Інститут журналістики

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Кафедра видавничої справи та редагування


Навчально-методичний комплексТеорія електронних видань

Викладач Лисенко Валерій Миколайович

Київ 2005


Теорія електронних видань. Навчально-методичний комплекс. Випуск 1. /

Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Укл. В.М.Лисенко. - К., 2005.- с. 25


Даний випуск охоплює загальні питання курсу. Поглибленому вивченню окремих розділів присвячено наступні випуски:
 1. Програма підготовки презентацій MS Power Point.
 1. Графічний редактор Adobe Photoshop.
 1. Формати електронних видань (HTML, XML, PostScript, MPEG тощо).
 1. Компакт-диск, що містить навчально-довідкові матеріали.


Лисенко Валерій Миколайович, т. 440-2518, Valery_Lysenko@mail. ru


План навчального курсу
Теоретична частина

Тема 1. Віхи розвитку інформаційних технологій.
 1. Співвідношення між кількістю та значимістю інформації. Збереження та перетворення форм інформації: фізична, хімічна, біологічна, соціальна...

 2. Найдавніші витоки методів машинної графіки у ткацтві та вишивці (неоліт, за кілька тисяч років до Нової ери).

 3. Друкарство як інформаційна технологія та економічна новація.

 4. ІТ середини ХІХ ст.: аналогові – механічний звукозапис, фотографія; цифрові – механічні музичні інструменти, програмовані ткацькі верстати, електричний телеграф.

 5. ІТ кінця ХІХ – початок ХХ ст.: телефон, радіо, кінематограф, механічні логічні машини.

 6. ІТ середини ХХ ст.: телетайп (букводрукуючий телеграф), магнітний запис, радіолокація, телебачення, комп’ютери.

 7. ІТ кінця ХХ ст.: потужність комп’ютерів дозволила широке розповсюдження мультимедійності – графіки, акустики та відео.

 8. ХХІ століття: перспективи.
Рекомендовані посібники.

 1. History of IBM. // www-03.ibm.com/ibm/history

 2. Обчислювальна техніка – інформатика – інформаційні технології. Родовід. За матеріалами книг Б. Малиновського. // icfcst.kiev.ua/museum

 3. Сенинский С. Достижения бизнеса XX века. Первая десятка. // Радио Свобода, программа «Дело и деньги». svoboda.org/programs/BM/1999/top10

 4. Виртуальный компьютерный музей. // computer-museum.ru

 5. История советской информационно-вычислительной техники. // bashedu.ru/konkurs/tarhov
Тема для самостійної підготовки: Огляд ринку цифрової техніки та інформаційного забезпечення, основні виробники, тенденції розвитку.


Тема 2. Соціальна та державотворча роль інформатики.
 1. Економічна еміграція як “витік мізків”.

 2. Керівні документи та колізії української інформатики.

 3. Масові заходи у інформаційній галузі.

 4. Поняття про засоби управління проектами та підприємствами.

 5. Поєднання комп’ютерних та немашинних організаційних технології в організації розумової праці: картотека, записник, візитівка.
Рекомендовані посібники.

 1. Етапи становлення інформатизації в Україні. kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1547189

 2. Компьютерное обозрение. // itc.ua

 3. Forbes. // forbes.com/technology

 4. Лысенко В. Софтпанорама // 1000years.uazone.net/softpano.html

 5. Тиждень цифрових технологій (виставковий центр по вул. Салютна, 5-8 квітня 2005, enterex.ua).

 6. Ярмарок та фестиваль комп’ютерних ігор 14-17 квітня (Торгово-промислова палата України на Львівській площі, 14-17 квітня 2005, interportal.info).
Завдання: скласти звіт про огляд масового заходу.


Тема 3. Комп’ютерні ергономіка та безпека.
 1. Організація, режим та гігієна розумової праці та відпочинку.

 2. Комп’ютеризоване робоче місце: вибір та розташування обладнання. Програмно-технічне обслуговування та модернізація.

 3. Профілактична перевірка та відновлення файлової системи. Резервне архівування та післяаварійне відновлення даних. Комп’ютерна гра як модель керування ресурсами.

 4. Системне адміністрування. Розмежування доступу, паролювання. Електронна пошта.

 5. Юридичне забезпечення та конфлікти сучасної інформатики.

 6. Медіа-віруси. Інформаційна злочинність, види антигромадських проявів: хакерство, піратство, віруси, черв’яки, трояни, зомбуючі програми,...
Рекомендовані посібники.

 1. Література з питань гігієни та наукової організації розумової праці.

 2. «Радио Свобода», программа «Седьмой континент». // svoboda.org/programs/sc

 3. Журнал «Компьютерра». // computerra.kiev.ua, computerra.ru

 4. Потятиник Б. Медіаекологія: новий міждисциплінарний напрям. franko.lviv.ua/mediaeco/bo_me.htm

 5. Рашкофф Д. Медиа-вирус. New York 1994. mediavirus.narod.ru

 6. Міжнародні сайти, присвячені стандартам. iso.org, mpeg.org, w3c.org
Завдання для самостійної роботи: перекласти українською мовою матеріали gnu.org.


Тема 4. Українізація інформаційних засобів та вільне програмне забезпечення.
 1. Українізація кодових таблиць та шрифтів.

 2. Лінгвістична ситуація в програмних засобах масового використання, шляхи її оздоровлення у відповідності з національними мовними нормами.

 3. Юридичні проблеми розповсюдження програмно-інформаційних засобів. Відкрите програмування та вільне програмне забезпечення.

 4. Прикладна машинна лінгвістика.
Рекомендовані посібники.

 1. Сервер програм з українським інтерфейсом. ukrface.kiev.ua

 2. Шевчук А. Український сервер програм. programy.com.ua

 3. Україномовне відкрите програмне забезпечення. linux.org.ua

 4. Український відкритий офіс. openoffice.org.ua

 5. Міжнародний фонд вільного ПЗ. gnu.org

 6. Дериев И. OpenOffice.org 1.1: еще один шаг. itc.ua/article.phtml?ID=16460

 7. Отставнов М. Прикладные свободные программы в школе. lib.ru/TEXTBOOKS/OTSTAVNOV/freesoftwareatschooll.txt

 8. Опера – програма доступу до Інтернет. myopera.net

 9. Поштова програма The Bat! thebat.if.ua

 10. Microsoft Linguistic Partnership Project. members.microsoft.com/wincg/home.aspx?langid=1058

Тема 5. Методи публікації електронних видань. Основи Інтернет-журналістики.
 1. Форми публікації електронних видань, їх спільні риси, відмінності та взаємодія у комерційному проекті. Чати, форуми, фотогалереї, ....

 2. Комп’ютерні носії: дискети, CD, DVD, чіпи, сервери та мережі. Носії, прийняті у шоу-бізнесі: касети та MD, радіомовлення та телебачення.

 3. Варіанти ринкової промоції. Приклади успішних видань та проектів різних цінових категорій.

 4. Технології та шляхи публікації: програмні засоби, фірми.

 5. Технологічні лінії підготовки документації, організація роботи технічних письменників. Перспективні програмні комплекси та формати даних.

 6. “Заочне” та візуальне форматування; принцип what you see is what you get (WYSIWYG). Сервери з готовими варіантами форматування.
Рекомендовані посібники.

 1. Леонтьев Б. Энциклопедия Web-дизайнера. ssga.ru/metodich/web_diz

 2. Прокудин А. XML для технического писателя. // «Компьютерра-Украина» № 4, февраль 2005, стр. 23-25. computerra.ru/print/offline/2005/578/37629

 3. Костинский А., Козловский Е. Россия начала XX века в фотографиях и цифровые технологии. // svoboda.org/programs/SC/2005/SC.011105.asp
Завдання для самостійної роботи: Опублікувати власні матеріали у Інтернеті (наприклад, створити фотоальбом).


Тема 6. Формати машинних даних.
 1. Представлення текстів, проблема кодових таблиць. Основи шрифтознавства, формат ttf, програми роботи зі шрифтами.

 2. Форматовані тексти. Відкриті (HTML, PostScript, rtf) та фірмові (doc, pdf) формати.

 3. Архіватори, стиснення даних без втрат (zip, rar). Кількість машинної інформації, що міститься в тексті.

 4. Джерела одержання растрових зображень та їх кількісні характеристики в залежності від призначення. Кількість інформації, що міститься в зображенні.

 5. Векторна графіка (wmf, eps). Растрова графіка (bmp, tif). Формат gif: прозорість, анімація, юридичні перипетії. Формат jpg: стиснення з прийнятними втратами. Багатошаровий формат psd.

 6. Поняття сумісності та конвертування форматів. Програма розпізнавання текстів FineReader. Растеризація і векторизація, життєвий цикл текстових даних.

 7. Презентація (ppt, pdf). Поняття мультимедійності.

 8. “Нотний” формат midi як звуковий аналог векторних даних. Звукозапис (CD Audio, wav, mp3).

 9. Відео (avi, mp4). Комерційні відрахування на користь MPEG LA.
Рекомендовані посібники.

 1. Основні поняття машинної графіки unicyb.kiev.ua/MMEDIA/lections/03/page2.html

 2. Формати машинної графіки unicyb.kiev.ua/MMEDIA/lections/03/page3.html

 3. Баричев С. Его Величество MPEG II. // «Компьютерра» 16.9.1998. computerra.ru/print/offline/1998/264/1551

 4. Гордій Б. Технологія MPEG-4. // unicyb.kiev.ua/MMEDIA/reports/Gordiy

 5. Паньо Т. Мистецтво належить народу? // «Дзеркало тижня» № 18 (393) 18 травня 2002. zn.kiev.ua/nn/show/393/34775

 6. Москалюк А. Оцифровка музыки: дань моде или преступление века? // Домашний ПК, № 7, июль 2002. itc.ua/article.phtml?ID=10412&IDw=62&pid=111
Завдання для самостійної роботи: Огляд ринку кліпартів.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації