Вхідний тест (з тестів розділів 1-3) для першої лабораторно-екзаменаційної сесії

Скачати
Документи
Питання к вхідним і вихідним тестам для студентів заочної форми навчанняВхідний тест (з тестів розділів 1-3) для першої лабораторно-екзаменаційної сесії

Тест для контролю знань з розділу 1 “Основи інформатики”*

*У ТЕСТІ 1 УСІ ПИТАННЯ МАЮТЬ ОДИН ВІРНИЙ ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ

1. До стандартних, або обов’язкових, пристроїв введення/виведення даних ПЕОМ слід віднести:

а) жорсткий диск, консоль;

б) монітор, клавіатуру;

в) процесор, оперативну пам’ять;

г) клавіатуру, мишу, жорсткий диск.

2. Пристрої введення/виведення даних у ПЕОМ бувають:

а) стандартними, або обов’язковими, і периферійними;

б) внутрішніми, зовнішніми і оптичними;

в) периферійними і вбудованими.

3. На продуктивність ПЕОМ в першу чергу впливають:

а) тип процесора і модель принтера;

б) характеристики процесора та оперативної пам’яті;

в) розмір системного блоку;

г) процесор і відеоадаптер.

4. Внутрішні пристрої комп’ютера монтуються і підключаються до:

а) материнської плати;

б) транзисторів;

в) мікросхем і контролерів.

5. Відеоадаптер – це:

а) одна з плат, які підключаються до порту СОМ4;

б) розмір діагоналі монітору;

в) пристрій, який керує виведенням зображення на дисплей;

г) кабель, яким системний блок підключається до відеомагнітофону.

6. Комп’ютер складається з:

а) системного блоку, монітору, клавіатури;

б) монітора, клавіатури і процесора;

в) монітора, клавіатури, процесора і вінчестера;

г) мікропроцесора, вінчестера і Web-браузера.

7. Маніпулятор «миша» – це:

а) маленька біла тварина;

б) пристрій введення даних до ПЕОМ;

в) пристрій виведення даних до ПЕОМ.

8. Матричний принтер найчастіше підключають до:

а) порту LPT1;

б) порту COM1;

в) порту СОМ5;

г) порту Нью-Орлеан.

9. Pentium – це:

а) комп’ютер фірми Hewlet-Packard;

б) IBM-сумісний комп’ютер;

в) марка процесора фірми Intel;

г) фірма, що виготовляє материнські плати.

10. Оперативна пам’ять ПЕОМ призначена для:

а) зберігання програм і даних;

б) підвищення продуктивності процесора;

в) запам’ятання операцій;

г) оперативного втручання.

11. Операційна система – це:

а) сукупність програм, що керують ресурсами комп’ютера, завантаженням, виконанням і завершенням завдань;

б) засіб підключення оперативної пам’яті ПЕОМ;

в) набір хірургічних інструментів;

г) список команд для роботи з файлами і каталогами.

12. Оберіть правильні назви різновидів програмного забезпечення ПЕОМ:

а) Software і Hardware;

б) системне і прикладне;

в) родини Windows Commander і MS Word.

13. Системний диск – це:

а) диск С;

б) вінчестер;

в) диск, з якого можна завантажити будь-яку програму;

г) маузер;

д) диск, з якого можна завантажити операційну систему.

14. Роздільна здатність монітора – це:

а) розмір діагоналі екрана;

б) кількість крапок, які виводяться за вертикаллю і за горизонталлю на екран;

в) розмір діагоналі зображення на екрані монітора;

г) кількість кольорів, що відображаються на екрані водночас.


15. Логічний диск в ПЕОМ – це:

а) один з розділів вінчестера;

б) частина оперативної пам’яті, що використовується як диск;

в) гнучкий магнітний диск;

г) СD-ROM-привід.

16. Мінімальна одиниця виміру інформації:

а) біт;

б) байт;

в) кілобайт;

г) мікробайт.

17. Скільки байт міститься в одному мегабайті?

а) 10^3 = 1000;

б) 10^6 = 1 000 000;

в) 2^10 = 1024;

г) 2^20 = 1 048 576.

18. Який з двох шаблонів можна використати для пошуку файла з ім’ям Ukraine.map?

а) ?kra*.*;

б) Ukr??.??? .

19. Оберіть правильне визначення файла:

а) це пойменована частина зовнішнього носія інформації з даними;

б) це місце в пам’яті ПЕОМ усіх різновидів для зберігання програм;

в) це місце в пам’яті ПЕОМ усіх різновидів.


Тест для контролю знань з розділу 2 “Системне програмне забезпечення”

*У ТЕСТІ 2 ДЕЯКІ ПИТАННЯ МАЮТЬ КІЛЬКА ВІРНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

1. Зі стандартним вікном в операційній системі Windows XP можна здійснити такі операції:

а) відкрити вікно – двічі клацнути мишею на значку об’єкта;

б) закрити вікно;

в) згорнути вікно;

г) розгорнути вікно;

д) перемістити вікно;

е) вилучити вікно.

2. Для того щоб активізувати потрібне Windows-вікно, слід виконати такі дії:

а) клацнути мишею на будь-якій видимій частині вікна;

б) на Панели задач клацнути мишею на кнопці потрібного вікна;

в) утримуючи натиснутою клавішу , натискати на клавішу , поки на панелі, що з’явиться, не буде виділено значок потрібного вікна;

г) натиснути клавішу .

3. Щоб в ОС Windows XP скопіювати папку або файл з вибраної папки до іншої на тому ж диску з використанням технології Drag and Drop, потрібно:

а) перетягти об’єкт при натиснутій правій кнопці миші;

б) перетягти об’єкт при одночасно натиснутих лівій кнопці миші і клавіші ;

в) перетягти об’єкт при одночасно натиснутих лівій кнопці миші і клавіші .

4. Щоб в ОС Windows XP перемістити папку або файл з вибраної папки до іншої на тому ж диску з використанням технології Drag and Drop, потрібно:

а) перетягти об’єкт при натиснутій лівій кнопці миші;

б) перетягти об’єкт при натиснутій правій кнопці миші;

в) перетягти об’єкт при одночасно натиснутих лівій кнопці миші і клавіші .

5. Щоб в ОС Windows XP виділити декілька несуміжних об’єктів, слід:

а) клацати лівою кнопкою миші на значках об’єктів у довільному порядку при натиснутій клавіші ;

б) клацати лівою кнопкою миші на значках об’єктів у довільному порядку при натиснутій клавіші ;

в) клацати лівою кнопкою миші на значках об’єктів у довільному порядку при натиснутій клавіші .

6. Щоб вилучити в ОС Windows XP файл або папку з переміщенням у Корзину, слід:

а) виділити об’єкт і натиснути клавішу ;

б) виділити об’єкт і перетягнути його на піктограму Корзина;

в) виділити об’єкт і натиснути клавіши +.

7. Щоб вилучити в ОС Windows XP файл або папку без можливості їх відновлення слід:

а) виділити об’єкт і натиснути клавішу при натиснутій клавіші ;

б) виділити об’єкт і перетягти його на піктограму Корзина при натиснутій клавіші ;

в) виділити об’єкт і перетягти його на піктограму Корзина при натиснутій клавіші .

8. Як називається область екрана, на якій розташовуються розгорнуті вікна програмних Windows-застосувань?

а) Рабочий стол;

б) Панель задач;

в) Панель настройки.

9. Якою «гарячою» комбінацією клавіш закриваються програмні Windows-застосування?

а) +;

б) +;

в) +.

10. Швидке переключення між відкритими вікнами в операційній системі Windows XP здійснюється комбінацією клавіш:

а) +;

б) +;

в) +.

11. Натиснення клавіші на піктограмі програмного застосування на Рабочем столе призводить до:

а) вилучення піктограми програми;

б) вилучення файла програми у файловій структурі комп’ютера.

12. Клацання мишею по піктограмі з хрестиком Windows-вікна:

а) призводить до закриття вікна;

б) згортає (мінімізує) вікно;

в) розкриває вікно на повний екран.

13. Клацання мишею по піктограмі зі знаком підкреслення Windows-вікна:

а) згортає (мінімізує) вікно;

б) призводить до закриття вікна;

в) розкриває вікно на повний екран.

14. Як виглядає на Windows-екрані згорнуте вікно?

а) у вигляді кнопки на Панели задач;

б) у вигляді кнопки на Рабочем столе.

15. Клацання правою кнопкою миші на об’єкті виводить на екран в OС Window XP:

а) головне меню об’єкта;

б) контекстне меню об’єкта;

в) діалогове вікно об’єкта.

16. Ярлик – це:

а) файл, що містить посилання на програму, папку, інший файл або пристрій ПЕОМ;

б) графічний значок;

в) гіперпосилання.

17. Для відновлення вилученого файла у Windows XP слід:

а) двічі клацнути по піктограмі Корзина на Рабочем столе, виділити потріб­ний файл і вибрати команду Восстановить з меню Файл;

б) перетягти значок Корзины на іконку папки, з якої був вилучений файл.

18. Як найпростіше перейти до Windows-вікна, цілком закритого іншими вікнами?

а) клацнути по згорнутій кнопці вікна в Панели задач;

б) послідовно закрити всі відкриті вікна, що заважають переглянути потріб­не вікно;

в) клацнути по згорнутій кнопці вікна в Панели настройки.

19. У якому меню Windows-вікна зiбрана бiльшiсть команд, що дозволяють обрати режим перегляду інформації у вікні?

а) Сервис;

б) Вид;

в) Файл;

г) Параметры.

20. З яких елементарних операцiй складається процедура переміщення об’єкта у Windows XP?

а) вибір об’єкта мишею, команди Правка\Копировать, курсор на новому мiсцi, команди Правка\Вставить;

б) вибір об’єкта мишею, команди Правка\Вырезать, курсор на новому мiсцi, команди Правка\Вставить;

в) вибір об’єкта мишею, команди Правка\Переместить.

21. Якою дiєю можна отримати контекстно-залежну допомогу при роботi з діалоговим Windows-вікном?

а) натиснути кнопку зі значком підкреслення справа вгорі діалогового вікна, навести на елемент вікна, який потребує пояснення;

б) натиснути комбiнацiю клавiш +F1, клацнути на об’єктi вікна, який потребує пояснення;

в) натиснути кнопку «?» вгорі справа діалогового вікна, навести на елемент вікна, який потребує пояснення.

22. Які мережні операційні системи вам відомі?

а) Intranet;

б) Novell NetWare;

в) Windows NT Server;

г) Unix.

23. Що таке пакет?

а) мережний файл спеціального призначення;

б) група біт з адресою, даними і контрольними елементами, яка передається мережею як одне ціле;

в) стоп-біти разом з графічними кодами.Вихідний тест (з тестів розділів 3-4) для першої лабораторно-екзаменаційної сесії


Тест 3 для контролю знань з розділу “Текстовий процесор MS Word XP”

*У ТЕСТІ 3 ДЕЯКІ ПИТАННЯ МАЮТЬ КІЛЬКА ВІРНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

1. За допомогою якого пункту меню можна здійснити доступ до додаткових інструментів програми MS Word XP?

а) Правка;

б) Сервис;

в) Вставка.

2. Які команди розміщуються в контекстному меню програми MS Word XP?

а) команди роботи з файлами;

б) команди роботи з текстом;

в) залежно від місця виклику меню.

3. Яка кнопка статусного рядка викликає діалог запису макросу?

а) Зап ;

б) Зам ;

в) Вдл .

4. За допомогою якого пункту меню викликається діалогове вікно настроювання параметрів документа?

а) Сервис;

б) Вид;

в) Файл.

5. У якому режимі відображення сторінки виводяться окремо із зображенням полів документа?

а) Обычный;

б) Веб-документ;

в) Разметка страницы.

6. У якому режимі відображення можна переглянути колонтитули документа?

а) Обычный;

б) Веб-документ;

в) Разметка страницы.

7. Де розташовані кнопки просування документом?

а) на панелі команд;

б) у статусному рядку;

в) на вертикальній смузі прокручування.

8. Скільки елементів можуть одночасно зберігатися в буфері обміну?

а) один;

б) менше 5;

в) більше 5.

9. Із якого пункту меню викликаються команди роботи зі шрифтами і абзацами?

а) Сервис;

б) Файл;

в) Формат.

10. Який розмір таблиць встановлюються при створенні їх за замовчуванням?

а) три на три;

б) три на чотири;

в) п’ять на два.

11. За яких умов неможливо здійснити сортування таблиці?

а) комірки таблиці мають різний розмір;

б) розміри таблиці перевищують розміри аркуша;

в) було проведено об’єднання комірок.

12. Яким чином відбувається перерахунок результатів обчислення в таблиці, якщо в ній були змінені дані?

а) автоматично;

б) після клацання кнопкою миші у комірці з результатом;

в) після натиснення клавіші .

13. За допомогою якого програмного модуля додається фігурний текст?

а) WordArt;

б) WordTabl;

в) WordGraf.

14. Скільки типів списків можна визначати в програмі MS Word XP?

а) два;

б) три;

в) чотири.

15. Яким чином помічаються розділи, що містять підрозділи?

а) позначкою «+»;

б) позначкою «–»;

в) позначкою «&».

16. У якій частині тексту не відбувається перевірки орфографії?

а) у колонтитулах;

б) у схованому тексті;

в) у всіх частинах.

17. Чи завжди будуть надруковані анімаційні ефекти, що використовувались у процесі форматування тексту?

а) так, у тому вигляді, що на екрані;

б) під час друку на кольоровому принтері;

в) ніколи.

18. Чи потрібно повертати аркуші паперу під час друку документа з альбом­ною орієнтацією сторінок?

а) залежно від типу принтера;

б) обов’язково;

в) ні.

19. Як на кожній сторінці документа швидко надрукувати поточну дату?

а) на кожній сторінці ввести поточну дату;

б) створити простий макрос для введення поточної дати;

в) скористатися кнопкою вставки дати до верхнього колонтитулу.

20. Для розбиття документу на розділи необхідно:

а) виконати команд Вставка\Разрыв\Новый раздел;

б) створити новий документ на основі шаблону Normal.dot і накинути прапорця Разбить на разделы;

в) на панелі інструментів Колонтитулы натиснути кнопку Разные разделы.


Тест 4 для контролю знань з розділу “Табличний процесор Microsoft Excel XP ”

*У ТЕСТІ 4 ДЕЯКІ ПИТАННЯ МАЮТЬ ДЕКІЛЬКА ВІРНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

1. Що з наведеного нижче не є характеристиками комірки?

а) ім’я;

б) розмір;

в) адреса;

г) значення.

2. Яку адресу буде мати комірка В12, якщо змінити вигляд адресації з А1 на R1C1?

а) RBC12;

б) R2C12;

в) 12B;

г) R12C2.

3. Як під час побудови діаграми виділити кілька діапазонів даних, розташованих у різних частинах аркуша?

а) за допомогою миші і клавіші ;

б) за допомогою миші і клавіші ;

в) за допомогою миші і клавіші .

4. Як знайти середнє арифметичне значень комірок B6 з робочого аркуша Лист1 і С3 з аркуша Лист5?

а) =СРЗНАЧ(«Лист1»$B6;’Лист5'$C3);

б) =СРЗНАЧ(«Лист1»!$B$6;’Лист5'!$C$3);

в) =СРЗНАЧ(«Лист1»!$B$6:$C$3).

5. Що означає вміст комірки «#####»?

а) ділення на нуль;

б) ширина комірки не відповідає формату числа;

в) число в комірці не відповідає допустимому числовому формату.

6. Які можливості надає групування аркушів?

а) інформація, що вводиться у згруповані аркуші, з’явиться на всіх аркушах групи;

б) інформація, що вводиться в згруповані аркуші, з’явиться на всіх аркушах робочої книги;

в) інформація, що вводиться в згруповані аркуші, з’явиться в буфері обміну.

7. З якого символу починається формула у Microsoft Excel XP?

а) (

б) +

в) =.

8. Мінімальною складовою частиною електронної таблиці є:

а) комірка;

б) формула;

в) робоча книга.

9. Впорядкування значень діапазону комірок називається:

а) форматуванням;

б) фільтрацією;

в) групуванням;

г) сортуванням.

10. Якими командами слід скористатися, щоб занести до стовпчика чиcла від 1 до 10005?

а) Правка\Заполнить;

б) Вставка\Ячейки;

в) Формат\Ячейки;

г) Правка\Заменить.

11. Як найбільш ефективно організувати зберігання та підставлення різних варіантів вхідних даних для їх багаторазового використання у таблиці?

а) ввести усі варіанти до сусідніх комірок і періодично змінювати у таблиці адреси комірок;

б) написати простий макрос підстановки різних значень у таблицю;

в) для кожного варіанта вхідних даних написати сценарій і використовувати під час підстановки даних до таблиці.

12. Вкажіть два списки, що не належать до стандартних списків автозаповнення:

а) впорядковані назви місяців;

б) назви областей України за алфавітом;

в) назви європейських країн за алфавітом;

г) назви днів тижня.

13. Де у робочому вікні Microsoft Excel XP можна відразу побачити суму виділених комірок?

а) у заголовку робочого вікна;

б) в одному з полів статусного рядка;

в) у рядку формул.

14. Яка функція не може бути використана під час створення зведеної таблиці?

а) сума;

б) кількість значень;

в) округлення;

г) максимум.

15. Вкажіть, які адреси змінюються у формулі під час переміщення її на інше місце:

а) відносні адреси;

б) абсолютні адреси;

в) не змінюються ніякі адреси.

16. Що розуміють під Рабочей книгой в MS Excel?

а) системний файл;

б) файл з розширенням назви .xls;

в) документ, який складається з Рабочих тетрадей;

г) текстовий документ, до якого введено таблиці.

17. Як називається рядок для введення даних до комірок робочого аркушу в MS Excel?

а) рядок введення;

б) рядок статусу;

в) рядок формул;

г) командний рядок.

18. Виберіть правильні складовi електронної таблицi MS Excel:

а) формули, числа, будь-який текст;

б) стовпчики, рядки, комiрки;

в) стовпчики, рядки, абзаци;

г) поіменованi поля i записи.

19. Назвiть основнi типи даних, якi пiдтримує табличний процесор MS Excel:

а) текстовi, числовi;

б) формули, текстовi, числовi;

в) числовi, формули, дата-час, текстовi;

г) текстовi, числовi, вiдсотки, формули, функцiї.

20. Яка головна зовнiшня вiдмiннiсть формул вiд iнших типiв даних в MS Excel?

а) формули обов’язково вмiщують знаки арифметичних дiй;

б) починаються зi знака рiвняння =;

в) обов’язково вмiщують вбудованi функцiї;

г) у формулах відсутня текстова інформація.

21. Засiб автозаповнювання в MS Excel дозволяє:

а) автоматично змiнювати розмiр клiтинок;

б) створювати ряди даних;

в) створювати ряди даних та прогресiї;

г) виконувати автоматичне форматування діапазону комірок.

22. Якi можливостi надає групування аркушiв в MS Excel?

а) інформацiя, яка вводиться в згрупованi аркушi, з’явиться на всiх аркушах робочоi книги;

б) інформацiя, введена в згрупованi аркушi, з’явиться в Буфере обмена;

в) інформацiя, яка вводиться в згрупованi аркушi, з’явиться на всiх аркушах групи;

г) інформація, яка вводиться до незгрупованого аркуша, з’явиться на всiх аркушах групи.

23. Якi головнi вiдмiнностi бази даних MS Excel вiд електронної таблицi MS Excel?

а) база даних mS excel має постiйну кiлькiсть стовпчикiв (полiв), якi вмi­щують однотипну iнформацiю, i змiнну кiлькiсть рядкiв;

б) в базах даних mS excel не дозволяється створювати розрахунковi поля;

в) база даних MS Excel може мати змінну кiлькiсть стовпчикiв (полiв) i змiнну кiлькiсть рядкiв.

24. Виберіть правильну формулу для обчислення X^3-3*X для X = 12
(у протилежному випадку розв’язку немає). Значення X – в комірці B1:

а) +ЕСЛИ(ИЛИ(В1>2; B1=12); B1^3-3*B1; «немає розв’язку»);

б) =ЕСЛИ(B1=12; B1^3-3*B1; «немає розв’язку»);

в) =ИЛИ(B1^3-3*B1; «немає розв’язку»).

25. Якi команди вiдображають базу даних Excel у виглядi структури і надають можливiсть розгортати/згортати її роздiли за допомогою миші?

а) команди Данные\Форма;

б) команди Данные\Сортировка;

в) команди Данные\Итоги.

26. Яка мова програмування використовується для розробки макросiв у
MS Excel:

а) Visual C++;

б) Visual Basic for Applications;

в) Visual Basic;

г) Turbo Basic.

27. Чи можливий захист iнформацiї в окремих комiрках таблиці MS Excel?

а) нi, через те, що можна захищати тiльки робочi книги цiлком;

б) так, можна встановити захист iнформацiї тiльки в окремих комiрках;

в) нi, через те, що можна захистити тiльки робочий аркуш або робочу книгу цілком;

г) так, можна встановити захист iнформацiї тiльки в окремих комiрках, але вiн починає дiяти тiльки пiсля захисту робочого аркуша в цiлому.

28. Як доцiльнiше змiнити дiапазон даних для побудованої дiаграми в MS Excel?

а) вилучити дiаграму i побудувати її знову за допомогою Мастера диаграмм;

б) за допомогою команди Исходные данные контекстного меню дiаграми або меню програми Диаграмма;

в) за допомогою команди Параметры диаграммы в меню програми Диаграмма.

29. В MS Excel при копiюваннi формули з вiдносними адресами в сусiдню за рядком комiрку:

а) вiдноснi адреси змiнюються на абсолютнi;

б) змiнюється назва стовпчика, а не номер рядка;

в) змiнюються i назва стовпчика, i номер рядка;

г) змiнюється не назва стовпчика, а номер рядка.

30. Виберiть правильне твердження. В MS Excel:

а) абсолютнi адреси комiрoк змiнюються при копiюваннi формул;

б) абсолютнi адреси та iмена комiрoк не змiнюються при копiюваннi формул;

в) абсолютнi i вiдноснi адреси комiрoк змiнюються при копiюваннi формул.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації