Методичні рекомендації щодо викладання інформатики

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики.


Шкільний курс інформатики в 2009-2010 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 н.р.
(Лист МОН України від 20.02.09 №_1/9-120) http://www.mon.gov.ua/laws/list_1_9_83_08.doc)

У типових навчальних планах для 12-річної школи передбачено вивчення курсу інформатики починаючи з 9 класу. Таким чином, з 1 вересня 2009 року курс інформатики буде обов’язково викладатися і в ЗНЗ I-IIІ ст., і в ЗНЗ I-II ст. Тому в першу чергу рекомендуємо ознайомитись з нормативними документами, які регламентують організацію занять в навчальних комп’ютерних класах (НКК).

Про організацію занять в НКК


З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інформатики. Тому, при проведенні всіх навчальних занять з предмета «Інформатика» здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОНУ № 128 від 20.02 2002 http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/doc12.doc ). В пояснювальній записці до наказу МОН України від 05.02.2009 № 66 зазначено: «Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів». Звертаємо увагу, що всю відповідальність за дотримання правил використання комп’ютерної техніки й організації навчального процесу несе керівник загальноосвітнього навчального закладу. Нагадуємо, що в комп’ютерному класі, робоче місце учня, яке призначене для роботи з комп’ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 N 9 http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/sannorm.rar).

Інтенсивне застосування комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі вимагає уважного й відповідального розгляду питань безпеки учнів та вчителів, а також розробки відповідних рекомендацій, виконання яких дозволить захистити фізичне й психічне здоров’я учнів від негативного впливу технічних і програмних засобів інформаційних технологій.

Загалом на функціональний стан молодої людини та на її здоров’я під час навчання в комп’ютерному класі впливає комплекс об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокрема, зміст і обсяг навчальної інформації, інтенсивність і тривалість роботи за ПК, складність навчального предмета, якість і досконалість програмних продуктів, їхні ергономічні, педагогічні, психогігієнічні властивості та рівень «дружності» інтерфейсу.

Окрім того, об’єктивними, гігієнічно значимими також вважають чинники внутрішнього середовища навчального приміщення, які виникають під час роботи комп’ютерних комплексів – показники мікроклімату, освітленість, яскравість, контрастність і колір зображення на екрані дисплея, іонізуюче та неіонізуюче опромінення, шум тощо.

При облаштуванні й обладнанні комп’ютерних кабінетів, нормуванні тривалості роботи, зокрема учнів і вчителів, необхідно неухильно дотримуватися санітарних, ергономічних, гігієнічних норм та проводити певні фізкультурно-оздоровчі заходи. Для того, щоб зняти напруження очей, залежно від рівня втоми очей, рекомендуються певні вправи, які виконуються індивідуально кожним користувачем ПК.

Виконання профілактично-оздоровчих заходів дозволить усім працюючим за комп’ютерами значно зменшити їх вплив на здоров’я, фізичний стан та психіку людини. При цьому слід зазначити, що для загальноосвітніх навчальних закладів розроблені й введені в дію Державні санітарні правила та норми влаштування й обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 N 9
http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/sannorm.rar  )

Ще раз наголошуємо, що вчителі інформатики повинні стежити за дотриманням правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики (наказ Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004, № 81 „Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219
http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/pravila.rar  ).

У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальнодидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (Наказ МОНУ №903 від 02.12.2004 «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах»
http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/nakaz_mon_pz.doc )

Наказом МОН України від 11.05 2006 № 363
(http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/MON_363_new.doc ) та наказом МОН України від 15.02.2007 № 126 «Про внесення змін до наказу МОН України від 11.05 2006, № 363» http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/mon_126_07.doc затверджено вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти. Рекомендуємо привести обладнання кабінетів інформатики у відповідності із вищезазначеними вимогами.

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329

http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/MON_407.doc ).

Повний перелік документів та документи, які повинні бути в наявності в кабінеті комп’ютерної техніки знаходяться на сайті НМЦ ІІТН за посиланням http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/ .Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації