1. Короткий опис програми з інформатики

Скачати
Документи
1   2
Тематичний оцінювання 1. „Вступ. Інформація та інформаційні процеси

Мета оцінювання: Встановити відповідність навчальних досягнень учнів вимогам державного стандарту.

Зміст навчального матеріалу, що підлягає оцінюванню: поняття інформації, властивості інформації, види інформації, інформаційні процеси, форми та засоби обробки інформації, одиниці вимірювання.

Навчальні цілі

Учень повинен засвоїти:

Учень повинен розуміти:

Учень повинен застосовувати:

Учень повинен аналізувати:Приклади тестових завдань

Формат: А (одна правильна або найкраща відповідь)

Кл10.То01.Зм01.Об1.Р1

1. Згадайте означення інформатики, як науки…

А про інформацію на жорстких дисках, компакт дисках

Б про електронно-обчислювальну техніку та комп’ютери

В про вивчення законів опрацювання інформації на ЕОМ

Г про процеси управління роботою комп’ютера

Д про історію розвитку електронно-обчислювальної техніки

Правильна відповідь B

Пояснення: Інформатика – це наука, що вивчає закони опрацювання інформації на ЕОМ. ( За означенням.)


Кл10.То01.Зм01.Об1.Р2

2. Переведіть 16 бітів у байти

А 1 байт

Б 2 байти

В 5 байтів

Г 8 байтів

Д 4 бати

Правильна відповідь Б

Пояснення: За означенням 1 байт= 8 бітів. Отже, 2 байти=2*8 бітів=16 бітів

Кл10.То01.Зм01.Об5.Р3

3. Вкажіть в яких повідомленнях розбіжність тлумачень неприпустима.

А Завтра очікується тепла погода

Б Ця картина є найкращою

В Дотримуйтеся правил вуличного руху

Г Равлик рухається дуже повільно

Д «Міс Світу» - найкраща дівчина на планеті

Правильна відповідь В


Кл10.То01.Зм01.Об3.Р2

4. Визначте, що є шумом у відповіді учня про особливі риси хижаків: «Лев – хижак, що має чотири лапи, хвіст, гострі зуби і довгу гриву».

А Лев – хижак

Б Чотири лапи

В Хвіст

Г Гострі зуби

Д Довга грива

Правильна відповідь: Д


Кл10.То01.Зм01.Об2.Р1

5. Вирізніть, які види інформації опрацьовує ЕОМ.

А Математичну, фізичну, біологічну, хімічну

Б Числову, текстову, графічну, звукову

В Наукову, педагогічну, художню, музичну

Г Функціональну, літературну, візуальну

Правильна відповідь: Б


Кл10.То01.Зм01.Об4.Р1

6. Вирізніть ряд в якому одиниці вимірювання інформації розташовані у зростаючому порядку.

А байт, Гбайт, кбайт, Мбайт

Б Мбайт, Гбайт, байт, кбайт

В байт, кбайт, Мбайт, Гбайт

Г кбайт, Гбайт, Мбайт, байт

Д байт, біт, Мбайт, Гбайт

Правильна відповідь: В


Кл10.То01.Зм01.Об3.Р4

7. Відомо, що Єдиноріг бреше по понеділках, вівторках і середах і говорить правду в усі інші дні тижня. Вкажіть, коли він може він може сказати: «Учора я брехав. Після завтрашнього дня я буду брехати два дні поспіль»?

А У середу

Б У вівторок

В У четвер

Г У неділю

Д У понеділок

Правильна відповідь: В

Пояснення:


Кл10.То01.Зм01.Об4.Р3

8. Визначте кількість сторінок у тексті, якщо він має обсяг 20 кбайт (на кожній сторінці тесту 40 рядків по 64 символи у кожному).

А 8

Б 10

В 12

Г 14

Д 16

Правильна відповідь: А

Пояснення: Одна сторінка містить 40 · 64 = 2560 символів. Відомо, що 1 символ займає 1 байт інформації. Отже, одна сторінка містить 2560 байт, а всі сторінки 20·1024 = 20480 байт. Кількість сторінок визначається діленням загального об’єму інформації в усьому тексті на об’єм інформації однієї сторінки, тобто 20480/2560 = 8 (сторінок).


Кл10.То01.Зм01.Об2.Р2

  1. Вкажіть спосіб передачі інформації між пристроями.

А За допомогою звуків

Б За допомогою сигналів

В За допомогою світла

Г За допомогою зображень

Д За допомогою тексту

Правильна відповідь Б

Пояснення:


Кл10.То01.Зм01.Об5.Р2

  1. Пояснити, що означає повідомлення у вигляді чобота, вивішеного над дверима крамниці.

А Тут ремонтують чоботи

Б Тут фарбують чоботи

В Тут продають чоботи

Г Тут демонструють чоботи

Д Тут виготовлять чоботи

Правильна відповідь В

Пояснення:


4. Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об2.Р1

Вкажіть, яка із наведених схем комп’ютерa відповідає схемі фон Неймана.

АБ

В

ГПравильна відповідь ВКодування: Кл10.То02.Зм02.Об4.Р3

4. Визначіть, яке найбільше число може бути використане для зазначення адреси в пам’яті комп’ютера, що має ширину адреси 32 розряди.

А ~ 1 Гбайт

Б ~ 2 Гбайти

В ~ 4 Гбайти

Г ~ 8 Гбайт

Д ~ 16 ГбайтПравильна відповідь В.

Пояснення: Найбільше число N, яке можна використовувати для зазначення адреси в пам’яті, визначається шириною n шини адреси за формулою N=2n. Безпосереднє обчислення N=232 =4 294 967 295 ≈ 4 Гбайт.


Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об3.Р2

5. Доповніть речення.

Мережне програмне забезпечення – це набір програм, які забезпечують роботу мережного обладнання та …

А обмін інформацією між комп’ютерами у мережі

Б обмін інформацією між комп’ютером і сервером

В обмін інформацією між адаптером і модемом

Г обмін інформацією по лініям телефонного зв’язку

Правильна відповідь А.

Пояснення:


Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об1.Р1

6. Впізнайте означення пристрою клавіатури.

А Це мітка, що показує поточну позицію на екрані

Б Це стандартний пристрій введення інформації

В Це пристрій виведення інформації на папір

Г Це пристрій сполучення дисплея і процесора

Правильна відповідь В

Пояснення:


Кодування: Кл10.То02.Зм02.Об2.Р2

7. Вкажіть в якому вигляді подається інформація до накопичувача.

А Однобітовому

Б Чотириковому

В Шістнадцятковому

Г Вісімковому

Д Двійковому

Правильна відповідь Д

Пояснення:


Таблиця відповідей
Номер питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь
Номер питання

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Правильна відповідь

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації