Exchange List Список видань

Скачати
Документи
Лист № 01 -2011


Exchange List
Список виданьНаукова бібліотека ім.М.Максимовича

Київського національного університету


імені Тараса Шевченка

01033, м.Київ-33, вул.Володимирська,58
  1. Україна


тел. : + 38 (044) 239-32-08

Е-mail: lrn@mail.univ.kiev.ua 1. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна. 1839 - 2009:путівник-довідник: до 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.– Київ:Київський університет, 2009.– 368 с.– ISBN 978-966-439-168-6
 1. Віктор Васильович Скопенко/Автор-укладач В.Я.Зуб.– Київ:Академперіодика, 2010.– 62 с.– ISBN 978-966-360-152-6
 1. Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу.– Київ:Видавництво ім. Олени Теліги, 2008.– 48с.
 1. Інформаційні технології управління фінансовими потоками:навчально-методичний посібник.– Київ:Київський університет, 2010.– 63 с.
 1. Історія економічних учень:хрестоматія/За ред. В.Д. Базилевича, Упорядники В.Д. Базилевич, Т.В.Гайдай, А.О.Маслов, Н.І.Гражевська.– Київ:Київський університет, 2008.– 782 с.– ISBN 978-966-439-104-4
 1. Методичне забезпечення для вивчення економічних дисциплін в кредитно-модульній системі.– Київ:Київський університет, 2010.– 80 с.
 1. Мова, суспільство, журналістика:матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008).– Київ:Київський університет, 2010.– 356 с.– ISBN 978-966-439-289-8
 1. Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" ("Політична економія") для студентів неекономічних спеціальностей:навчально-методичний комплекс.– Київ:Київський університет, 2010.– 32 с.
 1. Ольгерд Леонардович Эйнор (100 лет со дня рождения).– Киев, 2008.– 56с.– ISBN 978-966-96961-1-3
 1. Проблеми стратиграфії кам"яновугільної системи:збірник наук. праць.– Київ, 2008.– 160с.– ISBN 978-966-96961-2-0
 1. Шевченківська весна:матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського студентського наук. тов-ва Київського ун-ту Св. Володимира : Київ, 20-23 березня 2008,Вип. 6, ч. 1:Секції географії, соціології, філософії і політології. Т. 1.– Київ, 2008.– 260 с.


12. Автомонов П.П.

Дидактика вищої школи:підручник.– Київ:Київський університет, 2008.– 368с.– ISBN 978-966-439-049-8


13. Базилевич В.Д.

Практикум з макроекономіки:навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.ОБаластрик.– Київ:Київський університет, 2008.– 352 с.– ISBN 978-966-439-092-4


14. Бонюк З.Г.

Таволги (Spiraea L.):монографія.– Київ:Київський університет, 2008.– 248с.– ISBN 978-966-439-111-2


15. Вижва С.А.

Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об"єкти:монографія/ С.А.Вижва, О.Б.Винниченко, О.В.Кендзера.– Київ:Київський університет, 2008.– 239с.– ISBN 978-966-439-033-7


16. Висоцький В.І.

Квантова механіка та ії використання у прикладній фізиці:підручник.– Київ:Київський університет, 2008.– 367 с.– ISBN 978-966-439-127-3


17. Гавриленко О.П.

Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування:підручник.– Київ:Київський університет, 2008.– 304с.– ISBN 966-594-981-0


18. Гаращенко Ф.Г.

Диференціальні рівняння для інформатиків:підручник/ Ф.Г.Гаращенко, Б.Т.Матвієнко, І.І.Харченко.– Київ:Київський університет, 2008.– 109 с.– ISBN 978-966-439-175-4


19. Гетьманчук Ю.П.

Полімерна хімія:підручник.– Київ:Київський університет, 2008.– 456с.– ISBN 978-966-439-060-3


20. Голубнича Г.П.

Економічний аналіз:навчальний посібник/ Г.П.Голубнича, Л.І.Панасенко.– Київ:Київський університет, 2008.– 310 с.– ISBN 978-966-439-115-6


21. Гродзинський М.Д.

Ландшафтознавство:навчальний посібник/ М.Д.Гродзинський, О.В.Савицька.– Київ:Київський університет, 2008.– 319с.– ISBN 978-966-439-080-1


22. Грушевський М.С.(Михайло Сергійович)

Твори у 50 томах:У 50 томах,Т. 14:Серія " Рецензії та огляди (1888 - 1897) "/НАНУ; Ін-т україн. археографії та джерелозн. ім.М.С.Грушевського; Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич, Г.Боряк та інш.– Львів:Світ, 2008.– 392с.– ISBN 978-966-603-592-2 (Т.14)


23. Грушевський М.С.(Михайло Сергійович)

Твори у 50 томах:У 50 томах,Т. 11:Серія " Літературно-критичні та художні твори" . Літературно-критичні праці (1883 - 1931), "По світу"/НАНУ; Ін-т україн. археографії та джерелозн. ім.М.С.Грушевського; Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич, Г.Боряк та інш.– Львів:Світ, 2008.– 752с.– ISBN 78-966-603-568-7 (Т.11)


24. Діденко С.В.

Психологія сексуальності:підручник/ С.В.Діденко, О.С.Козлова.– Київ:Київський університет, 2008.– 304 с.– ISBN 978-966-439-212-6


25. Зеленський С.Є.

Обернення хвильового фронту:конспект лекцій із дисципліни "Адаптивна оптика".– Київ:Київський університет, 2008.– 71 с.


26. Іванов В.Ф.

Журналістська етика:підручник для студентів вищих навч. закладів/ В.Ф.Іванов, В.Є.Сердюк.– 3-є вид., випр.– Київ:Київський університет, 2008.– 224с.– ISBN 978-966-642-352-1


27. Ковтун Н.В.

Теорія статистики:підручник.– Київ:Київський університет, 2008.– 336 с.– ISBN 78-966-439-190-7


28. Лубський В.І.

Історія релігій:підручник,Т. 2/ В.І.Лубський, М.В.Лубська.– Київ:Київський університет, 2008.– 424с.– ISBN 966-594-993-4


29. Максимова Н.Ю.

Основи психології девіантної поведінки:підручник.– Київ:Київський університет, 2008.– 440с.– ISBN 978-966-439-069-6


30. Максимович М.А.

Собрание сочинений:Репринтне відтворення видання 1876 р.,Том 3:Отделы: Языкознание. История словесности.– Київ:Київський університет, 2008.– 752 с.– Вих. дані оригіналу: Киев : Типогр. аренд. У.Т.Кереръ, Большая Владимирская домъ №22.– ISBN 966-594-909-8 (общ.) ; 966-594-912-8 (т.3)


31.Міжнародні системи і глобальний розвиток:підручник/ В.А.Манжола,

М.Г.Капітоненко, О.А.Коппель, ін.Каменецький М.С. та.– Київ:Київський

університет, 2008.– 606 с.– ISBN 978-966-439-149-5


32. Поліщук В.П.

ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя:навчальний посібник/

В.П.Поліщук, О.В.Молчанець, Г.В.Коротєєва.– Київ, 2008.– 175с.– ISBN

966-7107-22-3


33.Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів українського щита та їх

речовінно-петрофізична оцінка:монографія/ М.І.Толстой, Н.В.Костенко,

Н.В.Костенко.– Київ:Київський університет, 2008.– 356с.– ISBN 966-594-

943


34.Русский язык и литература : проблемы изучения и преподавания: сборник научных работ.– Киев:КНУТШ, 2009.– 440 с.


35. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення):навч. посіб. для студ. і аспірантів вищ. навч. закл./Укладачі Л.ВГуберський, А.О.Приятельчук, І.В.Бойченко.– Київ:Знання, 2009.– 612 с.– (Киівському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).– ISBN 978-966-346-660-6


36.Научные разработки Киевского национального университета имени Тараса Шевченка,Ч. 1:Естественные науки/под общ. ред. В.И. Григорука.– Киев:Киевский университет, 2009.– 240 с.– ISBN 978-966-439-247-8


37. Нариси з історії Університету святого Володимира.– Київ:Київський університет, 2009.– 224 с.– ISBN 978-966-439-232-4


38. Енциклопедія історії України:у 10 т.,Т.6:Ла - Мі/Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, Л.В. Губерський, І.М. Дзюба та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, В.О. Горбик, В.М. Даниленко та ін.– Київ:Наукова думка, 2009.– 784 с.– ISBN 978-966-00-1028-1


39.Научные разработки Киевского национального университета имени Тараса Шевченка,Ч. 2:Социогуманитарные науки/под общ. ред. В.И. Григорука.– Киев:Киевский университет, 2009.– 142 с.– ISBN 978-966-439-224-9


40. Анісімов І.О.

Коливання та хвилі:підручник.– Київ:Київський університет, 2009.– 399 с.– ISBN 978-966-439-177-8


41. Бабенко Т.В.

Формування естетичного смаку засобами англійської мови:навч. посібн.– Київ:Київський університет, 2009.– 264 с.– ISBN 978-966-439-153-2


42. Божок А.П.

Топографія з основами геодезії:підручник/ А.П.Божок, А.М.Молочко.– Київ:Київський університет, 2009.– 304 с.– ISBN 978-966-439-154-9


43. Гордіенко О.В.

Електрофільне та нуклеофільне заміщення в ароматичному ядрі/ О.В.Гордіенко, М.Ю.Корнілов, Ю.М.Воловенко.– Київ:Київський університет, 2009.– 109 с.– ISBN 978-966-439-251-5


44. Горєлов М.Є.

Держава і цивілізація в історії України/ М.Є.Горєлов, О.П.Моця, О.О.Рафальський.– Київ:Еко-Продакшн, 2009.– 980 с.– ISBN 978-966-1622-03-5


45. Грушевський М.С.

Твори:у 50 томах,Т. 9:серія "Історичні студії та розвідки(1917 - 1923) "/Михайло Грушевський ; НАНУ ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.– Львів:Світ, 2009.– 592 с.– ISBN 978-966-603-628-8 (Т.9)


46. Дунаєвська Л.Ф.

Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій:монографія.– 2-ге вид.– Київ:Київський університет, 2009.– 304 с.– ISBN 978-966-439-198-3


 1. Структура невпорядкованих систем. Теорія, експериментальні методи, моделювання:монографія/ В.П.Казіміров, В.Е.Сокольський, О.С.Роїк, О.В.Самсонніков.– Київ:Київський університет, 2009.– 320 с.– ISBN 978-966-439-210-2


48. Історія України:підручник/ Г.Д.Казьмирчук, А.П.Коцур, О.В.Вербовий,

І.М.Заболотна.– Київ:Київський університет, 2009.– 695 с.– ISBN 978-

966-439-239-3


49. Кияк Т.Р.

Перекладознавство (німецько-український напрям):підручник/

Т.Р.Кияк, А.М.Науменко, О.Д.Огуй.– Київ:Київський університет, 2009.–

543 с.– ISBN 978-966-439-213-3

50. Комаров І.В.

Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу:підручник/

І.В.Комаров, О.В.Туров.– Київ:Київський університет, 2009.– 272 с.–

ISBN 978-966-439-161-7


51. Кочубей Л.

Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св.Володимира у

1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства).– Київ:Київський

університет, 2009.– 223 с.– ISBN 978-966-439-226


52. Крайнікова Т.

Коректура:підручник.– Київ:Київський університет, 2009.– 224 с.– ISBN

978-966-439-199-0

53. Плахотнік О.В.

Геоекологічна освіта: проблеми та перспективи розвитку:монографія.–

Київ:Київський університет, 2009.– 303 с.– ISBN 978-966-439-174-7

54. Прусов В.А.

Динамічна метеорологія:підручник/ В.А.Прусов, С.І.Сніжко.–

Київ:Київський університет, 2009.– 383с.– ISBN 978-966-439-134-1


55. Сніжко О.В.

Фінансовий розвиток трансформаційних економік: структурно-

функціональний аналіз:монографія.– Київ:Київський університет, 2009.–

815 с.– ISBN 978-966-439-282-9


56. Філіпенко А.С.

Економічна глобалізація/ А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, ін.Бураковський І.В.

та.– Київ:Київський університет, 2009.– 543 с.– ISBN 978-966-439-162-4


57. Шегда А.В.

Стратегічне управління:підручник.– Київ:Київський університет, 2009.–

304 с.– ISBN 978-966-439-182-2


58. Яцимирський В.К.

Квантова хімія:підручник для студентів хім. спец. вищих навч. закладів.–

Київ:Київський університет, 2009.– 479 с.– ISBN 978-966-439-160-0


59. Русский язык в поликультурном мире:Сборник научных работ/Укр.

ассоциация преподавателей рус. языка и лит-ры.– Киев ; Ялта, 2010.– 320 с.


60. Інформаційні технології управління фінансовими потоками:навчально-

методичний посібник.– Київ:Київський університет, 2010.– 63 с.


61. Трансформація економічних систем:навчально-методичний комплекс для

студентів економічних спеціальностей.– Київ:Київський університет,

2010.– 48 с.


62. Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія"

("Політична економія") для студентів неекономічних

спеціальностей:навчально-методичний комплекс.– Київ:Київський

університет, 2010.– 32 с.


63. Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" для

студентів мовних спеціальностей:навчально-методичний комплекс.–

Київ:Київський університет, 2010.– 48 с.


64. Базилевич В.Д.

Глосарій зеленого бізнесу: Українсько-німецько-російсько-

англійський.=Glossar des grunen busines. Глоссарий зеленого бизнеса./

В.Д.Базилевич, Д.Вальтер.– Київ:Знання, 2010.– 518 с.– ISBN 978-966-346-

667-5


65. Вергун В.А.

Економічна дипломатія:навч. посібник.– Київ:Київський університет, 2010.–

303 с.– ISBN 978-966-439-288-1


66. Войцехівська І.Н.

Професор В"ячеслав Стрельський:( до 100-річчя від дня народження ) : монографія/ І.Н.Войцехівська, Н.А.Коломієць, ін.Мага І.М. та.– Київ:Київський університет, 2010.– 208 с.– ISBN 978-966-439-319-2


67. Волошин О.Ф.

Моделі та методи прийняття рішень:навчальний посібник/ О.Ф.Волошин, С.О.Мащенко.– 2-ге вид., перероб. та доп.– Київ:Київський університет, 2010.– 336 с.– ISBN 978-966-439-267-6


68. Григоренко Я.М.

Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності:підручник/ Я.М.Григоренко, Л.В.Мольченко.– Київ:Київський університет, 2010.– 403 с.– ISBN 978-966-439-233-1


69. Дзержинський М.Е.

Загальна цитологія і гістологія:підручник/ М.Е.Дзержинський, Н.В.Скрипник, ін.Островська Г.В. та.– Київ:Київський університет, 2010.– 575 с.– ISBN 978-966-439-159-4


70. Зеленський С.Є.

Багатофотонні переходи:навчальний посібник.– Київ:Київський університет, 2010.– 71 с.


71. История Украины:учеб. для иностр. студ. высших учебных заведений/ Г.Д.Казьмирчук, В.И.Гусев, В.П.Капелюшний, др.Колесник В.Ф. и.– Киев:Киевский университет, 2010.– 631 с.– ISBN 978-966-439-311-6


72. Коваленко А.Б.

Психологія міжособистісного взаєморозуміння:підручник.– Київ:Київський університет, 2010.– 367 с.– ISBN 978-966-439-202-7


73. Кривошея С.А

Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів:навч. посібник/ С.АКривошея, Н.В.Майко, О.В.Сугакова.– Київ:Київський університет, 2010.– 263 с.– ISBN 978-966-439-266-9

74. Куліченко С.А.

Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі/ С.А.Куліченко, В.О.Дорощук.– Київ:Київський університет, 2010.– 107 с.– ISBN 978-966-439-280-5


75. Малкіна Г.М.

Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект):монографія.– Київ:Київський університет, 2010.– 326 с.– ISBN 978-966-439-304-8


76. Наєнко Г.М.

Історична морфологія української мови: Динаміка граматичної форми:навчальний посібник.– Київ:Київський університет, 2010.– 136 с.– ISBN 978-966-439-258-4


77. Неділько С.А.

Високотемпературна надпровідність:монографія/ С.А.Неділько, О.Г.Дзязько, М.А.Зеленько.– Київ:Київський університет, 2010.– 191 с.– ISBN 978-966-439-261-4


78. Придатченко Ю.В.

Векторна алгебра та аналітична геометрія:навчальний посібник/ Ю.В.Придатченко, В.А.Львов, С.В.Єфіменко.– Київ:Київський університет, 2010.– 95 с.– ISBN 978-966-439-268-3


79. Радишевський Р.

Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки:монографія.– Київ, 2010.– 620 с.– (Київські полоністичні студії;Т. 17).– ISBN 978-966-439-323-9


80. Роїк О.С.

Фізична хімія. Основи термодинаміки:навч. посібн./ О.С.Роїк, Н.І.Усенко.– Київ:Київський університет, 2010.– 251с.– ISBN 978-966-439-300-0


81. Скопенко В.В.

Современные проблемы координационной химии: Химические формы комплексов металлов в газовой фазе и растворах:монография/ В.В.Скопенко, Л.И.Савранский.– Киев:Лыбидь, 2010.– 288 с.– ISBN 978-966-06-0581-7


82. Цвих В.Ф.

Політологія:підручник/ В.Ф.Цвих, О.В.Батрименко, ін.Горбатенко В.П. та.– Київ:Київський університет, 2010.– 671 с.– ISBN 978-966-439-237-9


83. Черниш Т.О.

Нариси зі слов"янської порівняльно-історичної лексикології та етимології:навчальний посібник.– Київ:Київський університет, 2010.– 304 с.– ISBN 978-966-439-289-8


84. Шляхтун П.П.

Політологія: історія та теорія:підручник.– Київ:Київський університет, 2010.– 451с.– ISBN 978-966-439-272-0

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації