшина. Ілюстрований енциклопедичний довідник. – К., 1993.

 176. Українська народність. Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. – К., 1990.

 177. Українські канадці в історичних зв'язках із землею батьків. Збірник. – К., 1990.

 178. Українські січові стрільці. – 1914–1920. – Львів, 1991.

 179. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х кн. – К., 1994. – Кн.1,2,3.

 180. Чмихов М.О. Давня культура. – К., 1994.

 181. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на Західній Україні (1918-1939). – Львів, 1993.

 182. Чумак В. Україна: Крим: спільність історичної долі. Феномен на межі Європи та Сходу. – К., 1993.

 183. Шаповал М. Гетьманщина і Директорія: Спогади. – Нью-Йорк, 1958.

 184. Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. – К., 1990.

 185. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

 186. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрету з тоталітарної доби в Україні). – К., 1994.

 187. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1993.

 188. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. – К., 1995.

 189. Шефер Ж. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії. – К., 1994.

 190. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.) Историко-социологический очерк. – К., 1991.

 191. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. – Львів, 1990-1992. – Т.1,2,3.

 192. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1994.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації