Інститут журналістики

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6

Практична частина

Тема 7. Засоби графіки та створення презентацій у MS Office.
 1. Настроювання графічного меню офісних програм.

 2. Малювання у програмах MS Office.

 3. WordArt, Diagram, Organization Chart, Equation та обчислення, DataMap.

 4. PowerPoint.

 5. Блочний графічний редактор Visio.
Рекомендовані посібники.

 1. Шевченко В. Мистецтво презентації. unicyb.kiev.ua/Library/Present

 2. Шапе Ж.-М. Інфографія у пресі. К.: Інститут масової інформації, 2001.

 3. Уильямс Р. Недизайнерская книга о дизайне. – СПб.: Весь, 2003.

 4. Хайбрейкен Д. Изучи PowerPoint 2002 за 10 минут.: Перевод с английского – М.: Вильямс, 2002.


Тема 8. Основи машинного шрифтознавства. Редагування векторних зображень.
 1. Стандартна програма перегляду шрифтів та стандартні шрифти в ОС Windows. Декоративні нетекстові шрифти symbol, webdings, wingdings,...

 2. Зразки додаткових шрифтів, українізація. Програми редагування шрифтів. Робота з нестандартними шрифтами.

 3. Розпізнавання тексту в зображеннях (програма FineReader). Захист тексту від копіювання на сайті unian.net та його подолання.

 4. Векторна графіка у MS Office. Векторні редактори Adobe Illustrator та Corel Draw.
Рекомендовані посібники.

 1. Сайти виробників шрифтів fonts.org.ua, monotype.com, paragraf.ru,...
Завдання: співставити відображення шрифтів у різних програмах: MS Charmap, Word, Paint, Adobe Photoshop тощо. Оцінити обсяги одержаних файлів і ступінь їх стиснення програмами-архіваторами.


Тема 9. Редагування растрових зображень.
 1. Огляд можливостей програми ACDSee.

 2. Огляд меню, палітр та вікон Adobe Photoshop.

 3. Базові можливості маніпулювання зображеннями.

 4. Мінімізація розмірів результуючого файлу: видалення зайвого, методи компресії, порівняння розмірів файлів.

 5. Складні технологій: склейка частин зображень, моделювання зачісок,...
Рекомендовані посібники.

 1. Посібник користувача програми Adobe Photoshop 6.0 vn.iatp.org.ua/adobeph


Тема 10. Анімаційні технології, звук та відео.
 1. Adobe ImageReady

 2. Macromedia FLASH.

 3. Редагування звукових та відеоданих.

 4. Поняття про технології комп’ютерних ігор.

 5. Основи Visual Basic.
Рекомендовані посібники.

 1. Комп’ютерна анімація. Посібник. vn.iatp.org.ua/web3/works/sch/78/posib/rozdyl.htm

Тема 11. Підведення підсумків, консультація.
Питання до іспиту

Для допуску до іспиту необхідно пред’явити виконані домашні завдання. Екзаменаційний білет містить три питання, які дають студенту змогу всебічно продемонструвати теоретичні знання та практичні навички у галузі інформатики.

Перше питання – загальні проблеми інформатизації.

Друге питання – практичні основи інформатики.

Готуючись до відповіді, досить занотувати принципові положення теми. Велика кількість тексту свідчить про погане розуміння матеріалу, невміння відділити важливе від другорядного і некваліфікований розподіл сил.

Третє питання практичне – необхідно у присутності викладача, протягом 5-10 хвилин, продемонструвати уміння налаштувати графічне меню програми, створити “з нуля” документ (плакат, оголошення, буклет, презентацію), який включає різні формати даних: тексти, таблиці, формули, растрові та векторні зображення з різним форматуванням, кольором та шрифтом, а також додаткові можливості офісних програм широкого вжитку (текстових редакторів, електронних таблиць, редакторів зображень та презентацій).
Розділ І. Загальні проблеми інформатизації.
 1. Державотворча роль інформатики, юридична база.

 2. Співвідношення між кількістю та значимістю інформації. Збереження та перетворення форм інформації.

 3. Походження звукозапису, фотографії, радіомовлення та телебачення.

 4. Походження інформаційно-обчислювальної техніки. Коли, де і за чиєї участі було створено перші зарубіжні та вітчизняні комп’ютери?

 5. Чим уславились фірми IBM та Apple?

 6. Історія створення персональних комп’ютерів.

 7. Чим уславилась фірма Microsoft? Хто її лідер?

 8. Чим уславились фірми Intel та Sony?

 9. Чим уславились фірми Adobe та Corel?

 10. Стан ринку інформаційної техніки: зарубіжні та вітчизняні торгові марки, мода, ціни, проблеми.

 11. Стан ринку програмних продуктів: зарубіжні та вітчизняні торгові марки, мода, ціни, проблеми.

 12. Стан ринку електронних видань: мода, ціни, проблеми.

 13. Стан та провідні фірми вітчизняного IT-бізнесу.

 14. Інтернет-портали провідних вітчизняних та зарубіжних ЗМК.

 15. Вітчизняні та зарубіжні пошукові системи та Інтернет-рейтинги.

 16. Особливості пошуку в Інтернеті українською мовою.

 17. Популярні Інтернет-адреси.

 18. Періодичні видання, присвячені актуальним проблемам інформатики.

 19. Тенденції мобільного зв’язку, цифрових телебачення та радіомовлення. Поняття про формати MPEG.

 20. Юридичні норми використання програмних засобів та вільне програмне забезпечення.

 21. Поясніть значення термінів: hardware, software, freeware, shareware, fullware.
Розділ ІІ. Практичні основи інформатики.
 1. Чим відрізняються аналогове від цифрового представлення інформації?

 2. Основні компоненти комп’ютера за їх призначенням та кількісними параметрами.

 3. Яких видів обслуговування потребують пристрої комп’ютера?

 4. Основні програмні засоби та відповідні їм типи файлів.

 5. Як назвати та зберегти свій файл? Припустимість у назвах українських літер.

 6. Програми-архіватори та відповідні їм типи файлів.

 7. Як вимірюється кількість машинної інформації? Носії даних: дискети, жорсткі диски, FLASH, CD, DVD, -ROM, -R, -RW.

 8. Види і формати електронних видань.

 9. Комп’ютерна обробка фотографій: програми, прийоми.

 10. Типи графічних файлів. Чим відрізняються растрова і векторна графіка?

 11. Чим відрізняється підготовка для публікації в електронних і у паперових виданнях (формати, кількісні характеристики)?

 12. Сканування зображень та тексту.

 13. Захист даних від втрат і псування. Комп’ютерна злочинність.

 14. Основні клавіатурні команди та типове меню програм.

 15. Основні поняття мови форматування HTML.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації