Код модуля: ам 26 3 Тип модуля: факультативний Семестр

Скачати
Документи

 1. Назва модуля: Історія англійської мови

 2. Код модуля: АМ_6.3.26_3

 3. Тип модуля: факультативний

 4. Семестр: 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години – 38 (лекцій – 22, практичних занять – 16)

 6. Лектор: Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні події в історичному розвитку англомовної спільноти;особливості історичних інгра- та екстралінгвістичних умов розвитку мови на рівні різних етапів її еволюції; особливості історичного розвитку фонетичної структури та письма; особливості історичного розвитку словникового складу; особливості історичного розвитку граматичної структури англійської мови; методи та методики зіставної лінгвістики (інтернальні та ектернальні);

уміти: пояснити норми сучасної мови (фонетичні, лексичні та граматичні) та її особливості з точки зору законів її історичного розвитку; показати на матеріалі конкретних фактів історії англійської мови лінгвістичні зміни системного характеру як приклад безперервного розвитку та еволюції англійської мови; пояснити взаємозв’язок та взаємозалежність історичного розвитку англомовного суспільства та історії розвитку англійської мови; пояснити значення історії англійської мови в формуванні діалектико-матеріалістичного погляду на мову та процеси її розвитку; використовувати методи та методики компаративної лінгвістики для дослідження лінгвістичних проблем англійської мови.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: практичний курс англійської мови, країнознавство

 3. Зміст модуля:

Історія розвитку англомовної спільноти, особливості історичного розвитку фонетичної, лексичної, граматичної структур граматичної структур германських мов та англійської мови

 1. Рекомендована література:

 1. Студенець Г.І. „Історія Англійської мови в таблицях”, Київ, 1998. – 240 с.

 2. Encyclopedia Britannica, Inc. Robert P. Gwinn, Chairman, Board of Directors Peter B.Norton, President Robert McHenry, Editor in Chief. - Chicago / Aucland / Geneva / London / Madrid / Manila / Paris / Rome / Seon/ Sydney / Tokyo/ Toronto. - Founded 1768. - 15-th edition. - 32 v.

 3. Rastorgueva T.A. “History of the English Language”, М.: ООО «Изд-во Астрель», 2002. – 352 с.

 4. Verba L. ,,History of the English Language “, В.: Novaknyha, 2004. – 304 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 1. Мова навчання: англійська
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації