Методичні рекомендації для студентів 34 денної та заочної форми навчання 34 по написанню рефератів 34

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПИТАННЯ РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ


 1. Які періоди виділяють вчені у розвитку первісного ладу?

 2. Що таке тотемізм?

 3. Які приблизні хронологічні рамки існування Трипільської культури?

 4. У чому полягав другий суспільний поділ праці?

 5. Коли на території України з"явилися кіммерійці?

 6. На які категорії ділив скіфів давньогрецький історик Геродот?

 7. Коли скіфи сформували свою державу?

 8. Які обставини змусили скіфів пересилитися у Крим?

 9. Коли розпочався процес "великої грецької колонізації"?

 10. Які були перші грецькі поселення на півдні України?

 11. Що було основою грецького господарства у Північному Причорномор"ї?

 12. Коли виникло Боспорське царство?

 13. Коли античні міста-держави припинили своє існування?

 14. Коли існувала держава антів?

 15. Що являв собою суспільний лад східних слов"ян?

 16. Хто такий Дажбог?

 17. Де жили найбільші племена східних слов"ян?

 18. Коли у Новгороді починається правління Рюрика?

 19. Коли Олег захоплює Київ і вбиває Аскольда?

 20. Коли київським князем стає Ігор?

 21. Коли було вбито князя Ігоря?

 22. Коли Святослав фактично став великим київським князем?

 23. Які території приєднав до Київської Русі Святослав?

 24. За яких обставин і коли Володимир став великим київським князем?

 25. Якими були кордони Київської Русі за Володимира?

 26. Коли помер князь Володимир?

 27. Коли Ярослав завдав поразки Святополкові на р.Альті?

 28. Хто був першим митрополитом-слов"янином у Київській Русі?

 29. Коли помер Ярослав Мудрий?

 30. Коли відбувся з"їзд князів у Любечі?

 31. Коли правив Володимир Мономах?

 32. Які літописи часів Київської Русі ви знаєте?

 33. Як називалася філософська проповідь митрополита Іларіона?

 34. Хто є автором "Повчання дітям"?

 35. Коли було збудовано Софійський собор у Києві?

 36. Коли була битва на р.Калці?

 37. Коли розпочинається похід хана Батия?

 38. Коли Батий захопив Київ?

 39. Коли правив Ярослав Осмомисл?

 40. Хто створив Галицько-Волинську державу?

 41. Які роки правління Данила Галицького?

 42. Коли до Галичини було приєднао Київ?

 43. Коли було короновано Данила Галицького?

 44. Коли правив Лев I?

 45. Які території були приєднані до Галични під час правління Лева I?

 46. Коли правила Андрій та Лев П?

 47. Хто був останнім галицько-волинським князем?

 48. Коли Галичина була захоплена Польщею?

 49. Коли Литва здобула перемогу над татарами на Синіх Водах?

 50. Коли було підписано Кревську унію?

 51. Коли відбулася Грюнвальдська битва?

 52. Коли було підписано Городельську унію?

 53. Які роки правлінн Вітовта?

 54. Коли з"являється Пересопницьке Євангеліє?

 55. Коли і ким було надруковано "Апостола"?

 56. Яку назву мав полемічний твір Г.Смотрицького?

 57. Хто був першим ректором Острозької академії?

 58. Коли і де виникло перше церковне братство?

 59. Коли постала Києво-Могилянська колегія?

 60. Коли була започаткована Запорізька Січ?

 61. Який законодавчий орган існував у Запорізькій Січі?

 62. Коли з"являється перший реєстровий полк?

 63. Коли було підписано Люблінську унію?

 64. Коли Литовський статут остаточно закріпачив селян?

 65. Коли відбувся Берестейський церковний собор?

 66. Коли відбулося повстання під проводом К.Косинського? С.Наливайка?

 67. Коли тривала Хотинська війна?

 68. Якими були умови Хотинського миру?

 69. Коли помер П.Сагайдачний?

 70. Коли було збудовано фортецю Кодак?

 71. Коли відбулося повстання під проводом Т.Федоровича?

 72. Коли Б.Хмельницького обирають гетьманом?

 73. Коли відбулася битва під Збаражем?

 74. Якими були умови Зборівської угоди?

 75. Коли відбулася битва під Берестечком?

 76. Якими були умови Білоцерківської угоди?

 77. Коли відбулася битва під Батогом?

 78. Коли Земський собор вирішив приєднати Україну до Росії?

 79. Що таке "Березневі статті"?

 80. Коли було підписано Віленське перемир"я?

 81. Коли помер Б.Хмельницький?

 82. Коли було укладено Гадяцький трактат?

 83. Коли було підписано Переяславські статті з Москвою?

 84. Коли було укладено Слободищенський трактат?

 85. Коли І.Брюховецького було обрано на гетьмана?

 86. Коли гетьманом був П.Дорошенко?

 87. Коли було підписано Андрусівське перемир"я?

 88. Коли П.Дорошенко проголосив себе гетьманом всієї України?

 89. Коли було прийнято Глухівські статті?

 90. Хто такі М.Ханенко та П.Суховій?

 91. Коли гетьманом на Лівобережжі було обрано І.Самойловича?

 92. Якими були умови Бахчисарайської мирної угоди між Росією, Туреччиною та Кримом?

 93. Коли було встановлено "Вічний мир" між Річчю Посполитою та Кримським ханством?

 94. Коли Мазепу було обрано на гетьмана?

 95. Що таке Коломацькі статті?

 96. Коли Петро I розпочинає Північну війну?

 97. На яких умовах Мазепа уклав угоду з Карлом ХП?

 98. Хто підтримав Мазепу, коли той узяв бік шведів?

 99. Коли відбулася Полтавська битва?

 100. Коли помер І.Мазепа?

 101. Коли створюється Перша Малоросійська колегія?

 102. З кого складалася Перша Малоросійська колегія?

 103. Коли гетьманом був Д.Апостол?

 104. Хто керував Україною під час правління Анни Іоановни?

 105. Коли було відновлено гетьманство за Єлизавети Петрівни?

 106. Коли було створено Другу Малоросійську колегію і з кого вона складалася?

 107. Коли було скасовано Запорізьку Січ?

 108. Коли кріпосне право було поширене на українське селянство?

 109. Коли вийшла «Жалувана грамота дворянству»?

 110. Якими були умови Кючук-Кайнарджийського миру?

 111. Коли Крим було приєднано до Росії?

 112. Коли було підписано Яську угоду?

 113. Коли було створено Таврійську область?

 114. Коли відбувся перший поділ Польщі?

 115. Які території відійшли до Росії після другого поділу Польщі?

 116. Коли був період найвищої активності опришківського руху?

 117. Хто був ініціатором Коліївщини?

 118. Коли було повстання в с. Турбаї?

 119. Що таке «Синопсис»?

 120. Яких літописців XVII ст. Ви знаєте?

 121. Яких українських учених XVII ст. Ви знаєте?

 122. Яких українських композиторів XVII ст. Ви знаєте?

 123. Які архітектурні взірці українського барокко Ви знаєте?

 124. Коли було засновано перший цукровий завод в Україні?

 125. Коли в Україні створюються губернії та генерал-губернаторства?

 126. Коли проходило повстання під проводом У.Кармалюка?

 127. Коли було засновано «Головну Руську Раду» в Західній Україні?

 128. Коли в Західній Україні було скасовано панщину за викуп?

 129. Коли в Україні створюються перші масонські ложі?

 130. Коли виникло Малоросійське товариство?

 131. Які управи існували у Південному товаристві?

 132. Що таке «Руська правда» П.Пестеля?

 133. Коли відбулося повстання декабристів у Петербурзі?

 134. Що таке «Православний катехізис»?

 135. Хто командував Чернігівським полком під час повстання декабристів?

 136. Як називалася Польща у складі Російської імперії?

 137. Хто був керівником «Союзу польського народу»?

 138. Коли було засновано Кирило-Мефодіївське братство?

 139. Де була викладена політична програма братства?

 140. Як називалася Західна Україна у складі Австро-Угорської імперії?

 141. Коли було створено «Руську трійцю»?

 142. Хто заснував «Руську трійцю»?

 143. Коли і де було опубліковано альманах «Русалка Дністрова»?

 144. Коли було засновано Київський університет?

 145. Хто був першим ректором Київського університету?

 146. Коли було засновано перший російський професійний театр у Києві?

 147. Коли було прийнято Валуєвський циркуляр?

 148. Який зміст Емського указу?

 149. Хто керував польським повстанням 1863–1864 рр.?

 150. Коли в Петербурзі було створено товариство «Земля і воля»?

 151. Коли в Наддніпрянській Україні було скасованокріпосне право?

 152. Коли було проведено земську реформу?

 153. Коли в Російській імперії було проведено військову реформу?

 154. Яке місто в Україні називалося «пшеничним»?

 155. Хто написав «Буквар южноруський»?

 156. Коли було засновано «Стару громаду»?

 157. Коли було засновано «Братство тарасівців»?

 158. Яку назву мала програма «Братства тарасівців»?

 159. Коли було засновано Всеукраїнську загальну організацію?

 160. Коли було створено товариство «Просвіта»?

 161. Коли було засновано Товариство ім. Т.Г.Шевченка?

 162. Коли було засновано першу політичну партію на Західній Україні? Яка її назва?

 163. Яких видатних українських письменників другої половини XIX ст. Ви знаєте?

 164. Коли і де було засновано першу на Лівобережній Україні національну професійну театральну трупу?

 165. Коли було відкрито пам'ятник І. Котляревському в Полтаві?

 166. Коли було створено Революційну українську партію?

 167. Коли було засновано Українську народну партію?

 168. Хто і коли створив Українську демократичну партію?

 169. Коли було створено «Спілку» (Український соціал-демократичний союз)?

 170. Що таке «справа Бейліса»?

 171. Коли розпочалась аграрна реформа П.Столипіна?

 172. Коли розпочалася Перша світова війна?

 173. Коли влада в Україні була передана Центральній Раді?

 174. Коли Центральна Рада обнародувала свій І Універсал?

 175. Коли було оприлюднено II Універсал Центральної Ради?

 176. Коли була проголошена Українська Народна Республіка?

 177. Коли була створена Українська Радянська Республіка?

 178. Коли вийшов IV Універсал Центральної Ради?

 179. Коли П. Скоропадський був проголошений гетьманом Української Держави?

 180. Коли було створено Директорію?

 181. Коли було відновлено Українську Народну Республіку?

 182. Коли була офіційно проголошена війна УНР з РРФСР?

 183. Коли було розбито армію Врангеля?

 184. Коли було підписано Варшавську угоду між Директорією та Польщею?

 185. Коли було укладено Ризький договір?

 186. Коли було відкрито Українську Академію мистецтв?

 187. Коли в Західній Україні було створено Українську Національну Раду?

 188. Коли було сформовано уряд ЗУНР?

 189. Коли був підписаний Акт злуки між УНР та ЗУНР?

 190. Яку назву отримала Західна Україна після Акту злуки?

 191. Коли було проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку?

 192. Коли було прийнято першу радянську Конституцію України?

 193. Коли між РСФРР та УСРР був укладений договір про військовий та господарський союз?

 194. Коли було проголошено СРСР?

 195. Коли виникла ВАПЛІТЕ?

 196. Коли було організовано театр «Березіль»?

 197. Коли було створено Українську автокефальну,православну церкву?

 198. Коли був проголошений курс на індустріалізацію?

 199. Коли розпочинається суцільна колективізація?

 200. Коли було прийнято постанову «Про охорону соціалістичної власності»?

 201. Коли проходив «процес СВУ»?

 202. Коли було створено Спілку радянських письменників України?

 203. Коли виникла Організація українських націоналістів?

 204. Коли Карпатська Україна проголосила свою незалежність?

 205. Коли було підписано пакт Молотова – Ріббентропа?

 206. Коли Радянський Союз приєднав Бессарабію та Буковину?

 207. Коли німецькі війська окупували Київ?

 208. Коли було проголошено Українську державу у Львові?

 209. Коли було створено Українську головну визвольну раду?

 210. Коли Київ було звільнено від фашистських загарбників?

 211. Коли радянські війська вийшли на державний кордон?

 212. Коли відбулася битва під Бродами?

 213. Коли відбулася Корсунь-Шевченківська битва?

 214. Яких втрат завдала Друга світова війна Україні?

 215. Коли в Україні було створено наркомат закордонних справ?

 216. Коли була проведена операція «Вісла»?

 217. Коли помер Й.Сталін?

 218. Коли Крим було передано Україні?

 219. Коли і де проходила Дунайська конференція?

 220. Коли М.Хрущова було усунено від влади?

 221. Коли відбувся процес над Українською робітничо-селянською спілкою?

 222. Хто автор праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»?

 223. Коли В.Щербицький став першим секретарем ЦК КПУ?

 224. Коли було створено Українську Гельсинську групу?

 225. Коли М.Горбачов став Генеральним секретарем ЦК КПРС?

 226. Коли було прийнято Закон про мови в Українській РСР?

 227. Коли створено Народний Рух України?

 228. Коли виник Український студентський союз?

 229. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет України?

 230. Коли відбулася спроба ДКНС здійснити державний переворот?

 231. Коли було проголошено державну незалежність України?

 232. Коли відбувся референдум щодо незалежності України?

 233. Коли Радянський Союз припинив своє існування?

 234. Коли було прийнято Конституцію незалежної України?
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації