Міністерство культури України Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей» сходинки до знань

Скачати
Документи
Міністерство культури України

Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей»


СХОДИНКИ ДО ЗНАНЬ

(За сторінками шкільного підручника)


Поточний бібліографічний покажчик

для вчителів та бібліотекарів. 2011 р. Вип. 1

Київ 2011

ББК 91.9

С 92

УДК 016


Сходинки до знань : за сторінками шкільного підручника : поточ. бібліогр. покажч. для вчителів та бібліотекарів. Вип. 1 / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; уклад. В. Красножон. — К., 2011. — 20 с.

До списку ввійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли у Національну бібліотеку України для дітей у І кварталі 2011 року.


Укладач В.М. Красножон.

Редактор О.А. Решетняк.

Відповідальна за випуск А.С. Кобзаренко.


© Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей»


ДЛЯ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ

УКРАЇНСЬКА МОВА

81 Вашуленко М. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою. Ч. 1 / М. Вашуленко, М. Білецька. — К. : Освіта, 2010. — 127 с.

81 Вашуленко М. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою. Ч. 2 / М. Вашуленко, М. Білецька. — К. : Освіта, 2010. — 127 с. : ілюстр.

81 Хорошковська О. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою. Ч. 1 / О. Хорошковська, Г. Охота. — К. : Освіта, 2010. — 112 с.

81 Хорошковська О. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою. Ч. 2 / О. Хорошковська, Г. Охота. — К. : Освіта, 2010. — 112 с.

81 Яцина В. 1000 вправ та завдань : укр. мова : 2 кл. / В. Яцина. — К. : Майстер-клас, 2010. — 32 с.

81 Скрипник К. 1000 вправ та завдань : укр. мова : 3 кл. / К. Скрипник, В. Яцина. — К. : Майстер-клас, 2010. — 48 с.

81 Скрипник К. 1000 вправ та завдань : укр. мова : 4 кл. / К. Скрипник, В. Яцина. — К. : Майстер-клас, 2010. — 48 с.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Читання

Усна народна творчість

84.2(4УКР) Гридіна В. Кришталеве джерельце : зб. кращих загадок, прислів’їв та приказок для позаклас. і сімейн. читання / В. Гридіна. — Донецьк : БАО, 2011. — 320 с.

84.2(4УКР) Хліб і золото : укр. нар. притчі : вибране / упорядкув. М. Чумарної. — Т. : Навч. кн.-Богдан, 2011. — 108 с.

Збірники

84(0) Буханченко Р. Золота криничка : хрестоматія для позаклас. і сімейн. читання : 1–4 кл. / Р. Буханченко. — Донецьк : БАО, 2011. — 416 с.

83я7 Позакласне читання : худож. твори, творчі завдання, щоденник читача : 2 кл. / упоряд. Н. Кордуба, М. Стрихар. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 128 с.

83я7 Позакласне читання : худож. твори, творчі завдання, щоденник читача : 3 кл. / упоряд. Н. Кордуба, М. Стрихар. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 160 с.

83я7 Позакласне читання : худож. твори, творчі завдання, щоденник читача : 4 кл. / упоряд. Н. Кордуба, М. Стрихар. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 176 с.

84(0) Фіненко О. Золотий ключик : хрестоматія для позаклас. і сімейн. читання : 1–4 кл. / О. Фіненко. — Донецьк : БАО, 2011. — 448 с.

РОСІЙСЬКА МОВА

81 Гудзик И. Русский язык : учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения / И. Гудзик, И. Лапшина. — К. : Освіта, 2010. — 144 с.

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Збірники

83 Волшебный сундучок : хрестоматия для внеклас. и семейн. чтения : 1–5 кл. / сост. Ю. Ефременкова. — Донецк : БАО, 2011. — 192 с. : ил.

83я7 Здравствуй, сказка! : хрестоматия для внеклас. и семейн. чтения : 1–5 кл. / сост. О. Завязкин. — Донецк : БАО, 2010. — 192 с.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

81 Кучма М. English : підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (3-й рік навчання) / М. Кучма, Л. Морська, В. Плахотник. — К. ; Ірпінь : Перун, 2008. — 160 с.

81 Растригіна Л. Англійський буквар = English ABC : звуки та букви / Л. Растригіна. — Донецьк : БАО, 2011. — 64 с.

МАТЕМАТИКА

22.1 Богданович М. Математика : учеб. для 2 кл. / М. Богданович ; пер. с укр. — К. : Освіта, 2010. — 160 с.

22.1 Яцина В. 1000 вправ та завдань : математика : 2 кл. / В. Яцина. — К. : Майстер-клас, 2010. — 48 с.

22.1 Скрипник К. 1000 вправ та завдань : математика : 3 кл. / К. Скрипник. — К. : Майстер-клас, 2010. — 48 с.

ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

74 Каніщенко А. Світ довкілля. Грайся, навчайся, розвивайся : міні-енцикл. для чомусиків : навч.-метод. посіб. : 1–4 кл. / А. Каніщенко. — Т. : Навч. кн.-Богдан, 2010. — 144 с.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

74.268.6 Основи християнської етики : 1–4 кл. : навч. прогр. для загальноосвіт. навч. закл. — К. : Літера, 2010. — 47 с.

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

32.97 Коршунова О. Інформатика : зошит-конспект : 2 кл. / О. Коршунова. — Х. : ФОП Співак Т.К., 2011. — 56 с.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

85 Демчак С. Образотворче мистецтво : альбом-посіб. для 4 кл. / С. Демчак, Т. Чернявська. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 60 с.

МУЗИКА

74.268.53 Ланцюженко З. Перші кроки школяра у світ музики : навч.-метод. посіб. : 2 кл. / З. Ланцюженко, С. Школьнік. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 160 с.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

75 Національний олімпійський комітет України про баскетбол та Анатолія Поливоду, Сергія Коваленка, Олександра Сальникова, Олександра Білостінного, Олександра Волкова : оповідання. — К. : Грані-Т, 2011. — 104 с. : ілюстр. — (Життя видатних дітей).

75 Національний олімпійський комітет України про легку атлетику та Володимира Куца, Юрія Сєдих, Валерія Борзова, Сергія Бубку, Наталію Добринську : оповідання. — К. : Грані-Т, 2011. — 120 с. : ілюстр. — (Життя видатних дітей).

75 Національний олімпійський комітет України про художню гімнастику та Ірину Дерюгіну, Олександру Тимошенко, Олену Вітриченко, Катерину Серебрянську, Анну Безсонову : оповідання. — К. : Грані-Т, 2011. — 112 с. : ілюстр. — (Життя видатних дітей).

ДЛЯ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ

УКРАЇНСЬКА МОВА

74.268.1Ук Кубішин Л. Календарно-тематичне планування з української мови та літератури : 5–11 кл. / Л. Кубішин. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 112 с.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

83.3(4УКР) Авраменко О. Українська література : підруч. для 6 кл. / О. Авраменко, Л. Шабельникова. — К. : Грамота, 2010. — 296 с.

74.268.1Ук Кубішин Л. Календарно-тематичне планування з української мови та літератури : 5–11 кл. / Л. Кубішин. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 112 с.

83.3(0) Найкращі учнівські твори з української та зарубіжної літератури : 5–11 кл. / уклад. С. Заготова. — Донецьк : БАО, 2011. — 767 с.

83.3(4УКР)я7 Українська література : хрестоматія для учнів 5–9 кл. шк. з угор. мовою навчання / упоряд. О. Кордонець. — Ужгород : Гражда, 2010. — 352 с.

83.3(4УКР) Шабельникова Л. Українська література : підруч. для 5 кл. / Л. Шабельникова. — К. : Грамота, 2009. — 296 с.

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

83я7 Здравствуй, сказка! : хрестоматия для внеклас. и семейн. чтения : 1–5 кл. / сост. О. Завязкин. — Донецк : БАО, 2010. — 192 с.

83.3(0) Найкращі учнівські твори з української та зарубіжної літератури : 5–11 кл. / уклад. С. Заготова. — Донецьк : БАО, 2011. — 767 с.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

81.2Фр Клименко Ю. Мій французький друг : фр. мова : підруч. для 6 кл. (друга інозем. мова) / Ю. Клименко. — К. : Ґенеза, 2011. — 176 с.

МАТЕМАТИКА

22.1 Олійник Л. Довідничок-помічничок : навч. посіб. з математики для 5 кл. / Л. Олійник, О. Безущак, Г. Гап’юк. — Т. : Підруч. і посіб., 2008. — 160 с.

ПРИРОДОЗНАВСТВО (5 кл.)

20 Ярошенко О. Природознавство : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Ярошенко, Т. Коршевнюк, В. Баштовий. — К. : Генеза, 2011. — 160 с.

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ (6 кл.)

26.8 Кобернік С. Практикум з курсу «Загальна географія» із зошитом для самостійної роботи : 6 кл. / С. Кобернік, Р. Коваленко. — Кам’янець-Поділ. : Абетка, 2010. — 44 с.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (5 кл.)

63.3(4УКР) Історія України : тести : посібник : 6–11 кл. / за ред. О. Бойка. — К. : Академвидав, 2011. — 272 с.

63.3(4УКР) Сядро В. Видатні битви на Україні / В. Сядро. — Х. : Торсінг плюс, 2010. — 95 с. : ілюстр. — (Моя Україна).

У книзі розповідається про легендарні битви в історії України від княжої доби до Великої Вітчизняної війни.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

74.268.6 Основи християнської етики : 5–11 кл. : навч. прогр. для загальноосвіт. навч. закл. — К. : Літера, 2010. — 64 с.

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

32.973 Казанцева О. Інфомандри : навч. посіб. з інформатики для загальноосвіт. навч. закл. : 5 кл. / О. Казанцева. — К. : Видавн. група BНV, 2011. — 120 с.

32.973 Казанцева О. Робочий зошит «Інфомандри : навч. посіб. з інформатики для загальноосвіт. навч. закл. : 5 кл. / О. Казанцева. — К. : Видавн. група BНV, 2011. — 72 с.

32.973 Коршунова О. Інформатика : навч. посіб. : 6 кл. / О. Коршунова. — Х. : ФОП Співак В.Л., 2011. — 144 с.

ДЛЯ УЧНІВ 7–9 КЛАСІВ

УКРАЇНСЬКА МОВА

81.2 Енциклопедичний довідник в таблицях : укр. мова, рус. яз., англ. мова : 7–11 кл. / уклад. С. Ковальова. — Донецьк : БАО, 2011. — 352 с.

81.2Ук Загнітко А. Найновіший російсько-український українсько-російський словник / А. Загнітко, М. Вінтонів, І. Данилюк. — Донецьк : БАО, 2011. — 1215 с.

74.268.1Ук Кубішин Л. Календарно-тематичне планування з української мови та літератури : 5–11 кл. / Л. Кубішин. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 112 с.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

83.3(4УКР)я7 Борзенко О. Українська література : хрестоматія-довідник для шкіл з укр. мовою навчання : 9 кл. / О. Борзенко. — Х. : Ранок, 2011. — 640 с.

74.268.1Ук Кубішин Л. Календарно-тематичне планування з української мови та літератури : 5–11 кл. / Л. Кубішин. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 112 с.

83.3(0) Найкращі учнівські твори з української та зарубіжної літератури : 5–11 кл. / уклад. С. Заготова. — Донецьк : БАО, 2011. — 767 с.

84(4УКР) Українська інтимна лірика : твори / упорядкув., передм., підгот. комент., прим. та навч.-метод. матеріалів К. Борисенко. — К. : Школа, 2009. — 352 с. — (Шкільна хрестоматія).

83.3(4УКР)я7 Українська література : хрестоматія для учнів 5–9 кл. шк. з угор. мовою навчання / упоряд. О. Кордонець. — Ужгород : Гражда, 2010. — 352 с.


Усна народна творчість

84.2(4УКР) 1200 кращих українських народних пісень / уклад. Л. Аксьонова. — Донецьк : БАО, 2011. — 704 с.

РОСІЙСЬКА МОВА

81.2 Енциклопедичний довідник в таблицях : укр. мова, рус. яз., англ. мова : 7–11 кл. / уклад. С. Ковальова. — Донецьк : БАО, 2011. — 352 с.

81.2Рос Малыхина Е. Русский язык : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. Малыхина. — К. : Генеза, 2010. — 256 с.

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

83.3(0) Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. — 2-ге вид. — К. : Генеза, 2011. — 288 с.

83.3(0) Найкращі учнівські твори з української та зарубіжної літератури : 5–11 кл. / уклад. С. Заготова. — Донецьк : БАО, 2011. — 767 с.

ТВОРЧІСТЬ ІНШИХ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Статті

Дмитрук А. Великий мечтатель из маленького Нанта / А. Дмитрук // Країна знань. — 2011. — № 1. — С. 43–47 ; № 2–3. — С. 52–59.

Про творчість французького письменника Жуля Верна.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

81.2Англ Англо-український українсько-англійський словник школяра. — Донецьк : БАО, 2011. — 384 с.

81.2Англ Барановська Т. Граматика англійської мови : зб. вправ : навч. посіб. — 2-ге вид., виправл. та доповн. / Т. Барановська. — К. : ТОВ «ВП Логос-М», 2011. — 384 с.

81.2Англ Валігура О. Англійська мова : зразки завдань з розгорнутою відповіддю / О. Валігура, Ю. Кіндзерська. — Т. : Підруч. і посіб., 2011. — 128 с.

81.2Англ Верба Г. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Г. Верба, Л. Верба. — К. : ТОВ «ВП Логос-М», 2011. — 352 с. — (Учням та абітурієнтам).

81.2Англ Давиденко Л. English Language Referense Book = Довідник з англійської мови / Л. Давиденко. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 288 с.

81.2Англ Доценко І. Англійська мова : тренажер / І. Доценко, О. Євчук. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 208 с.

Книга містить 20 комплексних текстів, зразки відповідей та ключі до завдань.

81.2 Енциклопедичний довідник в таблицях : укр. мова, рус. яз., англ. мова : 7–11 кл. / уклад. С. Ковальова. — Донецьк : БАО, 2011. — 352 с.

81.2Англ Загнітко А. Найновіший англо-український українсько-англійський словник / А. Загнітко, І. Данилюк. — Донецьк : БАО, 2011. — 1119 с.

81.2Англ-4 Зацний Ю. Нова розмовна лексика : фразеологія : англо-український словник / Ю. Зацний, А. Янков. — Вінниця : Нова Книга, 2010. — 224 с.

81.2Англ Масюченко І. Розмовник українсько-англійський / І. Масюченко. — Донецьк : БАО, 2011. — 288 с.

81.2Англ Несвіт А. Англійська мова = English : Ми вивчаємо англійську мову : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Несвіт. — К. : Генеза, 2011. — 256 с.

81.2Англ Романов Д. Сучасний англо-український українсько-англійський словник / Д. Романов, О. Зав’язкін. — Донецьк : БАО, 2011. — 448 с.

81.2Англ Сучасний англо-український українсько-англійський словник-довідник : 42000 слів та виразів сучас. англ. і укр. мови. — Донецьк : БАО, 2011. — 576 с.

НІМЕЦЬКА МОВА

81.2Нім Грицюк І. Sprechen mir Dentsch! 160 Gespraechsthemtn = Поговорімо німецькою! 160 усних розмовних тем : посібник / І. Грицюк. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 288 с.

81.2Нім Німецькі легенди та перекази = Dentsche Sagen und Legenden / уклад. І. Грицюк, І. Полигач. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 192 с.

81.2Нім Подольська Л. Розмовник українсько-німецький / Л. Подольська. — Донецьк : БАО, 2011. — 160 с.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

81.2Фр Клименко Ю. Французька мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Клименко. — К. : Генеза, 2011. — 200 с.

АЛГЕБРА

22.1 Березняк М. Розв’язки завдань державної підсумкової атестації з математики : 9 кл. / М. Березняк. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 160 с.

22.14 Біляніна О. Алгебра : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Біляніна, Н. Кінащук, І. Черевко. — К. : Генеза, 2010. — 302 с.

74.262.21 Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри для 7 класу. — Х. : Гімназія, 2009. — 112 с.

ГЕОМЕТРІЯ

22.1 Березняк М. Розв’язки завдань державної підсумкової атестації з математики : 9 кл. / М. Березняк. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 160 с.

74.262.21 Возняк Г. Геометрія : наст. кн. вчителя : 7 кл. / Г. Возняк, О. Возняк. — Т. : Підруч. і посіб., 2011. — 128 с.

74.262.21 Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії для 7 класу. — Х. : Гімназія, 2007. — 112 с.

22.15 Олійник Л. Геометричний тренажер : запитання, відповіді, зразки розв’язання вправ : 8 кл. / Л. Олійник. — Т. : Підруч. і посіб., 2011. — 110 с.

ФІЗИКА

Статті

Гриценко Л. Неймовірний геній : наука в особистостях / Л. Гриценко, А. Левківський, П. Левківський // Країна знань. — 2011. — № 1. — С. 6–12.

Про життя та діяльність видатного англійського фізика, астронома і механіка Томаса Юнга.

Локтєв В. 100 років явищу надпровідності : що зроблено і до чого прагнути / В. Локтєв // Країна знань. — 2011. — № 2–3. — С. 12–17.

Сучасні дослідження надпровідності.

Толок В. Последнее задание Курчатова : страницы истории / В. Толок // Країна знань. — 2011. — № 1. — С. 24–27.

Про діяльність видатного російського вченого-фізика І.В. Курчатова.

ЗООЛОГІЯ (7–8 кл.)

28.691.89 Козак В. Комахи України / В. Козак. — Т. : Підруч. і посіб., 2010. — 224 с.

Статті

Климов В. Крылатые гурманы / В. Климов // Юный натуралист. — 2011. — № 2. — С. 38–41.

Про життя та повадки летючих лисиць з родини рукокрилих.

Климов В. Рыба… на дереве / В. Климов // Юный натуралист. — 2011. — № 1. — С. 30–33.

Розповідь про мулових стрибунців — риб з родини бичків.

Селиверстов В. В гареме морского султана : тайны морей и океанов / В. Селиверстов // Юный натуралист. — 2011. — № 1. — С. 1–3.

Нарис про морських котиків.

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ (8–9 кл.)

74.262.8 Біологія : тест контроль навч. досягнень : 9 кл. — Т. : Підруч. і посіб., 2011. — 112 с.

28.706 Головацький А. Анатомія людини. Т. 1 / А. Головацький, В. Черкасов, М. Сапін. — 2-ге вид., доопрац. — Вінниця : Нова Книга, 2010. — 368 с. : ілюстр.

28.70 Матяш Н. Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Матяш, М. Шабатура. — К. : Генеза, 2011. — 272 с.

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ (8–9 кл.)

26.89(4УКР) Пестушко В. Географія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Пестушко, Г. Уварова. — К. : Генеза, 2011. — 288 с.

Статті

Дмитренко Л. Урок-презентація на тему «Рослинний покрив України» : 8 кл. / Л. Дмитренко // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 1. — С. 17–19.

Овсюк Н. Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки / Н. Овсюк // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 37–41.

Покась Л. Методика формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках географії / Л. Покась, О. Мотовиляк // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 2–6.

Соболик Т. Інтерактивні технології на уроках географії : методика, практика, досвід / Т. Соболик // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 20–25.

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

26.89(0) Атлас мира : карты и справ.-геогр. данные по странам. — 2-е изд., испр. — Х. ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2011. — 192 с.

26.8 Губарев В. Географія світу : довід. школяра і студ. / В. Губарев. — Донецьк : БАО, 2011. — 576 с.

26.89(0) Сучасний атлас світу : довід.-картогр. вид. — К. : Країна Мрій, 2010. — 128 с. : ілюстр.

Статті

Соболик Т. Інтерактивні технології на уроках географії : методика, практика, досвід / Т. Соболик // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 20–25.

Орищенко Г. Інтегрований урок на тему «Клімат Південної Америки» : 7 кл. / Г. Орищенко, Н. Валяєва // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 1. — С. 14–16.

Покась Л. Відомий голландський мореплавець Абель Тасман / Л. Покась // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 1. — С. 40–44.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ (9 кл.)

26.8 Губарев В. Географія світу : довід. школяра і студ. / В. Губарев. — Донецьк : БАО, 2011. — 576 с.

Статті

Овсюк Н. Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки / Н. Овсюк // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 37–41.

Соболик Т. Інтерактивні технології на уроках географії : методика, практика, досвід / Т. Соболик // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 20–25.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

63.3(4УКР)62 Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами укр. ін-ту нац. пам’яті / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець. — К. ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М., 2010. — 247 с.

63.3(4УКР) Історія України : тести : посібник : 6–11 кл. / за ред. О. Бойка. — К. : Академвидав, 2011. — 272 с.

63.3(4УКР)612 Сидорук А. Голодомор : коли Україна й світ визнають правду? : роздуми над трагедією / А. Сидорук. — К. : Просвіта, 2009. — 352 с.

63.3(4УКР)8 Сто великих українців. — К. : Арій, 2008. — 496 с. : ілюстр. — (100 великих).

Історичні портрети видатних діячів України — мислителів, письменників, учених, митців, громадських, політичних та релігійних діячів.

Статті

Сердюк Н. Гетьманська столиця — Батурин / Н. Сердюк // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 30–32.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

63.3(0) Губарев В. Всесвітня історія : довід. школяра і студ. / В. Губарев. — Донецьк : БАО, 2011. — 496 с.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

74.268.6 Основи християнської етики : 5–11 кл. : навч. прогр. для загальноосвіт. навч. закл. — К. : Літера, 2010. — 64 с.

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ, АБО

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Статті

Шевченко В. Географія лісових пожеж : відкриття і дослідження / В. Шевченко // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 1. — С. 38–39.

Причини та наслідки лісових пожеж у світі.

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ (7–8 кл.)

74.263.2 Завадський І. Методика викладання інформатики у 9 класі : навч.-метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закл. / І. Завадський, О. Пасічник. — К. : Видавн. група BHV, 2010. — 96 с.

32.973 Курс цифрових технологій : посіб. користувача. — К. : Видавн. група BHV, 2011. — 48 с.

32.973 Морзе Н. Інформатика : підруч. для учнів 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Морзе, В. Вембер, О. Кузьмінська. — К. : Школяр, 2009. — 344 с.

ОСНОВИ ТЕХНІКИ (8–9 кл.)

Статті

Мікулюнок І. Через терни до зірок : історія техніки / І. Мікулюнок // Країна знань. — 2011. — № 2–3. — С. 47–51.

Розвиток космонавтики у ХХ ст. в СРСР.

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ (8–9 кл.)

Статті

Овсюк Н. Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки / Н. Овсюк // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 37–41.

Підгрушний Г. Особливості стадійно-еволюційного розвитку регіонів України в контексті загальноосвітніх тенденцій / Г. Підгрушний // Географія та основи економіки в шк. — 2011. — № 2. — С. 7–13.

ОСНОВИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ (8–9 кл.)

88.4 Гончарова Н. Основи професійної орієнтації : навч. посіб. / Н. Гончарова ; за ред. В. Моргуна. — К. : Слово, 2010. — 168 с.

МУЗИКА

Статті

Ганзбург Г. Фридерік Шопен : 1810–1849 / Г. Ганзбург // Країна знань. — 2011. — № 1. — С. 48. — 3-я с. обкл.

Про життя й творчість польського композитора.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ І НАЗВ ВИДАНЬ

Авраменко О.

Англо-український українсько-англійський словник школяра

Атлас мира

Барановська Т.

Баштовий В.

Безущак О.

Березняк М.

Білецька М.

Біляніна О.

Біологія

Богданович М.

Борзенко О.

Буханченко Р.

Валігура О.

Валяєва Н.

Вашуленко М.

Вембер В.

Верба Г.

Верба Л.

Вінтонів О.

Возняк Г.

Возняк О.

Волощук Є.

Волшебный сундучок

Ганзбург Г.

Гап’юк Г.

Головацький А.

Гончарова Н.

Гридіна В.

Гриценко Л.

Грицюк І.

Грищенко Л.

Губарев В.

Ґудзик И.

Давиденко Л.

Данилюк І.

Демчак С.

Дмитренко Л.

Дмитрук А.

Доценко І.

Друга світова війна в історичній пам’яті України

Енциклопедичний довідник в таблицях

Євчук О.

Завадський І.

Зав’язкін О.

Загнітко А.

Зацний Ю.

Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри для 7 класу

Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії для 7 класу

Здравствуй, сказка!

Історія України

Казанцева О.

Каніщенко А.

Кінащук Н.

Кіндзерська Ю.

Клименко Ю.

Климов В.

Кобернік С.

Коваленко Р.

Козак В.

Коршевнюк Т.

Коршунова О.

Кубішин Л.

Кузьмінська О.

Курс цифрових технологій

Кучма М.

Ланцюженко З.

Лапшина И.

Левківський А.

Левківський П.

Локтєв В.

Малыхина Е.

Масюченко І.

Матяш Н.

Мікульонок І.

Морзе Н.

Морська Л.

Мотовиляк О.

Найкращі учнівські твори з української та зарубіжної літератури

Національний олімпійський комітет України…

Несвіт А.

Німецькі легенди та перекази

Овсюк Н.

Олійник Л.

Орищенко Г.

Основи християнської етики

Охота Г.

Пасічник О.

Пестушко В.

Підгрушний Г.

Плахотник В.

Подольська Л.

Позакласне читання

Покась Л.

Растригіна Л.

Романов Д.

Сапін М.

Селиверстов В.

Сердюк Н.

Сидорук А.

Скрипник К.

Соболик Т.

Сто великих українців

Сучасний англо-український українсько-англійський словник-довідник

Сучасний атлас світу

Сядро В.

1200 кращих українських народних пісень

Толок В.

Уварова Г.

Українська інтимна лірика

Українська література

Фіненко О.

Хліб і золото

Хорошковська О.

Черевко І.

Черкасов В.

Чернявська Т.

Шабатура М.

Шабельникова Л.

Шевченко В.

Школьнік С.

Янков А.

Ярошенко О.

Яцина В.


ЗМІСТ

Для учнів 1–4 класів

Українська мова

Українська література

Російська мова

Світова література

Англійська мова

Математика

Людина і навколишній світ

Релігієзнавство

Основи інформатики

Образотворче мистецтво

Музика

Фізична культура

Для учнів 5–6 класів

Українська мова

Українська література

Світова література

Французька мова

Математика

Природознавство (5 кл.)

Загальна географія (6 кл.)

Історія України

Релігієзнавство

Основи інформатики

Для учнів 7–9 класів

Українська мова

Українська література

Російська мова

Світова література

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Алгебра

Геометрія

Фізика

Зоологія (7–8 кл.)

Біологія людини (8–9 кл.)

Географія України (8–9 кл.)

Фізична географія світу

Економічна і соціальна географія світу (9 кл.)

Історія України

Всесвітня історія

Релігієзнавство

Основи валеології або Основи безпеки життєдіяльності

Основи інформатики

Основи техніки (8–9 кл.)

Основи економіки (8–9 кл.)

Основи вибору професії (8–9 кл.)

Музика

Абетковий покажчик авторів і назв видань
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації