Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 16. 05. 2011 р по 20. 05. 2011 р

Скачати
Документи
  1   2   3   4
СПИСОК

рукописів навчальних посібників для ВНЗ, що поступили на грифування в ІІТЗО

з 16.05.2011 р. по 20.05.2011 р.з.п.

Дата, реєстр. номер ІІТЗО

Назва навчального посібника, підручника

Автор (и)

ВНЗ або видавництво

Рецензенти: вч.зв., ВНЗ

Висновок НМК МОН

Виконавець

890

1245-Г

від

28.04.11

Підручник

«Право зовнішніх зносин»

Гулієв А.Д.

Націон. авіаційний ун-т

Кулієв І.О. – проф. Націон. академія авіації;

Мамедов Р.Ф. – проф.;

Захидов Б.С. – проф. Інститут філософії, соціології та права НАН Азербайджана.
РУКОПИС

Нефьодова Р.А.


891

1244-Г

від

28.04.11

Навчальний посібник

«Операційний менеджмент»

Іванов М.М.

Комазов П.В

Класичний приватний ун-т

Даніч В.М. – проф. Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля;

Заруба В.Я. – проф. Націон. технічний ун-т «ХПІ»;

Ковальчук К.Ф. – проф. Націон. металургійна академія України.
РУКОПИС

Нефьодова Р.А.


892

1248-Г

від

29.04.11

Навчальний посібник

«English in Close - Up»

Артюхова О.В.

Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна»

Гришкова Р.О. – проф. Чорноморський державний ун-т ім. П.Могили;

Заскалєта С.Г. – к.пед.н., доц. Миколаївський державний аграрний ун-т;

Солодка А.К. – к.п.н., доц. Миколаївський націон. ун-т ім. В.О. Сухомлинського.
РУКОПИС

Нефьодова Р.А.


893

1277-Г

від

04.05.11

Навчальний посібник

«Технологія зберігання і переробки зерна»

Осокіна Н.М.

Герасимчук О.П.

Матвієнко Н.П.

Науково-методичний центр аграрної освіти

Колтунов В.А. – проф. Київський націон. торговельно-економічний ун-т;

Найченко В.М. – проф. Уманський націон. ун-т садівництва;

РУКОПИС

Кривошея А.Н.


894

1113-Г

від

18.04.11

Навчальний посібник

«Бухгалтерський облік»

За ред. Нусінова В.Я.

Криворізький технічний ун-т

Бутинець Ф.Ф. – проф. Житомирський державний технологічний ун-т;

Вагонова О.Г. – проф. Націон. гірничий ун-т;
Плаксієнко В.Я. – проф. Полтавська аграрна академія.
РУКОПИС

Сухомлин Л.Є.895

1243-Г

від

28.04.11

Навчальний посібник

«Управління власним здоров’ям»

Віленський В.М.

Приходько В.В.

Чернігівська С.А.

Націон. гірничий ун-т

Дорофєєва О.Є. – проф. Донецький націон. ун-т;
Мулик В.В. – проф. Харківська державна академія фізичної культури.
РУКОПИС

Кривошея А.Н.


896

1278-Г

від

04.05.11

Навчальний посібник

«Фінансовий облік»

Кондрюк Л.В.

Науково-методичний центр аграрної освіти

Слободян В.Д. – проф. Подільський державний аграрно-технічний ун-т;
Сук П.Л. – проф. Націон. ун-т біоресурсів та природокористування України;

Малюга Н.М. – проф. Житомирський державний технологічний ун-т.
РУКОПИС

Кривошея А.Н.


897

1240-Г

від

28.04.11

Навчальний посібник

«Дослідження та випробування електричних апаратів»

Близняков О.В.

Запорізький націон. технічний ун-т України

Переверзев А.В. – проф. ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»;

Андрієнко П.Д. – проф. Науково-дослідний інститут «Перетворювач»
РУКОПИС

Кривошея А.Н.


898

975-Г

від

06.04.11

Навчальний посібник

«Споживче картонне паковання »

Регей І.І.

Українська академія друкарства

Гавва О.М. – проф. Націон. ун-т харчових технологій;

Гавенко С.Ф. – проф. Українська академія друкарства;
Полюдов О.М. – проф. Українська академія друкарства.
РУКОПИС

Кривошея А.Н.


899

1013-Г

від

12.04.11

Навчально-методичний посібник

«Фінанси. Кредитно-модульний курс»

Грудзевич І.Т.

Волинський націон. ун-т ім. Лесі Українки

Вахович І.М. – проф. Луцький націон. технічний ун-т;
Реверчук С.К. – проф. Львівський націон. ун-т ім. І.Франка;
Брітченко І.Г. – проф. Полтавський ун-т економіки і торгівлі.
РУКОПИС

Кривошея А.Н.


900

1397-Г

від

16.05.11

Навчальний посібник

«Міжнародне публічне право»

Дей М.О.

Бурлак О.В.

Київський ун-т права

Муравйов В.І. – проф. Інститут міжнародних відносин Київського націон. ун-ту ім. Т.Шевченка;
Микієвич М.М. – д.ю.н., доц. Львівський націон. ун-т ім. І.Франка
РУКОПИС

Сухомлин Л.Є.901

1327-Г

від

11.05.11

Навчальний посібник

«Страхування»

Александрова М.М.

Петрук О.М.

Уллубієва К.К.

Житомирський державний технологічний

ун-т

Дем’яненко М.Я. – проф. Інститут аграрної економіки;
Жук В.М. – д.е.н. Інститут обліку і фінансів;

Шигун М.М. – д.е.н., доц. Житомирський державний технологічний ун-т.
РУКОПИС

Сухомлин Л.Є.902

1328-Г

від

11.05.11

Навчальний посібник

«Банківські операції»

Петрук О.М.

Мошенський С.З.

Житомирський державний технологічний

ун-т

Герасимович А.М. – проф. Київський націон. економічний ун-т ім. В.Гетьмана;
Худолій Л.М. – проф. Націон. ун-т біоресурсів та природокористування України;

Лук’яненко І.Г. – проф. Націон. ун-т «»
РУКОПИС

Сухомлин Л.Є.903

1329-Г

від

11.05.11

Навчальний посібник

«Фінансовий облік»

Шот А.П.

Нікин С.М.

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного

ун-ту

Алексєєв І.В. – проф. Націон. ун-т «Львівська політехніка»;

Лазаришина І.Д. – проф. Націон. ун-т водного господарства та природокористування;

РУКОПИС

Сухомлин Л.Є.904

1330-Г

від

11.05.11

Підручник

«Маркетингова товарна політика»

Крикавський Є.В.

Патора Р.

Дейнега І.О.

Дейнега О.В.

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного

ун-ту

Мізюк Б.М. – проф. Львівська комерційна академія;
Чухрай Н.І. – проф. Націон. ун-т «Львівська політехніка»;

РУКОПИС

Сухомлин Л.Є.905

1331-Г

від

11.05.11

Навчальний посібник

«Екологічні основи збалансованого природокористування»

Шувар І.А.

Снітинський В.В.

Бальковський В.В.

Львівський націон. аграрний ун-т

Дзюбайло А.Г. – проф. Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка;

Щурик М.В. – проф. Івано-Франківський ун-т права ім. короля Д.Галицького;

Ступень М.Г. – проф. Львівський націон. аграрний ун-т.
РУКОПИС

Сухомлин Л.Є.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації