Методичні рекомендації обласного семінару з проблеми

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2
Методичні рекомендації

обласного семінару з проблеми «Робота з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіади з інформатики»для вчителів інформатики, які ведуть питання підготовки учнів до олімпіади з інформатики


Процес підготовки учнів до олімпіад безпосередньо пов'язаний з наявністю у навчальному закладі вчителів, які готові і здатні взяти на себе відповідальність за роботу з обдарованими учнями. У педагогічній діяльності творчість вчителя займає особливе місце. Адже, лише неформальне, творче ставлення до своїх обов’язків може дати позитивні результати.

Можна виділити такі складові готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями:

Робота вчителя з обдарованими учнями не повинна носити хаотичний, епізодичний характер, а має бути системною, неперервною, спланованою на перспективу.

Доолімпіадний період:

Цей період починається на початку навчального року. Протягом цього часу передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах, а також позашкільні форми занять (гуртки, заняття окремих груп тощо).

Підготовка включає:

 1. Вирівнювальні підготовчі заняття щодо повторення задач минулого олімпіадного сезону, уведення в групу олімпіадників нових учнів. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми. Обов’язковою є також робота в групах.

 2. Розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад.

 3. Проведення занять у формі «міні олімпіад» для поступового психологічного налаштування учнів.

І етап олімпіади:

Шкільні олімпіади. Проводяться в навчальних закладах вчителями інформатики. Особливості проведення:

 1. Участь беруть всі бажаючі.

 2. Підбір завдань повинен бути диференційованим, тобто включати завдання 3-х рівнів:

  • нескладні завдання репродуктивного характеру, які може розв’язати більшість учасників;

  • завдання, які потребують творчого підходу до розв’язання;

  • завдання, рівень яких відповідає ІІ (ІІІ) етапу олімпіади.

 3. Умови проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам олімпіади наступного етапу.

Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, повинні враховувати той матеріал, що був засвоєний на момент проведення даної олімпіади за навчальною програмою, однак, складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер, визначаючи вміння учнів логічно мислити, застосовувати програмний матеріал до більш складних завдань.

ІІ етап олімпіади:

Районна (міська) олімпіада. Для того, щоб учасники ІІ етапу олімпіади, до яких відносяться й учителі, були в максимально однакових підготовчих умовах, рекомендується попередньо провести такі заходи:

ІІІ етап олімпіади:

Обласна олімпіада. Цьому етапу олімпіади можуть передувати такі заходи:
Виходячи з вище зазначеного, рекомендуємо:


1. Вчителям інформатики в роботі з обдарованими учнями:

Також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів:
2. Методистам районних (міських) методичних кабінетів провести у першому півріччі 2008 року районний (міський) семінар-практикум для вчителів інформатики з проблеми «Організації роботи з обдарованими учнями по підготовці до олімпіади з інформатики», де обговорити досвід вчителів інформатики, які мають переможців ІІ, ІІІ етапів олімпіад; ознайомити з досвідом роботи вчителів інформатики Кременчуцького ліцею № 30, Полтавського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка, Кременчуцького ліцею № 4, Полтавського ліцею № 1 (за матеріалами обласного семінару).

3. Керівникам навчальних закладів знаходити можливість відзначати працюючих творчо вчителів, які готують переможців конкурсів, олімпіад тощо.


Методист М.В. Кирилюк


Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного розвитку країни і сприятливим фактором національного престижу. Як з’ясувалось, інтелектуала з високим рівнем розвитку творчих здібностей не можна замінити ні кібернетичною машиною, ні колективом індивідуумів із середніми інтелектуально-творчими здібностями. Тому проблема творчості в наші дні стала настільки актуальною, що вона по праву вважається проблемою століття.

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. І завдання учителя на етапі модернізації змісту освіти в умовах особистісно орієнтованого підходу полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, починаючи з молодшого шкільного віку.

Створення класів з поглибленим вивченням предметів дає хороший результат. Зрозуміло, якщо немає можливості створити класи з поглибленим вивченням предмету, роботу із здібними і обдарованими дітьми треба проводити на уроці і в позаурочний час.

Шляхи розвитку творчості учнів на уроці бачимо у реалізації:

Також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів. Сприяння самореалізація творчої особистості відбувається також завдяки широкому спектру позакласної роботи:
Виходячи з вище зазначеного, рекомендуємо:


1. Методистам районних (міських) методичних кабінетів:
 1. Керівникам навчальних закладів знаходити можливість відзначати працюючих творчо вчителів, які готують переможців конкурсів, олімпіад тощо.Методист М.В. Кирилюк


Метою проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до програмування.


Організація роботи з обдарованими і здібними учнями


Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного розвитку країни і сприятливим фактором національного престижу. Як з’ясувалось, інтелектуала з високим рівнем розвитку творчих здібностей не можна замінити ні кібернетичною машиною, ні колективом індивідуумів із середніми інтелектуально-творчими здібностями. Тому проблема творчості в наші дні стала настільки актуальною, що вона по праву вважається проблемою століття.

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, ії інтелектуальна еліта, гордість і честь України, ії світовий авторитет. І завдання учителя на етапі модернізації змісту освіти в умовах особистісно орієнтованого підходу полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, починаючи з молодшого шкільного віку.

Під обдарованістю розуміється «сукупність високого рівня природних задатків і схильностей як передумова розвитку здібностей до певних видів діяльності».

Для обдарованих дітей характерними є: висока активність розуму, підвищена схильність до розумової діяльності, прояв самостійності в процесі пізнання. Тому головним завданням учителя в цьому напрямку є розкриття дитячої обдарованості, створення системи роботи з обдарованими учнями, використання різноманітних методик виявлення інтересів і розвитку здібностей дітей.

Ольшанська школа працює над проблемною темою: «Реалізація саморозвитку пізнавальних і особистих здібностей учнів через творче застосування сучасних освітніх технологій та інтерактивних методів. Забезпечення умов індивідуального навчання та розвитку учнів, реалізація їхніх нахилів та інтересів заходами виховної системи школи»

Для організації роботи з обдарованими дітьми в школі виробили алгоритм діяльності з цього питання.

1. Виявляємо здібності та обдарування учнів. Для цього використовуємо спеціальні методики розвитку:

2. Запроваджуємо діагностики для вивчення інтересів особистості: створюємо банк даних «Обдарованість».

3. Проводимо мотиваційну роботу з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів.

4. Організуємо системну роботу :

Створення класів з поглибленим вивченням предметів дає хороший результат. Якщо один – два здібних учня вчаться у звичайному класі, вони порівнюють себе з іншими учнями класу, вважають, що дуже багато вже знають і вміють. І в них зникає стимул, щоб працювати більше і краще на уроці. А також в деяких класах доводиться спостерігати, коли слабкі учні підколюють, насміхаються над тими учнями, які піднімають руку, відповідають на запитання вчителя. Згодом ці учні стають пасивними, щоб не виділятися в класі. А в класі з поглибленим вивченням предмету навпаки, всі стараються не відстати від учнів, що мають високий результат.

Поглиблене вивчення предметів починається , як правило, з 8-го класу. На мій погляд, поглиблене вивчення предмету краще починати з 6-го або з 7-го класу і щоб учні мали змогу без перешкод змінити клас, якщо у цьому класі вчитися їм буде важко.

Зрозуміло, якщо немає можливості створити класи з поглибленим вивченням предмету, роботу із здібними і обдарованими дітьми треба проводити на уроці і в позаурочний час.

Шляхи розвитку творчості учнів на уроці я бачу у реалізації:

На уроці створюю ситуацію успіху. Використовую проблемний підхід у навчанні а також використовую метод доцільних задач.

Проблемне навчання – така організація навчальних занять, яка сприяє створенню під керівництвом учителя проблемних ситуацій і активній самостійній діяльності учнів з метою їх вирішення, внаслідок чого й відбувається розвиток розумових здібностей та творче оволодіння знаннями, навичками, вміннями. Наприклад, у 9-му класі з поглибленим вивченням математики розглядаються методи розв’язування ірраціональних рівнянь. Якщо рівняння містить корені квадратні, то обидві частини рівняння підносимо до другого степеня. Якщо рівняння містить корені третього степеня, то обидві частини рівняння підносимо до третього степеня. Це рівняння виду:

А що будемо робити, якщо дається рівняння, яке містить корені четвертого степеня? Учні припускають, що треба обидві частини рівняння піднести до четвертого степеня. Пропоную їм спробувати розв’язати рівняння таким способом. Загальними зусиллями учні розв’язують це рівняння і впевнюються, що розв’язання дуже складне. А як можна спростити роботу?

Тоді раджу їм зробити заміну змінної:
Звідси підбором знаходимо, що а = 2, b = 3 або а = 3, b = 2. Тоді х = 16 і x = 81.

Метод доцільних задач є корисним, коли потрібно підвести учнів к виявленню нової математичної закономірності, яка потім обґрунтовується. Під час розв’язування задач, що передують новому матеріалу, учні вчаться робити самостійні спостереження, експериментальні відкриття залежностей, що вивчаються. При цьому широко використовуються логічні засоби мислення: конкретизація і узагальнення. Учитель підводить учнів до розуміння того, що нові знання можна отримати на основі набутого досвіду. Цей досвід вони застосовують для обґрунтування виводу нової формули або доведення тільки що зробленого припущення.

Наприклад, на уроці алгебри у 7-му класі, коли вивчаються формули скороченого множення, пропоную серію завдань на множення двочленів. Розв’язав такі завдання, учні помічають певну закономірність, яку потім доводять у загальному вигляді. Або коли у 8-му класі вивчаються дії з алгебраїчними дробами, учні на уроці спочатку виконуються дії із звичайними дробами. Формулюють правила дій із звичайними дробами. Роблять припущення, що ці правила будуть правильними і для алгебраїчних дробів. Доводять їх у загальному вигляді, повторюючи ті кроки, які щойно були зроблені із звичайними дробами. Таких прикладів можна навести багато.

Метод доцільних задач дуже корисний і на уроках геометрії. Попередня робота при вивченні нової теореми підводить учнів до свідомого сприйняття нового матеріалу і кожен крок строгого доведення теореми стає зрозумілим. Наприклад, при вивченні у 7-му класі теми
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації